VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
29. septembrī, 2017
Lasīšanai: 8 minūtes
1
1

Lielie kapi. Kādas prasības tajos jāievēro?

LV portālam: KASPARS UPĪTIS, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs, JĀNIS ASARIS, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs, AIJA ANITA BAĶE, SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītāja

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa īpašniekam visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

FOTO: Zane Bitere, LETA

Lielie kapi pieder Rīgas pašvaldībai, tos apsaimnieko Rīgas meži, bet visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jo kapiem ir Valsts kultūras pieminekļa statuss. Atmetot malā tā dēvētā kapu tramvaja būvniecību, traktora sabojātus kapakmeņus un administratīvās lietvedības uzsākšanu par darba nesaskaņošanu, LV portāls skaidro, kādas prasības ir jāievēro Lielajos kapos.
īsumā
 • Kaspars Upītis: "Kapos ir jāizturas ar cieņu pret mirušo pīšļiem, arī Lielajos kapos, kuri ir pārveidoti par memoriālu parku."
 • Jānis Asaris: "Lielie kapi nav tikai kāda atsevišķa ēka, tie ir plašs teritoriāls objekts, kuros atrodas gan valsts nozīmes mākslas un vēstures pieminekļi, gan apmēram 150 atsevišķas piemiņas plāksnes (epitāfijas), kā arī vairāk nekā 500 kapu pieminekļu un 38 kapličas. Ir jāizstrādā vienots Lielo kapu teritorijas attīstības plāns, kurā visi jautājumi tiks risināti kompleksi."
 • Aija Anita Baķe: "Ņemot vērā, ka Lielie kapi ir Valsts kultūras piemineklis, visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, mums ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju."

Normatīvajā regulējumā ir noteikts, ka kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

Arī Lielie kapi, kas publiski patlaban vairāk tiek pieminēti ar tā sauktā kapu tramvaja projektu, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. To pilnais nosaukums ir "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm", un tie ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības Nr. 6636. Līdz ar to valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa īpašniekam visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI).

LV portāls jautā: Kādas prasības ir jāievēro Lielajos kapos, kam noteikts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss?

Kaspars Upītis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs:

Šī gada aprīlī Lielo kapu teritoriju savā īpašumā pārņēma Rīgas pašvaldība. Minētajiem kapiem ir Valsts kultūras pieminekļa statuss, līdz ar to par Lielo kapu aizsardzību ir jārūpējas VKPAI.

Gada sākumā VKPAI plānoja izveidot Lielo kapu teritorijas attīstības plāna sagatavošanas darba grupu, kurā LELB bija gatava piedalīties, taču mūsu rīcībā nav informācijas par šīs darba grupas izveidošanu. Tāpat šī gada sākumā valsts piešķīra 100 000 eiro Lielo kapu teritorijas un kapliču sakārtošanai. Par šī finansējuma izlietošanu atbild VKPAI un Rīgas pašvaldības struktūras.

LELB vienmēr ir uzsvērusi, ka kapos ir jāizturas ar cieņu pret mirušo pīšļiem. Arī Lielajos kapos, kuri ir pārveidoti par memoriālu parku.

Jānis Asaris, VKPAI Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs:

Uz Lielajiem kapiem attiecas visas prasības, kas ir noteiktas likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu".

Normatīvajos aktos noteikto prasību uzskaitījums ir liels, bet, manuprāt, svarīgākās prasības ir šādas:

 • arhitektūras piemineklis ir jāuztur sakoptā stāvoklī, un tā uzturēšanas, kopšanas un remonta darbi jāveic savlaicīgi;
 • arhitektūras piemineklis ir jānodrošina pret bojāšanos (stāvokļa pasliktināšanos), ko izraisa mitrums, sals un cita klimatiskā iedarbība;
 • arhitektūras piemineklī nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt tā saglabāšanu;
 • arhitektūras pieminekļa restaurācijas, remonta vai rekonstrukcijas gadījumā restaurējamas un atjaunojamas tā saglabājamās vērtības;
 • pirms arhitektūras pieminekļa pārveidošanas darbiem (konservācija, restaurācija, remonts vai rekonstrukcija) īpašnieka pienākums ir saskaņot attiecīgo darbu projektu VKPAI un saņemt tās rakstveida atļauju.

Jāatgādina, ka īpašnieka pienākums ir arī informēt VKPAI par bojājumiem, kas radušies arhitektūras piemineklim. Saskaņā ar minēto MK noteikumu 47. punktu arhitektūras pieminekļa kopšanai, uzturēšanai un citai saimnieciskai darbībai, kuru veic, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, un kura pieminekli nepārveido un nesamazina tā kultūrvēsturisko vērtību, nav nepieciešama īpaša VKPAI atļauja, taču 10 dienas pirms minēto darbu sākšanas par tiem rakstiski tik un tā ir jāinformē VKPAI.

Tās ir vispārīgas prasības, kuras ir attiecināmas uz visiem arhitektūras pieminekļiem, taču jāatceras, ka Lielie kapi nav tikai kāda atsevišķa ēka. Kapi ir plašs teritoriāls objekts, kuros atrodas gan valsts nozīmes mākslas un vēstures pieminekļi, gan apmēram 150 atsevišķas piemiņas plāksnes (epitāfijas), kā arī vairāk nekā 500 kapu pieminekļu un 38 kapličas, kas lielākoties atrodas tehniski kritiskā stāvoklī.

Manuprāt, tādēļ ir izdalāmi vismaz trīs prioritāri veicamie darbību virzieni:

 • steidzami ir jāuzsāk ilgstoši bojāto un nekopto kultūrvēsturisko objektu konservācija un restaurācija – saskaņā ar šī gada februārī noslēgto trīspusējo līgumu starp Rīgas domes Īpašuma departamentu, SIA "Rīgas meži" un Rīgas pieminekļu aģentūru (RPA) par šiem darbiem un vispār par Lielo kapu esošo kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu atbildīga ir RPA, kas ar Saeimas piešķirto mērķfinansējumu (100 000 eiro) ir uzsākusi trīs kapliču restaurāciju un 20 kapliču konservāciju;
 • jānodrošina Lielo kapu teritorijas apstādījumu kopšana, par ko atbildīga ir SIA "Rīgas meži" – VKPAI ir aicinājusi, veicot šīs darbības, nodrošināt atbildīgu un kultūrvēsturiskās vērtības cienošu kopšanu, kuru veic apmācīti darba izpildītāji, izmantojot tikai mazizmēra tehniku vai roku darbu un paņēmienus, kas nebojā un neiznīcina saglabājamās vērtības.

Diemžēl ne vienmēr tas tā ir noticis, par ko arī ir uzsākta administratīvā lietvedība. Pēdējā laikā veikto darbu kvalitāte ir uzlabojusies. Pēc ilgām diskusijām VKPAI kā pagaidu risinājumu ir saskaņojusi SIA "Rīgas meži" piedāvāto apstādījumu apsaimniekošanas rīcības plānu, kas vismaz iezīmē pamatprasības tik sensitīvas teritorijas kopšanā un dod iespējas rīkoties jau šobrīd;

 • jāizstrādā vienots Lielo kapu teritorijas attīstības plāns, kurā visi jautājumi tiks risināti kompleksi – skaidri ir jānorāda kopšanas principi ne tikai apstādījumiem, bet arī kultūrvēsturiskajiem objektiem, kā arī jāatspoguļo teritorijas attīstības vīzija nākotnē.

Aija Anita Baķe, SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" vadītāja:

Mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas domi par Lielo kapu, to kompleksā veidojošās teritorijas un tajā esošo kultūrvēsturisko un dabas vērtību apsaimniekošanu.

Kopš šī gada 24. aprīļa SIA "Rīgas meži" veic saimniecisko darbību Lielo kapu teritorijā, proti, veic Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā lietošanā esošo apstādījumu vienotu apsaimniekošanu, labiekārtošanu, uzturēšanu, aizsardzību un izmantošanu sabiedrības interesēs iedzīvotāju rekreācijai un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai.

Mūsu uzdevums ir kopt Rīgas pašvaldībai piederošo 285 025 m2 lielo platību – Lielo kapu un Jēkaba kapu teritoriju kopā ar Klijānu ielas piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvi. Ņemot vērā, ka Lielie kapi ir Valsts kultūras piemineklis, visas darbības, kas attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu, mums ir jāsaskaņo ar VKPAI.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU