SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edgars Buka
Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsults
01. jūlijā, 2020
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
7
7

Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem

Stājas spēkā 01.07.2020.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

1. jūlijā spēkā stāsies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), papildinot minēto likumu ar kārtību, kā NILLTPFNL 3. panta pirmajā daļā minētie subjekti, kā arī kontroles un uzraudzības institūcijas ziņo Uzņēmumu reģistram, ka reģistrētā informācija par klienta patieso labuma guvēju nesakrīt ar izpētes gaitā noskaidroto informāciju.  

īsumā
  • Likuma subjektam saskaņā ar riska novērtējumu ir pienākums patstāvīgi noskaidrot klienta patieso labuma guvēju (PLG), izmantojot sev pieejamos resursus.
  • Jau šobrīd praksē konstatējami atsevišķi gadījumi, kuros likuma subjektu noskaidrotā informācija nesakrīt ar Uzņēmumu reģistrā iesniegto un reģistrēto informāciju.
  • Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā būs jāziņo Uzņēmumu reģistram (UR), ka klienta izpētes gaitā noskaidrotā informācija par klienta PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai.
  • Ja tiks iesniegts paziņojums, ka reģistrētā informācija par attiecīgās juridiskās personas PLG, iespējams, ir nepatiesa pēc būtības, UR nekavējoties reģistrēs brīdinājumu.
  • Brīdinājums par to, ka reģistrētā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa, būs pieejams arī tiesībaizsardzības iestādēm.

Minētā tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt aktuālu, adekvātu un savlaicīgi aktualizētu informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (PLG) Uzņēmuma reģistra (UR) vestajos reģistros, kā arī informēt kompetentās iestādes, ka, iespējams, UR ir apzināti iesniegta nepatiesa informācija par konkrētās juridiskās personas PLG.

Likuma subjektiem precīzāka informācija par klienta patieso labuma guvēju

Saskaņā ar NILLTPFNL 18. panta pirmo daļu likuma subjekts klienta izpētē noskaidro klienta PLG un, balstoties uz risku novērtējumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka noskaidrotais ir klienta PLG. Jau šobrīd likuma subjekti klientu izpētes gaitā pārbauda savu klientu PLG, izmantojot arī UR vestajos reģistros reģistrēto informāciju un pieejamos dokumentus.

Vienlaikus likuma subjektam saskaņā ar riska novērtējumu ir pienākums arī patstāvīgi noskaidrot klienta PLG, izmantojot sev pieejamos resursus. Likuma subjekti klienta izpēti veic atbilstoši uzrauga izstrādātajai un apstiprinātajai metodoloģijai.

Tādējādi likuma subjektu rīcībā lielākajā daļā gadījumu būtu jābūt precīzākai informācijai par juridiskās personas PLG.

Ja UR atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs pārbaudīt tikai sev iesniegtās informācijas patiesumu, likuma subjektiem ir pienākums veikt padziļinātu juridisko personu (savu klientu) izpēti. Jau šobrīd praksē konstatējami atsevišķi gadījumi, kuros likuma subjektu noskaidrotā informācija nesakrīt ar UR iesniegto un reģistrēto informāciju.     

Reģistrs būs jāinformē trīs darbdienu laikā

Sākot ar 1. jūliju, likuma subjektiem, kā arī kontroles un uzraudzības institūcijām būs pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā ziņot UR, ka klienta izpētes gaitā noskaidrotā informācija par klienta PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai. Minētajā ziņojumā būs jāpamato konstatētās neatbilstības būtība, kā arī jānorāda, vai reģistrētā informācija ir nepatiesa pēc būtības vai arī tajā konstatējama pārrakstīšanās kļūda.

UR ir izstrādājis vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi norādītu patieso labuma guvēju, lai nodrošinātu vienotu pieeju visu likuma subjektu, kā arī uzraudzības un kontroles institūciju rīcībai gadījumos, kad konstatēts, ka UR vestajos reģistros reģistrētā informācija par PLG varbūt ir nepatiesa.

Ja UR tiks saņemts paziņojums, ka informācijā par PLG konstatēta pārrakstīšanās kļūda, t. i., reģistrētā informācija pēc būtības ir patiesa un nav pamata uzskatīt, ka reģistrētais PLG būtu cita persona, tad UR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labos kļūdaino informāciju.

Savukārt, ja tiks iesniegts paziņojums, ka reģistrētā informācija par attiecīgās juridiskās personas PLG, iespējams, ir nepatiesa pēc būtības (juridiskās personas PLG ir cita persona), tad UR nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā reģistrēs brīdinājumu, ka reģistrētā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa.

Brīdinājums – pieejams ierobežotam personu lokam

Minētais brīdinājums būs pieejams tikai ierobežotam personu lokam – likuma subjektiem, to kontroles un uzraudzības institūcijām, kā arī tiesībaizsardzības iestādēm –, jo brīdinājuma mērķis ir informēt tieši kompetentās institūcijas, ka juridiskās personas izpētes gaitā konstatētas nesakritības starp noskaidroto un UR reģistrēto informāciju par PLG.

Reģistrētais brīdinājums kompetentajām institūcijām būs pieejams tik ilgi, kamēr vien attiecīgais likuma subjekts vai kontroles un uzraudzības institūcija, kura iesniedza attiecīgo paziņojumu par konstatētajām nesakritībām, to neatsauks. Tāpat brīdinājums tiks dzēsts, ja UR saņems informāciju no tiesībaizsardzības iestādēm, ka nav pamata uzskatīt reģistrēto informāciju par nepatiesu.

Vēsturiskā informācija saglabāsies

Ja juridiskā persona pēc brīdinājuma reģistrācijas iesniegs UR pieteikumu izmaiņu informācijā par PLG reģistrācijai, tad tiks saglabāta vēsturiskā informācija par reģistrēto brīdinājumu. Vēsturiskā informācija par reģistrēto brīdinājumu saglabāsies tik ilgi, kamēr vien paziņojums par konstatētajām nesakritībām netiks atsaukts vai arī netiks saņemta informācija no tiesībaizsardzības iestādēm, ka iepriekš reģistrēto informāciju nav pamata uzskatīt par nepatiesu.

Krimināllikums paredz cietumsodu līdz diviem gadiem

Kā jau tika minēts, brīdinājums par to, ka reģistrētā informācija par PLG, iespējams, ir nepatiesa, būs pieejams arī tiesībaizsardzības iestādēm. Tiesībaizsardzības iestādēm savas kompetences ietvaros būs jāizvērtē, vai nav noticis attiecīgs noziedzīgs nodarījums un nav pamata uzsākt kriminālprocesu, pamatojoties uz Krimināllikuma 195.1 pantu, t. i., par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai. Minētais pants paredz arī brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI