SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
19. septembrī, 2023
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
1
5
1
5

Līdz VID reitinga publiskošanai komersants var uzlabot savu novērtējumu

Nodokļu jumta likumā paredzētā reitingu sistēma būs spēkā no nākamā gada, kad Valsts ieņēmumu dienests to publiskos. Tāpēc vēl ir tikai pāris mēnešu laika parūpēties par savu reputāciju, sakārtojot nodokļu lietas, jo no 2024. gada jebkurš interesents varēs redzēt, kādu novērtējuma atzīmi VID piešķīris uzņēmumam. Pats nodokļu maksātājs ar savu reitingu varēs iepazīties Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

īsumā
 • Valsts ieņēmumu dienestam no 2024. gada 1. janvāra ir jānodrošina publiski pieejama informācija par nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu.
 • VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ikvienam uzņēmumam būs pieejams savs nodokļu maksātāja reitings un detalizēta informācija par novērtējumu.
 • Reitinga kopvērtējums būs pieejams arī publiski, un par katru uzņēmumu to varēs apskatīties VID Publiskojamo datu bāzē.
 • Reitinga vērtējums atspoguļos uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu.
 • Nosakot reitingu, tiks vērtētas vairākas datu kopas – reģistrācijas dati, deklarāciju un pārskatu iesniegšana, nodokļu saistību izpilde, darba samaksa.
 • Atbildīga un godprātīga uzņēmēju attieksme pret algas nodokļu nomaksu būs īpaši būtiska; tiks vērtēts atalgojuma līmenis uzņēmumā, tostarp salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares uzņēmumiem, arī informācija, kas liecina par iespējamiem neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Šā gada jūlijā ir stājušies spēkā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, kas paredz arī to, ka no 2024. gada 1. janvāra VID ir jāpublisko nodokļu maksātāju kopējais novērtējums. Jaunā risinājuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu VID noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, kurš ietvers nodokļu saistību izpildes raksturojošo rādītāju novērtējumu no VID skatpunkta, skaidro Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktore Inga Mukāne.

Lai noteiktu reitingu, tiek vērtētas vairākas nodokļu saistību izpildi raksturojošas datu kopas:

 • reģistrācijas dati;
 • deklarāciju un pārskatu iesniegšanas rādītāji;
 • nodokļu saistību izpildes rādītāji;
 • darba samaksa;
 • nodokļu un muitas administrēšanas pasākumu rezultāti;
 • nodokļu deklarēšanas riski.

Atbildīga un godprātīga uzņēmēju attieksme pret algas nodokļu nomaksu būs īpaši būtiska, uzsver VID. Nodokļu maksātāja reitingu ietekmēs arī uzņēmuma spēja būt uzticamam darba devējam – tādam, kas darbiniekus nodarbina tiesiski un laikus un pilnībā maksā par viņiem algas nodokļus, tā garantējot sociālo aizsardzību. Nosakot reitingu, tiks vērtēti dažādi rādītāji, tostarp atalgojuma līmenis uzņēmumā, salīdzinot ar citiem konkrētās nozares uzņēmumiem, kā arī no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par iespējamiem neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai aplokšņu algām uzņēmumā.

Jaunais reitings nav pielīdzināms saimnieciskās darbības reitingam, jo tiek vērtēti nodokļu saistību izpildes rādītāji.

VID informēs nodokļu maksātāju par viņa novērtējumu no nodokļu administrācijas skatpunkta. “Mēs arī motivēsim nodokļu maksātāju saņemt augstāko reitinga novērtējumu, un to viņš varēs prezentēt kā savu reputāciju,” piebilst I. Mukāne.

Reitings tiks noteikts reizi ceturksnī.

Par ko dos punktus, un par ko liecinās atzīme 

Reitinga skala tiek veidota, piešķirot katram nodokļu maksātājam attiecīgu burtu. Tie ir trīs novērtējuma burti (A, B un C), kā arī vēl divi informatīvi burti (N un J).

 • A – augstākais novērtējums

Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājs laikus veic nodokļu saistību izpildi. Šādiem nodokļu maksātājiem var būt identificēti nelieli riski, bet tie nav tik būtiski, lai ietekmētu kopējo novērtējumu.

 • B – vidējais novērtējums

Jau ir konstatētas grūtības nodokļu saistību izpildē kādā no jomām, piemēram, deklarācijas iesniegšanas disciplīnā, ja tiek kavēti iesniegšanas termiņi, nodokļu nomaksas savlaicīgums.

 • C – ir zemākais novērtējums

Šajā skalā ierindojas tie nodokļu maksātāji, kuriem ir konstatēti būtiski pārkāpumi nodokļu saistību izpildē. Piemēram, VID ir apturējis saimniecisko darbību vai arī nodokļu maksātājs ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.

 • N – neaktīvs nodokļu maksātājs

Burtu N piešķirs tiem, kuri neveic saimniecisko darbību, iesniedz atskaites ar nulles vērtību vai arī nemaksā nodokļus.

 • J – jaunreģistrētais nodokļu maksātājs

Šādiem nodokļu maksātājiem tiek doti seši mēneši, kuros viņu saimnieciskā darbība pēc reitinga kritērijiem vēl netiks vērtēta.

Vērtējums kā luksofors nodokļu maksātājam

No 2024. gada EDS ikvienam uzņēmumam Latvijā būs pieejams savs nodokļu maksātāja reitings. Reitinga vērtējums atspoguļos uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu.

Nodokļu maksātāju reitinga kopvērtējums būs pieejams arī publiski, un par katru uzņēmumu to būs iespējams apskatīties VID Publiskojamo datu bāzē. Publiskajā reitingā varēs redzēt attiecīgo novērtējuma burtu, kā arī pamatinformāciju par nodokļu maksātāju: nosaukumu, darbības veidu.

Savukārt pašam nodokļu maksātājam būs pieejama daudz plašāka informācija. Savā EDS profilā viņš redzēs rādītājus, kas izskaidro, kā veidojas viņa reitings, kā uzņēmums tika vērtēts.

Katram novērtējumam būs arī sava krāsa. Atverot savu EDS profilu, uzņēmējs uzreiz redzēs: ja zaļš, tad viss kārtībā, ja parādās dzeltena krāsa, tad jāpievērš uzmanība tam, ko vajadzētu mainīt. Savukārt, ja novērtējumā parādās sarkanā krāsa, tad nopietni jāpārskata sava saimnieciskā darbība.

Lai nodokļu maksātājam būtu ērtāk, iecerēts norādīt arī saites uz noteiktiem pārskatiem, kuros atspoguļota izvērtētā informācija.

Ko vēlams un var izdarīt

Lai 2024. gads iesāktos ar labu nodokļu maksāšanas reitingu, VID uzņēmējiem ir sagatavojis četrus ieteikumus.

1.      Risini problēmas laikus, neļaujot tām samilzt

 • Tas nozīmē pārliecināties, vai uzņēmumam nav parādu.
 • Ja ir grūtības veikt nodokļu maksājumu, vēl pirms iestājies maksāšanas termiņš, tad jāvēršas VID un jāvienojas par iespēju sadalīt maksājumu pa daļām un maksāt ilgākā termiņā. Šādu iespēju VID piedāvā, un uzņēmēji to aktīvi izmanto.
 • Sekot līdzi, lai visas deklarācijas un pārskati būtu iesniegti noteiktajā termiņā.
 • Ja plānots uzņēmējdarbību neturpināt, tad uzņēmumu vēlams likvidēt arī juridiski.

2. Esi uzticams darba devējs

 • VID aicina izvērtēt, vai deklarētā darba samaksa ir konkurētspējīga, salīdzinot ar darba samaksu gan nozarē, gan reģionā, gan valstī kopumā. Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā ir pieejama informācija par algas līmeni dažādās nozarēs un reģionos.
 • Jāpārliecinās, ka visi darbinieki ir reģistrēti VID.
 • Jāpārliecinās, vai ir deklarēta visa šiem darbiniekiem izmaksātā darba samaksa.

3. Pazīsti sava uzņēmuma amatpersonas, tāpēc pārliecinies:

 • Vai pašreizējās un potenciālās uzņēmuma amatpersonas un pilnvarotās personas nav iekļautas Riska personu sarakstā.
 • Vai šie cilvēki nav amatpersonas citā uzņēmumā, kuram ir vai bija apturēta saimnieciskā darbība.
 • Vai šiem cilvēkiem nav atņemtas tiesības ieņemt amatus vai uzlikti citi ierobežojumi.

4. Pazīsti savu darījumu partneri

 • Jāpievērš uzmanība saviem sadarbības partneriem, lai gūtu pārliecību par viņu uzticamību.
 • Jāaplūko VID tīmekļvietnē publicētā informācija par nodokļu maksātāju.
 • Nevajag piekrist aizdomīgiem darījumiem un partneru piedāvājumiem iesaistīties apšaubāmos darījumos.

Par uzņēmumu pārvaldīšanu atbild valde, nevis grāmatvedis, piebilst I. Mukāne.

VID rīcībā ir daudz datu, kas ļauj identificēt negodprātīgos nodokļu maksātājus.

Reitingu sistēma ir noteikta likumā, un ar 1. janvāri mums jāpublisko reitingi. Nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par to. Tātad, ja uzņēmējs laikus neiesniedz deklarācijas, nemaksā nodokļus un viņam ir parādi, tad nevajadzētu sagaidīt A klases reitingu, jo tas nav iespējams, uzsver VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Ir vēl vismaz divi mēneši, kuru laikā uzņēmums var uzlabot savu reitingu. Tam daudz nevajag: laikus iesniegta deklarācija un samaksāti nodokļi.

Problēmas varētu sagādāt algas, ja tās ir zem vidējā līmeņa, kas nav nekāda augstā latiņa. Taču vairākumā gadījumu tieši algu līmenis pazeminās reitinga līmeni. Šobrīd nevar mainīt to, kas bijis iepriekš, bet turpmāk ir visas iespējas to labot, norāda VID vadītāja. “Reitinga mērķis nav nevienu sodīt. Reitinga mērķis, pamatojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām par cēloņsakarību starp uzvedību un sekām, ir novērtēt tieši uzvedības modeli.”

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI