SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
19. decembrī, 2022
Lasīšanai: 28 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
37
37

Vecāku pabalsts no 2023. gada. Pabalsta pamatdaļa un katra vecāka nenododamie divi mēneši

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja mazulis nāks pasaulē 2023. gadā, sociāli apdrošinātiem vecākiem būs jāizvēlas vecāku pabalsta saņemšanas periods – 13 mēneši vai 19 mēneši –, kā arī, kurš no vecākiem saņems pabalsta pamatdaļu un kad katrs no vecākiem izmantos savu pabalsta nenododamo daļu.

Freepik.

No 2023. gada paredzēta jauna vecāku pabalsta izmaksas kārtība, kurā tiek iekļauti divi mēneši, kas jāizmanto otram vecākam. Tā sauktā pabalsta katra vecāka nenododamā daļa ir radījusi arī neizpratni, jo māmiņām šķiet, ka viņām kaut kas tiek atņemts. Jā, māmiņai apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums būs par vienu mēnesi īsāks, taču abiem vecākiem kopā vecāku pabalsta izmaksas periods būs par vienu mēnesi garāks nekā iepriekš.

īsumā
 • Darba likumā katram no vecākiem noteiktas tiesības uz pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam. Darba devējs šo atvaļinājumu neapmaksā.
 • Bērna kopšanas atvaļinājumu likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteiktus periodus apmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot vecāku pabalstu. Šos vecāku pabalsta saņemšanas periodus izvēlas vecāki.
 • Par bērniem, kuri dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, kopējais vecāku pabalsta periods noteikts mēnešos, kurus skaita no bērna dzimšanas dienas. Vecāki varēs izvēlēties pabalsta periodu – 13 mēneši vai 19 mēneši.
 • Kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu veidos vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamās daļas. Nenododamā daļa katram vecākam būs divi mēneši.
 • Vecāku pabalsta pamatdaļa atbilstoši izvēlētajam pabalsta saņemšanas periodam jāizmanto līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam.
 • Vecāku pabalsta pamatdaļas periodā tiek ietverts arī maternitātes pabalsta izmaksas periods, pabalsta pamatdaļu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.
 • Nenododamo daļu – divus mēnešus – katrs vecāks var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam.
 • Jaunais regulējums nodrošina kopējo apmaksāto bērna kopšanas atvaļinājumu par vienu mēnesi garāku, nekā tas ir pašreiz.

LV portāls jau publicēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras skaidrojumu “Izmaiņas vecāku pabalsta saņemšanā no 2023. gada”, kurā ir izklāstīts, kā tiks piešķirts pabalsts, kad katrs no vecākiem var izmantot pabalsta nenododamos divus mēnešus, līdz kuram laikam jāizmanto pabalsta pamatdaļa, un sniegti arī piemēri.

Iespējams, neskaidrības rada tas, kas arī līdz šim nav bijis pilnībā saprotams, – Darba likuma norma, kas dod tiesības uz pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, kuru var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam, ar vecāku pabalstu ir saistīta tikai tādā veidā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā izmaksā, ja tā saņēmējs atrodas šajā, darba devēja piešķirtajā atvaļinājumā. Bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējs neapmaksā. 

Ja vecāks turpina strādāt, vecāku pabalstu var saņemt, bet to izmaksā tikai 30% apmērā no piešķirtā pabalsta. 

No 2023. gada 1. janvāra vecāku pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksās 50% apmērā no piešķirtā. Šis nosacījums attiecas gan uz vecākiem, kuriem pabalsts piešķirts 2022. gadā un turpināsies 2023. gadā, gan uz tiem, kuriem to piešķirs 2023. gadā.

Jaunajā regulējumā paredzēto vecāku pabalsta nenododamo daļu būs tiesības saņemt tikai tad, ja atradīsieties bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Uz LV portāla jautājumiem par vecāku pabalsta jauno kārtību no 2023. gada atbildes sniedz un atsevišķas situācijas skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Andrika Stretinska.

Pabalsta pamatdaļa un katra vecāka nenododamā daļa

Ar grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Eiropas direktīvas prasība – noteikt divus mēnešus otram vecākam nenododamo pabalsta daļu – iekļauta Latvijas pašreizējā regulējumā, kas arī tagad paredz vecākiem izvēli, proti, saņemt vecāku pabalstu īsāku laika periodu (pašreiz – līdz bērna 1 gada vecumam), kad tā apmērs ir lielāks (60% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas), vai garāku laika periodu (pašreiz – līdz bērna pusotra gada vecumam), kad pabalsts ir mazāks (43,75% no vidējās iemaksu algas).

No 2023. gada vecāku pabalsta perioda ilgums tiks noteikts mēnešos, un, salīdzinot ar pašreizējo regulējumu, kopējais vecāku pabalsta periods palielināsies par vienu mēnesi – tie būs 19 mēneši (līdz šim maksimāli – 18 mēneši) vai 13 mēneši (līdz šim – 12 mēneši).

Kopējo vecāku pabalsta periodu turpmāk veidos vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamās daļas. Nenododamā daļa katram vecākam būs divi mēneši.

Izvēloties kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu 19 mēnešus, tā apmērs būs 43,75% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas. Pamatdaļa šajā periodā būs 15 mēneši. Pamatdaļa šādā gadījumā ir jāizmanto līdz bērna pusotra gada vecumam. Pamatdaļas 15 mēnešu periodā ietilpst arī maternitātes pabalsta periods, ja tāds ir bijis piešķirts.

Izvēloties kopējo vecāku pabalsta periodu 13 mēnešus, tā apmērs būs 60% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas. Pamatdaļa šajā periodā būs 9 mēneši. Pamatdaļa ir jāizmanto līdz bērna viena gada vecumam. Pamatdaļas 9 mēnešu periodā ietilpst arī maternitātes pabalsta periods, ja tāds ir bijis piešķirts.

Katrs vecāks savu divu mēnešu nenododamo daļu varēs izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

Bērna kopšanas atvaļinājums Darba likumā 

Darba likuma regulējums nav mainīts – likuma 156. pants nosaka abu vecāku tiesības uz pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu līdz bērna 8 gadu vecumam.

Vecāku pabalsta regulējums ir kļuvis sarežģītāks, vienlaikus tas ir vecākiem labvēlīgāks, jo kopējais apmaksātais periods būs par vienu mēnesi ilgāks.

Pašreizējais regulējums –, ja bērniņš ir piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim

Salīdzinājumam, kas mainīsies, sniedzam piemērus, ko paredz pašreizējais regulējums, kas vēl attiecas uz vecākiem, kuriem bērns piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ja šobrīd viens no vecākiem izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu un saņem vecāku pabalstu (visbiežāk tā ir māmiņa), tad to maksā, ņemot vērā vecāku izvēli, – vai nu līdz bērna viena gada, vai pusotra gada vecumam.

Vecāku pabalstu arī patlaban piešķir pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām. Saņemot vecāku pabalstu līdz bērna viena gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam, abos gadījumos veidojas neapmaksāts periods Darba likumā paredzētajā bērna kopšanas atvaļinājumā, ja darbā tas pieprasīts uz pusotru gadu.

 • LV portāla piemērs – vecāku pabalsts līdz bērna viena gada vecumam (bērns piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim).

Vecāki izvēlējušies vecāku pabalstu līdz bērna viena gada vecumam un nolēmuši, ka to saņems bērna māte.

Māmiņa ir izmantojusi pēcdzemdību atvaļinājumu – saņēmusi maternitātes pabalstu par 56 dienām. Pēc tā beigām darbā pieprasījusi Darba likumā paredzēto pusotru gadu ilgo bērna kopšanas atvaļinājumu (tie ir 18 mēneši).

Pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām vecāku pabalstu māmiņa saņems apmēram 10 mēnešus (līdz bērnam apritēs gads). Tātad kopumā maternitātes un vecāku pabalsta periods ir 12 mēneši, līdz bērns sasniedz viena gada vecumu (pabalstu aprēķinās 60% apmērā no vidējās iemaksu algas).

Atlikušie aptuveni astoņi mēneši no darbā piešķirtā pusotru gadu ilgā BKA saskaņā ar pašreizējo likuma regulējumu nav apmaksāti.

VIA – vidējā iemaksu alga. BKA – bērna kopšanas atvaļinājums. Darba likums paredz tiesības vecākam izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, taču viņš/-a var izvēlēties atgriezties darbā arī ātrāk – uzreiz pēc vecāku pabalsta izmaksas perioda beigām.

 • LV portāla piemērs – vecāku pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam (bērns piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim).

Vecāki izvēlējušies vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, un to saņems bērna māte. Māmiņa ir saņēmusi maternitātes pabalstu par 56 dienām. Darbā pieprasījusi pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu.

Pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām vecāku pabalstu māmiņa saņems apmēram 16 mēnešus (pabalstu aprēķinās 43,75% apmērā no vidējās iemaksu algas).

Kopumā maternitātes un vecāku pabalsta periods ir 18 mēneši, līdz bērns sasniegs pusotra gada vecumu. Atlikušie – apmēram divi mēneši no pusotra gada BKA – nav apmaksāti.

VIA – vidējā iemaksu alga. BKA – bērna kopšanas atvaļinājums. Darba likums paredz tiesības vecākam izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, taču viņš/-a var izvēlēties atgriezties darbā arī ātrāk – uzreiz pēc vecāku pabalsta izmaksas perioda beigām.

Jaunā kārtība no 2023. gada –, ja bērniņš piedzims 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk

Arī atbilstoši jaunajai vecāku pabalsta kārtībai vienam vecākam ne viss darbā piešķirtais BKA būs apmaksāts.

Vecāku pabalsta pamatdaļu piešķir ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigām un izmaksā atbilstoši izvēlētajam kopējam vecāku pabalsta periodam.

Pēc pamatdaļas saņemšanas vecāks var uzreiz pieprasīt arī savu nenododamo daļu.

Salīdzinājumam piemēri par vecāku pabalsta regulējumu no 2023. gada.

 • LV portāla piemērs – izvēlētais vecāku pabalsta periods 13 mēneši (bērns dzimis 2023. gadā).

Vecāki izvēlējušies kopējo vecāku pabalsta periodu uz 13 mēnešiem un nolēmuši, ka pabalsta pamatdaļu izmantos bērna māte.

Pēc maternitātes atvaļinājuma (apmēram 2 mēneši) māte darbā paņēmusi pusotru gadu (18 mēneši) ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu.

Vecāku pabalsta pamatdaļa – 9 mēneši – jāizmanto līdz bērna viena gada vecumam. Šajā 9 mēnešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta periodu.

Māmiņa pieprasa vecāku pabalsta pamatdaļu (7 mēneši) un arī savu pabalsta nenododamo daļu – 2 mēnešus.

Kopumā tie ir 11 mēneši (maternitātes pabalsts + vecāku pabalsta pamatdaļa + 2 mēneši nenododamā daļa), no kuriem 9 mēnešus saņemts vecāku pabalsts, esot bērna kopšanas atvaļinājumā (pabalstu aprēķinās 60% apmērā no vidējās iemaksu algas).

No BKA pusotra gada atlikušie 9 mēneši māmiņai nav apmaksāti.

Tātad saskaņā ar jauno regulējumu māmiņai būs par vienu mēnesi īsāks vecāku pabalsta izmaksas periods, ja viņa izmantos gan pabalsta pamatdaļu, gan divus mēnešus – savu nenododamo daļu.

Taču, kā jau iepriekš minēts, bērna tēvs savu vecāku pabalsta nenododamo daļu – 2 mēnešus – var izmantot jebkurā laikā līdz bērna 8 gadu vecumam. Ja tēvs savu nenododamo daļu izvēlas saņemt uzreiz pēc tam, kad tās izmaksa ir beigusies bērna mātei, tad kopumā tie būtu 13 mēneši, vēl mēnesis pēc tam, kad bērnam apritējis gads.

VIA – vidējā iemaksu alga. BKA – bērna kopšanas atvaļinājums. Vecāku pabalsts bērna kopšanai ir viens, un vecākiem ir jāvienojas, kurš to saņems. No 2023. gada tiek ieviesta pabalsta nenododamā daļa, kas nozīmē, ka bērna kopšanas atvaļinājumā uz kādu laiku būs jādodas arī otram vecākam. Darba likums paredz tiesības vecākam izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, taču viņš/-a var izvēlēties atgriezties darbā arī ātrāk – uzreiz pēc vecāku pabalsta izmaksas perioda beigām. Šajā piemērā laikā, kad savu vecāka pabalsta nenododamo daļu saņem bērna tētis, bērna mātei vecāku pabalsta izmaksa ir pārtraukta.

 • LV portāla piemērs – izvēlētais vecāku pabalsta periods 19 mēneši (bērns dzimis 2023. gadā).

Vecāki izvēlējušies kopējo vecāku pabalsta periodu uz 19 mēnešiem, pabalsta pamatdaļu saņems bērna mamma.

Pēc maternitātes atvaļinājuma mamma darbā pieprasījusi pusotru gadu (18 mēneši) ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu.

Vecāku pabalsta pamatdaļa – 15 mēneši – jāizmanto līdz bērna pusotra gada vecumam. Pamatdaļā ieskaita arī maternitātes pabalsta periodu.

Māmiņa pēc vecāku pabalsta pamatdaļas pieprasa arī savu nenododamo daļu – 2 mēnešus. Kopumā vecāku pabalsts BKA laikā tiks saņemts apmēram 15 mēnešus (pabalstu aprēķinās 43,75% apmērā no vidējās iemaksu algas).

Māmiņai no BKA pusotra gada atlikušie 3 mēneši nav apmaksāti.

Arī šajā gadījumā, lai pagarinātu vecāku pabalsta izmaksas periodu, kad bērns vēl ir maziņš, bērna tēvs var izmantot savu pabalsta nenododamo daļu pēc tam, kad tās izmaksa ir beigusies bērna mātei.

Līdz ar to apmaksātais bērna kopšanas periods pēc bērna piedzimšanas būtu 19 mēneši, kad bērnam ir viens gads un 7 mēneši. Salīdzinot ar līdzšinējo kārtību, tas ir par vienu mēnesi vairāk.

VIA – vidējā iemaksu alga. BKA – bērna kopšanas atvaļinājums. Vecāku pabalsts bērna kopšanai ir viens, un vecākiem ir jāvienojas, kurš to saņems. No 2023. gada tiek ieviesta pabalsta nenododamā daļa, kas nozīmē, ka bērna kopšanas atvaļinājumā uz kādu laiku būs jādodas arī otram vecākam. Darba likums paredz tiesības vecākam izmantot pusotru gadu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, taču viņš/-a var izvēlēties atgriezties darbā arī ātrāk – uzreiz pēc vecāku pabalsta izmaksas perioda beigām. Šajā piemērā laikā, kad savu vecāka pabalsta nenododamo daļu saņem bērna tētis, bērna mātei vecāku pabalsta izmaksa ir pārtraukta.

 • Piemērs ar datumiem 2023. gadā (no VSAA informācijas).

Bērna māte pēc maternitātes pabalsta otrās daļas saņemšanas lūdz piešķirt vecāku pabalstu. Iesniegumā norāda, ka vēlas saņemt vecāku pabalsta pamatdaļu un nenododamās daļas divus kalendāros mēnešus uzreiz pēc pamatdaļas saņemšanas.

Izvēlētais kopējais vecāku pabalsta saņemšanas periods ir 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus (pamatdaļu) viņa izmantos līdz bērna pusotra gada vecumam. Pabalstu aprēķinās 43,75% apmērā no vidējās iemaksu algas.

Informācija pabalsta piešķiršanai:

 • Bērns piedzimis 2023. gada 9. februārī.
 • Maternitātes pabalsts piešķirts no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 8. februārim (pirmā daļa) un no 2023. gada 9. februāra līdz 2023. gada 5. aprīlim (otrā daļa).
 • Vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no 2023. gada 6. aprīļa.
 • Pamatdaļa tiks piešķirta par periodu no 2023 gada 6. aprīļa līdz 2024. gada 8. maijam. Pēc pamatdaļas saņemšanas bērnam būs viens gads un trīs mēneši.

Vecāku pabalsta pamatdaļu piešķir no 2023. gada 6. aprīļa, proti, ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma, jo vienlaikus abus pabalstus nevar saņemt. Pamatdaļas periods ir 15 mēneši no bērna piedzimšanas dienas (no 2023. gada 9. februāra līdz 2024. gada 8. maijam). Šajā periodā iekļauj arī maternitātes pabalsta izmaksas periodu (no 2023. gada 9. februāra līdz 2023. gada 5. aprīlim), par kuru vecāku pabalstu nesaņem, bet 15 mēnešu perioda noteikšanā tas tiek ņemts vērā.

Nenododamā daļa – divi mēneši – tiks piešķirti pēc pamatdaļas saņemšanas no 2024. gada 9. maija līdz 2024. gada 8. jūlijam. Pēc nenododamās daļas saņemšanas bērnam būs viens gads un pieci mēneši.


VSAA sagatavotās infografikas:

Vecāku pabalsta pamatdaļu vecāki varēs saņemt pārmaiņus, tāpat kā līdz šim

 • Jautājums. Katrs vecāks savu nenododamo daļu (divus mēnešus) var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam – uzreiz pēc bērna piedzimšanas vai jebkurā laikā vēlāk. Kāda būs kārtība un vai tā tiek mainīta vecāku pabalsta pamatdaļas – 9 vai 15 mēnešu – izmantošanai? Vai to varēs izmantot abi vecāki pārmaiņus, tāpat kā līdz šim?

Vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt gan bērna māte, gan bērna tēvs.

Ja vecāki izvēlas savstarpēji mainīties kā pabalsta saņēmēji, tad pabalsta saņēmējam ir jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no pabalsta un otram vecākam jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, saistībā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. Proti, vienlaikus nevar saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalsta pamatdaļu.

Savukārt savu vecāku pabalsta nenododamo daļu bērna tēvs var saņemt laikā, kad bērna mātei ir piešķirts maternitātes pabalsts.

Tiesības uz pabalsta nenododamo daļu, ja bērna vecāki nedzīvo kopā

 • Jautājums. Ja vecāki nedzīvo kopā, vai bērna tēvs arī var saņemt vecāku pabalstu divus mēnešus – izmantot tiesības uz viņam pienākošos vecāku pabalsta nenododamo daļu?

Tiesības uz vecāku pabalsta divu kalendāro mēnešu nenododamo daļu ir katram no bērna vecākiem. Protams, vecāku pabalsta mērķis ir kompensēt zaudētos ienākumus bērna kopšanas laikā. Ja vecāks pilda savus pienākumus, proti, realizē gādību pār bērnu, un šīs tiesības viņam nav ierobežotas (pārtrauktas vai atņemtas), tad tikai fakts, ka vecāki dzīvo šķirti, nebūs par pamatu vecākam atteikt vecāku pabalsta piešķiršanu.

Vienlaikus tiek maksāts bērna kopšanas pabalsts

 • Jautājums. Kāda būs kārtība bērna kopšanas pabalsta – 171 eiro – saņemšanā? Vai no 2023. gada tā mainīsies saistībā ar vecāku pabalsta nenododamo daļu?

Bērna kopšanas pabalsta izmaksas kārtība nemainīsies.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar vecāku pabalstu vienam no bērna vecākiem par vienu un to pašu bērnu, par vienu un to pašu laikposmu. Tāpēc vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš no viņiem saņems vecāku pabalstu un vienlaikus arī bērna kopšanas pabalstu.

Bērna kopšanas pabalsta apmērs līdz bērna pusotra gada vecumam ir 171 eiro mēnesī un no bērna pusotra līdz divu gadu vecumam – 42,69 eiro mēnesī.

Papildu informācija un VSAA atbildes uz virkni jautājumu ir pieejamas aģentūras mājaslapā.

Jautājumi un atbildes par pabalsta izmaksu dažādās situācijās

 • Cik lielā apmērā tiks izmaksāta vecāku pabalsta nenododamā daļa?

Nenododamās daļas apmēru ietekmēs kopējais izvēlētais vecāku pabalsta saņemšanas periods – 60% apmērā no vidējās iemaksu algas, ja kopējais periods izvēlēts uz 13 mēnešiem, vai 43,75% apmērā, ja kopējais periods izvēlēts uz 19 mēnešiem.

 • Kā tiks aprēķināta nenododamā daļa, ja to pieprasa uzreiz pēc vecāku pabalsta pamatdaļas? Kā ir situācijā, ja to vēlāk pieprasa kā atsevišķu periodu?

Ja vecāks savu nenododamo daļu vēlas saņemt secīgi pēc vecāku pabalsta pamatdaļas un iesniegumā to uzreiz norāda, tad, piešķirot vecāku pabalstu (gan pamatdaļu, gan nenododamo daļu), VSAA aprēķinās šī pabalsta apmēru, kas būs vienāds pamatdaļai un nenododamajai daļai. Tas nozīmē, ka pabalsta nenododamo daļu izmaksās tādā pašā apmērā kā pamatdaļu.

Jāatceras, ka nenododamo daļu būs tiesības saņemt tikai tad, ja atradīsieties bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja apstākļi mainīsies un ja atsāksiet strādāt, tad nenododamā daļa netiks izmaksāta.

Ja nenododamo daļu vēlas saņemt vēlāk atsevišķi, atkārtoti dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, VSAA jāiesniedz jauns iesniegums vecāku pabalsta nenododamās daļas piešķiršanai.

Pieprasot to vēlāk, katram nenododamās daļas periodam vidējo iemaksu algu aprēķinās atsevišķi un noteiks pabalsta apmēru atbilstoši jau iepriekš izvēlētajam kopīgajam vecāku pabalsta saņemšanas periodam (19 mēneši vai 13 mēneši).

Piemēram, pieprasot nenododamo daļu bērna trīs gadu vecumā par divu mēnešu periodu no 2026. gada 5. februāra līdz 2026. gada 4. aprīlim, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalsta apmēra noteikšanai tiks aprēķināta par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2024. gada decembra līdz 2025. gada novembrim. Pabalsta apmēru noteiks atbilstoši iepriekš veiktajai izvēlei par kopējo pabalsta saņemšanas periodu – 43,75% vai 60% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 • Kurā periodā tēvs var izmantot paternitātes pabalstu?

Tēvs paternitātes pabalstu var saņemt jebkurā laikā no bērna piedzimšanas dienas līdz bērna sešu mēnešu vecumam. Vienīgais nosacījums – nevar vienlaikus saņemt paternitātes pabalstu un vecāku pabalsta nenododamo daļu, jo nevar reizē atrasties divos dažādos atvaļinājumos.

Arī turpmāk pirms noteiktā laika dzimušajiem bērniem vecāku pabalsta izmaksa tiks pagarināta par grūtniecības atvaļinājuma periodu.

LV portāla skaidrojums: No 1. augusta izmaiņas vecāku pabalsta izmaksā par priekšlaikus dzimušu bērniņu

 • Ja vienlaikus piedzimst divi vai vairāki bērni, vai tiesības uz nenododamo daļu būs par katru bērnu?

Nē, būs tieši tāpat, kā ir ar vecāku pabalstu, kas ir tikai viens, neatkarīgi no dzimušo bērnu skaita. Arī vecāku pabalsta nenododamā daļa katram vecākam būs tikai viena – divi kalendārie mēneši.

Ja vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni, tiek izmaksāta piemaksa bērna kopšanas pabalstam.

 • Kā tiks piešķirta nenododamā daļa, ja ir vairāki darba devēji, bet tikai pie viena darba devēja atradīšos bērna kopšanas atvaļinājumā?

Nenododamā daļa šajā gadījumā netiks piešķirta, jo periodā, par kuru tiek pieprasīta nenododamā daļa, ir jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā pie visiem darba devējiem.

 • Vai man būs tiesības uz otra vecāka nenododamo daļu, ja bērna tēvs nestrādā, tātad nav sociāli apdrošināta persona?

Mātei nav tiesību saņemt bērna tēvam pienākošos nenododamo daļu, ja tēvs nestrādā. Tēvs savu nenododamo daļu varēs izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam ar nosacījumu, ka būs nodarbināts un atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja bērna tēvs līdz bērna astoņu gadu vecumam nekļūs nodarbināts, tad pabalsta otru nenododamo daļu nesaņems neviens no vecākiem.

 • Vai tēvs savu nenododamo daļu var saņemt tajā pašā laikā, kad māte saņem maternitātes pabalstu?

Jā, tēvs savu nenododamo daļu var saņemt arī laikā, kad māte saņem maternitātes pabalstu.

 • Vai var saņemt otram vecākam paredzēto divu mēnešu nenododamo daļu, ja esmu vienīgais bērna vecāks?

Jā, šajā gadījumā ir tiesības uz otram vecākam paredzēto divu kalendāro mēnešu vecāku pabalsta nenododamo daļu.

Abas vecāku pabalsta nenododamās daļas (kopumā četrus kalendāra mēnešus) var izmantot viens vecāks, ja bērnam nav noteikta paternitāte, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, ar nosacījumu, ka šī daļa jau nebūs piešķirta un izmaksāta.

 • Ja bērns ir piedzimis 2022. gada 30. decembrī, vai arī tādā gadījumā vecākiem būs tiesības uz nenododamo daļu?

Ja bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim, tad tiesības uz vecāku pabalsta nenododamo daļu vecākiem nebūs. Jaunie nosacījumi attiecas uz vecākiem, kuru bērni ir dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk. Par bērniem, kuri dzimuši līdz 2022. gada 31. decembrim, vecāku pabalsts tiks piešķirts saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kāds tas ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 • Vai divu mēnešu nenododamās daļas saņemšanas laikā drīkst strādāt un saņemt 50% no piešķirtā pabalsta?

Nē, nedrīkst. Pabalsta nenododamo daļu var saņemt, tikai un vienīgi atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam.

 • Kā man rīkoties, ja vēlos saņemt vecāku pabalstu, taču turpināšu strādāt? Zinu, ka strādājot vecāku pabalsta pamatdaļu varu saņemt 50% apmērā, bet nenododamo daļu varu saņemt tikai, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā.

Vispirms jāiesniedz iesniegums tikai vecāku pabalsta pamatdaļas piešķiršanai. Vienlaikus pieprasiet arī bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu. Savu vecāku pabalsta nenododamo daļu varēsiet pieprasīt jebkurā laikā pēc pamatdaļas saņemšanas līdz bērna astoņu gadu vecumam. To varēsiet izdarīt tad, kad darba devējs jums būs piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu. Iesniegumā jānorāda, ka lūdzat piešķirt tikai vecāku pabalsta nenododamo daļu. Iesniegumā vecāku pabalsta piešķiršanai būs iekļautas visas iespējamās izvēles, jāizvēlas sev atbilstošā un jāaizpilda.

Iesniegumu visērtāk iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi”.

LV portāla skaidrojums: Vecāku pabalstu strādājošais saņems 50% apmērā. Kāda ir otra vecāka situācija

 • Es dzīvoju un strādāju Latvijā, kur 2023. gadā man piedzims bērns. Saņemšu vecāku pabalsta pamatdaļu un savu nenododamo daļu. Bērna tēvs strādā citā Eiropas Savienības valstī. Vai viņš varēs saņemt vecāku pabalsta nenododamo daļu? Kura valsts viņam to piešķirs un izmaksās?

Ja bērna tēvs strādā citā ES dalībvalstī, tad viņam saistībā ar bērna piedzimšanu ir tiesības pieprasīt ģimenes pabalstus savas nodarbinātības valstī. Tas nozīmē, ka arī vecāku atvaļinājums un ar to saistītie pabalsti, tai skaitā apmaksāta vecāku pabalsta nenododamā daļa, bērna tēvam ir jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā viņš strādā.

Labs saturs
37
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI