SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
01. augustā, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
10
10

No 1. augusta izmaiņas vecāku pabalsta izmaksā par priekšlaikus dzimušu bērniņu

Stājas spēkā 01.08.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem priekšlaicīgas dzemdības 2020. gadā veidojušas 5,4% no dzemdību kopskaita, 2021. gadā – 5,5%.

FOTO: Freepik

No 1. augusta stājas spēkā izmaiņas priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku pabalsta izmaksā – pabalstu pagarinās par grūtniecības atvaļinājuma laiku, ja mazulis nāks pasaulē, pirms topošajai māmiņai būs izsniegta darbnespējas lapa.

īsumā
 • Ja bērns piedzimis priekšlaicīgi, vecāku pabalsta izmaksas periodu par grūtniecības atvaļinājuma laiku pagarinās vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem:
  • bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, proti, pirms ārsts izsniedzis darba nespējas lapu B saistībā ar grūtniecību;
  • piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās pēc 2022. gada 1. augusta;
  • vecāku pabalsts tiks piešķirts 2022. gada 1. augustā vai vēlāk.
 • VSAA pagarinās vecāku pabalsta izmaksas termiņu bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Šādas izmaiņas paredz likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” grozījumi, kas stājas spēkā pirmdien, 1. augustā.

VSAA automātiski pagarinās vecāku pabalsta izmaksas periodu

Vecāku pabalsta izmaksu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo kārtību skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Iveta Olte.

Gadījumos, kad bērns piedzimst priekšlaicīgi, proti, pirms ārsta noteiktā grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, maternitātes pabalsts mātei tiek piešķirts tikai pēc bērna dzimšanas.

Šāda situācija ir iespējama, jo ārsts abas darbnespējas lapas B – gan saistībā ar grūtniecību, gan saistībā ar dzemdībām – izsniedz ar dienu, kad mazulis ir piedzimis. Savukārt vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu piešķīra ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām.

Minētie pabalsti tiek maksāti līdz bērna konkrēta vecuma sasniegšanai. Tādējādi radusies situācija, ka vecāku pabalstu vecāki, kuru bērni piedzimuši pirms noteiktā (jeb plānotā) grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, saņēma īsāku laiku, nekā tie vecāki, kuru bērns dzimis ārsta prognozētajā laikā.

Saeimā 2022. gada 16. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā paredz pagarināt vecāku pabalsta izmaksas periodu par grūtniecības atvaļinājuma laiku, ja bērns piedzimis priekšlaicīgi.

Jaunā tiesību norma attiecināma uz vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem:

 • bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, proti, pirms ārsts izsniedzis darba nespējas lapu B saistībā ar grūtniecību;
 • piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās pēc 2022. gada 1. augusta;
 • vecāku pabalsts tiks piešķirts 2022. gada 1. augustā vai vēlāk.

VSAA pagarinās vecāku pabalsta izmaksas termiņu bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

VSAA piemērs

Bērns dzimis 20.08.2021. Bērniņš piedzimis priekšlaicīgi, pirms ārsta noteiktā grūtniecības (pirmsdzemdību) atvaļinājuma perioda, un darba nespējas lapa (DNL) B mātei vēl nav izsniegta. Šādos gadījumos ārsts uzreiz izsniedz divas DNL B – par grūtniecības atvaļinājuma periodu, šajā gadījumā no 20.08.2021. līdz 28.10.2021. (70 kalendārās dienas), un par dzemdību atvaļinājuma periodu no 29.10.2021. līdz 06.01.2022. (70 kalendārās dienas). Par periodu, par kuru izsniegtas DNL B saistībā ar grūtniecību un dzemdībām, piešķirts maternitātes pabalsts.

Vecāku pabalstu māte izvēlējusies saņemt līdz bērna viena gada vecumam. Vecāku pabalsts piešķirts ar nākamo dienu, kad beidzies dzemdību atvaļinājums, par kuru piešķirts maternitātes pabalsts (vienlaikus nevar saņemt maternitātes un vecāku pabalstu), proti, par periodu no 07.01.2022. līdz 19.08.2022.

Tā kā bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma noteikšanas termiņa un piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās arī pēc 01.08.2022., vecāku pabalsta izmaksas periods tiks pagarināts no 20.08.2022. par 70 grūtniecības atvaļinājuma dienām.

LV portāla jautājumi par priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku situācijām

Uz kādas informācijas pamata VSAA pagarinās pabalsta izmaksas termiņu?

Vecāku pabalsta saņēmējam iesniegums pabalsta izmaksas perioda pagarināšanai nav jāiesniedz. VSAA to izdarīs pati, jo ir apzināmas situācijas, kad bērniņš piedzimis, pirms ārsts mammai vēl nav izsniedzis darbnespējas lapu B saistībā ar grūtniecību. Tādējādi VSAA atlasīs visus jau piešķirtos pabalstus, kuri atbilst kritērijiem, kas nosaka vecāku pabalsta izmaksas perioda pagarinājumu, un veiks attiecīgās darbības.

Vecāku pabalsta saņēmēji var iegūt informāciju par savu dzīves situāciju un pabalsta izmaksu, rakstot uz: konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru: 64507020.

Vai māmiņai jāpagarina darba devējam prasītais bērna kopšanas atvaļinājums, lai saņemtu vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā?

Ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Pabalstu izmaksās piešķirtajā apmērā, ja vecāku pabalsta saņēmējs nestrādās un atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā. Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš būs atsācis vai turpinās strādāt, pabalstu izmaksās 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Darba devējs bērna kopšanas atvaļinājumu piešķir pusotru gadu, bet vecāku pabalsts tiek maksāts līdz bērna pusotra gada vecumam. Tātad darba devēja piešķirtā atvaļinājuma gadījumā tas ir kalendārais laiks, taču pabalsta saņemšanas gadījumā – piesaistīts bērna dzīves gadiem. Tas nozīmē –, ja vecāks izvēlas izmantot visu [Darba likumā darbiniekam paredzēto] bērna kopšanas atvaļinājumu, tad bērnam, sasniedzot pusotru gadu, tas vēl turpinās, jo tiek piešķirts pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājumiem.

Ja vecāku pabalsta saņēmējs ir bērna tēvs, vai arī viņam tiks pagarināts pabalsta izmaksas ilgums?

Vecāku pabalsta periods tiks pagarināts arī tad, ja bērna māte izlemj neizmantot savas tiesības saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalstu jau no bērna dzimšanas pieprasa bērna tētis.

Vai situācijās, kad bērniņš piedzimst, pirms topošajai māmiņai ir izsniegta darbnespējas lapa B saistībā ar grūtniecību, vecāku pabalsts tiks pagarināts par 140 dienām (70+70)?

Vecāku pabalstu nepagarinās par 140 dienām. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” paredz, ka gadījumos, kad bērns ir piedzimis priekšlaicīgi, pirms ārsta noteiktā grūtniecības (pirmsdzemdību) atvaļinājuma perioda, un darba nespējas lapa (DNL) B mātei vēl nav izsniegta, ārsts uzreiz izsniedz divas DNL B – par grūtniecības atvaļinājuma periodu un dzemdību atvaļinājuma periodu. Vecāku pabalsta izmaksas periodu pagarina tikai par grūtniecības atvaļinājuma periodu, bet nepagarina par dzemdību atvaļinājuma periodu (otra DNL B saistībā ar dzemdībām). Ja sieviete ir laikus stājusies grūtniecības uzskaitē, t. i., līdz 12. grūtniecības nedēļai, tad grūtniecības atvaļinājuma periods tiek noteikts 70 kalendārās dienas. Par šādu periodu arī tiek pagarināts vecāku pabalsta izmaksas ilgums.

Ja topošā māmiņa nav stājusies uzskaitē līdz 12. grūtniecības nedēļai, par cik dienām tiks pagarināts vecāku pabalsta izmaksas laiks, ja mazulis piedzims priekšlaikus?

Likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikts, ka sievietēm, kurām dzemdības notikušas pirms grūtniecības atvaļinājuma noteikšanas termiņa, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu piešķir par 70 kalendārajām dienām, neatkarīgi no tā, vai medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku. Par šādu periodu tiek pagarināts vecāku pabalsta izmaksas ilgums, tas ir, par 70 kalendārajām dienām.

Vai izvēle – pieprasīt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz 1,5 gada vecumam – ietekmē izmaksas perioda pagarinājumu?

Vecāku pabalsta izmaksas periodu par grūtniecības atvaļinājuma periodu pagarina neatkarīgi no izvēlētā vecāku pabalsta saņemšanas ilguma (līdz bērna viena vai pusotra gada vecumam).

Informācijai par citām topošajām izmaiņām – vecāku pabalsta nenododamo daļu

Izskatīšanai Saeimā ir vēl vieni grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, ar kuriem paredzēts katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, noteikt tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu vecāku pabalsta periodu, kuru nevar izmantot otrs vecāks (nenododamā daļa).

Pašreiz plānots, ka bērna kopšanai būs tiesības izvēlēties šādu kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai (kuru veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa):

 • 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas varēs izmantot līdz bērna pusotra gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem varēs izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz bērna viena gada vecumam, bet nenododamo daļu katrs no vecākiem var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

Paredzēts arī noteikt, kādās situācijās viens no vecākiem tomēr varēs izmantot otra vecāka nenododamo daļu, proti, gadījumā, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības.

Šos grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Saeima otrajā lasījumā atbalstīja 14. jūlijā. Tie vēl jāskata trešajā lasījumā.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI