NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
07. jūnijā, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Noziedzība
10
10

Attīsta Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centru

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Darbu apjoms finanšu noziegumu novēršanas prasību izpildē, kā arī starptautisko sankciju ieviešanas pārraudzībā pieaug, tāpēc bankas šajā jomā iegulda apjomīgus resursus. Arī SEB grupa Rīgā nolēmusi attīstīt Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centru, kurā līdz gada beigām plānots nodarbināt 300 cilvēku – aptuveni divas reizes vairāk nekā pērn.

īsumā
  • Kopš globālās finanšu krīzes prasības finanšu iestādēm, kuras izvirza regulatori, valdības un citas institūcijas, ir kļuvušas arvien stingrākas.
  • Starptautisko un nacionālo sankciju vide ir kļuvusi krietni komplicētāka, tāpēc ir nepieciešami papildu resursi, lai savlaicīgi un efektīvi nodrošinātu šo prasību izpildi.
  • Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centrs katru dienu apstrādā vairākus desmitus tūkstošu darījumu.
  • Ikvienai bankai ir ļoti svarīgi zināt savus klientus, uzraudzīt un analizēt to veiktos darījumus, lai spētu identificēt netipisku rīcību.
  • Finanšu noziegumu novēršana ir joma, kurā nepārtraukti jāturpina pilnveidot zināšanas.
  • SEB grupa darbojas 20 valstīs, un SEB Global Services darbinieki ikdienā nodrošina funkcionālo atbalstu SEB uzņēmumiem attiecīgajās valstīs.

Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centrs ir izveidots SEB grupas biznesa pakalpojumu centra SEB Global Services ietvaros. Tas jau pašlaik grupas uzņēmumiem 12 valstīs nodrošina naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, pārrauga starptautisko sankciju un “zini savu klientu” prasību īstenošanu.

Jāspēj nodrošināt sankciju prasību ievērošana

“Līdzdalība finanšu noziegumu novēršanā vienmēr ir bijis viens no uzdevumiem, kurus bankām izvirza regulējošās iestādes. Kopš globālās finanšu krīzes prasības finanšu iestādēm, kuras izvirza regulatori, valdības un citas institūcijas, ir kļuvušas arvien stingrākas. Lai spētu efektīvi īstenot šīs prasības, bankas ir palielinājušas darbinieku skaitu un ieguldījušas apjomīgus resursus arī IT risinājumos,” centra paplašināšanos skaidro SEB Global Services biznesa pakalpojumu centra Rīgā Klientu procesu pārvaldes vadītāja Svetlana Fomičeva. “Turklāt starptautisko un nacionālo sankciju vide ir kļuvusi krietni komplicētāka, līdz ar to ir nepieciešami papildu resursi, lai savlaicīgi un efektīvi nodrošinātu šo prasību izpildi.”

Kā piemēru SEB pārstāve min plašās starptautiskās sankcijas. “Lai spētu nodrošināt, ka tiek ievērotas sankciju prasības, mums ir jāspēj orientēties gan starptautisko sankciju vidē, ko regulē Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija, gan NATO dalībvalstu un citu valstu nacionālo sankciju specifikā. Šo kompetenču koncentrēšana vienuviet ļauj nodrošināt, ka sankciju prasību izpildes jomā pielietojam vienotu pieeju, principus un procesus visām 12 valstīm, ar kurām strādājam. Šajā jomā tas ir ļoti svarīgi,” skaidro S. Fomičeva.

Nemitīgi sekojam līdzi, lai ikdienas darījumos, kurus apstrādājam, nebūtu iesaistītas sankciju sarakstos iekļautās personas.

“Savas kompetences robežās esam izpildījuši visas prasības, kuras noteiktas starptautisko organizāciju un nacionālā līmeņa sankcijās, kā arī nemitīgi sekojam līdzi, lai ikdienas darījumos, kurus apstrādājam, nebūtu iesaistītas sankciju sarakstos iekļautās personas. Pateicoties mūsu darbinieku kompetencei un zināšanām par starptautiskajām sankcijām, esam ne tikai spējuši ieviest visas nepieciešamās izmaiņas faktiski uzreiz pēc sankciju stāšanās spēkā, bet arī esam konsultējuši mūsu partnerus citos SEB grupas uzņēmumos par pareizāko rīcību sankciju prasību izpildē,” lepojas Klientu procesu pārvaldes vadītāja.

Apstrādā vairākus desmitus tūkstošu darījumu

Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centrs katru dienu apstrādā vairākus desmitus tūkstošu darījumu. Katru no tiem nav iespējams manuāli pārbaudīt, tādēļ tiek izmantotas komplicētas IT sistēmas. Tās automātiski caurlūko transakcijas, pielietojot dažādus filtrus un pazīmes, pēc kurām iespējams identificēt neparastus vai aizdomīgus darījumus.

Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un ienāk arī dažādi risinājumi, kuros tiek izmantotas mākslīgā intelekta iespējas.

“Šajā jomā tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un ienāk arī dažādi risinājumi, kuros tiek izmantotas mākslīgā intelekta iespējas. Tas nozīmē, ka arī mūsu darbiniekiem pakāpeniski ir jāapgūst jaunas kompetences, kas ir saistītas ar IT, mākslīgā intelekta tehnoloģijām, lai spētu efektīvi līdzdarboties šajā ekosistēmā,” stāsta S. Fomičeva.

Svarīgi zināt savus klientus

Vairākas skandināvu bankas – “Danske Bank”, “Swedbank” un “SEB bankas” – pēdējos gados bijušas iesaistītas naudas atmazgāšanā.

Kāda mācība ir gūta? “Ikvienai bankai ir ļoti svarīgi zināt savus klientus, uzraudzīt un analizēt to veiktos darījumus, lai spētu identificēt netipisku rīcību, kas, iespējams, prasa papildu izpēti. Tāpēc šajā jomā bankas iegulda apjomīgus resursus gan augsta līmeņa IT risinājumos, kuros tiek izmantotas arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas, gan algojot un apmācot pietiekami lielu skaitu uzraudzības speciālistu,” stāsta S. Fomičeva.

Virzība uz caurskatāmu regulējumu

Katrā no valstīm, ar kurām ikdienā strādā Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centra darbinieki, ir spēkā nacionālā likumdošana ar unikālu finanšu tirgus regulējumu un prasībām, kas tiek izvirzītas bankām.

“Ja Baltijā un Skandināvijā šīs vides ir samērā līdzīgas, tad citos pasaules reģionos prasības var atšķirties. Tomēr ir skaidrs, ka globālā mērogā turpināsies virzība uz caurskatāmu, stingri regulētu un uzraudzītu finanšu sistēmu, kurā finanšu noziegumi būs arvien grūtāk īstenojami,” uzsver Klientu procesu pārvaldes vadītāja.

Darbinieku skaits pieaugs līdz 300

Plānots, ka līdz šīgada beigām Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centrā kopējais darbinieku skaits, kuri specializējušies ar finanšu noziegumu novēršanu saistītajās jomās, varētu sasniegt 300 cilvēku – aptuveni divas reizes vairāk nekā 2021. gadā.

“Pašlaik palielinām darbinieku skaitu, jo Rīgā tiek koncentrētas ar finanšu noziegumu novēršanu saistītās kompetences un šajā jomā turpina pieaugt darba apjoms,” skaidro S. Fomičeva. “Mēs strādājam arī pie dažādu inovāciju ieviešanas, automatizējot procesus vai to daļas, kā arī integrējot robotikas elementus.”

Uz jautājumu, vai netrūkst atbilstošu speciālistu (pirms dažiem gadiem bankām nebija tik viegli atrast sertificētus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistus – CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)), S. Fomičeva norāda, ka, salīdzinot ar Latviju, citās valstīs ir atšķirīgas profesionālās kvalifikācijas prasības, kas tiek izvirzītas darbiniekiem, kuri strādā naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Piemēram, Zviedrijā CAMS sertifikāts netiek izvirzīts kā obligāts priekšnoteikums. Tomēr, atlasot potenciālos darbiniekus, šāda sertifikāta esamība tiek vērtēta kā priekšrocība, un vairāki Finanšu noziegumu novēršanas ekselences centra darbinieki ir ieguvuši šo sertifikātu.

Zviedrijā CAMS sertifikāts netiek izvirzīts kā obligāts priekšnoteikums.

“Finanšu noziegumu novēršana ir joma, kurā nepārtraukti jāturpina pilnveidot zināšanas, tādēļ esam izveidojuši dažādus iekšējo apmācību moduļus, tāpat regulāri izmantojam arī ārējo nozares ekspertu piedāvātos kursus,” atklāj Klientu procesu pārvaldes vadītāja.

Jāveicina finanšu pratība

Vērtējot šībrīža banku sistēmu Latvijā, S. Fomičeva neredz iemeslus, kuri radītu šaubas par Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti un uzticamību.

“Latvija un pārējās Baltijas valstis, tāpat kā Zviedrija un pārējās Skandināvijas valstis, ir SEB grupas mājas tirgi, kuros savu klātbūtni plānojam ilgtermiņā. Kā būtisku jomu, kurā varam sniegt savu ieguldījumu sabiedrības finansiālās drošības stiprināšanā, saskatām finanšu pratības veicināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par kiberdrošības riskiem. Tādēļ mūsu darbinieki aktīvi iesaistās dažādās šajā virzienā vērstajās aktivitātēs, piemēram, tiekoties ar skolu jauniešiem un studentiem, lai runātu par konkrētajām tēmām,” stāsta Klientu procesu pārvaldes vadītāja.

Nodarbina aptuveni 1000 darbinieku

SEB grupa darbojas 20 valstīs, un SEB Global Services darbinieki ikdienā nodrošina funkcionālo atbalstu SEB uzņēmumiem visās attiecīgajās valstīs. SEB grupas stratēģiskais lēmums Rīgā un Viļņā attīstīt biznesa pakalpojumu centrus tika pieņemts, izvērtējot pieejamā darbaspēka kvalitāti un apjomu, ņemot vērā ģeogrāfisko tuvumu Skandināvijas valstīm, kā arī ekonomiskos apsvērumus, skaidro SEB grupa. Kompetenču un resursu koncentrēšana vienuviet rada iespēju efektīvāk izmantot pieejamos cilvēkresursus, kā arī dalīties ar zināšanām un veidot labāko praksi.

Sākotnēji 2006. gadā SEB Global Services Rīgā strādāja aptuveni 100 darbinieku. Pašlaik biznesa pakalpojumu centrā strādā vairāk nekā 1000 darbinieku. Ikdienā viņi nodrošina atbalstu SEB grupas uzņēmumiem Skandināvijā, Baltijas valstīs, Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Ķīnā un citās valstīs, kurās ir pārstāvēta SEB grupa, sniedzot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, maksājumu apstrādi un naudas pārvaldības pakalpojumus, vērtspapīru darījumu apstrādi, darbības atbilstību un risku pārvaldību, finanšu tirgus darījumu apstrādi un finanšu tirgus instrumentu kontroli, finanšu noziegumu novēršanu, IT sistēmu izstrādi un uzturēšanu, kā arī citus pakalpojumus.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI