SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
12. jūlijā, 2021
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
2
2

Vienkāršoto nodokļu nomaksas risinājumu pirmie varēs izmantot MUN maksātāji

Stājas spēkā 12.07.2021.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta risinājums nozīmē, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un to izvēlēsies, bankā, kura piedāvās šo pakalpojumu, varēs atvērt kontu un izmantot to ar saimniecisko darbību saistīto ienākumu saņemšanai. Banka ieturēs un veiks nodokļu maksājumus saimnieciskās darbības veicēja vietā.

FOTO: Freepik

Nodokļu jumta likums paredz ieviest vienkāršotu nodokļu nomaksas risinājumu, kas būs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts bankā. Banka ieturēs un veiks nodokļu maksājumus saimnieciskās darbības veicēja vietā atbilstoši konkrētā nodokļa likumā noteiktajam. Kad bankas piedāvās šo pakalpojumu mazajiem uzņēmējiem, pirmie, kuri varētu izmantot šo iespēju, būs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, jo viņu likumā tas jau ir iestrādāts.

īsumā
  • Lai mazajiem uzņēmējiem vienkāršotu nodokļa nomaksu un atvieglotu nodokļu aprēķināšanu, likumos paredzēts vienkāršots nodokļa nomaksas risinājums jeb saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts.
  • Nodokļu maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez nodokļu maksātāja iesaistes.
  • Izmantojot SDI kontu, nodokļu maksātājam nebūs ne jāiesniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas, ne arī pašam jāaprēķina maksājamā nodokļa summa un jāveic nodokļa samaksa.
  • Vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu var izmantot tikai tāda nodokļa aprēķināšanā un iekasēšanā, kuram tā izmantošanu paredz konkrētā nodokļa likums. Pašreiz tas jau ir iestrādāts Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
  • Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta lietotājam būs pienākums nodrošināt, lai visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi tiktu ieskaitīti vai iemaksāti šajā kontā.

Jauno iespēju paredz grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un grozījumi saistītajā – Finanšu stabilitātes nodevas – likumā. Grozījumi stājas spēkā 12. jūlijā.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts ir likumā “Par nodokļiem un nodevām” definēts speciāls nodokļa aprēķināšanas, ieturēšanas un uzskaites risinājums tāda nodokļa aprēķināšanā un iekasēšanā, kuram tā izmantošanu paredz konkrētā nodokļa likums.

Likums papildināts ar jaunu XVII nodaļu, kurā noteikti vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanas nosacījumi, darbības uzsākšanas, izbeigšanas un apturēšanas, kā arī izmaiņu veikšanas kārtība un gadījumi, kad jaunā risinājuma izmantošanu varēs atteikt.

Vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu piemēros, lai no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem aprēķinātu, ieturētu un uzskaitītu nodokļa maksājumus un pārskaitītu tos vienotajā nodokļu kontā.

Kredītiestāde no katra SDI kontā ienākošā maksājuma, kas veido šī konta kredīta apgrozījumu, nekavējoties rezervēs summu, kas aprēķināta, ievērojot konkrētā nodokļa likumā šim nodokļu režīmam piemērojamo nodokļa likmi, kuru Valsts ieņēmumu dienests paziņojis kredītiestādei.

SDI ieņēmumu konts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts ir paredzēts, lai padarītu vienkāršāku nodokļa nomaksu mazajiem uzņēmējiem, kā arī atvieglotu nodokļu aprēķināšanu, pamatojusi Finanšu ministrija.

Šo risinājumu varēs izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kuriem nav mikrouzņēmumu nodokļa parādu un kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā. SDI kontu nevarēs izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji – sabiedrības ar ierobežotu atbildību – un pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, kas mikrouzņēmumu nodokļa režīmu ir tiesīgi izmantot līdz 2021. gada beigām.

Nodokļu maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez nodokļu maksātāja iesaistes.

Nodokļu maksātājs, kas izmantos SDI kontu, tiks atbrīvots no nodokļu un informatīvo deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

Nodokļu maksātājam būs jāatver SDI konts tajā kredītiestādē, kas šādu pakalpojumu piedāvās, un informācija par SDI konta izmantošanas sākšanu būs jāsaskaņo ar VID.

Likumā noteikts, ka vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs sākt izmantot līdz ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas dienu, ja tā īpašnieks izvēlas būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai mikrouzņēmums līdz šim bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, bet izvēlas mainīt piemērojamo nodokļa režīmu uz mikrouzņēmumu nodokļa režīmu ar nākamo taksācijas periodu.

Savukārt pašreizējie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji pēc iesnieguma par vienkāršotā nodokļu samaksas risinājuma izmantošanu varēs sākt to piemērot ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu.

Nodokļu maksātājam būs jānodrošina saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšana vai iemaksāšana SDI kontā.

Nodokļu maksātājam, kas izmantos SDI konta risinājumu, nodokļa ieturēšana un nomaksa tiks veikta operatīvi – nodoklis tiks aprēķināts un ieturēts no katra SDI kontā ienākošā maksājuma, un ieņēmumi, kas paliks SDI kontā pēc nodokļa aprēķināšanas un ieturēšanas, būs brīvi pieejami nodokļu maksātājam.

Nodokļa normu precīzi formulējumi ir Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumos.

Kad SDI konts būs pieejams

SDI kontu varēs atvērt tajā kredītiestādē (vai Eiropas Savienības dalībvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā), kura saviem klientiem piedāvā saimnieciskās darbības ieņēmumu konta lietošanas pakalpojumu.

Tas, ka mazajam biznesam solītā vienkāršās nodokļu nomaksas iespēja ir noteikta likumu grozījumos un tie stājas spēkā, vēl nenozīmē, ka tūlīt var doties uz banku un šādu kontu atvērt. Nē, nevar.

Grozījumus likumos Saeima pieņēma 16. jūnijā. Sākotnēji likumprojektos pieteiktais SDI konta risinājuma ieviešanas termiņš bija šā gada 1. jūlijs, pēc tam – 2022. gada 1. janvāris. Tomēr no likumu grozījumu gala varianta termiņi ir izņemti vispār. Līdz ar to pašreiz mazajam uzņēmējam, kurš novērtējis savas situācijas atbilstību SDI konta izmantošanas prasībām un saredz to kā iespēju vienkāršākā veidā tikt galā ar nodokļu maksātāja pienākumiem, tomēr būs jautājums, kad pie tāda konta varēs tikt praktiski.

Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktora vietniece Lelde Grīnvalde informēja, ka Ministru kabinets ir atbalstījis FM, Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu nozares asociācijas panākto vienošanos par SDI konta ieviešanu nodokļu nomaksai ar 2022. gada 1. janvāri. Vienlaikus FM un Finanšu nozares asociācija izteikusi vēlmi un gatavību darīt visu, lai šo risinājumu nodokļu maksātājiem varētu piedāvāt jau ar 2021. gada 1. jūliju, tādējādi FM ciešā sadarbībā ar nozari steidzamības kārtā sagatavoja normas tiesiskajam regulējumam.

Lai gan tieši ar 2021. gada 1. jūliju SDI konts nesāk darboties nevienā no komercbankām, redzam, ka interese no kredītiestāžu puses ir. Iespējams tā nav tik aktīva, kā gribētos, jo kredītiestādēm ieviešanas jautājumu sakārtošana ir prasījusi ilgāku laika periodu, nekā sākotnēji bija runāts, piebilst FM pārstāve.

Finanšu ministrija pauž gandarījumu, ka regulējums Saeimā ir atbalstīts, un cerību, ka kredītiestādes līdz gada beigām piedāvās SDI konta risinājumu.

Par SDI ieviešanu nodokļu maksātāji var interesēties savā kredītiestādē. Arī no valsts puses ir darīts viss iespējamais, lai ieinteresētu kredītiestādes piedāvāt SDI konta risinājumu, tā ieviešanai radot kompensējošu mehānismu. Proti, kredītiestādēm, kas līdz 2022. gada 1. janvārim būs ieviesušas minēto SDI kontu, paredzēta iespēja samazināt budžetā maksājamo finanšu stabilitātes nodevas summu par minētā konta ieviešanas faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot 50 tūkstošus eiro.

Šo vienreizējo kompensāciju paredz grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā.

Bankas vērtē likumos noteikto risinājumu un iespēju to piedāvāt

Tātad bumba, kā mēdz teikt, tagad ir banku pusē, kurām LV portāls jautāja, vai saviem klientiem tās piedāvās SDI kontu un attiecīgi likumos iestrādāto vienkāršoto nodokļu maksājumu kārtošanas risinājumu un kad tas varētu notikt.

“Luminor” regulāri strādā pie tā, lai izveidotu veiksmīgu Baltijas mēroga darbības modeli, kā arī attīstītu mūsu produktu un pakalpojumu klāstu, uzsver “Luminor” biznesa attīstības vadītāja Baltijā Jekatrina Ziniča.

Savukārt par SDI konta iespējamo piedāvājumu J. Ziniča norāda: “Likumu grozījumi ir pieņemti vien jūnija vidū, un tikai tagad ir skaidri šī jaunā risinājuma nosacījumi, līdz ar to “Luminor” šobrīd vērtē iespējas un klientu interesi saistībā ar šo risinājumu. Šobrīd vēl esot grūti prognozēt klientu pieprasījumu pēc šī jaunā risinājuma, jo saimnieciskās darbības konts neatceļ iepriekšējos nosacījumus saistībā ar sociālajām iemaksām.

“Pārskatot tuvākā nākotnē mūsu klientu vajadzības un interesi pēc jaunā risinājuma, jāņem vērā, ka šis pakalpojums atšķirsies no citiem bankas ikdienas pakalpojumiem, tāpēc tā ieviešanai būs nepieciešama Eiropas Centrālās bankas atļauja, kas prasīs papildu laiku saskaņošanai. Tāpat papildu resursi nepieciešami tehniskai un administratīvai produkta ieviešanai, lai mēs klientiem varētu piedāvāt maksimāli ērtu un efektīvu risinājumu,” skaidro “Luminor” pārstāve, piebilstot – katra jauna pakalpojuma ieviešana un pakalpojuma maksa ir jāvērtē individuāli un atbilstoši tirgus situācijai, tādēļ šobrīd ir neiespējami prognozēt šī pakalpojuma izmaksas, kas būs zināmas vien pēc apstiprināta ieviešanas plāna.

Arī SEB bankas mazo un vidējo uzņēmumu segmenta vadītāja Baltijā Aija Miķelsone risinājumu vērtē kā interesantu un noderīgu. Vienlaikus bankas pārstāve norāda, ka jebkuras jaunas iniciatīvas ieviešana prasa zināmus resursus, savlaicīgu izpēti un plānošanu arī banku pusē: “Iepriekšējā periodā esam īstenojuši nozīmīgas iniciatīvas, lai nemitīgi uzlabotu pakalpojumus un radītu klientiem jaunas, mūsdienīgas iespējas – arī turpmāk šajā jomā plānojam paveikt daudz. Plānojot 2022./2023. gada projektus izvērtēsim iespēju iekļaut šo risinājumu savos attīstības plānos, tomēr šim nolūkam ir nepieciešams detalizētāk izprast attiecīgā nodokļu režīma lietotāju skaitu un potenciālo pieprasījumu, jo līdzās klientu pieredzei nozīmīga ir arī investīciju atdeve.”

“Jau risinājuma projekta stadijā Finanšu nozares asociācijas sastāvā “Swedbank” ir aktīvi piedalījusies potenciālā risinājuma apspriešanā un sagaidāmo ieguvumu definēšanā. Kā viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī atbalstām un iestājamies par savlaicīgu nodokļu nomaksu, ēnu ekonomikas ierobežošanu, kā arī modernu, tehnoloģijās balstītu risinājumu ieviešanu, atvieglojot sabiedrības saskarsmi ar valsts pārvaldi,” norāda “Swedbank” mediju attiecību vadītājs Jānis Krops

“Diemžēl asociācijas rekomendācija izmantot pašreizējās tehnoloģiskās iespējas (API) pieslēgties banku kontiem, lai nodrošinātu automātisku nodokļu nomaksu un konta bilances pārbaudi, netika ņemtas vērā. Tā vietā politikas veidotāji lēmuši par labu Igaunijas modelim, kurš nav sekmīgi iedzīvojies un kuru vairākus gadus pēc ieviešanas izmanto neliels nodokļu maksātāju skaits. Izvēlētais risinājums ir morāli novecojis un pilnībā būs atkarīgs no banku IT attīstības resursiem – ne tikai izstrādē, bet arī tālākā uzturēšanā. Te arī var vilkt paralēles ar e-talona un banku līdzšinējo sadarbību, proti, neveiksmei lemti risinājumi, kuri tiecas uz specifiskiem, lokāliem risinājumiem tā vietā, lai izmantotu jau esošu infrastruktūru.” 

“Swedbank” pārstāvis uzsver, ka starp jauniem IT risinājumiem ir pastāvīga konkurence, izvērtējot jaunus projektus, ievērojama loma ir prognozēm par to, cik lielam klientu skaitam potenciālais risinājums varētu radīt būtiskus ieguvumus, līdz ar to – arī par pakalpojuma lietojamību. Turklāt pēdējos gados ir būtiski pieaudzis spiediens uz banku IT resursiem, pielāgojot vai no jauna izstrādājot risinājumus industrijas un regulatoru prasībām ikdienas pakalpojumu (tostarp maksājumu apstrādes) jomā. Savukārt IT izstrādes termiņi ir pieauguši līdz vismaz 18–24 mēnešiem – atkarībā no projekta sarežģītības. 

“Tāpēc neredzam iespēju ieviest saimnieciskās darbības ieņēmumu konta risinājumu tuvākajā laikā,” atbildot uz jautājumu, vai “Swedbank” gatavojas piedāvāt klientiem šādu pakalpojumu – SDI konta atvēršanu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un attiecīgo nodokļu nomaksas risinājumu – un kāds varētu būt prognozētais termiņš, norāda J. Krops. “Turpināsim sekot līdzi klientu interesei par minēto risinājumu un, ja tā būs pietiekami liela, pārskatīsim IT izstrādes prioritātes.” 

LV portāls jau rakstīja, ka vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma apspriešanā šopavasar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā tika minēta Igaunijas pieredze, jo Latvijā izstādātais SDI konta risinājums ir līdzīgs tam, kāds jau darbojas Igaunijā, kur to nodrošina viena banka un izmanto apmēram 3000 klientu. 

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI