PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Autortiesības

LV portāla  saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir VSIA "Latvijas Vēstnesis" īpašums.

Pārpublicēšana un atsauces

Pārpublicējot LV portāla saturu, informācijas avots apņemas norādīt atsauci uz LV portālu vai dzēst publikāciju pēc LV portāla pieprasījuma.

Citēt LV portāla saturu ir atļauts bez ierobežojuma, norādot atsauci uz LV portālu. 

Atsauces paraugs:

  • lvportals.lv
  • Autora vārds Uzvārds, lvportals.lv

Pārpublicējot tīmekļavietnē, atsaucē vietnes nosaukums lvportals.lv ir lietojama kā hipersaite.

Ja atsauce nav noformēta vai noformēta neprecīzi, LV portāls lūdz, kad iespējams, atsauci precizēt.

Atsauce ir obligāta arī gadījumos, kad LV portāla publikācijas tiek izmantotas:  

  • informatīviem, tiesvedības, izglītības, pētniecības mērķiem;
  • reproducētas redzes, dzirdes invalīdu, bibliotēku un arhīvu vajadzībām;
  • parodiju vai karikatūru atveidei.
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU