NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
25. februārī, 2014
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Valsts pārvalde
5
5

Konstitucionālās tiesības. Klajā nācis pārstrādātais izdevums (papildināts ar foto galeriju)

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Desmit gados kopš darba pirmizdevuma Latvijas konstitucionālo tiesību apjoms ir krietni paplašinājies. Autori otrajā izdevumā ir iestrādājuši plašu Satversmes tiesas judikatūras klāstu, kā arī Latvijas valststiesību zinātnes atziņas, tai skaitā Konstitucionālo tiesību komisijas atziņas.

FOTO: Boriss Koļesņikovs

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata „Konstitucionālās tiesības”, kuras atvēršanas svētki notiek šodien pēcpusdienā. Darbā integrēta aizvadīto desmit gadu Latvijas konstitucionālās iekārtas attīstība un autoru personiskā pieredze. „Šodienas šaubu brīžos par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un dažādu Satversmes reformu priekšlikumiem autoriem likās būtiski vēlreiz izskaidrot un pārdomāt konstitucionālās pamatvērtības, kā arī demokrātiskas tiesiskas valsts un parlamentāras republikas priekšrocības,” tā norāda autori izdevuma ievadā.
Grāmatas atvēršanas svētki norisinās šodien, 25.februārī, pulksten 15 Latvijas Universitātes Mazajā aulā.

Video no grāmatas "Konstitucionālās tiesības" 2. papildinātā izdevuma atvēršanas:

Šis ir pirms desmit gadiem iznākušā darba "Konstitucionālās tiesības" otrais, papildinātais un pārstrādātais izdevums. Tāpat kā pirmais, tas nācis klajā "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā (www.lv.lv/gramatas). Autori ir būtiski pārskatījuši grāmatas struktūru un radikāli pārstrādājuši lielāko daļu teksta, mazinot salīdzinošo tiesību dimensiju un lielāko uzmanību veltot Latvijas konstitucionālo tiesību praksei un vispārējās valstszinātnes atziņu pienācīgai piemērošanai mūsu konstitucionālajā iekārtā.

"Katram šajā grāmatā lietotajam juridiskajam jēdzienam varētu veltīt pat atsevišķu zinātnisku darbu, tomēr tas nav nedz šīs grāmatas mērķis, nedz pretenzija kļūt par grāmatu grāmatu. Tādēļ darbā mēģināts saglabāt izklāsta stilu, kura ietekmē recenzijā grāmata savulaik raksturota kā juridisks traktāts jeb juridisku eseju apkopojums, nevis mācību grāmata, kurā skrupulozi un zinātniski precīzi aplūkoti visi konstitucionālo tiesību priekšmeta jautājumi. Grāmatas struktūra un aplūkotie jautājumi noteikti var būt noderīgi konstitucionālo tiesību priekšmeta apguvē, lai gūtu priekšstatu un atrastu tālākos ceļus niansētākai tā apguvei,"1 izdevumu raksturo tā autoru komanda. 

Atvēršanas svētki

Tā kā šīs grāmatas atvēršana ir ilggaidīts notikums, tādēļ tas iecerēts kā tematiski izvērsts pasākums.

Tajā plānotas Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas, tieslietu ministres Baibas Brokas, LU Juridiskās fakultātes dekānes Kristīnes Stradas-Rozenbergas, Satversmes tiesas tiesneša Gunāra Kusiņa, Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapa-metropolīta Zbigņeva Stankeviča, oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un citu viesu uzrunas.

Par konstitucionālajām tiesībām desmitgades tvērumā referēs bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Fundamentāls darbs

Paši autori uz šo grāmatu raugās vairāk kā uz "Konstitucionālo tiesību" otro daļu, nevis kā uz darbu, kas pilnībā aizvieto pirmo izdevumu. Grāmatas otrajā izdevumā autori vairāk koncentrējas uz Latvijas formālo konstitūciju, kuras centrā ir Satversme. Tiem lasītājiem, kuri vēlētos padziļināt savas zināšanas par konstitucionālo tiesību salīdzinošajiem un vēsturiskajiem aspektiem, būtu ieteicams tos joprojām meklēt arī darba pirmizdevumā. Tādēļ tas nezaudē savu nozīmi arī pēc otrā izdevuma iznākšanas. Taču desmit gados kopš darba pirmizdevuma Latvijas konstitucionālo tiesību apjoms ir krietni paplašinājies. Autori ir ņēmuši vērā un iestrādājuši otrajā izdevumā plašu Satversmes tiesas judikatūras klāstu, kā arī Latvijas valststiesību zinātnes atziņas, tai skaitā Konstitucionālo tiesību komisijas atziņas. 

"Autoriem izdevies visādā ziņā "noapaļots", plaši tverts fundamentāls darbs par Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu, kas ne vien atklāj tās struktūru un dogmatiku, bet arī uzrāda tās vēsturisko dziļumu un piederību Eiropas kontinentālo tiesību lokam un Rietumu demokrātijām,"2 tā priekšvārdā izdevumu raksturo Prof., Dr.h.c. Assessor.jur. Dipl.-Pol. Egils Levits.

"Autori pauž cerību, ka lasītājiem šī grāmatas versija būs interesanta un rosinās jaunas pārdomas par Latvijas valstiskuma pamatiem un konstitucionālo iekārtu."

Darbā ir plaši izmantota salīdzinošo tiesību metode. Analizējot konkrētu jautājumu, tiek apskatīta ne tikai attiecīgā situācija Latvijā, bet arī ārvalstīs. Kā salīdzinājumu autori izvēlas Latvijas tiesību un politiskajai sistēmai radniecīgas sistēmas – vispirms jau lielās kontinentālās Eiropas tiesību loka valstis Vāciju un Franciju, kā arī pie anglosakšu tiesību loka piederošās ASV un Angliju; tāpat dots daudz salīdzinošā materiāla no mūsu kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas, arī Polijas un citām valstīm.

Šis tāpat kā pirmais "Konstitucionālo tiesību" izdevums atspoguļo autoru šābrīža skatījumu uz konstitucionālo tiesību teoriju un praksi. Tādēļ autori pauž cerību, ka lasītājiem šī grāmatas versija būs interesanta un rosinās jaunas pārdomas par Latvijas valstiskuma pamatiem un konstitucionālo iekārtu.3

Atgriešanās pēc 10 gadiem. Fragments no ievada

Pirms desmit gadiem autori nodeva lasītāju vērtējumam pirmo grāmatu "Konstitucionālās tiesības".

"No šodienas perspektīvas raugoties, šādas grāmatas tapšana un izdošana savā ziņā bija mazliet neparasta. (..) Autori vēl joprojām ir lielu pateicību parādā profesoram Aivaram Endziņam un grāmatas izdevējam "Latvijas Vēstnesim" un jo īpaši Dainai Ābelei personiski par gatavību riskēt šajā projektā, sadarbojoties ar tiesību zinātņu studentiem, un atbalstu un padomiem grāmatas tapšanas posmā.

Tādēļ vēl jo vairāk priecējoši, ka lasītāji "Konstitucionālo tiesību" grāmatu sagaidīja, lielākoties pozitīvi noskaņoti, un šajos desmit gados tajā paustās atziņas nemanāmi ir integrējušās Latvijas konstitucionālo tiesību doktrīnā un tiesību praksē. Tāpat šajos desmit gados grāmatas autori ir ieguvuši tiesību zinātnei nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus un profesionālo pieredzi, kļūstot par konstitucionālo tiesību praktiķiem. Prakses skatījumu, par kura iespēju pateicību jāizsaka Saeimas Juridiskā biroja vadītājam Gunāram Kusiņam, ir mēģināts atspoguļot šajā grāmatā arī tādējādi, ka tajā fiksēta institucionālā atmiņa un paražas it īpaši,, kas attiecas uz likumdošanas procesu, valdības veidošanu un prezidenta institūcijas darbību."4


1Konstitucionālās tiesības. 2.izdevums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 13.lpp.

2Konstitucionālās tiesības. 2.izdevums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 8.lpp.

3Turpat, 16.lpp.

4Turpat, 11.-12.lpp.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI