PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Par mums

LV portāls ir daļa  no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstneša” uzturētās valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas, kas izveidots 2007. gadā. LV portāla moto ir  CILVĒKS. VALSTS. LIKUMS,  un tā virsuzdevums ir stiprināt apziņu, ka Latvija esam mēs katrs un visi kopā.

LV portāla darbība ir vērsta uz mērķi īstenot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. pantā noteikto pienākumu veicināt sabiedrības izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošināt valsts oficiālās informācijas sniegšanu.

LV portāla saturu veido redakcija, ievērojot žurnālistikas pamatvērtības: objektivitāte, politiskā neitralitāte, precizitāte, ticami un autoritatīvi avoti, saprotams informācijas izklāsts. Mūsu ikdienas darba pamatprincipi ir noteikti LV portāla Ētikas kodeksā.

LV portāla saturs 

Veidojot LV portāla saturu, balstāmies uz Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā noteiktajām ikviena tiesībām zināt savas tiesības. Tāpēc LV portāla specializācija ir aktuāli, noderīgi un vienkārši skaidrojumi par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu, kā arī problēmraksti, viedokļi un intervijas par sabiedrībā nozīmīgiem notikumiem, Latvijas vērtībām un valsts attīstību. 

Sadarbībā ar valsts pārvaldes un tiesu sistēmas speciālistiem, kā arī individuāli praktizējošiem juristiem LV portāla redakcija sagatavo atbildes uz iedzīvotāju iesūtītām e-konsultācijām par personas tiesībām un pienākumiem konkrētās situācijās. 

LV portāla vienkopus ir pieejama valsts iestāžu, institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iesūtītā informācija. 

LV portāla saturs ir sistematizēts. Lietotājam draudzīgā veidā visa pieejamā informācija ir sistematizēta pēc vairāk nekā 80 tēmām un 200 tematiskajiem atslēgvārdiem.

Pamatā informācija ir izkārtota sešos satura kanālos:

  • SKAIDROJUMI − noderīgi par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu Latvijā.
  • NORISESnotikumi, problēmas un aktualitātes valstī.
  • VIEDOKĻIšī ir vieta diskusijām: intervijas, komentāri, ideju apmaiņa.
  • DIENASKĀRTĪBĀ − vienkopus visu iestāžu un institūciju paziņojumi sabiedrībai.
  • TIESĀS − ceļvedis tiesu informācijai, arī par iespējām netiesāties.
  • E-KONSULTĀCIJAS − atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par likumiem praksē.

LV portāla arhīvs piedāvā saturu, sākot no 2007. gada, un dažādus meklēšanas rīkus.

LV portāla saturu aizsargā autortiesības. Saturs un pakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Satura lietošanā aicinām lietotājus būt atbildīgiem un izmantot lietošanas noteikumos ietvertos principus.