VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Inta Šaboha
LV portāls
12. septembrī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Intervija
TĒMA: Valsts pārvalde
7
7

Ieskats Gruzijas oficiālā izdevēja darbībā

LV portālam: GIORGI TSIKLAURI, Gruzijas oficiālā izdevēja direktors

Piecu dienu ilgajā mācību vizītē Gruzijas oficiālā izdevēja pārstāvji ne tikai iepazinās ar Valsts valodas centra darbu, bet arī apmeklēja Tieslietu ministriju un „Latvijas Vēstnesi”.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Gruzijas iedzīvotājiem likumi ir pieejami elektroniskā formātā, jo valsts jau vairākus gadus ir pilnībā pārgājusi uz oficiālu e-publikāciju. Gruzijas pieeja oficiālā izdevuma nodrošināšanā un uzturēšanā konceptuāli atšķiras no Latvijas pieejas. Gruzijā arī sistematizētiem tiesību aktiem (to konsolidētajām versijām) ir oficiāls statuss un šī valsts informācija ir izvietota vienā portālā, ko uztur Gruzijas Tieslietu ministrijas padotības iestāde - oficiālais izdevējs.
Paplašinot funkcijas un uzsākot tiesību aktu tulkošanu, Gruzijas oficiālā izdevēja pārstāvji viesojās Latvijā, lai iepazītos ar mūsu pieredzi.

No šā gada 3.septembra līdz 7.septembrim Latvijā mācību vizītē uzturējās Gruzijas Tulkošanas un koordinācijas centra pārstāvji un Gruzijas oficiālā izdevēja direktors Giorgi Tsiklauri.

Mācību vizītes mērķis bija iepazīties ar Valsts valodas centra pieredzi tiesību aktu tulkošanā. Latvijas apmeklējuma laikā Gruzijas oficiālā izdevēja pārstāvji pieredzes apmaiņas nolūkā viesojās arī pie oficiālā izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis".

Gruzijas oficiālā izdevuma izdevējs ir LEPL legal acts publisher "Sakanonmdeblo Matsne". Līdzīgi kā Latvijas oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", arī Gruzijas oficiālais izdevējs ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša iestāde, kas nodarbojas ar normatīvo aktu publicēšanu un tiesību aktu sistematizēšanu.

Gruzijas oficiālais izdevējs ir vienīgā institūcija, kas Gruzijā publicē oficiālos normatīvos aktus.

Gruzijas oficiālā izdevēja "Sakanonmdeblo Matsne" struktūru veido trīs departamenti, kas ir atbildīgi par

  • oficiālo publikāciju;
  • normatīvo aktu sistematizēšanu;
  • normatīvo aktu tulkošanu.

Gruzijas oficiālais izdevums līdz 2009.gadam iznāca arī drukātā formātā, bet kopš 2009.gada oficiālā publikācija tiek nodrošināta tikai elektroniski. Līdzīgi kā Latvijas oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis", arī Gruzijas oficiālajam izdevumam sākotnēji bija noteikts pārejas periods, kura laikā tas iznāca gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Drukātā izdevuma tirāža pēdējo pastāvēšanas gadu laikā bija vien 600 eksemplāru.

Gan oficiālajam izdevumam, gan sistematizētajiem tiesību aktiem Gruzijā ir oficiāls statuss un tie pieejami vienotā interneta vietnē www.matsne.gov.ge. Latvijā prakse ir atšķirīga – oficiālais izdevums ir pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv un tam ir oficiāls statuss, savukārt normatīvo aktu sistematizētās versijas ir pieejamas tiesību aktu vortālā www.likumi.lv un tām ir informatīvs raksturs.

Atšķirīgas prakses

Kaut arī gan Gruzijas oficiālais izdevējs, gan Latvijas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs pilda vienas funkcijas (publicē oficiālo publikāciju un sistematizē normatīvos aktu), tomēr tiek īstenoti atšķirīgi modeļi šo funkciju nodrošināšanai.

Situācija Gruzijā ir nedaudz citādāka, nekā tā ir Latvijā. Gruzijas parlaments pieņem likumus, Ministru kabinets pieņem noteikumus, un arī ministrijām ir tiesības pieņemt nozares normatīvos aktus. Pilnīgi visi normatīvie akti tiek publicēti Gruzijas oficiālajā izdevumā "Sakanonmdeblo Matsne" (https://www.matsne.gov.ge//).

Svarīgs ir oficiālās publikācijas ceļš – no dokumenta projekta izstrādes līdz gala rezultātam visa dokumentu aprite notiek vienā tiesību aktu informācijas sistēmā, kurā strādā visas iesaistītās valsts institūcijas un arī parlaments. Šī informācijas sistēma nav "daudzmiljonu projekts", jo to izstrādājusi IT firma uz līguma pamata par gada pakalpojumu maksu (aptuveni 35 000 latu gadā).

Kāds ir Gruzijas oficiālā izdevēja finansēšanas modelis? Viens no ienākumu avotiem – par informācijas publicēšanu maksā tās iesniedzējs; otrs – maksas pakalpojumi lietotājiem. Proti, bez maksas ikvienam ir iespējams iepazīties ar visu normatīvo aktu sākotnējām versijām, bet sistematizēto jeb konsolidēto versiju lietošana ir maksas pakalpojums. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad lietotājs vēlas aplūkot kāda normatīvā akta spēkā esošo redakciju, kas iekļauj konsolidēto versiju, viņam ir jākļūst par autorizētu lietotāju un jāveic konkrēts maksājums, lai saņemtu pakalpojumu.

Gruzijas normatīvajos aktos ir noteikts, ka sistematizētajiem normatīvajiem aktiem ir tieši tāds pats juridisks spēks kā atsevišķam normatīvajam aktam. Tā ir nozīmīga atšķirība no Latvijas situācijas – vietnes likumi.lv saturam (pieeja lietotājiem bez maksas) ir vien informatīvs statuss.

Gruzijā par oficiālo publikāciju, arī normatīvajiem aktiem maksā tās iesniedzējs. Interesants ir fakts, ka, piemēram, par valdības izdotiem noteikumiem maksā tā institūcija, kas attiecīgos noteikumus vai rīkojumu ir iniciējusi. Piemēram, ja Gruzijas Veselības ministrija ir izstrādājusi noteikumus vai ierosinājusi to izstrādāšanu, tad šai ministrijai ir jāmaksā noteikta summa par normatīvā akta publicēšanu oficiālajā izdevumā "Sakanonmdeblo Matsne". Samaksa netiek piemērota vienīgi par likumu publicēšanu, tātad parlaments ir izņēmums.

Gruzijas pārstāvju vizītes mērķis Latvijā – normatīvo aktu tulkošanas pieredzes apmaiņa

Gruzijas Tulkošanas un koordinācijas centrs ir jaundibināts departaments Gruzijas oficiālā izdevēja paspārnē. Lai uzzinātu par Latvijas pieredzi normatīvo aktu tulkošanā un iespējami labāk spētu jauno centru vadīt un koordinēt, Gruzijas oficiālā izdevēja pārstāvji ieradās vizītē Latvijā.

Kā zināms, Latvijā ar normatīvo aktu tulkošanu nodarbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde – Valsts valodas centrs.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš skaidro, ka normatīvo aktu tulkošana notiek atbilstoši ministriju pieprasījumiem. Vērtējot pieprasījumus un centra rīcībā esošos finanšu līdzekļus, tiek sastādīts saraksts, kurā iekļauj tulkošanai paredzētos normatīvos aktus. Reizi ceturksnī pieprasījumu saraksts tiek apstiprināts Eiropas Savienības jautājumu vecāko amatpersonu sanāksmē. Pēc saraksta apstiprināšanas tulkotāji tulko normatīvos aktus uz Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas pamatā ir angļu valoda. Visi tulkojumi ir pieejami Valsts valodas centra mājaslapā, savukārt saites uz normatīvo aktu tulkojumiem ir atrodamas pie attiecīgā tiesību akta latviešu valodā arī vortālā www.likumi.lv.

Māris Baltiņš atzīst, ka Gruzijas oficiālā izdevēja Tulkošanas un koordinācijas centram, līdzīgi kā Valsts valodas centram, lielāko tulkošanas apjomu veidos tulkojumi no citām valodām uz gruzīnu valodu, kā arī plānots tulkot Gruzijas izdotos tiesību aktus angļu valodā.

Gruzijas oficiālā izdevuma LEPL legal acts publisher "Sakanonmdeblo Matsne" direktors Giorgi Tsiklauri ekspresintervijā LV portālam

Sakiet, ar kādu mērķi jūsu valsts delegācija ir ieradusies Latvijā?

Gruzijā esam nesen izveidojuši Tulkošanas un koordinācijas centru, tāpēc ieradāmies Latvijā, lai iepazītos ar Valsts valodas centru, kam ir ļoti liela pieredze tiesību aktu tulkošanā. Mēs vēlamies uzzināt iespējami vairāk par to, kā tiek organizēts tulkošanas process un kā teksti tiek tulkoti no latviešu valodas uz angļu valodu vai no angļu valodas uz latviešu valodu, lai apsvērtu iespēju ieviest šādu praksi arī Gruzijā.

Vai redzētais un uzklausītais Valsts valodas centrā attaisnoja jūsu cerības?

Mēs esam pilnībā apmierināti ar šo vizīti, jo uzzinājām daudz vairāk nekā cerējām. Bija ļoti visaptveroši un interesanti. Turklāt bija interesanti viesoties "Latvijas Vēstnesī", jo šī bija mana pirmā tikšanās ar citu valstu oficiālo izdevēju.

Pat neskatoties uz to, ka es nezinu latviešu valodu, domāju, ka, atgriezies Gruzijā, es daudz detalizētāk izpētīšu LR oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vietnes. Uzskatu, ka ir vērtīgi izpētīt lapas struktūru. Šobrīd varu pat atzīt, ka jūsu pieredze būs vērtīga, lai ieviestu dažas izmaiņas mūsu vietnē.

Runājot par LV portālu "Par likumu un valsti", ziniet, kad es to ieraudzīju un uzklausīju stāstījumu, man radās ideja, ka šādu portālu vajadzētu izveidot arī Gruzijā. Bet par to vēl būs jādomā un jākonsultējas, jo mums patlaban, protams, nav darbinieku, tieši žurnālistu, kas tik nopietnu un atbildīgu darbu varētu veikt.

Lūdzu, pastāstiet sīkāk par Gruzijas oficiālā izdevēja vietnē pieejamo saturu!

Līdzīgi kā Latvijā, likumus Gruzijā var pieņemt tikai parlaments, bet ikvienai ministrijai ir tiesības ierosināt izskatīšanai likumus un to grozījumus. Pie mums ir maksas publikācija – visas ministrijas maksā par publikāciju oficiālajam izdevējam. Ja Ministru kabinets izstrādāja un pieņēma normatīvo aktu, par šī normatīvā akta publicēšanu oficiālajā vietnē jāmaksā normatīvā akta iniciatoriem. Izņēmums ir likumu publicēšana, ko pieņem parlaments. Par likumu publicēšanu netiek maksāts, samaksa pēc apstiprināta cenrāža tiek iekasēta par Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu publicēšanu.

Normatīvos aktus Gruzijā ir tiesības pieņemt ne vien Ministru kabinetam, bet arī ministriem. Jebkuram - gan iedzīvotājiem, gan valsts pārvaldei - normatīvo aktu sistematizēto versiju apskate ir maksas pakalpojums.

Ja tiesību aktu aktuālo redakciju pieejamība Gruzijā ir maksas pakalpojumus, sakiet, vai pret šādas kārtības ieviešanu nebija sabiedrības protestu? 

Ar šāda principa ieviešanu mums nebija problēmu, jo līdz 2010.gadam pastāvēja komerciāla interneta vietne, kur notika komerciāla normatīvo aktu sistematizēšana un visi juristi maksāja, lai aplūkotu šos aktus. Var teikt, ka lietotāji bija pieraduši pie šādas kārtības un īpašu pretenziju nebija. Turklāt pirms oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanas iznāca oficiālais laikraksts, kas arī bija par maksu, un mēs parēķinājām, ka lietotājam abonēt žurnālu vienam gadam sanāca daudz dārgāk nekā šobrīd, iegādājoties pieeju portālā.

Un nobeigumā sakiet – kādi ir jūsu iespaidi par mūsu valsti?

Man Latvijā ļoti patīk, tiešām! Nedēļa jūsu valstī aizritēja nemanot, un arī laika apstākļi bija ļoti patīkami.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU