SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. maijā, 2019
Lasīšanai: 25 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
23
23

“Moneyval” 5. kārta

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

SATURA RĀDĪTĀJS

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēma

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) sistēma Eiropas Padomes dalībvalstīs ir veidota, lai novērstu iespēju izmantot finanšu un nefinanšu sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, nodrošinot uz risku balstītu pieeju, kas paredz preventīvo, uzraudzības un kontroles pasākumu ieviešanu atbilstoši valsts riska līmenim.

Latvijas valdība ar savu rīcību apliecina, ka darīs visu iespējamo, lai nepieļautu valsts finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, un pilda apņemšanos nodrošināt ievērojamu progresu tiesiskās vides un tās rezultativitātes uzlabošanai.

“Moneyval” uzdevums

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” ir izveidota 1997. gadā. Patlaban to veido 47 dalībvalstis, un tā ir padota Eiropas Padomes ministru komitejai. “Moneyval” uzdevums ir novērtēt, kā tiek ievēroti galvenie starptautiskie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanā un nodrošināta to īstenošanas efektivitāte, kā arī sniegt ieteikumus attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Rekomendācijas Latvijai

“Moneyval” 5. kārtas novērtēšanas 2018. gada 23. augusta ziņojumā (skatīt arī kopsavilkumu latviešu valodā) par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti analizēti 11 efektivitātes rādītāji (IO):

 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējums, politika un koordinācija;
 • starptautiskā sadarbība;
 • uzraudzība;
 • preventīvie pasākumi;
 • juridiskās personas un veidojumi;
 • finanšu izlūkošana;
 • izmeklēšana un kriminālvajāšana;
 • konfiskācija;
 • terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana;
 • terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas;
 • mērķētas finanšu sankciju proliferācijas finansēšanas apkarošana.

No tiem vienā – ”Starptautiskā sadarbība” –  saņemts augsts novērtējums, astoņos saņemts vidējs novērtējums, divos – “Juridiskās personas un veidojumi” un “Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai” – saņemts zems novērtējums, par maz efektīvu atzīstot rīcību divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Līdz ar to Latvija no “Moneyval” saņēmusi daudzus ieteikumus – daļa rekomendāciju attiecas uz normatīvā regulējuma atbilstību un daļa – uz pastāvošās sistēmas efektivitāti. Mūsu valstij pastiprināts arī kontroles režīms un pastāv draudi iekļūt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Tāpēc Latvijai īsā laika periodā jādemonstrē būtisks progress efektivitātes paaugstināšanā – “Moneyval” un Finanšu darījumu darba grupas (FATF jeb Finanšu rīcības darba grupa ir starpvaldību struktūra, kuru 1989. gadā izveidojuši tās dalībvalstu jurisdikciju ministri) novērtējums paredzēts šogad oktobrī.

Latvijas valsts apņemšanās

Lai īstenotu “Moneyval” rekomendācijas, valdība 2018. gada 11. oktobrī pieņēma pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31.decembrim. Tajā izvirzītas piecas galvenās prioritātes, lai stiprinātu Latvijas spējas cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu:

 1. uz risku balstītas uzraudzības stiprināšana un preventīvo pasākumu ieviešana, tai skaitā “ABLV Bank” kontrolēta, pārskatāma un profesionāla likvidācijas procesa vadība;
 2. efektīva informācijas apmaiņa izmeklēšanas veicināšanai, pieeju un vadlīniju vienādošana;
 3. atbilstošu cilvēkresursu nodrošināšana uzraudzības, kontrolējošām un tiesību aizsardzības iestādēm, paaugstinot to analītisko kapacitāti un rīcībspēju;
 4. informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana savlaicīgai un efektīvai datu pārvaldībai;
 5. mērķētu finanšu sankciju sistēmas pilnveidošana, veidojot sadarbības partneru vienotu izpratni par šo sistēmu un tās darbības nepieciešamību.

Plānā noteikti 11 rīcības virzieni

 1. Riski, politika un koordinācija
 2. Starptautiskā sadarbība
 3. Uzraudzība
 4. Preventīvie pasākumi
 5. Juridiskās personas un veidojumi
 6. Finanšu izlūkošana
 7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
 8. Konfiskācija
 9. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
 10. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
 11. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas

Pēc starptautisko ekspertu novērtējuma gan Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, gan arī starptautisko standartu ieviešana praksēatbilst visiem Finanšu darījumu darba grupas (FATF) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” savā 2020.gada 22.janvārī publiskotajā ziņojumā novērtējusi Latvijas sasniegto progresu normatīvā regulējuma izstrādē. FATF 2020.gada 21.februāra plenārsēdē Parīzē secināja, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu noziegumu novēršanas sistēmu un tā netiek pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai”.

[PDF] Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes uzlabošana. Rezultātu apkopojums 20.02.2020.

Plāna īstenošanā iesaistītās institūcijas

Pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācija

Atbildīgā institūcija: Finanšu sektora attīstības padome

1. rīcības virziens “Riski, politika un koordinācija

Atbildīgā institūcija: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (pasākumi NILLTF risku novērtēšanā)

Līdzatbildīgās institūcijas: Tieslietu ministrija; Ārlietu ministrija; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Valsts ieņēmumu dienests; Satiksmes ministrija; Valsts policija; Valsts policijas koledža; Valsts drošības dienests; Finanšu ministrija; Uzņēmumu reģistrs; Latvijas Universitāte; Rīgas Stradiņa universitāte

2. rīcības virziens “Starptautiskā sadarbība”

Atbildīgā institūcija: Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Iekšlietu ministrija; Valsts policija; Datu valsts inspekcija; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts drošības dienests; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Finanšu ministrija

3. rīcības virziens “Uzraudzība”

Atbildīgā institūcija: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Finanšu izlūkošanas dienests; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Valsts ieņēmumu dienests; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Satiksmes ministrija; Valsts policija; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Tieslietu ministrija

4. rīcības virziens "Preventīvie pasākumi"

Atbildīgā institūcija: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Finanšu izlūkošanas dienests; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Valsts ieņēmumu dienestsLatvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Satiksmes ministrija; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaĀrlietu ministrija; Latvijas Darba devēju konfederācija; Finanšu nozares asociācija; Kredītinformācijas birojs

5. rīcības virziens "Juridiskās personas un veidojumi"

Atbildīgā institūcija: Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Uzņēmumu reģistrs; Finanšu ministrija; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Valsts ieņēmumu dienests; Finanšu izlūkošanas dienests; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Latvijas Banka; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

6. rīcības virziens "Finanšu izlūkošana"

Atbildīgā institūcija: Finanšu izlūkošanas dienests

Līdzatbildīgās institūcijas: Valsts policija; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts drošības dienests; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Satiksmes ministrija; Nodokļu un muitas policijas pārvalde; Finanšu nozares asociācija; NILLTF novēršanas likuma subjekti; Datubāzes KRASS, Traktortehnikas reģistra un Kuģu reģistra turētājs

7. rīcības virziens "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana"

Atbildīgā institūcija: Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Iekšlietu ministrija; Finanšu izlūkošanas dienests; Valsts policija; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts drošības dienests; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Finanšu nozares asociācija; Valsts robežsardze; Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojs; Valsts policijas koledža; Latvijas Tiesnešu mācību centrs; Prokuratūra; Tiesu administrācija; Valsts administrācijas skola; Likuma subjekti; Finanšu ministrija; Satversmes aizsardzības birojs; Augstākā tiesa; Kontroles dienesta Konsultatīvās padomes sastāvā esošās institūcijas

8. rīcības virziens "Konfiskācija"

Atbildīgā institūcija: Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Iekšlietu ministrija; Finanšu izlūkošanas dienests; Valsts policija; Valsts robežsardze; Finanšu ministrija; Valsts ieņēmumu dienests; Nodokļu un muitas policijas pārvalde; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojs; Tiesu administrācija

9. rīcības virziens "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana"

Atbildīgā institūcija: Iekšlietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Valsts drošības dienests; Finanšu izlūkošanas dienests; Ģenerālprokuratūra; Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvā padome; Valsts policija; Valsts ieņēmumu dienests; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Valsts robežsardze; Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Likuma subjekti; Finanšu ministrija

10. rīcības virziens "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas"

Atbildīgā institūcija: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju

Līdzatbildīgās institūcijas: Valsts drošības dienests; Finanšu izlūkošanas dienests; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Tieslietu ministrija; Valsts ieņēmumu dienests; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Iepirkumu uzraudzības birojs

11. rīcības virziens "Masu iznīcināšanas līdzekļu finanšu sankcijas"

Atbildīgā institūcija: Ārlietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Finanšu ministrija; Valsts drošības dienests; Finanšu izlūkošanas dienests; Valsts ieņēmumu dienests; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Iekšlietu ministrija; Tieslietu ministrija

Saistītie tiesību akti

Starptautiskie normatīvie akti

 Noderīgas saites

Publikācijas

Labs saturs
23
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI