SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
26. maijā, 2020
Lasīšanai: 19 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Pašvaldības
13
13

Administratīvi teritoriālā reforma – par ko galīgajā lasījumā lems Saeima

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Likumprojekts paredz vairāku jaunu likumprojektu izstrādi. Piemēram, plānots, ka līdz gada beigām jāiesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojekts, kas paredzētu vietējo kopienu (pilsētu un pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķirt šīm vietējām kopienām kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai.

FOTO: Zane Bitere, LETA

Šodien, 26. maijā, Saeima trešajā galīgajā lasījumā skatīs sabiedrībā pretrunīgi vērtētās novadu reformas piedāvājumu. Kopš iepriekšējā lasījuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektā ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas. LV portāls apkopojis informāciju par to, kādu likumprojekta redakciju ir atbalstījusi atbildīgā Saeimas komisija.  

īsumā
 • Uz trešo lasījumu virzītais likumprojekts paredz izveidot 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā.
 • Plānots izveidot septiņas valstspilsētu pašvaldību teritorijas un 35 novadus.
 • Valstspilsētas statusu plānots noteikt 10 pilsētām – Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij.
 • Kultūrvēsturisko vidi un piederību pie latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas – sargātu atsevišķs likums.
 • Likumprojekts deleģē Ministru kabinetam izstrādāt likumprojektu, kas paredz vietējo kopienu (pilsētu un pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķirt šīm vietējām kopienām kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai.
 • Valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales administratīvie reģioni.

Noslēdzot darbu pie Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta, Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs to salīdzināja ar ilgi skrietu ultramaratonu. Komisijā kopumā vairāk nekā 120 darba stundās ir izskatīti vairāk nekā 800 priekšlikumi, informē Saeimas Preses dienests.

Likumprojekta anotācijā paskaidrots, ka novadu reforma nepieciešama, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.  

Izmaiņas pašreizējā pašvaldību modelī esot nepieciešamas, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka liela daļa pašvaldību nespēj uzņemties saistības, lai nodrošinātu attīstību.  

Par spīti tam, viena no nozīmīgākajām pēdējo gadu reformām ir raisījusi spraigas diskusijas sabiedrībā, un arī šoreiz sagaidāmas protesta akcijas pie Saeimas ēkas. Aktīvi pret reformas piedāvājumu iebildusi arī Latvijas Pašvaldību savienība, vēršot uzmanību uz iespējamiem demokrātijas principu pārkāpumiem. Reformas gaitas atbilstību Eiropas vietējo pašvaldību hartas pamatprincipiem šī gada sākumā vērtēja arī Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu grupa.

To, vai pašvaldībai ir tiesības noskaidrot iedzīvotāju viedokli par plānotajām administratīvās teritorijas robežas izmaiņām, Satversmes tiesā centās noskaidrot Ikšķiles novads. Diskusijas raisījis arī jautājums, vai ir pareizi pieņemt lēmumus par tik svarīgiem jautājumiem brīdī, kad valstī izsludinātā ārkārtējā situācija.

“Ir sakritis, ka par administratīvi teritoriālo reformu lemjam krīzes brīdī. No vienas puses, lēmumu pieņemšanai ir nācies meklēt jaunus veidus, pierādījām, ka spējam nozīmīgus lēmumus pieņemt arī attālināti. Taču, no otras puses, krīze parādīja, ka šis ir pēdējais brīdis, lai reformu pieņemtu. Krīzes situācijās, kādas mūs var skart arī nākotnē, ir vajadzīgas spēcīgas un jaudīgas pašvaldības,” tā A. T. Plešs.

Administratīvais iedalījums – valstspilsētas un novadi

Paredzēts, ka likumprojekts pēc tā stāšanās spēkā regulēs administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.

Likumprojekts paredz šādus administratīvo teritoriju iedalījuma veidus:

 • valstspilsētu pašvaldību teritorijas;
 • novadu pašvaldību teritorijas (novadi).

Plānots, ka jaunās administratīvās teritorijas, novadu pilsētas, novadu pagastus un to administratīvos centrus nosaka Saeima šī likumprojekta pielikumā (pašreizējais piedāvājums paredz izveidot septiņas valstspilsētu pašvaldību teritorijas un 35 novadus).

Novadu teritorijas paredzēts iedalīt šādās vienībās:

 • pilsētas;
 • pagasti.

Likumprojektā paredzēts, ka novada teritoriālā iedalījuma vienības nosaka Saeima šajā likumā. Savukārt novada dome var pašvaldības nolikumā noteikt novada teritoriālo dalījumu, kas sastāv no vairākiem pagastiem vai no pagastiem un pilsētas, apzīmējot ar attiecīgu vietvārdu un vārdu “apvienība”.

Likumprojekta 6. pants paredz, ka administratīvās teritorijas robežu nosaka Ministru kabinets. Savukārt novada teritoriālā iedalījuma vienību (pilsētas un pagasta) robežas nosaka novada dome, negrozot novada robežu. Ministru kabinets regulē robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas, kā arī administratīvā centra statusa maiņas kārtību un nosacījumus.

Apdzīvoto vietu veidi

Administratīvās reformas laikā paredzēts noteikt, ka Latvijā ir šādi apdzīvoto vietu veidi:

 • pilsētas;
 • ciemi;
 • mazciemi;
 • viensētas.

Savukārt pilsētas tiek piedāvāts iedalīt valstspilsetās un novadu pilsētās.  

Valstspilsētas statusu plānots noteikt 10 pilsētām – Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij (patlaban republikas pilsētas statuss ir noteikts 9 pilsētām, to vidū nav Ogres).

Novadu pilsētas paredzēts noteikt likumprojekta pielikumā. Arī šajā ziņā tiek piedāvātas izmaiņas, piemēram, plānots, ka no nākamā gada 1. jūlija pilsētas statusu iegūs Koknese un Iecava, savukārt no 2022. gada 1. jūlija pilsētas statuss tiktu piešķirts arī Ādažiem, Mārupei un Ķekavai.

Likumprojekts paredz, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, ievērojot Ministru kabineta noteiktu kārtību. Plānots, ka ciemam var noteikt pilsētas statusu, ja tajā ir vairāk nekā 5000 pastāvīgo iedzīvotāju. Pēc šā likumprojekta stāšanās spēkā novada pilsētām, kurās ir mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, saglabājas pilsētas statuss.

Atsevišķs likums kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai

Komisija, virzot likumprojektu izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā, ir atbalstījusi Valsts prezidenta Egila Levita priekšlikumu papildināt likumu ar šādu normu: lai stiprinātu iedzīvotāju kopīgo identitāti, saglabātu kultūrvēsturisko vidi un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un pilsētu un pagastu piederību pie latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas –, tiks pieņemts atsevišķs likums.

Likumprojekts paredz, ka Ministru kabinetam jauns likums jāizstrādā līdz gada beigām. Noteikts, ka pēc šāda likuma pieņemšanas sešu mēnešu laikā būs jāapstiprina latviešu vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko kopienu dzīves telpas ilgtspējīgas attīstības plāns.

Alternatīva vēlētāju apvienībām

Viens no strīda āboliem, apsverot administratīvi teritoriālās reformas nianses, ir bijis vēlētāju apvienību turpmākais liktenis, proti, vietējo iedzīvotāju iespējas pārstāvēt savas intereses pašvaldību līmenī, neesot politiskā partijā. LV portāls jau iepriekš ir rakstījis, ka pēc pašvaldību reformas Latvijā varētu vairs nebūt pašvaldību ar tik mazu iedzīvotāju skaitu, kas saskaņā ar pašreizējo vietvaru vēlēšanu likumu ļautu tiem kandidēt vēlēšanās no vēlētāju apvienību sarakstiem. Tādējādi pašvaldībās lielāku ietekmi varētu gūt nacionālā līmeņa politiskie spēki, mazinot iedzīvotāju iespējas tajās pārstāvēt savas intereses.

Tādēļ atbildīgā Saeimas komisija ir atbalstījusi Valsts prezidenta E. Levita priekšlikumu papildināt pārejas noteikumus un deleģēt Ministru kabinetu līdz 2020. gada 31. decembrim izstrādāt un iesniegt Saeimai izskatīšanai likumprojektu, kas paredz vietējo kopienu (pilsētu un pagastu) tiesības demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus un piešķirt šīm vietējām kopienām kompetenci vietējas nozīmes jautājumu kārtošanai.

Atsevišķs reģionu likums

Likumprojekts cita starpā paredz, ka  valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales administratīvie reģioni, kuru statusu un darbības nosacījumus regulēs atsevišķs likums, kas Ministru kabinetam jāizstrādā līdz 2021. gada 1. janvārim.  

Likumprojektā iekļauts Ministru kabineta pienākums reizi četros gados, sākot ar 2022. gadu, līdz 1. maijam iesniegt Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā, vērtējot arī administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos ieguvumus un zaudējumus.

Likumprojekta pārejas noteikumos piedāvāts arī plāns līdz 2021. gada 1. februārim sagatavot īpašu valsts programmu nomales efekta mazināšanai novadu teritorijās.

42 administratīvās teritorijas līdzšinējo 119 vietā

Šobrīd Latvijā darbojas 119 pašvaldības – 110 novadi un 9 republikas pilsētas (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils).

Līdz trešajam lasījumam Saeimā ir nonācis piedāvājums veidot 42 administratīvās teritorijas – septiņas valstspilsētu pašvaldību teritorijas un 35 novadus. Lielākās izmaiņas kopš 2. lasījuma attiecas uz Valmieras novadu, jo Valmierai paredzēts piešķirt valstspilsētas statusu un novadam pievienojas arī Ēveles pagasts, Jērcēnu pagasts, Plāņu pagasts, Sedas pilsēta, Strenču pilsēta un Trikātas pagasts, kurus iepriekš bija domāts iekļaut Valkas novadā.

PLĀNOTAIS 42 PAŠVALDĪBU IEDALĪJUMS

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA UN TĀS ADMINISTRATĪVAIS CENTRS

IETILPSTOŠĀS  IEDALĪJUMA VIENĪBAS (PILSĒTAS, PAGASTI)

1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

 


 


 


 


 


 


 

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

4. Liepājas valstspilsētas pašvaldība

 

5. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

6. Rīgas valstspilsētas pašvaldība

7. Ventspils valstspilsētas pašvaldība

8. Aizkraukles novads (Aizkraukle)

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles pilsēta, Bebru pagasts, Daudzeses pagasts, Iršu pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Kokneses pilsēta, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Pļaviņu pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Skrīveru pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Vietalvas pagasts, Zalves pagasts.

9. Alūksnes novads (Alūksne)

Alsviķu pagasts, Alūksnes pilsēta, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts.

10. Augšdaugavas novads (Daugavpils)

Ambeļu pagasts, Bebrenes pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkstes pilsēta, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Pilskalnes pagasts, Prodes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Subates pilsēta, Sventes pagasts, Šēderes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts.

11. Ādažu novads (Ādaži)

Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts.

12. Balvu novads (Balvi)

Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas pilsēta, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts.

13. Bauskas novads (Bauska)

Bauskas pilsēta, Bārbeles pagasts, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Iecavas pagasts, Iecavas pilsēta, Īslīces pagasts, Kurmenes pagasts, Mežotnes pagasts, Rundāles pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Valles pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts.

14. Cēsu novads (Cēsis)

Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

15. Dienvidkurzemes novads (Liepāja)

 Aizputes pagasts, Aizputes pilsēta, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts, Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts, Durbes pilsēta, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Grobiņas pilsēta, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Pāvilostas pilsēta, Priekules pagasts, Priekules pilsēta, Rucavas pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts.

16. Dobeles novads (Dobele)

Annenieku pagasts, Auces pilsēta Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobeles pagasts, Dobeles pilsēta, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts.

17. Gulbenes novads (Gulbene)

Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbenes pilsēta, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts.

18. Jelgavas novads (Jelgava)

Cenu pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Kalnciema pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Ozolnieku pagasts, Platones pagasts, Salgales pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts.

19. Jēkabpils novads (Jēkabpils)

Aknīstes pagasts, Aknīstes pilsēta, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Jēkabpils valstspilsēta, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.

20. Krāslavas novads (Krāslava)

Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Aulejas pagasts, Bērziņu pagasts, Dagdas pagasts, Dagdas pilsēta, Ezernieku pagasts, Grāveru pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kastuļinas pagasts, Kombuļu pagasts, Konstantinovas pagasts, Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Ķepovas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts, Ūdrīšu pagasts.

21. Kuldīgas novads (Kuldīga)

Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kuldīgas pilsēta, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrundas pagasts, Skrundas pilsēta, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts.

22. Ķekavas novads (Ķekava)

Baldones pagasts, Baldones pilsēta, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts.

23. Limbažu novads (Limbaži)

Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Alojas pagasts, Alojas pilsēta, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts, Limbažu pagasts, Limbažu pilsēta, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts.

24. Līvānu novads (Līvāni)

 

Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts.

25. Ludzas novads (Ludza)

Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Kārsavas pilsēta, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Ludzas pilsēta, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Rundēnu pagasts, Salnavas pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta, Zvirgzdenes pagasts.

26. Madonas novads (Madona)

Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Murmastienes pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Varakļānu pagasts, Varakļānu pilsēta, Vestienas pagasts.

27. Mārupes novads (Mārupe)

Babītes pagasts, Mārupes pagasts, Salas pagasts.

28. Ogres novads (Ogre)

Birzgales pagasts, Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts.

29. Olaines novads (Olaine)

Olaines pagasts, Olaines pilsēta.

30. Preiļu novads (Preiļi)

Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Galēnu pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Preiļu pilsēta, Riebiņu pagasts, Rožkalnu pagasts, Rušonas pagasts, Saunas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts.

31. Rēzeknes novads (Rēzekne)

Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļānu pagasts, Viļānu pilsēta.

32. Ropažu novads (Ulbroka)

Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts Stopiņu pagasts, Vangažu pilsēta.

33. Salaspils novads (Salaspils)

Salaspils pagasts, Salaspils pilsēta.

34. Saldus novads (Saldus)

Blīdenes pagasts, Brocēnu pilsēta, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Saldus pilsēta, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts.

35. Saulkrastu novads (Saulkrasti)

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta, Sējas pagasts, Skultes pagasts.

36. Siguldas novads (Sigulda)

Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta.

37. Smiltenes novads (Smiltene)

Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

38. Talsu novads (Talsi)

Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Strazdes pagasts, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts.

39. Tukuma novads (Tukums)

Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandavas pagasts, Kandavas pilsēta, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukuma pilsēta, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts.

40. Valkas novads (Valka)

Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts, Valkas pagasts, Valkas pilsēta, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts.

41. Valmieras novads (Valmiera)

Bērzaines pagasts, Brenguļu pagasts, Burtnieku pagasts, Dikļu pagasts, Ēveles pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Lodes pagasts, Matīšu pagasts, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas pilsēta, Naukšēnu pagasts, Plāņu pagasts, Ramatas pagasts, Rencēnu pagasts, Rūjienas pilsēta, Sedas pilsēta, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts, Strenču pilsēta, Trikātas novads, Vaidavas pagasts, Valmieras pagasts, Valmieras valstspilsēta, Vecates pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts.

42. Ventspils novads (Ventspils)

Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Piltenes pilsēta, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts,  Ziru pagasts, Zlēku pagasts.

Likumprojekta pārejas noteikumos paredzēts, ka pēc tā spēkā stāšanās līdzšinējās republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šajā likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā.

Pēc likumprojekta apstiprināšanas un izsludināšanas oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” spēku zaudēs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU