SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
02. februārī, 2022
Lasīšanai: 19 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
1
24
1
24

Kam un kad izmaksās 200 eiro atbalstu par bērnu un 80 eiro citām iedzīvotāju grupām cenu sadārdzinājuma kompensācijai

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar energoresursu un ar tiem saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, noteiktām iedzīvotāju grupām izmaksās naudas atbalstu par četriem mēnešiem, sākot no janvāra. Kopumā par katru bērnu tiks izmaksāti 200 eiro. Atbalstu saņems apmēram par 397 936 bērniem. Kopējā atbalsta summa ir 80 miljoni eiro. Kopumā pensiju, pabalstu un atlīdzību saņēmējiem izmaksās 80 eiro. Šo atbalstu saņems aptuveni 552 540 iedzīvotāju. Kopējā atbalsta summa – 44 miljoni eiro.

FOTO: Freepik

Lai mazinātu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma negatīvo ietekmi, šajā apkures sezonā valsts par katru bērnu izmaksās atbalstu 50 eiro mēnesī, savukārt dažādu pensiju un atsevišķu īpašo invaliditātes pabalstu saņēmējiem – 20 eiro mēnesī. Atbalstu maksās par četriem mēnešiem no janvāra līdz aprīlim.

īsumā
 • Atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu piešķir par četriem mēnešiem no šīgada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, kopumā par katru bērnu 200 eiro.
 • Februāra beigās par bērniem VSAA izmaksās 100 eiro par janvāri un februāri, 50 eiro par martu izmaksās līdz 31. martam, par aprīli – līdz 30. aprīlim.
 • VSAA atbalstu izmaksās automātiski, bez iesnieguma personām, kuras minētajā laikposmā saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu. Atsevišķos gadījumos ir jāiesniedz iesniegums.
 • Februārī 20 eiro sāks izmaksāt personām, kuras pensiju saņem Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā. Atbalstu izmaksās par janvāri un februāri (40 eiro) un pēc tam par katru mēnesi atsevišķi (20 eiro par martu un 20 eiro par aprīli).
 • Ja februārī atbalsts par janvāri un februāri vēl nebūs izmaksāts, to izmaksās martā papildu atbalstam par martu.
 • Martā 20 eiro izmaksās personām, kuras pensiju saņem ar piegādi dzīvesvietā, atbalstu izmaksājot par janvāri, februāri un martu (60 eiro). Aprīlī izmaksās atlikušos 20 eiro.
 • Arī 20 eiro atbalsta saņemšanai nav nepieciešams iesniegums no tiem iedzīvotājiem, kuri saņem VSAA pakalpojumus, – pensiju, pabalstu, atlīdzību. VSAA atbalstu pārskaitīs uz kontu vai piegādās mājās. Atsevišķām personu grupām ir jāiesniedz iesniegums.

50 eiro mēnesī par katru bērnu

Kādos gadījumos 50 eiro atbalstu izmaksās automātiski

Kādos gadījumos 50 eiro atbalsta saņemšanai nepieciešams iesniegums

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu

Ja tiesības saņemt atbalstu nav visu periodu

Kas jānorāda VSAA adresētajā iesniegumā

Cik ilgā laikā var pieprasīt atbalstu

Vai atbalsts ir pakļauts parādu ieturējumiem

20 eiro atbalsts pensionāriem, kā arī īpašas kopšanas pabalsta saņēmējiem

Kad uzsāks atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu

Jaunajā – Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā –, kas stājās spēkā 29. janvārī, atsevišķā nodaļā ir iekļauti atbalsta pasākumi noteiktām iedzīvotāju grupām.

Atbalsta saņēmēju noteikšana piesaistīta sociālās drošības sistēmai, Valsts sociālo pabalstu likumam.

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā ir noteikti atbalsta saņēmēji, tā piešķiršanas nosacījumi, izmaksāšanas kārtība, arī situācijas, kad, vērtējot pēc likuma, cilvēks atbilst vairāk nekā vienam pabalsta saņemšanas kritērijam.

50 eiro – par katru bērnu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim – četrus mēnešus, tātad kopā par katru bērnu būs 200 eiro.

Kad un kādā secībā sāks izmaksāt atbalstu, vai atbalsts būs jauniešiem, par kuriem vecāki vairs nesaņem ģimenes valsts pabalstu, kā studējošie varēs saņemt pabalstu, tai skaitā ārzemēs studējošie, kādos gadījumos būs nepieciešams iesniegums VSAA šī maksājuma saņemšanai, kā var iesniegt šo iesniegumu, izklāstīts VSAA sagatavotajā informācijā par 50 eiro atbalsta izmaksu par bērnu.

VSAA atbalstu izmaksās automātiski, bez iesnieguma:

 • personām, kuras minētajā laikposmā saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu;

Februāra beigās VSAA izmaksās atbalstu par janvāri un februāri, tātad 100 eiro par diviem mēnešiem. 50 eiro par martu izmaksās līdz 31. martam, par aprīli – līdz 30. aprīlim.

Ja bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu par minēto laikposmu piešķirs vēlāk, – atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc bērna kopšanas vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas.

 • personām, kurām saistībā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu, un bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Ja maternitātes pabalsts jau ir piešķirts un bērns piedzimis līdz 29. janvārim (kad stājās spēkā šis likums), tad atbalstu par janvāri, februāri un martu, kopā 150 eiro, izmaksās līdz 31. martam. 50 eiro atbalstu par aprīli izmaksās līdz 30. aprīlim.

Ja maternitātes pabalstu piešķirs vēlāk un bērns būs piedzimis līdz 30. aprīlim, tad atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc maternitātes pabalsta piešķiršanas.

Kādos gadījumos jāiesniedz iesniegums 50 eiro atbalstam

VSAA adresēts iesniegums jāiesniedz:

 • personai par bērnu, ja minētajā laikposmā audzina bērnu, kuram ir 16 vai 17 gadi un kurš nemācās. Tātad iesniegums nepieciešams par bērniem, par kuriem vecāki nesaņem ģimenes valsts pabalstu, jo bērns nemācās;
 • studentam, ja viņš minētajā laikposmā mācās augstākās izglītības iestādē, tai skaitā koledžā, un ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot);
 • jaunietim, ja viņš minētajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot). Tie ir jaunieši, kuri sasnieguši 20 gadu vecumu vai stājušies laulībā, mācās, bet vecāki par viņiem nesaņem ģimenes valsts pabalstu;
 • vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam, ja minētajā laikposmā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā, kā arī, ja bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

Atbalstu izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts VSAA.

Piemēram, ja iesniegums atbalsta piešķiršanai tiks saņemts 9. februārī, tad atbalstu VSAA izmaksās līdz 25. martam. Martā samaksās par janvāri, februāri un martu, kopā 150 eiro. Pēc tam aprīlī – 50 eiro par aprīli. Ja iesniegumu iesniegs vēlāk un 45 dienu termiņš būs aprīlī, tad aprīlī samaksās par visiem četriem mēnešiem vienā maksājumā, kopā 200 eiro.

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu

Jauniešiem, kuri mācās un ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot), tiesības uz atbalstu ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (vai mācās dienas nodaļā/neklātienē/attālināti) un neatkarīgi no tā, vai strādā vai nestrādā, vai ir noslēgta laulība vai nav. Atbalsts nepienākas, ja ir termiņuzturēšanās atļauja.

Piemēram, tiesības saņemt atbalstu ir:

 • studentam, kurš studē augstskolas neklātienes nodaļā un strādā;
 • 20 gadus sasniegušam jaunietim, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē (par viņu ģimenes valsts pabalstu vairs nesaņem);
 • 19 gadus sasniegušam jaunietim, kurš studē augstskolā dienas nodaļas 1. kursā (arī par viņu vecāki vairs nesaņem ģimenes valsts pabalstu).

Atbalsta summa visiem ir vienāda, bet jauniešiem atsevišķās situācijās ir neskaidrības par 200 eiro saņemšanas tiesībām. Uz LV portāla jautājumiem atbild VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure.

Vai pabalstu, kas būs martā (200 eiro), var iegūt sev, ja ir pilngadība un ir students?  

Ja jaunietis laikposmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. studē augstākās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot), tad viņam ir tiesības uz atbalstu 50 eiro mēnesī. Viņam VSAA ir jāiesniedz iesniegums. Ja studē ārzemēs, jāpievieno ārzemju izglītības iestādes izdota izziņa. Ja studē Latvijas izglītības iestādē, tad izziņa, kas apliecina mācību faktu, nav jāiesniedz. Lēmums atbalsta piešķiršanai tiks pieņemts 45 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.  

Informācijai! Atbalstu izmaksā vienu reizi, neatkarīgi no saņēmēju maiņām. Piemēram, ja par bērnu atbalstu saņēmis viens no vecākiem, tad jaunietim atbalstu nepiešķir. 

Vai students līdz 24 gadu vecumam, kurš strādā, varēs saņemt šo pabalstu – 50 eiro mēnesī?  

Strādājošam jaunietim, kurš studē augstākās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot), ir tiesības uz atbalstu 50 eiro mēnesī. Strādāšanas fakts neietekmē atbalsta 50 eiro mēnesī par periodu no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. saņemšanu.  

Ja ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kurš studē, līdz šim saņēma vecāki, vai ir jāiesniedz iesniegums, lai 50 eiro pabalstu saņemtu pats studējošais? 

 • Ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tai skaitā koledžā, kur mācās profesionālās izglītības programmā, par bērnu, līdz viņš sasniedz 20 gadu vecumu, ģimenes valsts pabalstu saņem vecāki. Attiecīgi, ja vecāki laika periodā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. par bērnu saņem ģimenes valsts pabalstu, arī atbalsts 200 eiro (50 eiro mēnesī) tiks izmaksāts viņiem. 
 • Ja jaunietis mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un ir sasniedzis 20 gadu vecumu, un vecāki vairs nesaņem ģimenes valsts pabalstu par viņu, tad jaunietim ir tiesības saņemt atbalstu, rakstot iesniegumu VSAA.  
 • Ja jaunietis studē augstākās izglītības iestādē, šādā gadījumā ģimenes valsts pabalstu vecākiem par bērnu nemaksā, jo uz to nav tiesību. Augstākās izglītības iestādes students, ja ir vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot), iesniedz iesniegumu VSAA. 

Ja tiesības saņemt atbalstu nav visu periodu

Ja personai kaut vienu dienu ir tiesības saņemt atbalstu, to izmaksā par visu periodu, proti, par visiem četriem mēnešiem.

Piemēram: personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 2022. gada 10. marta. Tas nozīmē, ka atbalstu izmaksās par visu periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim (4 x 50 eiro = 200 eiro).

Tāpat tiesības visus četrus mēnešus saņemt atbalstu būs studentam, kurš, piemēram, 24 gadu vecumu sasniedz 15. janvārī.

VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:  

 • pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods;
 • ja pieprasa par bērnu, – bērna vārds, uzvārds, personas kods;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai;
 • Latvijas kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Ja jaunietis studē vai mācās Latvijas izglītības iestādē, tad izziņa, kas apliecina mācību faktu, nav jāiesniedz. Šādu informāciju VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Ja jaunietis mācās izglītības iestādē ārvalstīs, tad iesniegumam nepieciešams pievienot arī izglītības iestādes izziņu, ka persona dokumentā norādītajā laikposmā mācās vai studē konkrētajā izglītības iestādē. Izziņai jābūt noformētai atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.  

Ievērībai! Legalizācija nav nepieciešama ārvalsts izglītības iestāžu izziņām, kas izdotas ES/EEZ dalībvalstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Krievijā vai Ukrainā.

Iesniegumu 50 eiro atbalsta piešķiršanai (iesnieguma paraugs) VSAA var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kuri iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Uzsākot šo e-pakalpojumu, jāizvēlas iestāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un jānosūta lūgums piešķirt atbalstu, kurā iekļauta visa iepriekš minētā informācija. 

Ja par vienu un to pašu personu pienākas gan 50 eiro, gan 20 eiro atbalsts kā personai, kura saņem valsts pensiju, atlīdzību vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, tad piešķir 50 eiro atbalstu.

Piemēram: māte par 12 gadu vecu bērnu saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un ģimenes valsts pabalstu. VSAA piešķir un izmaksā atbalstu 50 eiro mēnesī.

Cik ilgā laikā var pieprasīt atbalstu

Iesniegums VSAA par 50 eiro atbalstu piešķiršanu ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas – līdz 2022. gada 29. jūlijam – vai no dienas, kad personai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim rodas tiesības uz atbalstu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei un sociālās korekcijas izglītības iestādei informācija par bērniem, kuri atrodas attiecīgajā institūcijā, jāsniedz VSAA līdz 2022. gada 31. maijam, norādot:

 • bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • datumu, no kura bērns atrodas attiecīgajā institūcijā;
 • bāriņtiesas lēmuma vai tiesas nolēmuma par bērna ievietošanu institūcijā numuru un datumu.

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, lemj par atbalsta izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu un viņa vecāks nav saņēmis atbalstu. Bāriņtiesa nekavējoties informē VSAA par saņemto iesniegumu un pieņemto lēmumu.

Atbalsts ieturējumiem nav pakļauts

Uz atbalstu 50 eiro mēnesī nevar vērst piedziņu un ieturējumus, no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto atbalstu.

20 eiro – pensionāriem, kā arī īpašas kopšanas pabalsta saņēmējiem

Likumā noteikts: “Valsts laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim atbalstu 20 eiro mēnesī (kopā 80 eiro, tas ir, 4 x 20 eiro mēnesī) izmaksā Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kuri atbalsta izmaksas periodā ir Latvijā piešķirtās:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēji;
 • speciālās valsts pensijas saņēmēji;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;
 • atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
 • bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēji;
 • pilngadīgi cilvēki, kuriem ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai ir noteikta invaliditāte un kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vai kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.”

Arī šī – 20 eiro atbalsta saņemšanai – nav nepieciešams iesniegums, VSAA to bez iesnieguma izmaksās personām, kuras saņem VSAA administrētos pakalpojumus.

Iesniegums būs vajadzīgs tikai nedaudzos gadījumos un dažām atbalsta mērķa grupām:

iesniegums VSAA atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz pilngadīgai personai, kurai ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss; Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējam, kuram ir noteikta invaliditāte; ja apgādnieku zaudējušam studējošam jaunietim līdz 24 gadiem vienlaikus rodas tiesības gan uz atbalstu 20 eiro mēnesī, gan uz atbalstu 50 eiro mēnesī (lai saņemtu lielāko atbalstu 50 eiro mēnesī, šim studentam ir jāiesniedz iesniegums VSAA).

Labklājības ministrija informācijā par atbalstu 20 eiro mēnesī pensijas vecumu sasniegušām personām, cilvēkiem ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušajiem ir sniegusi atbildes uz jautājumiem par tiesībām uz atbalsta maksājumu likumā noteiktajos gadījumos, kā arī atsevišķās dzīves situācijās.

Starp tiem arī daudziem būtiskais jautājums –, kad uzsāks atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu?

Kad uzsāks atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksu

20 eiro mēnesī izmaksu uzsāks:

 • 2022. gada februārī – tām personām, kurām atbalstu izmaksās uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksājot par janvāri un februāri (40 eiro) un pēc tam par katru mēnesi atsevišķi (20 eiro par martu un 20 eiro par aprīli). Likumā ir atrunāts, ja 2022. gada februārī atbalsts par janvāri un februāri nav izmaksāts, to izmaksās 2022. gada martā papildu atbalstam par martu;
 • 2022. gada martā – tām personām, kurām atbalstu izmaksās ar piegādi saņēmēja dzīvesvietā, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksājot par janvāri, februāri un martu (60 eiro). Aprīlī izmaksās atlikušos 20 eiro.

Labklājības ministrija arī iesaka sekot līdzi VSAA tīmekļvietnē sniegtajai informācijai.

Cilvēki individuālās situācijās vēlas skaidrību, vai nebūs šķēršļu pabalsta saņemšanai. Uz LV portālam jautāto atbildes sniedz VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura

Vai vakcinētie iedzīvotāji virs 60 gadiem, kuri pašreiz saņem 20 eiro pabalstu katru mēnesi līdz martam (ieskaitot), arī saņems 20 eiro atbalstu?  

VSAA par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim izmaksās atbalstu 20 eiro mēnesī Latvijā dzīvojošiem Latvijas pensijas, atlīdzības vai atsevišķu pabalstu saņēmējiem, kā arī pilngadīgām personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un sasniegts Latvijas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums vai ir noteikta invaliditāte, neatkarīgi no tā, vai persona saņem 20 eiro pabalstu, kas tiek izmaksāts personām vecuma grupā 60 gadi un vairāk. 

Vai atbalsta energocenu sadārdzinājuma kompensācijas saņemšanai ir kādi ierobežojumi saistībā ar vakcinācijas faktu?  

Nē, atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksa nav saistīta ar vakcinācijas faktu. 

Vai atbalstu par visiem četriem mēnešiem izmaksās arī tad, ja pabalsta saņemšanas kritērijiem atbilstošs statuss iegūts tikai aprīlī (aprīlī piešķirta vecuma pensija, izdienas pensija, cilvēks aprīlī pārcēlies uz dzīvi Latvijā, ieguvis bēgļa statusu u. tml.)?

Jā, atbalstu 20 eiro mēnesī izmaksā par visu periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, ja vien personai šajā laikā rodas tiesības uz atbalstu. 

Vēršam uzmanību, ka atbalstu izmaksās tikai tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, taču vecuma pensija nav piešķirta, vai kuriem ir noteikta invaliditāte. 

  

Labs saturs
24
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI