E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 23090
Lasīšanai: 6 minūtes
10
10

Kā lauksaimniecības zemē var ierīkot kokaugu stādījumus

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
03. maijā, 2021
Ainis

Labdien! Kādi noteikumi ir jāievēro, lai lauksaimniecības zemē varētu ierīkot “kokaugu stādījumus”? Vai “kokaugu stādījumi”, kas minēti Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, ir tas pats, kas “plantāciju mežs”? Kā “kokaugu plantācijas” vai “plantāciju meža” ierīkošana var tikt saskaņota, ja lauksaimniecības zeme atrodas dabas parka “Daugavas loki” teritorijā? Ar cik valsts un pašvaldību iestādēm (un kādā kārtībā) ir jāsaskaņo “kokaugu stādījumu” vai “plantāciju meža” ierīkošana? Vai ir “kokaugu stādījumiem” vai “plantāciju mežam” platību ierobežojumi un koku veidu ierobežojumi, kurus drīkstētu audzēt, tostarp dabas parkā “Daugavas loki”?

A
atbild:
10. maijā, 2021
Zemkopības ministrijas
Meža departaments

Meža likumā ir noteikts, ka mežu var ieaudzēt zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs. Meža ieaudzēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

Šajos noteikumos ir noteikts, ka meža ieaudzēšana (mežaudze vai plantāciju mežaudze) nevar būt pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām jāprecizē vietējā pašvaldībā. Svarīgs nosacījums ir izvērtēt, vai ieaudzējamā meža platība neietilpst meliorētā platībā. Tādā gadījumā apmežošana jāveic atbilstoši Meliorācijas likuma prasībām.

Pirms lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošanas zemes īpašnieks var izvēlēties ieaudzēt mežaudzi vai plantāciju mežaudzi.

Meža likums noteic, ka plantāciju mežs ir ieaudzētas, īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes.

Plantāciju mežu nevar ieaudzēt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā ūdensteces vai ūdenstilpes aizsargjoslā, bet ne vairāk kā 25 metru platumā gar ūdensteces vai ūdenstilpes krastu, ja stādīto vai sēto egļu īpatsvars pārsniedz 90 procentu no kopējā ieaudzēto koku skaita, ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, mikroliegumos un teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot neitrālo zonu.

Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 1. panta 10. punktā noteikto lauksaimniecības zemē var ieaudzēt arī kokaugu stādījumus. Zeme, kurā ierīkoti kokaugu stādījumi paliek kā lauksaimniecības zeme un netiek reģistrēta Meža valsts reģistrā, jo kokaugu stādījumi ir ilggadīgi stādījumi (izņemot dekoratīvos kokaugus, augļu dārzus un stādaudzētavas), kuri īpašiem mērķiem un regulārā izvietojumā ierīkoti lauksaimniecībā izmantojamā zemē un kuru maksimālais audzēšanas cikla ilgums ir līdz 15 gadiem, pēc kura kultūru atjauno vai turpina zemi izmantot citu lauksaimniecības kultūru audzēšanai.

Lai meliorētajā lauksaimniecībā izmantojamā zemē (turpmāk – LIZ) ieaudzētu mežu vai ierīkotu kokaugu stādījumus, tad saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu jāiesniedz valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iesniegums, lai saņemtu tehniskos noteikumus šādām darbībām meliorētajā zemē un ekspluatācijas aizsargjoslā ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta otro daļu tehnisko noteikumu saņemšanai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai tā pilnvarota persona iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iesniegumu (norādot zemes vienības kadastra numuru), kurā pamato ieceri un kuram pievieno paredzētā pasākuma vietas atrašanās plānu mērogā 1:10000 vai augstākas noteiktības mērogā.

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10. panta 5. daļas 1. punktā ir noteikts, ka lauksaimniecībā izmantojamā zemē pieļaujama kokaugu stādījumu ierīkošana, ja tā atbilst teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām un ja attiecīgā teritorija nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā iekļauta kā īpaši aizsargājams biotops (tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops) vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotne.

Dabas parka “Daugavas loki” teritorijā dabas aizsardzības un izmantošanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Tā kā plantāciju meža ierīkošana ir saistīta ar zemes lietošanas kategorijas maiņu, tad saskaņā ar minētajiem noteikumiem dabas parkos aizliegts mainīt zemes lietošanas kategoriju bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas. Kokaugu stādījumu ierīkošana lauksaimniecības zemē, ja tā nav saistīta ar zemes kategoriju maiņu (tostarp plantāciju mežu vai parku ierīkošanu), dabas parkā “Daugavas loki” ir atļauta saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteikto.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 116 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas