NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
12. maijā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Izglītība
10
10

Kā kļūt par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu

FOTO: Freepik

Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, speciālistiem ir jāiegūst īpašas zināšanas un sertifikāts. Prasmes visu laiku ir nepieciešams pilnveidot. LV portāls skaidro, kur šādas zināšanas var apgūt.

īsumā
  • Zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas speciālisti var apgūt trīs mācību iestādēs Latvijā.
  • Speciālistiem ir iespēja kvalificēties sertificēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista – CAMS – eksāmena kārtošanai, kā arī uzturēt pašreizējo CAMS sertifikātu.
  • CAMS apmācību programmas ieviestas sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju.
  • Speciālistam jāatjauno sertifikāts reizi trijos gados.

“Valstī šādu speciālistu skaits ir samērā neliels, un viņiem nepieciešamās kompetences ir ļoti specifiskas, tāpēc nav pamata veidot atsevišķu studiju programmu,” uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrija. “Līdz ar to sadarbība veidojas ar tām augstskolām un nozares tālākizglītības institūcijām, kuras šādiem speciālistiem var nodrošināt atbilstošus kursus vai moduļus.”

Lai iegūtu CAMS sertifikātu

Savukārt Finanšu nozares asociācija (FNA) informēja, ka savas prasmes un zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas speciālisti var apgūt trīs mācību iestādēs Latvijā: Rīgas Biznesa skolā (RBS), “Baltijas Datoru akadēmijā” un kompānijā “Compliance Baltic”. RBS piedāvā sertificēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista – CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) – sagatavošanas kursus, savukārt “Baltijas Datoru akadēmija” un kompānija “Compliance Baltic” nodrošina speciālistu apmācības un zināšanu pilnveidi, lai atjaunotu CAMS sertifikātu.

Apmācību programmas ir akreditējusi sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācija (ACAMS).

Kā LV portāls jau rakstīja, ACAMS ir lielākā starptautiskā organizācija, kuras mērķis ir uzlabot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CFT) un finanšu noziegumu atklāšanas un novēršanas profesionāļu zināšanas, prasmes un kompetenci. Kopš 2001. gada ACAMS atbilstoši starptautiskajiem standartiem pārbauda zināšanas personām, kuras iegūst CAMS kvalifikāciju.

ACAMS sniedz regulāras CAMS apmācības un veic biedru testēšanu un sertifikāciju. Mācības notiek interaktīvā vidē, ir iespēja saņemt mācību materiālus un nokārtot eksāmenu. CAMS sertifikācijas eksāmenu var nokārtot tiešsaistē šeit.

Stiprina naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Iepriekš minētās apmācību programmas RBS, “Baltijas Datoru akadēmijā” un kompānijā “Compliance Baltic” ieviestas sadarbībā ar FNA. “Speciālistiem ir iespēja kvalificēties CAMS eksāmena kārtošanai, kā arī atjaunot pašreizējo CAMS sertifikātu. CAMS ir viens no jomas augstākajiem starptautiskajiem standartiem, kas tā ieguvējam prasa regulāri papildināt savas zināšanas un sekot līdzi visām nozares aktualitātēm,” uzsvēra FNA padomniece Laima Letiņa. Atkārtota CAMS sertifikācija jāveic reizi trijos gados.

“Latvijas finanšu sektors aktīvi strādā, lai stiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu,” skaidroja L. Letiņa. “Lai nodrošinātu atbilstību augstākajiem standartiem, viens no galvenajiem pasākumiem ir regulāra personāla apmācība, kas palīdz uzlabot dažādu līmeņu speciālistu profesionālo kompetenci un izpratni par jaunākajām globālajām tendencēm.”

Arī normatīvie akti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā noteic, ka tiem uzņēmējdarbības veidiem un profesiju pārstāvjiem, kuriem šajā jomā jāveic noteikti pienākumi, obligāti jānodrošina, ka to atbildīgie darbinieki pārzina attiecīgo jomu un to regulējošos normatīvos aktus, norādīja FNA pārstāve. Darbinieki regulāri jāapmāca, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt aizdomīgus darījumus un to pazīmes un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā paredzētās darbības.

RBS – sagatavošanas kursi

Rīgas Tehniskās universitātes RBS programmu koordinatore Sandija Bērziņa informēja, ka skola CAMS sagatavošanas kursus piedāvā kopš 2017. gada, kad sadarbībā ar FNA izveidoja stratēģisko partnerību ar ACAMS. Kursi paredzēti personām, kas gatavojas nokārtot ACAMS eksāmenu un iegūt CAMS speciālista kvalifikāciju.

Mācību ilgums ir sešas nedēļas, tās angliski notiek klātienē vienu reizi nedēļā (izņēmums ir ārkārtējā situācija). Mācību laikā ir iespēja iegūt padziļinātu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas tipoloģijām, riskiem, apkarošanas metodēm un pašreizējiem starptautiskajiem standartiem minētajās jomās, kā arī sagatavoties CAMS eksāmenam. Klātienes mācības nodrošina iespēju gan uzdot jautājumus, gan konsultēties ar sertificētu pasniedzēju, kā arī, ja nepieciešams, uzzināt citu mācību dalībnieku pieredzi, stāstīja S. Bērziņa.

Mācībās var piedalīties CAMS sertifikācijai piemēroti kandidāti, t. i., ikviens speciālists, kura ikdienas darbs ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Lai kvalificētos šīm mācībām, piesakoties kursiem, ir jāizpilda CAMS noteiktās sagatavotības līmeni apstiprinošās prasības: jāiegūst vismaz 40 punkti ACAMS pieteikumā. Šos punktus var iegūt par izglītību, darba pieredzi finanšu un AML jomā, apmācībām AML vai līdzvērtīgā jomā u. c., skaidroja S. Bērziņa.

Mācības tiek organizētas trīs reizes gadā: rudens semestrī (oktobris–decembris), ziemas semestrī (februāris–marts) un pavasara semestrī (aprīlis–maijs). Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, pavasara semestra datumi tiks mainīti, informēja S. Bērziņa. Plašāka informācija par CAMS sagatavošanas kursiem ir pieejama šeit.

Līdz 2020. gada martam RBS kursos ir piedalījušies ap simts dalībnieku. “Mācību rezultātus varam vērtēt pēc tā, kā dalībniekiem ir veicies eksāmenā. Dati rāda, ka 71% kursu dalībnieku eksāmenu CAMS kvalifikācijas iegūšanai ir nokārtojuši,” sacīja RBS pārstāve.

Kursi kopš 2013. gada

SIA “Compliance Baltic” valdes priekšsēdētāja Kristīne Rozīte pastāstīja, ka uzņēmums kopš 2013. gada īsteno apmācības AML un CTF jomā gan e-apmācību, gan klātienes semināru veidā. Klātienes apmācību semināru saturs tiek akreditēts ACAMS, parādot programmas atbilstību starptautiskajām prasībām un tendencēm. Par dalību CAMS akreditētajos semināros katrs dalībnieks, sekmīgi nokārtojot pārbaudes testu, saņem ACAMS piešķirtos CAMS punktus, kas nepieciešami, lai pierādītu speciālista apmācību regularitāti, kā arī lai atjaunotu CAMS sertifikātu.

Klātienes semināri tiek organizēti gan pieredzējušiem jomas speciālistiem par aktualitātēm, gan jaunajiem speciālistiem, kas tikai sāk darboties šajā jomā. Jaunajiem speciālistiem tiek organizētas trīs dienu ilgas apmācības, kurās tiek izskatīts plašs jautājumu loks: iekšējā kontroles sistēmas prasības, sankciju piemērošanas jautājumi, aizdomīgo darījumu izpētes un uzraudzības praktiskie aspekti, politiski nozīmīgas personas identificēšana, klientu izpēte, darījumu attiecību izbeigšanas tiesiskie pamati un citas tēmas. Katru reizi seminārā izskatītās tēmas tiek papildinātas un atjaunotas. Piemēram, pēdējā seminārā tika iekļauta tēma par finanšu instrumentu tirgu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Seminārus apmeklē ne tikai kredītiestāžu speciālisti, bet arī atbildīgie AML darbinieki no citām finanšu un nefinanšu nozarēm, kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjekti. Šie semināri parasti ir labi apmeklēti, norāda J. Rozīte.

Vairāk informācijas par kursu piedāvājumu var atrast šeit.

Mērķauditorija ir banku un citu finanšu institūciju darbinieki

Arī “Baltijas Datoru akadēmija”, kas ietilpst “Tet” uzņēmumu grupā un ir viens no lielākajiem profesionālās pilnveidošanas un speciālistu sertifikācijas centriem Baltijas valstīs, piedāvā dažādus AML & CTF apmācību kursus: piemēram, “Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem NILLTPFN likuma kontekstā”, “Igaunijas prakse cīņā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu”, “Virtuālās valūtas un bitkoini”.

AML & CTF apmācību kursu mērķauditorija ir banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kuru tiešajos darba pienākumos ietilpst neparastu un aizdomīgu darījumu analīze, kā arī citi minēto iestāžu darbinieki, kas savu darba pienākumu izpildē netieši saistīti ar šiem jautājumiem, rakstīts uzņēmuma mājaslapā.

Apmācību risinājumu konsultants Edgars Voilaks norāda: apmeklēt “Baltijas Datoru akadēmijas” kursus var gan darbinieks, kas tikko sācis strādāt AML & CTF jomā, gan arī jau pieredzējis speciālists, kuram noder padziļinātā līmeņa apmācību modulis un kurš vēlas iegūt vajadzīgos punktus ACAMS atkārtotai CAMS sertifikācijai.

Maijā kursi tiks pasniegti arī attālināti: vairāk informācijas par kursiem var atrast šeit.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU