NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
05. jūlijā, 2022
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Finanses
2
2

Uzraugs: finanšu sektorā būtiski samazinājies riska līmenis

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Kopumā Latvijas finanšu sektorā ir ievērojami samazinājies riska līmenis būtiskākajos segmentos – kredītiestādēs un maksājumu iestādēs. Bankas ir veikušas nozīmīgus pasākumus iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai, secināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2021. gada pārskatā.

FKTK iepriekšējos gados veikto aktīvo darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) riska pārvaldības jomā pozitīvi novērtējis Starptautiskais Valūtas fonds, kas 2021. gada ziņojumā akcentēja būtisko progresu, kuru Latvija sasniegusi NILLTPF riska pārvaldības jomas stiprināšanā. 2021. gadā FKTK turpināja stiprināt NILLTPF riska pārvaldību, par galvenajām prioritātēm nosakot uzraudzības kvalitātes un efektivitātes celšanu un dialoga ar tirgus dalībniekiem stiprināšanu.

FKTK pēdējos gados ir veikusi un turpina aktīvu darbu finanšu noziegumu novēršanas jomā, nodrošinot efektīvus pasākumus, lai Latvijas finanšu iestādes netiktu izmantotas naudas atmazgāšanai un citu neatļautu darbību finansēšanai, pārskatā norāda FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. FKTK ir būtiski pilnveidojusi uzraudzības pieeju, lai sasniegtu augstu finanšu sektora uzraudzības efektivitāti un standartus. Līdz šim lielākais “klupšanas akmens” finanšu iestādēm ir bijušas neatbilstošas iekšējās kontroles sistēmas, tāpēc to pilnveide ir gan FKTK, gan tirgus dalībnieku uzmanības centrā.

FKTK ir izstrādājusi jaunu pieeju pārbaudēm, kura mazina administratīvo slogu finanšu iestādēm un to sadarbībai ar klientiem, samēro pārbaudes ar katras finanšu iestādes riska līmeni, kā arī nodrošina ātrāku rezultātu sasniegšanu. Jaunā pieeja paredz veikt visaptverošu finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmu pietiekamības un efektivitātes izvērtējumu.

2022. gada sākums un Krievijas agresijas izraisītais karš Ukrainā finanšu sektoram iezīmējis jaunu apjomīgu darbības lauku – sankciju izpildes nodrošināšanu. Iepriekšējās iestrādes NILLTPF un sankciju riska pārvaldībā bija labs pamats, lai Latvijas finanšu sektors būtu sagatavots jaunajiem izaicinājumiem. “Komunikācijā ar Baltijas un Ziemeļvalstu uzraugiem, kā arī citām ES uzraudzības iestādēm redzams, ka bieži esam soli priekšā un mums vaicā padomu,” norāda S. Purgaile.

Veica riska monitoringu

Lai nodrošinātu uz risku izvērtējumu balstītu uzraudzību, ir būtiski ne tikai veikt pārbaudes finanšu iestādēs, bet arī nodrošināt regulāru risku monitoringu, kas palīdz gan identificēt pārbaužu nepieciešamību, gan noteikt nepieciešamās pārbaudes tvērumu, lai tā tiktu fokusēta uz galvenajiem riskiem. Līdz ar to 2021. gadā FKTK būtiski pilnveidoja metodoloģiju NILLTPF risku vērtēšanai.

Lai novērtētu NILLTPF riskus, FKTK izmanto visus pieejamos informācijas un datu avotus, piemēram, informāciju, kas iegūta gan klātienes, gan neklātienes uzraudzībā (t. sk. pēcpārbaudes, regulāros pārskatus par NILLTPF riska pārmaiņām, mērķētas aptaujas, publiski pieejamo informāciju, klientu sūdzības u. c.). NILLTPF riska novērtējuma rezultāti tiek integrēti kopējā uzraudzības procesā un ir viens no faktoriem, kas var ietekmēt uzraudzības prioritātes.

Pārbaudes un to rezultāti

FKTK 2021. gadā veica 23 pārbaudes (piecas klātienes pilnās pārbaudes, septiņas klātienes mērķa pārbaudes un 11 neklātienes mērķa pārbaudes) bankās NILLTPFN jomā. Trīs klātienes mērķa pārbaudes tika veiktas fokusēti starptautisko sankciju jomā.

2021. gadā FKTK vienai bankai (AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle) izteica brīdinājumu un divām bankām (AS “Signet Bank” un AS “Rietumu Banka”) piemēroja soda naudu par pārkāpumiem NILLTPFN jomā 6,6 miljonu eiro apmērā, kā arī noteica tiesiskos pienākumus ar mērķi novērst konstatētos trūkumus un pilnveidot banku iekšējās kontroles sistēmas, kā arī vienā gadījumā izteica brīdinājumu bankas (AS “PrivatBank”) amatpersonai. Vienlaikus visām sodītajām bankām tika noteikts pienākums izstrādāt pasākumu plānus identificēto trūkumu novēršanai, un FKTK veica pasākumus šo plānu izpildes uzraudzībai.

Papildus FKTK 2021. gadā piemēroja soda naudu par pārkāpumiem NILLTPFN jomā divām finanšu iestādēm (ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un ieguldījumu brokeru sabiedrībai) 91 000 eiro apmērā, noteica tiesiskos pienākumus ar mērķi novērst konstatētos trūkumus un pilnveidot to iekšējās kontroles sistēmas, kā arī vienā gadījumā piemēroja soda naudu atbildīgajai amatpersonai.

Stiprina dialogu

FKTK sadarbībā ar finanšu nozari būtiski papildināja ieteikumus, kuri ir kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu. Ieteikumi tika papildināti gan ar jaunām sadaļām, piemēram, par starptautisko sankciju risku pārvaldību, gan ar jauniem praktiskiem piemēriem un norādījumiem jautājumos, kuros būtiski panākt vienotu tirgus dalībnieku izpratni un prasību piemērošanu.

Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne no bankām un citām finanšu iestādēm, un no uzrauga par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana. Ieteikumi ir pieejami FKTK tīmekļvietnē un paredzēti finanšu sektora iestāžu darbiniekiem, kuri strādā ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpēti un NILLTPFN jautājumiem.

2021. gadā tika nodrošinātas 11 apmācības un diskusijas uzraudzības subjektiem, uzņēmējiem un nevalstiskajam sektoram par NILLTPF riska un sankciju riska pārvaldības un iekšējās kontroles aktualitātēm.

Ņemot vērā, ka ir paplašinātas Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju, tika organizētas divas diskusijas par Baltkrievijas sankciju aktualitātēm publiskās un privātās partnerības ietvaros, kas ir jauna iniciatīva un veids, kā ar tirgus dalībniekiem efektīvāk apmainīties ar informāciju par konkrētām personām un sankciju riskiem.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI