SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. jūlijā, 2022
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Nodokļi
18
18

Biedrību grāmatvedībai jauni noteikumi

Stājas spēkā 19.07.2022.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Atbilstoši jaunā Grāmatvedības likuma pārejas noteikumos paredzētajam biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām grāmatvedības kārtošanai ir pieņemti jauni noteikumi, papildinot iepriekšējo regulējumu un ietverot lietoto terminu plašāku skaidrojumu.

Jaunie Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” stājas spēkā otrdien, 19. jūlijā. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. jūliju.

Tiesību akts noteic kārtību, kādā biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības un to apvienības (turpmāk – organizācija) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, kā arī organizācijas gada pārskatu struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

Jaunie noteikumi izstrādāti, pārskatot un pilnveidojot līdzšinējo regulējumu – noteikumus Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, kas zaudē spēku.

Kā paskaidrots jauno noteikumu anotācijā, tajos saglabāta noteikumu Nr. 808 prasība, ka vispārējā gadījumā organizācija grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā, bet pie attiecīgiem apgrozījuma (ieņēmumu) kritērijiem organizācijai ir tiesības izvēlēties grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā.

No 2022. gada 1. janvāra saskaņā ar Grāmatvedības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu organizācija grāmatvedību var kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, ja tās apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem divus iepriekšējos pārskata gadus pēc kārtas nepārsniedz 100 000 eiro pārskata gadā.

Jaunajos noteikumos skaidrots: nosakot organizācijas apgrozījumu (ieņēmumus) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā, ir jāņem vērā visi organizācijas ieņēmumi, kas norādīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā; nosakot organizācijas atbilstību apgrozījuma kritērijam, apgrozījumā (ieņēmumos) netiek ietverts tāds viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai mantojuma saņemšana), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma vienā no diviem iepriekšējiem pārskata gadiem ir pārsniegusi 100 000 eiro pārskata gadā.

Savukārt biedrība, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķas pārvaldīšanas darbības Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnē, ir tiesīga izvēlēties kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā tikai tad, ja tā nodrošina šo noteikumu 10. un 11. punktā paredzēto reģistru kārtošanu.

Jaunajā regulējumā saglabātas MK noteikumu Nr. 808 prasības ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošanā. Lai atvieglotu informācijas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem, kas organizācijām ir jāsniedz saskaņā ar “Ziedojumu un dāvinājumu shēmu”, sagatavošanu, ir izveidots jauns ziedojuma un dāvinājuma pārskata pielikums.

Lai izpildītu Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam doto uzdevumu – papildināt gada pārskatu saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu, organizācijām “Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā” būs jānorāda, cik ziedojumu un dāvinājumu ir saņemti skaidrā naudā un cik bezskaidrā naudā, t. i., cik ieskaitīti bankas norēķinu kontā, kā arī jānorāda skaidrās un bezskaidrās naudas atlikumi uz gada sākumu un gada beigām, paskaidrots anotācijā.

Noteikumu noslēguma jautājumos noteikts, ka to 26., 30., 51., 52., 72. un 107. punktā prasības, kā arī Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā (4. pielikums) noteiktās prasības atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās norādīt skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumu piemērojamas attiecībā uz organizāciju gada pārskatiem, sākot ar 2023. gada pārskata gadu.


Uzzini vairāk par izmaiņām grāmatvedības regulējumā >>

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI