PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Autortiesības

LV portāla  saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir VSIA "Latvijas Vēstnesis" īpašums.

Pārpublicēšana un atsauces

LV portālā publicētā satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļvietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos u. tml.) pieļaujama vienīgi ar LV portāla redakcijas rakstisku atļauju. E-pasts saziņai: lvportals@lv.lv. Katru pieprasījumu redakcija izvērtē individuāli.

Pārpublicējot LV portāla saturu, informācijas avots apņemas precīzi norādīt atsauci uz LV portālu un dzēst publikāciju pēc LV portāla pieprasījuma.

Redakcijas atļauja nav nepieciešama gadījumos, ja informācijas avots (tīmekļvietne) ievieto tikai saiti uz LV portāla publikāciju.

Citēt LV portāla saturu ir atļauts bez ierobežojuma, norādot atsauci uz LV portālu. 

Atsauces paraugs: Publicēts dd.mm.gggg. LV portālā. Publikācijas virsraksts. Saite uz publikāciju LV portālā.

Ja atsauce nav noformēta vai noformēta neprecīzi, LV portāls lūdz, kad iespējams, publikāciju dzēst vai atsauci precizēt.

Atsauce ir obligāta arī gadījumos, kad LV portāla publikācijas tiek izmantotas:  

  • informatīviem, tiesvedības, izglītības, pētniecības mērķiem;
  • reproducētas redzes, dzirdes invalīdu, bibliotēku un arhīvu vajadzībām;
  • parodiju vai karikatūru atveidei.
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU