SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
26. oktobrī, 2022
Lasīšanai: 18 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
5
1
5

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju iespēja izmantot SDI kontu

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) ir īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, var automatizēt nodokļa nomaksu.

FOTO: Freepik.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji nodokļu kārtošanai var atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. AS “Industra Bank” ir pirmā, kas piedāvā likumos paredzēto vienkāršoto nodokļu samaksas risinājumu. Tas nozīmē, ka nodokļa maksāšana ir automatizēta un pašnodarbinātajam nav ne jāsniedz deklarācijas, ne jāveic maksājumi.

īsumā
 • Atverot SDI kontu, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nekas nav jārēķina un jādeklarē – nodokļa samaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un banka, kura MUN maksātājam atvērusi šādu kontu.
 • SDI kontā jāieskaita visi saimnieciskās darbības ieņēmumi un jāiemaksā ieņēmumi skaidrā naudā.
 • Visi ieņēmumi, kas ienāk SDI kontā, tiek aplikti ar mikrouzņēmumu nodokli.
 • Vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs sākt izmantot līdz ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas dienu, esošais MUN maksātājs – ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumi, kuros ir noteikta vienkāršotā mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, ir spēkā jau kopš iepriekšējā gada jūlija. Šāds regulējums ir iekļauts arī likumā “Par nodokļiem un nodevām”, un pagaidām tas ir paredzēts tikai mikrouzņēmumu nodokļa režīmam.

AS “Industra Bank” ir pirmā, kas izveidojusi šādu pakalpojumu. Kopš oktobra jaunie MUN maksātāji var atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Citiem interesentiem (kuri jau pašreiz ir MUN nodokļa maksātāji) šī iespēja, kā paredz likums, būs no nākamā ceturkšņa.

Informācija par SDI kontu ir apkopota atsevišķā sadaļā, Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē.

Tā darbības principus VID skaidroja arī tiešsaistes seminārā. Atbildes uz LV portāla jautājumiem sniedza VID nodokļu speciālisti un AS “Industra Bank”.

SDI konts – tikai MUN maksātājiem

Vienkāršots nodokļa samaksas risinājums ir īpašs norēķinu konts, kas atvērts bankā, kura piedāvā šo pakalpojumu. Tā būtība – no visiem ieņēmumiem, kuri ienāk kontā, tiek samaksāts mikrouzņēmumu nodoklis:

 • 25% no ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā;
 • 40% no ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro.

Nodokļa maksājums tiek nokārtots, neiesaistot saimnieciskās darbības veicēju. Informācijas apmaiņa notiek starp banku un VID, jo nodokļa aprēķināšanā un nomaksā iesaistītas abas puses.

Nosacījumi, lai varētu izmantot SDI kontu

Lai varētu izmantot SDI kontu, MUN maksātājam nedrīkst būt nodokļa parādu, kā arī nevar būt darbinieku.

Grāmatvedības uzskaite ir jākārto vienkāršā ieraksta sistēmā, kas nozīmē, ka visi ieņēmumi tiek uzskaitīti brīdī, kad tie radušies.

SDI konts nevar būt pamatkonts, tajā var atrasties tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi. Piemēram, tajā nevar būt ieskaitīti aizdevumi, jo no visām kontā ienākošajām summām tiek aprēķināts un budžetā iemaksāts nodoklis.

SDI konta reģistrācija un darbības uzsākšana

VID norāda trīs secīgus soļus konta atvēršanai un tā darbības uzsākšanai.

 • Jāatver norēķinu konts bankā (kura to piedāvā), pašreiz – AS “Industra Bank”.
 • Jāiesniedz VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegums par SDI konta reģistrāciju.
 • VID četru dienu laikā paziņo nodokļu maksātājam, ka konts ir reģistrēts un to var lietot.

Tātad vispirms ir jāatver SDI konts AS “Industra Bank” un tikai pēc konta atvēršanas jāiesniedz VID iesniegums SDI konta reģistrācijai.

Ja SDI kontu piedāvās arī citas bankas, nodokļu maksātājam būs iespēja mainīt kontu un banku, kurā viņam būs SDI konts.

VID informē, ka ir saņemti četri iesniegumi SDI konta reģistrācijai un visi četri nodokļu maksātāji ir reģistrēti kā SDI konta lietotāji.

Kad var reģistrēt SDI kontu

Ne katrs MUN maksātājs (pat ja viņam nav ierobežojumu – nodokļu parādu u. c.) jau tagad var atvērt un izmantot SDI kontu. Tas atkarīgs no tā, vai nodokļu maksātājs jau darbojas MUN režīmā vai tikai reģistrēs saimniecisko darbību un MUN režīma izvēli.

 • Reģistrējoties MUN maksātāja statusā, saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus var iesniegt iesniegumu VID arī par SDI konta reģistrāciju.
 • MUN režīmā jau strādājošs nodokļa maksātājs SDI kontu var atvērt ar nākamo ceturksni. Šajā gadījumā piecas darbdienas pirms nākamā ceturkšņa sākuma jāiesniedz iesniegums VID, tajā jānorāda SDI konta numurs un banka, kurā tas atvērts, tad SDI kontu varēs sākt izmantot no nākamā ceturkšņa.

Norādes iesniegumam EDS: “Dokumenti” → “No veidlapas” → “Citi” → “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”.

Kā un kurā brīdī katram ir jārīkojas?

SDI konts ir paredzēts MUN maksātājiem, kuri ir:

 • fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji;
 • individuālie komersanti (IK);
 • zemnieku un zvejnieku saimniecības.

Kādā veidā katrā no gadījumiem var pieteikties SDI kontam, situācijas skaidro VID nodokļu speciālisti.

Fiziskā persona, kura reģistrē VID saimniecisko darbību, vienlaikus izvēlas MUN režīmu, kā arī iesniedz VID iesniegumu par SDI kontu.

Pirms vienkāršotā nodokļa nomaksas risinājuma izmantošanas uzsākšanas, fiziskajai personai:

 • vispirms jāvēršas kredītiestādē, kas sniedz SDI konta lietošanas pakalpojumu, lai atvērtu kontu vai noskaidrotu, vai esošu kontu ir iespējams izmantot kā SDI kontu;
 • pēc konta atvēršanas vai esoša konta pārveidošanas par SDI kontu ir jāiesniedz VID iesniegums konta reģistrācijai vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā.

Fiziskā persona, kura reģistrē IK Uzņēmumu reģistrā, vienlaikus norāda, ka izvēlas MUN režīmu. Kad jāraksta iesniegums VID SDI konta reģistrācijai?

No jauna reģistrējoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā, iesniegums SDI konta reģistrācijai jāiesniedz vienlaikus ar reģistrēšanos.

Zemnieku saimniecību reģistrē Uzņēmumu reģistrā. Kad ZS izvēlas un kur norāda MUN nodokļa režīma izvēli? Kad ZS jāraksta iesniegums VID SDI konta reģistrācijai?

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar zemnieku saimniecības reģistrāciju Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. No jauna reģistrējoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā, iesniegums SDI konta reģistrācijai jāiesniedz vienlaikus ar reģistrēšanos.

SDI kontā jāieskaita visi saimnieciskās darbības ieņēmumi

Mikrouzņēmumu nodoklis tiek aprēķināts un samaksāts no visiem ar saimniecisko darbību saistītajiem ieņēmumiem. Nav paredzēti atskaitāmie izdevumi, jo nodoklis tiek maksāts no visiem ienākošajiem maksājumiem.

Saimnieciskās darbības veicējam SDI kontā jāiemaksā visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi, tostarp tie, kas saņemti skaidrā naudā.

SDI kontā jāiemaksā tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi, tos nodalot no personiskajiem līdzekļiem, jo no kontā ieskaitītās naudas tiek automātiski aprēķināts un nomaksāts nodoklis.

Nodokļa automatizētā samaksa, saziņa starp banku un VID

No katras šajā kontā ienākošās summas banka rezervē nodokļa summu, kā arī informē VID par SDI kontā ienākošo naudu. VID informē banku par aprēķinātā nodokļa summu, kuru banka ieskaitīs valsts budžetā. Pārējo naudu atbrīvo nodokļa maksātāja lietošanai.

 • Banka vispirms rezervē 40% (tā ir iespējamā maksimālā nodokļa likme). VID pārliecinās, vai apgrozījums nav pārsniedzis 25 000 eiro gadā.
 • Ja apgrozījums nepārsniedz 25 000 eiro gadā, jāpiemēro 25% likme, rezervētā papildu summa tiek atbrīvota un vēlākais divu darba dienu laikā no brīža, kad maksājums ienācis kontā, ir pieejama konta īpašniekam.
 • Banka 25% nodokli no ieņēmumiem iemaksā valsts budžetā.
 • Ja apgrozījums pārsniedzis 25 000 eiro gadā, pārsnieguma daļai tiks piemērota 40% likme.

VID piemērs

SDI kontā 1. novembrī saņemts maksājums 200 eiro apmērā, banka uzreiz rezervē 80 eiro (40% no 200 eiro), savukārt pārējos 120 eiro uzņēmējs var brīvi izmantot.

Tā kā apgrozījums nesasniedz 25 000 eiro gadā, likme ir 25%, un uzņēmējam 3. novembrī lietošanai kļūst pieejami vēl 30 eiro (80 - (25% no 200 eiro)).

Aprēķināto nodokli 50 eiro apmērā (25% no 200 eiro) banka pārskaita valsts budžetā.

Pārējo naudu nodokļa maksātājs var brīvi izmantot.

Tātad, ja apgrozījums nesasniedz 25 000 eiro, likme ir 25%, kuru banka pārskaita budžetā, divu darbdienu laikā banka atbrīvo arī tos līdzekļus, kas bija rezervēti lielākajai likmei.

VID nodokļu speciālisti uzsver – SDI konta īpašnieks var uzreiz brīvi rīkoties ar SDI kontā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, izņemot tos līdzekļus, kuri tiks rezervēti MUN samaksai.

Proti, no katra SDI kontā ienākošā maksājuma banka vispirms rezervē 40% (maksimālo likmi). Ja apgrozījums nepārsniegs 25 000 eiro gadā, tad divu darba dienu laikā papildu rezervētā nodokļa summa (15%) būs brīvi pieejama konta īpašniekam. Savukārt 25% tiks iemaksāti valsts budžetā. Gadījumā, ja apgrozījuma slieksnis būs pārsniegts, no tās apgrozījuma daļas, kas ir virs 25 000 eiro gadā, valsts budžetā tiks iemaksāti 40%.

Pārskats zināšanai par apgrozījumu un nodokli

VID veido nodokļa aprēķina deklarāciju un nodrošina, ka informācija par aprēķināto un samaksāto nodokli ir pieejama nodokļa maksātājam. EDS var pārliecināties, cik liels ir bijis apgrozījums (ieņēmumi) un kāds ir aprēķinātais nodoklis.

Tam EDS ir speciāls pārskats: “Pārskati” → “Pārskati par nodokļu aprēķiniem un avansa maksājumiem” → “Pārskats par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas datiem”.

SDI konta lietošanu varēs pārtraukt

Lai pārtrauktu lietot SDI kontu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms plānotās konta izmantošanas beigām jāiesniedz VID attiecīgs iesniegums EDS: “Dokumenti”→ “No veidlapas”→ “Citi”→ “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”.

Saņemot iesniegumu, VID informēs banku un arī nodokļu maksātāju par vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanu un norādīs izbeigšanas datumu. No visiem maksājumiem, kas kontā ienāks līdz šim datumam, kad konts vēl darbojas, automātiski tiks aprēķināts un nomaksāts nodoklis.

Kad var pāriet uz MUN statusu

Likums pakāpeniski ir sašaurinājis MUN maksātāju loku. Kad saimnieciskās darbības veicējs (arī IK un ZS) var pāriet uz MUN statusu, ja līdz šim ir maksājis nodokļus vispārējā režīmā?

Saimnieciskās darbības veicējs (arī IK un ZS) var iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu no 2023. gada 1. janvāra, līdz šīgada 15. decembrim iesniedzot VID iesniegumu par reģistrāciju MUN režīmā.

Kā šajā gadījumā (mainot nodokļa režīmu uz MUN) var pieteikties SDI kontam? 

Iesniegums SDI konta reģistrācijai ir jāiesniedz vienlaikus ar iesniegumu reģistrācijai MUN režīmā.

Kā darbojas SDI konts AS “Industra Bank”. Jautājumi un atbildes

Kā jaunais pakalpojums tiek realizēts, uz LV portāla jautājumiem atbild AS “Industra Bank” mārketinga un komunikācijas vadītāja Ieva Zauere.

Kopš 6. oktobra, kad Finanšu ministrija paziņoja par iespēju atvērt SDI kontu AS “Industra Bank”, cik MUN maksātāju to ir izdarījuši? Kāda ir interese par SDI konta atvēršanu?

Esam saņēmuši vairākus klientu pieteikumus, pirmie SDI klienti jau izmanto šī pakalpojuma priekšrocības un vairs netērē laiku papīru kārtošanai. Interese no klientu puses ir, sagaidām, ka tā pieaugs pirms gada beigām, kad SDI kontam varēs pieteikties tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri MUN režīmā jau darbojas.

Kādi ir ierobežojumi? Kādā gadījumā SD veicējam banka SDI kontu neatvērs?

Tiesību aktos noteikts, kādiem kritērijiem ir jābūt izpildītiem, lai nodokļu maksātājs varētu izmantot SDI kontu. Piemēram, SDI kontu var izmantot tikai MUN maksātāji. Kontu nevarēsim atvērt personai, kura ir izvēlējusies maksāt nodokļus citā nodokļu režīmā. Tāpat saimnieciskās darbības veicējs nevar būt darba devējs citai personai, tam nevar būt MUN parāda. Taču to, vai konkrētajam SD veicējam ir jāatver SDI konts, izvērtē Valsts ieņēmumu dienests. Banka atver SDI kontu, saņemot atbilstošu rīkojumu no VID.

Kādi ir pirmie maksājumi, lai SD veicējs atvērtu SDI kontu? 

Komisijas maksa par SDI konta atvēršanu ir 15 eiro, mēneša maksa – 5 eiro. Citu maksu par SDI konta uzturēšanu nav. Pārskaitījumi uz Valsts kasi tiek veikti bez maksas.

Vai turpmāk MUN maksātājam kā savs konts, uz kuru saņemt naudu, jānorāda SDI konts AS “Industra Bank”?

Jā, MUN maksātājam, kurš izvēlējies izmantot SDI kontu, turpmāk visi saimnieciskās darbības ieņēmumi jāieskaita šajā kontā. To paredz normatīvais regulējums. Turklāt kontā ir jāieskaita arī skaidrā nauda, piemēram, tirdziņos ietirgotais.

Kāda ir bankas komisija (konta apkalpošanas maksa mēnesī)? Vai vienalga, cik naudas ienāk SDI kontā, – 100 eiro mēnesī vai 5000 eiro?

Jā, komisijas maksa par SDI konta apkalpošanu (5 eiro mēnesī) ir noteikta, neatkarīgi no konta apgrozījuma.

Banka pārskaita nodokļus, bet SD veicējam kontā ir un uzkrāsies nauda. Kā pie tās var piekļūt, tas ir, izņemt (bankomātā?), pārskaitīt no SDI konta uz citas bankas kontu?

Konta īpašnieks var brīvi rīkoties ar atlikušajiem līdzekļiem pēc saviem ieskatiem. Šajā aspektā SDI konts neatšķiras no parasta norēķinu konta. Saimnieciskās darbības veicējs no šī konta var veikt pārskaitījumus, lai norēķinātos par pirkumiem, var pārskaitīt naudu uz savu kontu citā bankā vai citām personām. Strādājam arī pie tā, lai drīzumā šim kontam varētu piesaistīt maksājumu karti, līdz ar to piekļuve SDI kontā esošajiem naudas līdzekļiem būs vēl ērtāka.

Cik jāmaksā par “Industra Bank” maksājumu karti (to saņemot un pēc tam – regulāri mēnesī)?  

Maksa par “Industra Bank” maksājumu kartes izsniegšanu, ņemot vērā izvēlēto kartes veidu, ir, sākot no 3 eiro, maksa mēnesī –, sākot no 1,20 eiro.

Kur var izņemt skaidru naudu ar “Industra Bank” maksājumu karti? Vai ar šo karti var norēķināties veikalos?

Ar “Industra Bank” maksājumu karti var izņemt skaidru naudu jebkurā bankomātā pasaulē, kurš pieņem “Mastercard” kartes. Ņemot vērā izvēlēto kartes veidu, ir iespējams izņemt skaidru naudu neierobežotu reižu skaitu līdz pat tūkstotim eiro mēnesī bez maksas no jebkura bankomāta Latvijā vai citā Eiropas valstī, uz kura ir redzams “Mastercard” logotips. Tāpat ar “Industra Bank” izsniegtajām maksājumu kartēm var norēķināties veikalos un internetveikalos visā pasaulē, jebkurā tirgotāja valūtā.

Cik maksā naudas pārskaitījums uz citu kredītiestāžu kontiem? 

Standarta eiro pārskaitījums (summai līdz 10 tūkstošiem eiro) uz citu banku Latvijā vai EEZ maksā 36 centus.

Kas notiek ar kontu, ja kontā nauda kādu laiku neienāk? Vai konts tiek slēgts, ja tas ilgstoši ir tukšs? Vai par SDI konta slēgšanu ir jāmaksā? 

Atbilstoši bankas noteikumiem, ja kontā netiek veikti darījumi sešus mēnešus vai ilgāk un nav arī naudas atlikuma, tad banka var slēgt kontu bez iepriekšējas klienta brīdināšanas. Praksē mēs šādā gadījumā sazināsimies ar klientu, lai noskaidrotu klienta nolūkus un kopā lemtu par turpmāko. Saskaņā ar cenrādi komisijas maksa par konta slēgšanu ir 25 eiro.

Vai SDI konta īpašniekam ir pieejama “Industra Bank” internetbanka? Ja ir pieejama, vai SDI konta īpašniekam vienlaikus nepieciešama arī “Industra Bank” maksājumu karte?

Jā, SDI konts ir redzams internetbankā. Bankas karte vai citi bankas pakalpojumi klientam nav obligāti jāizmanto, lai varētu lietot mūsu internetbanku. Tā ir brīva saimnieciskās darbības veicēja izvēle.

Kur SD veicējs, kurš nodokļus maksā, izmantojot SDI kontu, var redzēt samaksāto MUN apmēru. Piemēram, SDI veicējam kontā mēnesī ienāks 120 eiro. Cik eiro tiks pārskaitīts nodokļos, cik – paliks kontā?

Ja saimnieciskās darbības veicēja gada apgrozījums nav pārsniedzis 25 tūkstošus eiro, tad MUN likme viņam ir 25%, ja pārsniedz 25 tūkstošus eiro, tad – 40% no summas, kas pārsniedz minētos 25 tūkstošus. Ienākot kontā Jūsu piemērā minētajiem 120 eiro, banka iesaldēs 48 eiro jeb 40% no ienākušajiem 120 eiro. Banka paziņos VID, ka ir saņemti šādi līdzekļi, un VID informēs banku par pārskaitāmā nodokļa summu. Ja gada apgrozījums ir mazāks par 25 tūkstošiem, tad banka pārskaitīs budžetā 30 eiro, bet iepriekš iesaldētos 18 eiro atbrīvos. Kontā SD veicēja rīcībā paliks 90 eiro. Informāciju par samaksātajiem nodokļiem klients redzēs bankas konta izrakstā, šai informācijai saimnieciskās darbības veicējs varēs sekot arī VID EDS.

Par AS “Industra Bank”

“Industra Bank” ir Latvijas uzņēmēju veidota banka. Tā Latvijā strādā kopš 1994. gada un savu darbību fokusē uz Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu. Bankai ir 21,4 tūkstoši klientu, no tiem 1400 ir juridiskas personas, kurus banka apkalpo tās astoņās filiālēs – Rīgā, kā arī Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī. 

2022. gada 20. augustā banka pārņēma “PrivatBank” klientu apkalpošanu, tostarp privātpersonu un juridisko personu kontu pārvaldību, kredītu un līzinga portfeļus, noguldījumus, kā arī bankai piederošos vērtspapīrus un nekustamo īpašumu.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI