NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
23. februārī, 2022
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Noziedzība
3
3

Aktualizē noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas plānu

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Ministru kabinets aktualizējis pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam, iepazinies ar pārskatu par pasākumu līdzšinējo izpildi, kā arī iezīmējis finansējumu veicamajiem uzdevumiem.

īsumā
  • Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam aktualizēts, ņemot vērā Nacionālā risku novērtējuma secinājumus.
  • Plānā veikti gandrīz 20 būtiski grozījumi.
  • Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos, turpmāk notiks Finanšu ministrijas vadībā.
  • Plānā paredzēts izveidot finanšu pratības centru, nodrošinot plānveidīgu apmācību organizēšanu privātajam sektoram.
  • Arī turpmāk Latvijai starptautiskajām organizācijām jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem pasākumu ieviešanā.

Plāna “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” aktualizācija ir veikta, ņemot vērā 2020. gada nogalē pabeigtā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) risku novērtēšanas ziņojuma par 2017.—2019. gadu secinājumus, skaidrots dokumentā.

Nacionālajā risku novērtējumā (NRA) ir apzināti un identificēti NILLTPF riski, vērtētas risku iestāšanās sekas un noteikti pasākumi šo risku mazināšanai. NRA ir analizēti arī 2020. gada būtiskākie notikumi, īpaši pievēršoties Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā.

Aktualizētais plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar Ministru kabineta (MK) 2020. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 576 apstiprinātā “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” īstenošanā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības rīcības plāna pasākumiem šīs deklarācijas īstenošanai. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu realizēšanu.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (NILL), terorisma un proliferācijas finansēšanu un uzraudzīt NILLTPF novēršanas režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Aktualizētie pasākumi

Plānā veikti gandrīz 20 būtiski grozījumi. Lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti, paredzēts veikt sabiedriskās domas aptauju/pētījumu.

Savukārt uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas sēdes, ieviešot uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos, turpmāk notiks Finanšu ministrijas vadībā, šo pasākumu pārņemot no Finanšu izlūkošanas dienesta (FID).

Turpmāk plānots uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet vai atbilstoši vienotiem standartiem, kā arī modernizēt FID stratēģisko un operacionālo analīzi, tai skaitā nodrošinot savlaicīgu NILL tipisko pazīmju identificēšanu, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus.

Plānā paredzēts stiprināt arī elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un tiesībaizsardzības iestādēm, veikt regulārus pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai, kā arī pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. 

Plānā paredzēts izveidot finanšu pratības centru, ieviešot plānveidīgu apmācību organizēšanu privātajam sektoram, NILLTPF novēršanas likuma subjektiem, kā arī atvērt NILLTPF novēršanas jomas kompetenču centru (AML Innovation Hub) un vienotu tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru.

Plānots efektivizēt virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši identificētajam risku līmenim, kā arī pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas un likuma subjektu risku novērtējumus, t. sk. spēju identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

Plāna pasākumu īstenošanai 2022. gadā paredzēti 9,2 miljoni eiro, 2023. gadā – 7,3 miljoni eiro, bet turpmāk ik gadu – 6,4 miljoni eiro.

Latvija atrodas pastiprinātā uzraudzībā

Aktualizētajā plānā uzsvērts –, lai gan kopumā NILLTPF novēršanas jomā Latvija novērtēta kā atbilstoša visām 40 Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijām, valsts atrodas Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (Moneyval) pastiprinātā uzraudzībā. Arī turpmāk Latvijai jānodrošina regulāra ziņošana par progresu un sasniegtajiem rezultātiem pasākumu ieviešanā.

Lai gan izvirzītais mērķis – sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un nodrošināt Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajām prasībām – ir sasniegts, iesāktais darbs jāturpina, tai skaitā attiecībā uz FATF ekspertu sniegtajām rekomendācijām un turpmāk veicamajām darbībām. Vienlaikus īpaši uzsvērts, ka Latvijai jāpievērš pastiprināta uzmanība un resursi vietējās korupcijas apkarošanai un novēršanai.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI