NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
31. janvārī, 2024
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Valsts pārvalde
2
2

Korupcijas uztvere uzlabojas lēni. Valdības plāni neliecina par entuziasmu ko mainīt

Avots: “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Korupcijas uztveres indekss Latvijā ir uzlabojies, taču joprojām atpaliek no vidējā līmeņa Eiropas Savienībā, rādītājiem abās pārējās Baltijas valstīs un nacionālajos politikas plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem. Lai gan ir zināms, kas jādara situācijas uzlabošanai, pietrūcis politiskās un pilsoniskās gribas veikt atbilstošus soļus, secina “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

īsumā
 • Cīņa ar korupciju Latvijā saglabā pozitīvu ilgtermiņa dinamiku, tomēr progress ir lēns. Desmit gadu laikā KUI Latvijā pieaudzis par septiņiem punktiem, nodrošinot rezultātu, kas joprojām ir zem ES vidējā līmeņa.
 • “Delna”, tāpat kā līdz šim, norāda uz trim jomām, kurās Latvijai ir salīdzinoši vāji rezultāti, līdz ar to lielākais potenciāls sniegumu uzlabot. Minētās nozares ir politiskā godprātība, publisko resursu izšķērdēšanas novēršana un biznesa godprātība.
 • Neīstenojot izlēmīgus pretkorupcijas pasākumus šajās jomās, pastāv risks, ka Latvija nespēs sasniegt izvirzītos attīstības mērķus un Nacionālajā attīstības plānā noteiktos korupcijas apkarošanas rādītājus, proti, 2024. gadā 64 un 2027. gadā – 67 punktus.
 • Korupcija un ēnu ekonomika iet roku rokā, un arī ēnu ekonomikas dinamikā redzama stagnācija. Līdzīga situācija ir korupcijas apkarošanas jomā.
 • E. Goša: “Izdzīvot un gūt labumu sev un savējo lokam vēl arvien ir sabiedrībā akceptēts veids, kā pastāvēt, kaut arī korupcijas kaitīgā ietekme skar pilnīgi visus sabiedrības locekļus – valsts iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, katru no mums.”

Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) publiskotais Korupcijas uztveres indekss (KUI) ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators, kas balstīts vairāku pētījumu rezultātos. Tā aprēķināšanā tiek izmantoti 13 analīzes avoti, tostarp rādītāji, kas saistīti ar demokrātiju un valsts pārvaldi. Respondenti – galvenokārt uzņēmēji, politiķi, valsts pārvaldes darbinieki, citas personas, kuras darbojas ekonomikas un politikas jomā.

Indekss atspoguļo priekšstatu jeb uztveri par korupciju, nevis tās faktisko izplatību valstī.

Vienlaikus šis rādītājs tiek vērtēts kā autoritatīvs informācijas avots, kas liecina par valsts attīstības līmeni, investīciju klimatu un, tāpat kā faktiskais korupcijas līmenis, ietekmē valsts ekonomiku un reputāciju.

Indeksā valstīm tiek piešķirti punkti skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē augstu korupcijas uztveri, savukārt 100 – priekšstatu par tās neesamību.

Avots: “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pārvarēta psiholoģiskā robeža, tomēr uzlabojums – lēns

2023. gada KUI reitinga skalā Latvija ar 60 punktiem, kas ir par vienu punktu vairāk nekā pērn, ierindojusies 36. vietā starp 180 pētījumā ietvertajām valstīm. Taču Latvija turpina atpalikt no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, kas ir 64 punkti. Tāpat mūsu valsts atpaliek arī Baltijas mērogā, it īpaši no Igaunijas, kura aizvadītajā gadā sasniegusi 76 punktus. Turpretī Lietuvas rādītājs ir 61 punkts. Reitinga augšgalā ar 90 punktiem atrodas Dānija. Pēc tam ir Somija ar 87 un Jaunzēlande ar 85 punktiem.

Desmit gadu laikā KUI Latvijā ir pieaudzis par septiņiem punktiem.

Tomēr rezultāti uzlabojas pārāk lēni, tādējādi zaudējot iespējas pietuvoties Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP) noteiktajam mērķim, proti, 2024. gadā sasniegt 64 un 2027. gadā 67 punktus, secinājusi TI Latvijas nodaļa “Sabiedrība par atklātību – Delna” (“Delna”). “Šī ir psiholoģiskā robeža, ko esam pārvarējuši, jo vairāk kā desmit gadu esam bijuši 50 punktu robežās. Tas nozīmē, ka neatlaidīgs, lēns uzlabojums cīņā ar korupciju Latvijā notiek, taču mēs noteikti varam labāk,” Latvijas pozīciju jaunākajā KUI reitingā vērtēja “Delnas” direktore Inese Tauriņa.

Viņa norādīja: to apliecina fakts, ka KUI indeksa vidējie rādītāji pieaug arī ES un OECD valstīs, turklāt ir zināms, kas Latvijas valdībai un lēmumu pieņēmējiem būtu jādara, lai situāciju uzlabotu. 

“Delnas” rekomendācijas

“Delna”, tāpat kā līdz šim, norāda uz trim jomām, kurās Latvijai arī KUI kontekstā ir vāji rezultāti, līdz ar to lielākais potenciāls sniegumu uzlabot. Minētās nozares ir politiskā godprātība, publisko resursu izšķērdēšanas novēršana un biznesa integritāte jeb godprātība privātajā sektorā. Balstoties uz veikto KUI Latvijas rezultātu analīzi, “Delna” ir izstrādājusi rekomendācijas valdībai un lēmumu pieņēmējiem.

Politiskā un publiskā sektora godprātība

 • Stiprināt pasākumus interešu konflikta novēršanai, ieviešot mehānismus augsta līmeņa amatpersonām deklarēt privātās intereses, tiklīdz tās rodas; nodrošinot valsts amatpersonu deklarāciju pieejamību mašīnlasāmā formātā; uzlabojot Valsts ieņēmumu dienesta valsts amatpersonu deklarāciju un citu datu kvalitāti un pieejamību.

 • Ierobežot pašvaldību deputātu amatu savienošanu, liedzot iespēju pašvaldību deputātiem ieņemt amatu pašvaldības iestādēs, kuras saņem pašvaldības budžetu.

 • Valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām sekot prokuratūras piemēram un izstrādāt vai atjaunot ētikas kodeksus, kā arī tos iedzīvināt institūciju darbā.

 • Veikt interešu konflikta pārvaldības sistēmas un risku novērtējumu, novēršot trūkumus pārvaldībā un izveidojot sistēmu, kas ir atbilstoša esošajām vajadzībām.

 • Paredzēt publiskas institūcijas vadītājam plašāku piekļuvi padoto amatpersonu deklarāciju nepubliskajai daļai.

 • Pārskatīt valsts finansējuma politiskajām partijām piešķiršanas modeli, nodrošinot godīgāku sistēmu attiecībā uz partijām bez nacionāla līmeņa ambīcijām, kā arī novēršot citus sistēmas trūkumus.

 • Veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī, uzlabojot likumdošanas procesa izsekojamību un nostiprinot regulējumā Saeimas komisiju darba organizācijas labās prakses.

Godprātība privātajā sektorā

 • Aicināt uzņēmējus būt aktīvākiem centienos priekšlaikus atklāt un novērst korupciju, kā arī publiskot uzņēmuma datus un informāciju, kas attiecas uz korupcijas novēršanu un pretkorupcijas sistēmām.

 • Vairot izpratni un informētību privātajā un publiskajā sektorā par korupcijas un kukuļdošanas formām.

 • Uzsākt pieņemtā Interešu pārstāvības atklātības likuma ieviešanu un pilnveidi.

Publisko resursu izšķērdēšanas novēršana

 • Papildināt esošos publisko iepirkumu kontroles mehānismus ar atklātiem un līdzdalīgiem uzraudzības pasākumiem, iesaistot tajos pilsonisko sabiedrību (piemēram, popularizējot un rodot finansējumu integritātes paktiem).

 • Izvērtēt veidus, kā uzlabot valsts budžeta pieņemšanas procesu, novēršot sistemātiskus normatīvo aktu pārkāpumus. 

 • Veicināt atbildīgu publisko līdzekļu kontroli un izlietojumu, nodrošināt atbilstošus kontroles mehānismus.

 • Nodrošināt lielāku informācijas atklātību un standartizētu pieeju pašvaldībās attiecībā uz zemsliekšņa iepirkumiem.

 • Rast risinājumu, lai Iepirkumu uzraudzības birojs izskatītu trešo pušu sniegtās sūdzības par iepirkumiem.

 • Veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī, nodrošinot Valsts kontrolei pilnvaras veikt Saeimas budžeta revīziju.

Cīnās vārdos, nevis darbos

Lai gan iepriekš minētās un citu starptautisko organizāciju rekomendācijas ir spēkā jau vairākus gadus, politiskās gribas to īstenošanai ir pietrūcis.

Kaut arī valdība ir apņēmusies Latvijā nodrošināt pretkorupcijas politikas attīstību, datu atklātību un pieejamību un tiesībsargājošo iestāžu stiprināšanu, Evikas Siliņas valdības rīcības plānā1 nav paredzēts neviens pasākums, kas liecinātu par gaidāmu būtisku izrāvienu un apņemšanos cīņā ar korupciju, secināja I. Tauriņa.

Arī pirms gada apstiprinātajā Korupcijas novēršanas un apkarošanas plānā nav ietvertas skaidras darbības, kas sekotu labajai gribai. “Nav nevienas institūcijas un ministrijas, kas gribētu uzņemties atbildību un līderību un virzīt šo darbu,” pauda “Delnas” vadītāja. Viņa akcentēja, ka rekomendācijas pretkorupcijas jomā bieži tiek ieviestas tikai “uz papīra”. Viens no piemēriem ir pērn pieņemtais Interešu pārstāvības atklātības likums, kurā noteikts, ka 2023. gada 1. septembrī jābūt izstrādātiem šī likuma faktiskajai darbībai nepieciešamajiem Ministru kabineta noteikumiem, taču to aizvien nav.  

Korupcija skar katru

“Korupcija un ēnu ekonomika iet roku rokā. Ēnu ekonomikas dinamikā redzam stagnāciju, līdzīgi kā tas ir korupcijas apkarošanas jomā,” diskusijā sacīja “Delnas” padomes priekšsēdētāja, SIA “Schwenk Latvija” valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja Evita Goša.

“Korupcijas un ēnu ekonomikas negatīvās sekas ir daudzšķautņainas. Ēnu ekonomikas kontekstā nereti gan politiķi, gan žurnālisti runā ļoti vienkāršoti – par neesošiem jeb nenotikušiem ieņēmumiem budžetā. Taču tā ir tikai aisberga redzamā daļa. Līdzīgi ir ar korupciju. Sekas ir ekonomiskās nevienlīdzības veicināšana, negodīga konkurence, samazināta ekonomikas izaugsme, kā arī patērētāju tiesību un darbinieku aizsardzības trūkums,” norādīja E. Goša.

“Korupcijas kontekstā joprojām sadzīvojam ar padomju mantojumu. Izdzīvot un gūt labumu sev un savējo lokam vēl arvien ir sabiedrībā akceptēts veids, kā pastāvēt, kaut arī korupcijas kaitīgā ietekme skar pilnīgi visus sabiedrības locekļus – valsts iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, katru no mums,” rezumēja E. Goša.

Pēc “Delnas” aprēķiniem, kas veikti pirms vairākiem gadiem, korupcijas negatīvā ietekme uz katru Latvijas iedzīvotāju ir 160 eiro mēnesī. Izplatīta korupcija ne vien samazina labklājības līmeni valstī, bet arī vairo par tās drošību atbildīgo amatpersonu uzpērkamības risku un atņem līdzekļus valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, kas patlaban ir īpaši aktuāli saistībā ar draudiem, ko rada Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. 

Pētījumi atklāj saistību starp korupciju un demokrātijas līmeni valstī, respektīvi, korupcijai ir lielākas iespējas attīstīties valstīs ar vāju demokrātiju.

Avots: “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pilnīgas demokrātijas (full democracies) KUI rādītāji ir vidēji 75 punkti, nepilnīgas demokrātijas (flawed democracies) – 49 punkti, režīmu ar autokrātijas elementiem – 35 punkti, bet autokrātisku režīmu – tikai 30 punkti, secinājusi TI. Tiesa, šāds iedalījums nav uzskatāms par absolūtu, jo valstīs ar autoritāru vai pat totalitāru režīmu korupcijas uztveres līmenis var būt arī salīdzinoši zems.

1 Piemēram, pretkorupcijas jomā valdības rīcības plāns paredz izstrādāt un apstiprināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2026.–2027. gadam, izvērtēt interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā normatīvā regulējuma atbilstību mūsdienu situācijai un sagatavot rekomendācijas normatīvo aktu tālākai pilnveidei. Tāpat plāns paredz īstenot vismaz trīs projektus, piesaistot Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas programmas finansējumu KNAB izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītikas stiprināšanai, paplašinot KNAB materiāltehnisko bāzi operatīvās darbības pasākumu veikšanai. Plānots uzlabot KNAB kapacitāti nozīmīgu potenciālas korupcijas gadījumu atklāšanā un izmeklēšanā, kā arī veicināt pievēršanos korupcijas gadījumiem privātajā sektorā. Valdība sola izvērtēt iespējas uzlabot motivāciju valsts un pašvaldību amatpersonām ziņot par pamanītiem korupcijas gadījumiem, “nodrošināt pretkorupcijas politikas attīstību, kas ietver mērķtiecīgu korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, elastīgi reaģējot un pielāgojoties pārmaiņām sabiedrībā, aktuālajām vajadzībām publiskajā un privātajā sektorā, kā arī tehnoloģiju attīstības jomā, atbilstoši stiprinot un attīstot KNAB tehniskos un intelektuālos resursus korupcijas apkarošanai nacionālā un starptautiskā līmenī”.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI