SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. maijā, 2019
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
7
7

Preventīvie pasākumi (5. kārta)

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

SATURA RĀDĪTĀJS

Šī rīcības virziena ietvaros tiek vērtēts, vai likuma subjekti – gan finanšu, gan nefinanšu iestādes – adekvāti piemēro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NIILLTF) novēršanas preventīvos pasākumus atbilstoši to riska profilam, kā arī ziņo par aizdomīgiem darījumiem.

“Moneyval” ziņojumā tiek norādīts uz nepietiekamu risku izpratni likuma subjektu vidū, kā arī pašu subjektu veikto risku novērtējumu nepilnības vai neesamību, kas rezultējas nepietiekami efektīvā preventīvo pasākumu piemērošanā.

Rekomendācijas

Attiecībā uz risku un NILLTF novēršanas prasību izpratni ir jānodrošina, ka:

 • likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;
 • uzņēmumu veiktajos riska novērtējumos tiek specifiski analizēti arī terorisma finansēšanas draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTF risku ekspozīciju;
 • likuma subjektu izpratne par terorisma finansēšanas riskiem neaprobežojas ar “teroristu sarakstiem”, kā arī risku izpratne tiek veicināta ar to ieguldījumu un atgriezenisko saiti otrajā nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma procesā.

Attiecībā uz risku mazinošo pasākumu piemērošanu ir jānodrošina, ka:

 • visās finanšu un nefinanšu iestādēs, kas ir likuma subjekti, tiek ieviesti galvenie NILLTF novēršanas iekšējās kontroles sistēmas elementi;
 • risku mazināšanas pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam, to nodrošinot ar mērķētām uzraudzības darbībām.

Attiecībā uz klientu izpēti un datu glabāšanas prasībām ir jāpastiprina pasākumi, kas nosaka minimālās prasības attiecībā uz papildu informācijas un dokumentācijas kvalitāti klientu izpētes procesā, noskaidrojot patiesā labuma guvēju, politiski nozīmīgas personas noteikšanā, līdzekļu izcelsmes noteikšanā, kā arī darījumu uzraudzībā.

Attiecībā uz pastiprinātu vai specifisku pasākumu piemērošanu jānodrošina, ka:

 • visi likuma subjekti ievieš sistēmas, kas nodrošina uz risku balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā;
 • nodrošina, ka visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus terorisma finansēšanas kontroles nolūkos, savukārt subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus terorisma finansēšanas kontrolei;
 • likuma subjektiem jānodrošina sistematizēta un specifiska komunikācija, attiecībā uz kuru, balstoties uz FATF, jāpiemēro padziļinātā izpēte;
 • tiek izvērtēta iespēja izveidot centrālu reģistru vai avotu, kuru var izmantot, pārbaudot Latvijas rezidentu politiski nozīmīgas personas statusu;
 • tiek apsvērtas iespējas aizliegt pieņemt klientu izpētes pasākumus no iestādēm, kas nav minētas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 29. pantā.

Attiecībā uz ziņošanas pienākumu:

 • ieviest piemērojamus pasākumus, kas nosaka minimālās prasības attiecībā uz brīdinājumu ģenerēšanas un aizdomīgu darījumu kvalitāti;
 • nodrošināt, ka neparastu darījumu un aizdomīgu darījumu koncepti nepārklājas, un izveidot sistēmu, kas skaidri nodala aizdomīgu darījumu ziņojumus;
 • definēt indikatorus un “sarkanos karogus” aizdomīgiem darījumiem – gan vispārīgus, kas piemērojami visiem subjektiem, gan nozarēm specifiskus;
 • apsvērt iespējas pārskatīt paralēlās aizdomīgu darījumu ziņošanas VID sistēmu (aizdomīgu un neparastu darījumu sistēmas pārskatīšanas ietvaros).

Attiecībā uz iekšējām kontrolēm un procedūrām:

 • jāapsver iespēja veikt papildu (likumdošanas) pasākumus atbilstības un audita funkcijas neatkarībai;
 • nodrošināt efektīvu un pēc būtības iekšējās kontroles un procedūru ieviešanu visos likuma subjektos, to nodrošinot ar mērķētām uzraudzības darbībām;
 • apsvērt iespējas ieviest regulējumu tādās nozarēs kā nekustamo īpašumu starpniecība, nodokļu konsultācijas, grāmatvedības un uzņēmumu veidošanas pakalpojumi.

Uzdevumi

Galvenie rīcības virzieni paredz pārskatīt neparasto un aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu, pilnveidot klientu izpētei nepieciešamās informācijas pieejamību, kā arī aktīvu likuma subjektu informēšanu, aktualizētas vadlīnijas, apmācības, informācijas sniegšanu.

Galvenie sasniedzamie mērķi

 • Likuma subjekti izprot tiem piemītošos NILLTF riskus.
 • Likuma subjekti piemēro NILLTF novēršanas pasākumus atbilstoši tiem piemītošajam NILLTF riska līmenim.

Progresa novērtējuma rezultāti

[PDF] 4. rīcības virziens - preventīvo pasākumu efektīva piemērošana

Iesaistītās institūcijas

Atbildīgā institūcija: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Finanšu izlūkošanas dienests; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Valsts ieņēmumu dienestsLatvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Satiksmes ministrija; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaĀrlietu ministrija; Latvijas Darba devēju konfederācija; Finanšu nozares asociācija; Kredītinformācijas birojs

Tiesību akti

Noderīgas saites

Publikācijas

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI