AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS


67-310-671
lvportals@lv.lv
Preses relīzēm pr@lv.lv

Adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011

MŪSU KOLEKTĪVS
Zaida Kalniņa
Direktore
67-310-371
zaida.kalnina@lv.lv
Guntis Ščerbinskis
Galvenais redaktors
67-312-630
guntis.scerbinskis@lv.lv
Līga Pauliņa
Kanāla "Tiesās" projekta vadītāja
liga.paulina@lv.lv
Signe Krūzkopa
Kanāla “Tiesās” redaktore
67-298-979
signe.kruzkopa@lv.lv
Liene Miķelsone
Valsts informācijas redaktore
67-310-371
liene.mikelsone@lv.lv
Edīte Brikmane
Valsts pārvaldes un veselības redaktore
67-311-279
edite.brikmane@lv.lv
Laura Studente
Izglītības, vides un tieslietu redaktore
67-312-630
laura.studente@lv.lv
Lidija Dārziņa
Finanšu, labklājības un e-vides redaktore
67-311- 279
lidija.darzina@lv.lv
Inese Helmane
Ekonomikas un lauku attīstības redaktore
67-311-291
inese.helmane@lv.lv
Linda Balode
Pašvaldību , satiksmes un drošības redaktore
67-311-279
linda.balode@lv.lv
Aiga Dambe
Vizuālā satura redaktore
67-310-371
aiga.dambe@lv.lv
Līgija Ciekure
Literārā redaktore
ligija.ciekure@lv.lv
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS