SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
29. janvārī, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Energoresursi
2
15
2
15

Stājas spēkā regulējums atbalsta pasākumiem energoresursu cenu kāpuma kompensācijai

Stājas spēkā 29.01.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Sestdien, 29. janvārī, stājas spēkā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums. Tas paredz četrus mēnešus – no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim – nodrošināt dažāda veida atbalsta pasākumus juridiskām un fiziskām personām, lai daļēji kompensētu pieaugošās energoresursu izmaksas.

īsumā
 • Likuma mērķis ir mazināt negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistīta ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu.
 • Valsts 100% apmērā segs elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes maksājumu un elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas.  
 • Centralizētās siltumapgādes klientiem, kuriem vērojams ekstremāls cenu pieaugums, valsts 100% apmērā segs starpību līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam. 
 • Mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto apkurē, valsts segs izmaksas virs 34 eiro par megavatstundu.  
 • Ģimenēm par katru bērnu atbalsts paredzēts 50 eiro apmērā mēnesī, savukārt visiem senioriem, kā arī personām ar invaliditāti, – 20 eiro apmērā mēnesī.

Likuma mērķis ir mazināt negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistīta ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu, un noteikt laikā terminētus valsts atbalsta pasākumus, kas mazina strauji pieaugošo energoresursu cenu izraisīto negatīvo ietekmi, norādīts likumprojekta anotācijā.

Finansējums – 250 miljoni eiro – likumā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanai tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Atbalsts elektroenerģijas jomā

No 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim visiem gala lietotājiem pilnā apmērā no valsts budžeta tiks segta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma un obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksa (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli – PVN).

Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma un OIK maksas segšana varētu tikt attiecināta uz aptuveni 860 000 elektroenerģijas galalietotājiem, norādīts likumprojekta anotācijā.

Sistēmas maksas pilnīga kompensācija sistēmas operatoriem četru mēnešu periodā valstij provizoriski izmaksās 63,5 miljonus eiro, savukārt OIK izmaksu segšana – 21,2 miljonus eiro.

Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma un OIK maksu kompensācijas kārtību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.

Atbalsts siltumapgādes pakalpojumu maksas pieauguma segšanai

Savukārt centralizētās siltumapgādes klientiem – mājsaimniecībām, kurām vērojams ekstremāls cenu pieaugums, – valsts 100% apmērā segs starpību līdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajam tarifam (ieskaitot PVN) – 68 eiro par vienu megavatstundu (eiro/MWh).

Tas nozīmē, ka tajās pašvaldībās, kurās tarifs pieaudzis virs 68 eiro/MWh, no valsts budžeta līdzekļiem centralizētās siltumapgādes uzņēmējiem tiks segta starpība līdz SPRK apstiprinātajam tarifam. Līdz ar to iedzīvotāji no uzņēmuma, kas nodrošina siltumu, turpmāk saņems samazinātu rēķinu.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums varētu tikt attiecināts uz aptuveni 78 500 mājsaimniecībām, norādīts likumprojekta anotācijā. Kopējais atbalsta apjoms četru mēnešu periodam veido septiņus miljonus eiro.

Kompensācijas kārtību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

Atbalsts izmaksu samazināšanai par patērēto dabasgāzi

Valsts atbalsts paredzēts arī mājsaimniecībām un lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, un, ja to dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda mēnesī (kWh/mēnesī, 21 kubikmetrs (m3) mēnesī).

Valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no patēriņa. Ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh (21 m3—500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03045 eiro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Savukārt tiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh (500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,02279 eiro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Atbalsts kopumā veido 27,4 miljonus eiro, aptverot aptuveni 65 000 mājsaimniecību, kas dabasgāzi izmanto apkurei.

Kompensācijas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” grozījumos.

Ekonomikas ministrija vērtē risinājumus, kā samazināt gāzes rēķinus arī uzņēmējiem.

Atbalstu sniegs automātiski

Mājsaimniecību klientiem nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, tirgotāji maksas samazinājumu jau iekļaus rēķinos klientiem, t. i., atbalsts tiks piešķirts automātiski, norāda EM.

Izņēmums ir dabasgāzes lietotāji, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Viņiem būs pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām par patērēto dabasgāzi, piesakoties pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam, no kura piemērojams maksas samazinājums.

Dabasgāzes lietotājiem būs jāiesniedz apliecinājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un viņu patēriņu.

Pabalsti ģimenēm ar bērniem

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim paredz arī atbalsta pasākumus noteiktām iedzīvotāju grupām.

Ģimenēm par katru bērnu, tostarp arī par bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš vēl mācās, atbalsts paredzēts 50 eiro apmērā mēnesī.

Likums attiecībā uz atbalstu 50 eiro mēnesī ietekmē personas, kuras audzina bērnu:

 • par kuru ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu līdz bērna viena gada vecumam;
 • par kuru ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu;
 • par kuru ir tiesības uz maternitātes pabalstu, un bērns piedzimis līdz 2022. gada 30. aprīlim;
 • kurš ir vecumā no 16—17 gadiem (ieskaitot), nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē (tai skaitā koledžā) un nav stājies laulībā;
 • kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā;
 • kuram ir piešķirts alternatīvais vai bēgļu statuss laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim;
 • kurš studē un nav sasniedzis 24 gadu vecumu.

Prognozētais atbalsta saņēmēju skaits ir 397 936 personas, bet kopējā izmaksājamā summa – ap 80 miljoniem eiro.

Atbalstu plānots izmaksāt martā, iepriekš skaidroja Labklājības ministrija.

Pabalsti senioriem

Savukārt 20 eiro pabalsts mēnesī no 2022. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim tiks piešķirts Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kuri no 2022. gada ir:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji;
 • speciālās valsts pensijas saņēmēji;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;
 • atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēji;
 • personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un kuras ir sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai ir noteikta invaliditāte, vai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Kompensējošais atbalsta maksājums būs kā vienreizējs maksājums martā, kompensējot janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešus un nesadalot tā izmaksu vairākos maksājumos.

Provizoriski šādu atbalstu saņems 553 tūkstoši cilvēku, kuriem kopumā izmaksās ap 44 miljoniem eiro.

Atbalstu 20 eiro mēnesī un 50 eiro mēnesī finansēs no valsts pamatbudžeta.

Likums arī nosaka, ka pašvaldībām tiek piešķirtas valsts mērķdotācijas 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstu izmaksai no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Plašāk:

Straujš energoresursu kāpums

No 2021. gada vidus ir sācies straujš energoresursu cenu palielinājums. Turklāt energoresursu cenas turpina augšupeju. EM pēdējās aplēses liecina, ka elektroenerģijas gala cena mājsaimniecībām un uzņēmumiem kāpusi 43%—50% robežās, dabasgāzei 26%—90% robežās, bet siltumenerģijai, vietām sasniedzot pat 95% gala cenas kāpumu, salīdzinot ar 2020. gadu un 2021. gada sākumu.

Plašāk par situācijas iemesliem:

EM atgādina, ka 2021. gada otrajā pusē jau tika atbalstīti pasākumi energoresursu cenu kompensēšanai 200 miljonu eiro apmērā, – tika palielināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem un energointensīvajiem uzņēmumiem, radīts risinājums OIK straujākai samazināšanai un samazināta sadales tarifa piemērošanai. Tāpat tika apstiprināts ikmēneša pabalsts vakcinētiem senioriem, kā arī palielināts valsts līdzfinansējums pašvaldības mājokļu pabalstam.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI