SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. novembrī, 2022
Lasīšanai: 9 minūtes
3
3

MiCA regula – ko Latvijai nozīmē gaidāmais Eiropas kriptoaktīvu regulējums?

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik.

2020. gada 24. septembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Regulai par kriptoaktīvu tirgiem, ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 (Markets in Crypto Assets regulation, turpmāk – MiCA regula). Lai gan joprojām notiek aktīvs darbs pie MiCA regulas pieņemšanas, ir publiski pieejams regulas teksts, kas, visticamāk, nemainīsies līdz dokumenta galējai apstiprināšanai un pieņemšanai. Šobrīd MiCA regulai ir nepieciešams Eiropas Parlamenta akcepts, kuru ir paredzēts saņemt līdz 2022. gada beigām. Ja tas tiek iegūts, MiCA regula varētu stāties spēkā no 2024. gada.

īsumā
 • MiCA regula ir jauns plaša spektra ES tiesību akts un viens no pirmajiem mēģinājumiem visā pasaulē visaptveroši regulēt kriptoaktīvu tirgus.
 • Kā galvenie MiCA regulas darbības mērķi noteikti: nozares regulējums, patērētāju tiesību aizsardzība, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un kriptovalūtu tirgu godprātības saglabāšana.
 • MiCA regulas prasības attieksies uz visiem ES kriptoaktīvu tirgus dalībniekiem, neatkarīgi no reģistrēšanās vietas.
 • Tādi virtuālie aktīvi kā NFT (non-fungible tokens) MiCA regulas tvērumā, visticamāk, netiks iekļauti, ja vien nebūs kvalificēti kā finanšu instruments.
 • Līdz ar MiCA regulas stāšanos spēkā Latvijā būs nepieciešams pielāgot esošos normatīvos aktus jaunajam regulējumam, piemēram, Finanšu instrumentu tirgus likumu.
 • Licencēšana ir pirmais un galvenais solis, lai iespējami mazinātu naudas atmazgāšanas, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas un citus riskus, ar kuriem saistās virtuālo valūtu tirgus.
 • Ikvienam, kurš vēlas sniegt kriptoaktīvu pakalpojumu, ieteicams jau laikus iepazīties un sekot MiCA regulas izvirzītajām prasībām.

MiCA regula ir jauns plaša spektra Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību akts un viens no pirmajiem mēģinājumiem visā pasaulē visaptveroši regulēt kriptoaktīvu tirgus.

MiCA regulas galvenais fokuss ir nostiprināt vienotus noteikumus, kas attiecas uz:

 • pārredzamības un informācijas atklāšanas prasībām kriptoaktīvu emisijai un pielaidei tirdzniecībai;
 • kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un aktīviem piesaistītu tokenu emitentu un elektroniskās naudas tokenu emitentu pilnvarošanu un uzraudzību;
 • aktīviem piesaistītu tokenu emitentu, elektroniskās naudas tokenu emitentu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbību, organizāciju un pārvaldību;
 • patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem attiecībā uz kriptoaktīvu emisiju, tirdzniecību, apmaiņu un turēšanu;
 • pasākumiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, lai nodrošinātu kriptoaktīvu tirgu integritāti.1

Kriptoaktīvi MiCA regulas izpratnē

Atbilstoši MiCA regulai kriptoaktīvs ir vērtības vai tiesību digitāls atveidojums, kuru var nodot un uzglabāt elektroniski, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (distributed ledger technology) vai līdzīgu tehnoloģiju.

MiCA izdala:

 • elektroniskās naudas tokenus jeb e-naudas tokenus, kas ir kriptoaktīva veids, kuru galvenokārt izmanto kā maiņas līdzekli un kura mērķis ir uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties uz tādas papīra valūtas vērtību, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;
 • aktīviem piesaistītus tokenus, kas ir kriptoaktīvu veids, kura mērķis ir uzturēt stabilu vērtību, atsaucoties uz vairāku tādu papīra valūtu vērtību, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, vienu vai vairākām precēm vai vienu vai vairākiem kriptoaktīviem, vai šādu aktīvu kombināciju;
 • visus pārējos kriptoaktīvus, kas attiecas uz visiem kriptoaktīviem, kas nav elektroniskās naudas vai aktīviem piesaistīti tokeni, un ietver arī patēriņa funkcijas tokenus (utility token), kas ir kriptoaktīvs, kas paredzēts, lai nodrošinātu digitālu piekļuvi precei vai pakalpojumam, kas pieejams sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijā, un to pieņem tikai šī tokena emitents.2

MiCA regula neattieksies uz kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem, tostarp digitālo mākslu un kolekcionējamiem priekšmetiem, kuru vērtība ir attiecināma uz katra kriptoaktīva unikālajām īpašībām un lietderību, ko tas sniedz tā turētājam. Tas liek domāt, ka tādi virtuālie aktīvi kā NFT (non-fungible tokens) MiCA regulas tvērumā netiks iekļauti, ja vien nebūs kvalificēti kā finanšu instruments.

MiCA regulas tvērums un pamatprincipi

MiCA regula attieksies uz personām, kas ir iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā vai sniedz ar kriptoaktīviem saistītus pakalpojumus ES.3

Savukārt kriptoaktīvu pakalpojumus MiCA regula definē ar izsmeļošu sarakstu:

 • kriptoaktīvu turēšana un pārvaldīšana trešo personu vārdā;
 • kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret papīra valūtu, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem;
 • ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde trešo personu vārdā;
 • kriptoaktīvu izvietošana;
 • ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu pieņemšana un nodošana trešo personu vārdā;
 • konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem.4

Kā galvenos MiCA regulas darbības mērķus tā noteic nozares regulējumu, patērētāju tiesību aizsardzību, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un kriptovalūtu tirgu godprātības saglabāšanu. Atbilstoši MiCA regulai patērētāji būs labāk informēti par riskiem, izmaksām, strādājot ar kriptoaktīviem, un MiCA regula arī atbalstīs tirgus godprātību un finanšu stabilitāti, regulējot publiskos kriptoaktīvu piedāvājumus, kā arī ieviešot pasākumus, lai apkarotu tirgus manipulācijas un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un citas noziedzīgas darbības. MiCA ir izstrādāta, lai palīdzētu nodrošināt, ka ES finanšu pakalpojumu tiesību akti ir piemēroti digitālajam laikmetam, un veicinātu nākotnei gatavu ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā.

Tāpat MiCA regula paredzēs vienotu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas sistēmu, kas nozīmē, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem nebūs nepieciešama atļauja darboties katrā ES valstī atsevišķi, bet atļauja darboties vienā ES dalībvalstī tirgus dalībniekiem pavērs iespējas darboties visā ES. Būtiski norādīt, ka MiCA regulas prasības attieksies uz visiem ES kriptoaktīvu tirgus dalībniekiem, neatkarīgi no reģistrēšanās vietas.

Ko MiCA nozīmē Latvijai

Viens no MiCA regulas galvenajiem mērķiem ir palielināt patērētāju uzticību kriptoaktīviem, stiprinot patērētāju aizsardzību ar regulējumu.

ES sagaida, ka pieaugošā patērētāju uzticēšanās veicinās kriptovalūtu aktīvu tirgus attīstību.

Turklāt vienota sistēma nodrošinās skaidrību un noteiktību arī kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem prasībās darbības veikšanai ES dalībvalstīs. ES mēroga regulējums šai jomai piešķir leģitimitāti.

Līdz ar MiCA regulas stāšanos spēkā Latvijā būs nepieciešams pielāgot esošos normatīvos aktus jaunajam regulējumam, piemēram, Finanšu instrumentu tirgus likumu. Papildus tam Finanšu ministrija strādā pie jauna regulējuma izstrādes, lai regulētu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un licencēšanu. Kā ir uzsvērusi Finanšu ministrija, licencēšana ir pirmais un galvenais solis, lai iespējami mazinātu naudas atmazgāšanas, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas un citus riskus, ar kuriem saistās virtuālo valūtu tirgus.

Secinājumi

Lai gan MiCA regula vēl nav stājusies spēkā, tagad ir īstais laiks, lai sāktu gatavoties gaidāmajam regulējumam. Valstīm ir nepieciešams plānot normatīvo aktu izmaiņas un, iespējams, izstrādāt jaunus normatīvos aktus, lai īstenotu MiCA regulas noteikumus. Savukārt ikvienam, kurš vēlas sniegt kriptoaktīvu pakalpojumu, ieteicams jau laikus iepazīties un sekot MiCA regulas izvirzītajām prasībām.

MiCA regula ir nozīmīgs solis, lai veidotu vienotu pieeju ES.

Regulējuma efektivitāti noteiks katra individuālā tirgus dalībnieka vēlmes un spējas piedalīties kopējās situācijas pilnveidē, tādēļ ir svarīgi arī Latvijā aktualizēt ar kriptoaktīviem saistītos jautājumus un rast iespējas izglītoties gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjiem.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par kriptoaktīvu tirgiem, ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937, 1. pants. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par kriptoaktīvu tirgiem, ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937, 3. panta pirmās daļas 3.–5. punkts.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par kriptoaktīvu tirgiem, ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937, 2. pants.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par kriptoaktīvu tirgiem, ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937, 3. panta pirmās daļas 9. punkts.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI