SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. decembrī, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
90
90

Izmaiņas VSAA pakalpojumos no 2023. gada

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Strādājošam vecākam, kurš neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalstu no 2023. gada izmaksās 50% apmērā no piešķirtā (līdz šim izmaksāja 30% no piešķirtā).

FOTO: Freepik.

Arī pēc šīs gadu mijas, 2023. gadā, būs izmaiņas gan pabalstu saņēmējiem – vecākiem, gan pensiju saņēmējiem, kā arī sociālo iemaksu veikšanā, kas dod tiesības uz sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Tās ir tiesību aktos iepriekš paredzētās izmaiņas, kas tiek ieviestas pakāpeniski (piemēram, pensionēšanās vecums), un nesen pieņemtie likumu grozījumi, kas būtiski maina vecāku pabalsta saņemšanas kārtību, paredzot tā sadalīšanu starp abiem vecākiem.

Vecāku pabalsts

 • Paaugstināts izmaksājamā pabalsta apmērs strādājošajiem vecākiem

No 2023. gada 1. janvāra vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 50% apmērā no piešķirtā. Šis nosacījums attiecas gan uz vecākiem, kuriem pabalsts piešķirts 2022. gadā un izmaksa turpinās 2023. gadā, gan uz tiem, kuriem to piešķirs 2023. gadā.

Uzzini vairāk >>

LV portāls: Vecāku pabalstu strādājošais saņems 50% apmērā. Kāda ir otra vecāka situācija

 • Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība par bērniem, kuri dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk

Kopējo vecāku pabalsta periodu var izvēlēties 13 mēnešus vai 19 mēnešus no bērna dzimšanas dienas. To veido vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam ir divi mēneši. Kopējā vecāku pabalsta periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta saņemšanas periodu.

Vecāks, kurš saņem pabalsta pamatdaļu, nenododamās daļas divus mēnešus, ko var dalīt arī posmos, var saņemt jebkurā laikā pēc pamatdaļas līdz bērna astoņu gadu vecumam. Otrs vecāks pabalsta nenododamo daļu var saņemt jebkurā laikā no bērna piedzimšanas līdz astoņu gadu vecumam.

Nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja darba devējs vecākam ir piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu, pašnodarbinātie to var saņemt, ja neveic saimniecisko darbību un negūst ienākumus laikā, kad saņem šo pabalsta daļu.

Uzzini vairāk >>

LV portāls: Vecāku pabalsts no 2023. gada. Pabalsta pamatdaļa un katra vecāka nenododamie divi mēneši

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalsts tiks aprēķināts par darba dienām, nevis kalendāra dienām.

Šādas izmaiņas ir veiktas, jo Darba likums paredz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu, un par šo periodu ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu.

Izmaiņas stājas spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

VSAA pārskatīs visus jau piešķirtos paternitātes pabalstus par bērniem, kas dzimuši no 2022. gada 1. augusta:

 • līdz 2023. gada 31. martam pabalstus piešķir un izmaksā tādā apmērā, kādu to noteica normatīvais regulējums līdz 2022. gada 31. decembrim (pēc vecās kārtības, nosakot pabalsta apmēru par kalendāra dienām);
 • līdz 2023. gada 30. aprīlim VSAA veic pabalsta pārrēķinu atbilstoši jaunajai aprēķina kārtībai un nodrošina pabalsta starpības izmaksu.

Vecuma pensija

 • Pensijas vecums

2023. gadā pensijas vecums ir 64 gadi un seši mēneši, bet, priekšlaicīgi pensionējoties, – 62 gadi un seši mēneši.

 • Mūža pensijas mēneša apmēra ietekme 

Piešķirot vecuma pensiju no 2023. gada 1. janvāra, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks par uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmenī iegādāsies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, tad par mūža pensijas apmēru samazinās personai pienākošos:

 • minimālo pensijas apmēru;
 • saglabājamo invaliditātes, izdienas pensijas apmēru vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

Kamēr VSAA no apdrošināšanas sabiedrības nesaņems informāciju par mūža pensijas mēneša apmēru, iepriekš minētajos gadījumos vecuma pensiju izmaksās avansā aprēķinātajā apmērā, bet ne ilgāk par vienu gadu.

Uzzini vairāk >>

Cik lielas ir jaunpiešķirtās vecuma pensijas, un kas ietekmē to apmēru

Kā nosaka koeficientu G pensijas aprēķinam

 • Izdienas pensija un apdrošināšanas atlīdzība

Izdienas pensiju un apdrošināšanas atlīdzību saņēmējiem, kuriem pēc 2023. gada 1. janvāra izpildīsies vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums un tiks piešķirta vecuma pensija, izdienas pensiju un apdrošināšanas atlīdzību izmaksās, tās apmēru samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru un mūža pensijas mēneša apmēru, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks par uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmenī iegādāsies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

 • Pensiju 2. līmenis

No 2023. gada 1. janvāra tiek mainīts princips pensiju 2. līmeņa jauno dalībnieku sadalei ieguldījumu plānos.

Ja jaunais dalībnieks sadales brīdī:

 • nebūs sasniedzis 55 gadu vecumu, – nonāks ieguldījumu plānā, kas paredz līdz 100% ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās;
 • būs sasniedzis 55 gadu vecumu, – nonāks ieguldījumu plānā, kas paredz ne vairāk kā 25% ieguldījumu plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās.

No 2023. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kuram piešķirta vecuma pensija un kurš pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu vēlas izmantot mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei, slēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, vairs nevarēs uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu, kā arī noteikt vairākus izmaksas posmus ar atšķirīgiem mūža pensijas apmēriem katrā posmā.

Joprojām mūža pensijas apdrošināšanas līgumā varēs norādīt labuma guvēju (mantinieku) un izmaksas regularitāti – vienu reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Mūža pensiju, tāpat kā vecuma pensiju, izmaksā līdz mūža beigām.

Vairāk par tēmu >>

LV portāls: Pensiju 2. līmeņa darbībai tā dalībniekiem jākļūst saprotamākai

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 • Minimālās iemaksas

Tā kā minimālā mēneša darba alga no 2023. gada 1. janvāra ir noteikta 620 eiro mēnesī, tad no nākamā gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas VSAA aprēķinās par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru Valsts ieņēmuma dienestā (VID) deklarētais ienākums ceturksnī būs mazāks par 1860 eiro (trim minimālajām darba algām).

Pašnodarbinātajiem, ja viņu ienākumi mēnesī:

 • nesasniegs 620 eiro, reizi ceturksnī būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 10% apmērā pensiju apdrošināšanai;
 • sasniegs un pārsniegs 620 eiro, būs jāveic VSAOI vismaz no 620 eiro 31,07% apmērā visiem apdrošināšanas veidiem un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un VSAOI objektu – 10% pensiju apdrošināšanai.

Personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai un kuras veic VSAOI brīvprātīgi, iemaksu objekta minimālais apmērs kalendāra gadam būs noteikts 7440 eiro. Tas nozīmē, ka VSAOI gadā jāveic vismaz no minētās summas.

 • Iemaksas personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim saglabāsies īpašais autoratlīdzības nodokļa režīms. Tas nozīmē, ka arī 2023. gadā personām, kuras gūst ienākumu no autoratlīdzības, būs tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem un saglabāsies līdzšinējā kārtība attiecībā uz VSAOI objektu un valsts sociālās apdrošināšanas minimālajām obligātajām iemaksām.

Uzzini vairāk >>

Valsts sociālie pabalsti

No 2023. gada 1. jūlija personām (un viņu ģimenes locekļiem), kuras uzturas un dzīvo Latvijā, pamatojoties uz tām izsniegto termiņuzturēšanās atļauju, un kurām Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, būs tiesības uz visiem valsts sociālajiem pabalstiem, tāpat kā ikvienai Latvijā pastāvīgi dzīvojošajai personai.

Labs saturs
90
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI