NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
24. februārī, 2023
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Noziedzība
3
3

Sargāt valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir publiskojis darbības stratēģiju 2023.–2027. gadam. Tas ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nodrošina FID darbības plānošanu, nosakot skaidras, paredzamas un izmērāmas stratēģiskās prioritātes, mērķus, galvenos snieguma rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības.

FID stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar 2022. gada 1. februāra Ministru kabineta instrukciju Nr. 1 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Katrai stratēģiskajai prioritātei ir noteikti galvenie sasniedzamie rādītāji, kas ataino progresu stratēģisko prioritāšu un mērķu īstenošanā. Tā kā daļa no tiem ir ierobežotas pieejamības informācija, dokumenta publiskajā redakcijā ir atspoguļoti tikai vispārīgi rādītāji, lai veidotu kopējo priekšstatu par svarīgākajiem snieguma mērījumiem.

Stratēģiskā prioritāte Nr. 1 ir veicināt efektīvu un lietderīgu finanšu izlūkdatu izmantošanu cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanu (NILLTPF), regulāri novērtējot vietējos un ārvalstu riskus, tos prioritizējot un vadot efektīvu NILLTPF novēršanu un apkarošanu.

Viens no šīs prioritātes apakšmērķiem ir stratēģiskās un taktiskās analīzes veikšana attiecībā uz NILLTPF tendencēm un tipoloģijām, izmantojot finanšu izlūkdatus, kā arī citu FID pieejamo informāciju, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes, kā rezultātā nodrošināt riskos balstītu pieeju NILLTPF novēršanai un apkarošanai gan valsts, gan privātā sektora līmenī.

Stratēģiskā prioritāte Nr. 2 ir vadīt inovatīvu un proaktīvu starpiestāžu un privātā sektora sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, lai efektīvāk atklātu, novērstu un apkarotu finanšu noziegumus.

Lai īstenotu iepriekš minēto prioritāti, izmantojot stratēģiskās analīzes rezultātā veiktos pētījumus (tai skaitā Nacionālo NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumu), tiks veicināta Latvijas riska profilam atbilstošu un kvalitatīvu aizdomīgu darījumu ziņojumu saņemšana.

Stratēģiskā prioritāte Nr. 3 ir veicināt izpratni par NILLTPF un finanšu noziegumu apkarošanu un tās nozīmi.

Viens no šīs prioritātes apakšmērķiem ir vairot sabiedrības izpratni un mazināt tās iesaisti finanšu noziegumos, veicot regulārus sabiedriskās domas mērījumus un īstenojot uz rezultātiem balstītu stratēģisko komunikāciju, kas vērsta uz iedzīvotāju un uzņēmēju izglītošanu par finanšu noziegumiem un saistītajiem riskiem.

Stratēģiskā prioritāte Nr. 4 ir nodrošināt, ka Latvija saglabā un uzlabo augstu atbilstību starptautiskajiem NILLTPF standartiem, kas stiprina valsts reputāciju un starptautisko konkurētspēju.

Savukārt stratēģiskā prioritāte Nr. 5 nosaka, ka FID ir moderna un droša darba vieta, kas savā ikdienas darbā novērtē un ievēro vides, sociālos un pārvaldības jautājumus. FID ir prognozējamas darba plūsmas un augsta iekšējo darba procesu efektivitāte.

FID misija ir sargāt valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas.

Turpretī kā vīzija noteikts, ka Latvija ir starptautisks līderis cīņā ar NILLTPF, garantējot finanšu sistēmas drošību un integritāti. FID darbs balstīts četrās galvenajās vērtībās – sadarbībā, izcilībā, uzticamībā un samērīgumā.

Vairāk par tēmu >>

Stratēģijas izstrādē par pamatu ņemti iepriekšējā perioda stratēģijas novērtēšanas rezultāti, tostarp svarīgāko FID sadarbības partneru atgriezeniskā saite par dienesta darbu, nodrošinot institūcijas darbības pēctecību, norāda FID. Vienlaikus ņemta vērā arī orientācija uz nākotni – spēja paredzēt un pielāgoties nākotnes izaicinājumiem un riskiem, vēlme uzlabot snieguma rezultātus un efektivitāti. Detalizētāka informācija pieejama FID stratēģijā.

FID finansējums 2023. gadam ir paredzēts 4 800 541 eiro, savukārt no 2024. līdz 2027. gadam – ik gadu 5 284 743 eiro.

FID ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde NILLTPF novēršanā. Lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos mērķus, FID sadarbojas ar plašu iestāžu un partneru loku no publiskā un privātā sektora gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI