E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 25067
Lasīšanai: 8 minūtes

Par iespējām atbrīvot fizisko personu no parādsaistībām

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
20. decembrī, 2021
Nauris

Sveiki. Kā tikt ārā no grūtībām saistībā ar kredītu maksātnespēju?

A
atbild:
11. martā, 2022
Linda Ņikona
LV portāls

2022.gada 1. janvārī stājās spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums (turpmāk – likums), kas paredz personas tiesības tikt atbrīvotai no parādsaistībām, kuru kopējais apmērs pārsniedz vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu jeb 500 eiro, bet nepārsniedz 5000 eiro. Jāņem vērā, ka finansiālajās grūtībās nonākušajiem, kuri vēlas, bet nespēj segt savas no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības, tostarp “ātros kredītus”, kuriem iestājies izpildes termiņš, jāatbilst visiem jaunajā likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Jaunais likums paredz, ka fizisko personu no parādsaistībām var atbrīvot, ja vienlaikus pastāv astoņi nosacījumi, piemēram, parādnieka vidējie ienākumi mēnesī pēdējā gada laikā nav sasnieguši valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, un vismaz trīs mēnešus parādniekam ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss. Vienlaikus no parādsaistībām fiziskā persona var tikt atbrīvota tikai tādā gadījumā, ja personas visu parādsaistību pamatparāda un blakus saistību kopējais apmērs pārsniedz 500 eiro (vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu), bet nepārsniedz 5000 eiro.

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām kārtība ir noteikta likuma III nodaļā.

Saskaņā ar likuma 8. pantu, ja fiziskā persona uzskata, ka viņa atbilst visiem likumā noteiktajiem nosacījumiem, tai zvērinātam notāram jāiesniedz pieteikums, kuram klāt jāpievieno dokumenti:

 • kuri pamato pieteikumā norādītos apstākļus;
 • kurus Latvijas Banka un kredītinformācijas biroji izsnieguši viena mēneša laikā pirms pieteikuma iesniegšanas un kuros norādīta kredītu reģistra un kredītinformācijas biroju datubāzēs iekļautā informācija par parādnieku.

Proti, lai parādnieks varētu uzsākt fiziskas personas atbrīvošanas no parādsaistībām procesu, viņam jāvēršas pie zvērināta notāra tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – faktiskā dzīvesvieta. Informāciju par zvērinātiem notāriem var atrast tīmekļvietnes “Latvijas notārs” sadaļā “Meklēt notāru”.

Likums paredz, ka pieteikums jāsagatavo atbilstoši likuma 1. pielikumam, ko var ērti lejupielādēt TM mājaslapas sadaļā “Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām”. Tāpat tajā noteikts, ka zvērinātam notāram pēc parādnieka lūguma ir jāsniedz informatīvs atbalsts pieteikuma sagatavošanā.

Sīkāku informāciju par jauno likumu var meklēt LV portāla publikācijās.

Ja parādsaistību kopējais apmērs pārsniedz 5000 eiro, personai ir tiesības uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Proti, Fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt jebkura pilngadīga fiziskā persona:

 • kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, bet nav individuālais komersants;
 • kuras parādsaistības pārsniedz 5000 eiro un tām ir iestājies izpildes termiņš, bet personai nav iespēju tās nokārtot;
 • kuras parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro, to izpildes termiņš iestāsies gada laikā un ar pierādāmiem apstākļiem personai nebūs iespējams tās nokārtot.

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams personai, kura:

 • pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
 • ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētajiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;
 • pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības;
 • pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas;
 • pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības.

Lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, fiziskajai personai ar attiecīgu pieteikumu ir jāvēršas rajona (pilsētas) tiesā. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt tikai pats parādnieks, attiecīgi, kreditoriem šādu tiesību nav.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību regulē Civilprocesa likums. Proti, pieteikums iesniedzams tiesā pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, kas viņam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, bet, ja tādas nav, – pēc faktiskās dzīvesvietas.

Attiecīgo tiesu var meklēt šeit. Norādītajā tīmekļvietnē, ievadot meklētājā pilsētu vai novadu, tiks uzrādītas konkrētajai adresei piekritīgās tiesas kontaktinformācija.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma paraugs, piemēram, kā pielikums kādā normatīvajā aktā, nav atrodams. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pieteikumā, kas adresēts attiecīgajai tiesai, jānorāda:

 • parādnieka vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;
 • apstākļi, kuru dēļ fiziskā persona nav spējīga izpildīt saistības;
 • visa termiņā neizpildīto saistību kopējā summa;  
 • visa to saistību kopējā summa, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā;
 • parādnieka mantas sastāvs, tajā skaitā parādnieka daļa laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;
 • vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr. 2015/848 37. panta 1. punkta “a” apakšpunkta noteikumi (t.i., vai parādniekam ir kreditori vai manta citā Eiropas Savienības dalībvalstī). 

Maksātnespējas procesa pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina:

 • valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu;
 • apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots. 

Pieteikuma iesniegšanai obligāti nav nepieciešama jurista vai advokāta palīdzība, fiziska persona to var rakstīt pati.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa minimālās izmaksas, ko tā pati sedz, ir:

 • depozīts 1000 eiro apmērā (divas minimālās mēnešalgas);
 • valsts nodeva 70 eiro apmērā (pieteikums tiesai).

Papildu informāciju aicinām meklēt LV portāla publikācijās:

Proti, līdz 2022. gada 1. janvārim personām, kuras nespēja segt savas parādsaistības, vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra bija fiziskās personas maksātnespējas process. Vienlaikus, lai personai pasludinātu fiziskās personas maksātnespējas procesu, parādsaistībām jābūt ne mazākām par 5000 eiro, savukārt, lai iesniegtu fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, personai jāsedz valsts nodeva, kā arī jāsamaksā depozīts. Tas nozīmē, ka tikai fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas kopējās izmaksas pārsniedz 1000 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” 14.1 punktu pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām līdz 5000 eiro maksā 100 eiro.

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Līdz mēneša beigām iesniegt e-konsultāciju vairs nav iespējams. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas