SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
01. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 4 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Noziedzība
1
1

Kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji klientus vērtēs, balstoties uz riska novērtējumu

Stājas spēkā 01.06.2023.

FOTO: Freepik

Lai kredīta devēju un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju klientu izpētes process vairāk tiktu balstīts uz riska novērtējumu, izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”. Tie stājas spēkā 1. jūnijā.

Grozījumi izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 47. panta ceturto daļu.

“Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem” tika izstrādāti un stājās spēkā 2018. gadā. Tie nosaka prasības, kas jāizpilda patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai tiktu ievērots NILLTPFN likums.

Kopš 2018. gada ir būtiski mainījušās NILLTPFN prasības un nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska profils, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Līdz šim Ministru kabineta (MK) izstrādātās prasības par klientu izpēti bija balstītas noteikumos. Savukārt NILLTPFN jomā starptautiski tiek atzīta uz risku balstīta pieeja. Tas nozīmē, ka NILLTPFN riska pārvaldīšanas pasākumi nosakāmi atbilstoši riska novērtējumam – likuma subjekta darbībai piemītošajam riskam un klientam individuāli piemītošajam riskam.

Tādējādi, jo zemāks ir klienta risks, jo mazāks ir izpētes apjoms, savukārt, jo augstāks klienta risks, jo izpētes apjoms ir lielāks.

Noteikumi aktualizēti, lai tiktu ievērots šis NILLTPFN jomā starptautiski atzītais princips.

Klienti jādala riska līmeņos

Atbilstoši NILLTPFN likuma 45. panta 2.1 daļai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzrauga personas, kuras nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu un parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanu.

Lai veicinātu uzraudzības efektivitāti un novērstu iespējamus NILLTPFN jomas prasību pārkāpumus, noteikumu 14. punkts papildināts ar prasību kredīta devējam un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam paziņot PTAC par NILLTPFN iekšējo politiku un procedūru izstrādi, savai darbībai piemītošo riska novērtējuma apstiprināšanu, iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtējumu, iekšējās kontroles sistēmas veiktā audita ziņojumu, kā arī par būtisku izmaiņu vai jaunas iekšējās kontroles sistēmas apstiprināšanu.

Noteikumi paredz pienākumu iesniegt minētos dokumentus PTAC ne vēlāk kā 10 dienas pēc to apstiprināšanas.

Grozījumos paredzēts, ka turpmāk kredīta devējam jānovērtē klienta risku pazeminošās un paaugstinošās pazīmes un faktori un jāiedala klients kādā no klientu riska līmeņiem, piemēram – “zems”, “vidējs” un “augsts”.

Atbilstoši identificētajam riska līmenim ir iespējams piemērot izpētes pasākumus. Tādējādi klienta izpētei tiks piemērotas tādas prasības, kas pēc būtības ir lietderīgas un samērīgas.

Līdz ar grozījumiem tiek noteikts termiņš par NILLTPFN prasību izpildes ievērošanu atbildīgā darbinieka atbilstības izvērtēšanai. Kredīta devējiem un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem ne retāk kā reizi trīs gados būs jāizvērtē, vai atbildīgais darbinieks atbilst likumā noteiktajām prasībām. Papildus tam noteikti gadījumi, kad atbildīgā persona jāpārvērtē nekavējoties.

Ekonomikas ministrija norāda, ka tuvākajā laikā PTAC aktualizēs vadlīnijas uzraugāmajiem NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem. Šīs vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotu izpratni par NILLTPFN un MK noteikumu Nr. 705 prasību piemērošanu un sniegtu praktisku palīdzību to izpildē.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI