VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Ilona Kronberga
krimināltiesību eksperte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante
07. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 17 minūtes
RUBRIKA: Komentārs
TĒMA: Tava drošība
2
2

„Legālās nāves” pieprasījums un piedāvājums (II)

I.Kronberga: "Policisti, līdzīgi kā narkologi, nešaubās – cīņu ar šo maisījumu izgatavotājiem var uzvarēt, tikai pilnībā aizliedzot šīs vielas tirgot."

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Skatoties uz "Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam" ietverto informāciju, ir saprotams, ka jau 2011.gadā, rakstot šo politikas attīstības dokumentu, tā autoriem bija zināmi fakti par risku, kādu Latvijā rada jaunu psihotropo vielu ienākšana, tāpat kā bija zināmi "robi" tiesību normās un narkotiskas iedarbības vielu kontroles un ierobežošanas sistēmā. Minētā dokumenta otrajā punktā norādīts, ka "Latvijā vēl vairāk nekā citās pasaules valstīs ir izteikts apstāklis, ka gados jauni cilvēki, jaunieši un bērni, pateicoties arī to sociālpsiholoģiskajām īpatnībām, ir narkotiku lietošanas un narkomānijas izplatībai visvairāk pakļautā sabiedrības daļa".

Turklāt Pamatnostādņu autori ir arī norādījuši, ka esošā narkotisko un psihotropo vielu prevencijas īstenošanas pieeja nav pietiekama attiecībā pret augstajiem riskiem un kaitīgajām sekām, kādas var iestāties: "Šobrīd valstī ir vairākas institūcijas, kuras veic profilakses aktivitātes atkarību izraisošo vielu jomā, taču tās galvenokārt aptver galvaspilsētu Rīgu un Rīgas rajonu, un lielākai daļai aktivitāšu piemīt kampaņveida raksturs. Latvijā profilakses aktivitātes vēl arvien reti tiek izstrādātas noteiktām mērķa grupām.

Šobrīd Latvijā profilakses aktivitātes tiek veiktas decentralizēti, proti, katra pašvaldība profilaktisko darbu veic savas kapacitātes un finansiālo iespēju robežās. Latvijas reģionos kopumā vāji tiek realizēta selektīvā profilakse un vēl arvien trūkst vienotas pieejas universālās un selektīvās profilakses aktivitāšu realizēšanai, kā arī tikai retos gadījumos tiek nodrošināta profilakses intervenču efektivitātes novērtēšana, kas pārsvarā gadījumos tiek skaidrota ar finansējuma un kapacitātes trūkumu."

Piedāvājums

Pamatnostādnēs atzīmēts, ka jauniešu izklaides vietās īstenotie preventīvie pasākumi pārsvarā gadījumu ir formāli un nesasniedz mērķus, kā rezultātā jauniešu izklaides vietas esamība nozīmē nevis lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, bet jaunu narkotiku lietošanu un izplatību veicinošu apstākli.

Līdztekus prevencijas situācijai analizēti riski psihotropo un narkotisko vielu piedāvājumā, atzīstot, ka aktuāla problēma Latvijā ir tieši jaunu sintētisko narkotiku piedāvājums. Konstatēts, ka ķīmiskas vielas par aizliegtām narkotikām tiek atzītas tikai pēc to iekļaušanas aizliegto vielu sarakstos un valsts rīcība šajā jomā tiek vērtēta kā novēlota "reakcija uz jau notikušu jaunu narkotiku radīšanas un izplatīšanas faktu"1.

Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka atbildīgās institūcijas jau 2011.gadā labi zināja šogad steigā risināmo problēmu iestāšanās augsto risku. "Savlaicīga kriminālatbildības neparedzēšana par šādu jaunu vielu izplatīšanu un pietiekami ātras atbildīgo institūciju rīcības trūkums, reaģējot uz šādu vielu parādīšanos apritē, kalpo par papildu stimulu to popularitātei, jo īpaši starp jauniešiem, un izplatībai narkotiku lietotāju vidū."2 Vienlaikus norādīts, ka koordinējošais mehānisms, kas veicinātu pietiekami pamatotu un vienlaikus arī ātru visu iesaistīto atbildīgo institūciju rīcību, nav izveidots.

"Ir pamats uzskatīt, ka atbildīgās institūcijas jau 2011.gadā labi zināja šogad steigā risināmo problēmu iestāšanās augsto risku. "

Saprotams, ka jaunās sintētiskās narkotikas un psihotropās vielas lielākoties tiek ražotas citās Eiropas valstīs un to kaitīgās ietekmes un izplatības ierobežošana nav iedomājama, nevēršoties pret noziedzīgiem grupējumiem valstīs, kur tās ražo. Šā iemesla dēļ Pamatnostādnēs norādīts, ka "būtiska loma ir analītiskam darbam ar kriminālizlūkošanas informāciju, kam traucē kvalificēta personāla trūkums. Ievērojot, ka viena no modernās organizētās noziedzības īpatnībām ir tā, ka noziedzīgie grupējumi ļoti bieži darbojas ne tikai narkotiku nelegālās aprites jomā, bet vienlaikus arī citās noziedzīgās aktivitātēs, kā cilvēktirdzniecībā, šaujamieroču nelegālajā apritē, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijā un citur, minēto problēmu novēršana ar narkotiku aprites apkarošanu saistītajā tiesībaizsardzības iestāžu darbībā nav iespējama atrauti no to darbības citu noziedzības formu apkarošanā"3.

Pamatnostādņu 4.daļā autori norādījuši: "Ņemot vērā sintētisko narkotiku popularitāti jauniešu vidū, kā arī jaunu sintētisko narkotiku veidu salīdzinoši vieglo radīšanu, to izplatības ievērojama mazināšanās tuvākajos gados Latvijā un Eiropā nav ticama."4 Noslēdzot šā dokumenta īso analīzi, jābilst vien, ka Ministru kabineta rīkojums Nr.98, kas pieņemts 2011.gada 14.martā, paredz, ka atbildīgajām institūcijām līdz 2014.gada jūlijam ir jāsniedz valdībai informatīvais ziņojums par Pamatnostādņu ieviešanas starpposma novērtējumu. Domājams, ka arī sabiedrībai būs interesanti vērtēt paveikto šajā jomā, jo sevišķi kontekstā ar skarbo realitāti.

Haosa radītā bezspēcība

Tikai 2013.gada rudenī problēma guva plašāku rezonansi, galvenokārt pateicoties mediju un sabiedrības aktivitātēm. Konstatēts5, ka "legālās nāves" tirdzniecības vietu skaits gada laikā ir dubultojies un kaitīgās vielas tiek tirgotas pat Rīgas pašvaldībai piederošos īpašumos (!), tiek norādītas pat konkrētas adreses: "Raidījums paviesojās vairākās adresēs, kur šāda tirdzniecība notiek, – Jēzusbaznīcas ielā 7/9, Deglava ielā 151, Krišjāņa Barona ielā 90, kur uz ēkām lasāms, ka tas ir pašvaldības īpašums. Dažādos portālos internetā veidojas domubiedru grupas, kas, redzot policijas bezspēcību, plāno saviem spēkiem šos kioskus iznīcināt dedzinot un demolējot."

Nesakārtotā tiesību normu sistēma, atbildīgo institūciju nekoordinētā rīcība noved pie izmisuma gan sabiedrību, gan policiju: aktīvāki sabiedrības pārstāvji sāk apvienoties grupās un fiziski iznīcina "legālās nāves" tirdzniecības vietas, bet policija cīnās, sastādot protokolus tirgoņiem par jebko, kaut vai ugunsdzēsības noteikumu pārkāpumiem.

"Tikai 2013.gada rudenī problēma guva plašāku rezonansi "

Pērn novembrī tiek atzīts6, ka Latvijā jau ir vismaz 70 zināmu "legālās nāves" tirdzniecības vietu, bet Valsts policija ekspertīžu veikšanai nodevusi jau vairākus kilogramus jaunu psihoaktīvo vielu, kas nav iekļautas kontrolējamo vielu sarakstos un ir pielīdzināmas aptuveni trim tūkstošiem apreibināšanās devu. Speciālisti atzīst: "Patlaban policija, saņemot ziņas par iespējamu narkotisko vielu tirdzniecību, kioskos var izņemt visas preces, taču vielas, kas nav iekļautas aizliegto vielu sarakstos, ir spiesta atdot tirgotājam. Turklāt ir jāatdod arī vielas, par kurām kā kaitīgām ir informācija Agrīnās brīdināšanas sistēmā."7

Lai labotu izveidojušos situāciju, Saeima steidzamības kārtībā 2013.gada 17.oktobrī pieņem grozījumus likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", kas vienlaikus definē gan jaunas psihoaktīvās vielas jēdzienu, gan noteic Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) tiesības izdot lēmumu līdz 12 mēnešiem, no kura spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot jaunu psihoaktīvu vielu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kuru pastāvēšanu iegūta informācija Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmā. Vienlaikus Saeimā tiek iesniegti priekšlikumi grozījumiem Latvijas Administratīvi pārkāpumu kodeksā un grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz atbildību par darbību veikšanu ar jaunām psihoaktīvām vielām SPKC aizlieguma darbības laikā.

Aizliegto vielu saraksts – arvien garāks

Tomēr jau pirms šo grozījumu pieņemšanas izskanēja viedokļi, ka minētie likuma grozījumi neko nemainīs un jāievieš bargāks regulējums, lai šādas tirgotavas vispār nevarētu pastāvēt8. Tiek norādīts, ka "pagaidu aizliegums nav panaceja pret jauno vielu izplatīšanu, bet tikai palīglīdzeklis risinājumam, ko Saeima apstiprināja jau februārī – tā dēvētās ģenēriskās sistēmas ieviešanai. Sistēma darbojas tiešām efektīvi, un to pierāda Agrīnās brīdināšanas sistēmas regulārie ziņojumi, ka tās vielas, kas citās valstīs jau ir konstatētas un no kurām ir miruši vai smagi saindējušies cilvēki, Latvijā jau ir pakļautas kontrolei – tātad mūsu valsts teritorija šīm vielām ir slēgta"9.

Valsts policijas (VP) speciālisti atzīst, ka "cīņa ar narkotisko vielu nelikumīgo apriti ir prioritāte, un kopš 23.februāra, kad tika aizliegtas iepriekšējās vielas formulas, veikti vērienīgi pasākumi, atsavinot tādu apjomu jauno psihoaktīvo vielu, no kurām varētu izgatavot vairāk nekā 30 tūkstošus devu"10.

Jāatzīmē, ka, neskatoties uz tiesību normu pilnveidi, jaunās psihotropās vielas turpināja parādīties tirgū, vienlaikus aizliegto vielu sarakstam kļūstot arvien garākam: atbildīgās institūcijas aizvien vēl turējās pāris soļu aiz vielu radītājiem un izplatītājiem. Televīzijas raidījums "De Facto" 2014.gada martā uzsāk projektu11 "Legālā nāve", kura ietvaros pierādās situācijas absurdums - nepilngadīgajam veikalā nepārdod cigaretes, bet dzīvībai bīstamos augu maisījumus turpat blakus bodītē iegādāties pusaudzim nav šķēršļu. Sižets liecina, ka augu maisījumi tiek tirgoti pat vārtrūmēs, aiz speciāli šim mērķim pielāgotām durvīm. Vadoties no minētā, rodas virkne jautājumu, kā arī šaubas par to, vai vēršanās pret vielu "pa tiešo" ir pareizā pieeja. Iespējams, ka "ūdens pīpes tīrāmie līdzekļi" vispār jāaizliedz tirgot kioskos, bet tikai speciālos veikalos un jāsoda namu īpašnieki, kuri pieļauj šādu vielu tirdzniecību "pielāgotās" telpās viņu īpašumos.

"Praktiķi kriminālisti uzskata, ka pagaidu aizliegumi nedarbojas. "

Šā gada 27.martā otrajā lasījumā beidzot tiek pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kurus iepriekš nesaprotamu iemeslu dēļ 6.martā izņēma12 no Saeimas darba kārtības.

Neskatoties uz šīm likumdevēja aktivitātēm, kopējā situācija valstī paliek nemainīga, un jauno psihoaktīvo vielu lietotāju skaits stabili saglabā augošu tendenci: ""Spaisu" visvairāk pīpējot divu kategoriju jaunieši: no ļoti labām ģimenēm, kur naudas netrūkst un jauniešiem ir viss, ko sirds kāro. Ļoti daudzi pacienti šeit esot no tā dēvētajām prestižajām Rīgas centra skolām. Un no nelabvēlīgām, šķirtām ģimenēm, kur jaunieši jūtas lieki,"13 norāda ārsti. Nav iespējams nosaukt konkrētus jau publiskotus skaitļus, lai varētu spriest par pašreizējās katastrofas patieso apmēru, tomēr no "Pārskata par bērnu stāvokli Latvijā 2012.gadā" var secināt, ka "bērnu saslimstība ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu akūtu intoksikāciju un kaitējoši pārmērīgu lietošanu 2012.gadā bija visaugstākā pēdējo septiņu gadu laikā. Uzskaitē esošo bērnu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem narkotisko, psihotropo un toksisko vielu akūtas intoksikācijas un kaitējoši pārmērīgu lietošanas dēļ ir palielinājies, un 2012.gada beigās uzskaitē bija 279 bērni (200 zēnu un 79 meitenes); salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2011.gadā - 207 bērni), to skaits ir palielinājusies par 72 bērniem". 2011.gada aptaujā14 iekļauts arī jautājums par smēķējamo maisījumu jeb tā saucamo "Spice" produktu pamēģināšanu – to dzīves laikā vismaz vienu reizi darījis katrs desmitais 15–16 gadus vecs jaunietis Latvijā.

Viedokļu pretrunas, debates, bet – pulkstenis tikšķ

Paralēli augstāk aprakstītajam procesam Saeima 2014.gada 27.martā pirmajā lasījumā atbalstījusi Saeimas deputātu sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"", kas paredz definēt jēdzienu "sintezēta psihoaktīva viela", kā arī noteikt, ka Veselības inspekcija būs tā iestāde, kas sniegs lēmumu par šo vielu izplatīšanas atļauju. Tāpat ar šiem grozījumiem Veselības inspekcijai tiktu uzlikts pienākums nodrošināt sintezēto psihoaktīvo vielu un tās saturošu izstrādājumu reģistra veidošanu. Līdztekus šim likumprojektam Saeimas deputāti ir sagatavojuši likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru paredzēts noteikt kriminālatbildību par sintezēto psihoaktīvo vielu nelegālo apriti.

Piedāvātā sistēma strādātu pēc principa – aizliegts ir viss, kas nav atļauts. Taču arī attiecībā uz šiem priekšlikumiem nozaru speciālistu viedokļi atšķiras, piemēram, Tieslietu ministrijas sniegtajā atzinumā15 norādīts, ka reģistra izveide vien pati par sevi nevar ierobežot kaitīgo vielu izplatību, turklāt likumprojekts satur pretrunu: "Nav skaidrs šādas sertificēšanas mērķis, tas ir, ja vielas nav aizliegtas, tad kāpēc ir nepieciešams sertificēt tās, bet, ja vielas ir aizliegtas – vai sertificēšanas rezultātā ir paredzēts šīs vielas legalizēt, kas Tieslietu ministrijas ieskatā nav pieļaujams."

Arī Veselības ministrija (VM) ir sniegusi atzinumu16 par likumprojektu, kurā norāda: "Veselības ministrija ir izvērtējusi likumprojektā iekļauto jauno normu, ar kuru plānots deleģēt JPV ierobežošanu tādām institūcijām kā Veselības inspekcija vai Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Vēršam jūsu uzmanību, ka minēto institūciju kompetencē ir preču, zāļu, ķīmisko produktu vai veselības aprūpes pakalpojumu likumīgās aprites uzraudzība, nevis noziedzīgu darbību apkarošana. Vēlamies norādīt, ka pašreiz likumprojektā minētā redakcija pēc būtības paredz regulētu un kontrolētu tirdzniecību, to sertificējot, kas nozīmē to legalizēšanu, kas nav pieļaujama."

VM uzsver: "Paredzot šādu normu, ka valsts institūcijas izsniegs sertifikātus jaunu psihoaktīvu vielu produktu tirgošanas atļaušanai, Latvija būs pirmā ES dalībvalsts, kas realizēs šādu praksi, jo pēc mūsu rīcībā esošās informācijas pasaulē ir tikai viena valsts – Jaunzēlande, kas nav ES dalībvalsts un kas ir izvēlējusies variantu – licencēt jaunu psihoaktīvu vielu tirgošanu. Ministrija rosina papildināt likumu "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" ar 4.1pantu šādā redakcijā: "4.1 pants. Jaunās psihoaktīvās vielas un preparātus aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai. Papildinot likumu ar jaunu 4.1pantu VM piedāvātajā redakcijā, tiktu aizliegtas jebkāda veida darbības ar jaunām psihoaktīvām vielām."

 VM vienlaikus norādījusi, ka Latvijā ir jāstiprina uzraudzības un kontroles mehānismi, lai novērstu jaunu psihoaktīvo vielu nokļūšanu nelegālajā apritē. Saeimas Juridiskā komisija 2.aprīlī nolēma izskatīšanai steidzamības kārtā virzīt likumprojektu, kas paredz ieviest kriminālatbildību personām, kuras turpina pārdot "legālo nāvi", ja to apritei piemērots pagaidu aizliegums. Likumprojektu Saeima pieņēma 3.aprīlī, un tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Pa šo laiku VP Kriminālstatistikas pārvaldē darba apjoms "spaisa" izpētē trīskāršojies17. Praktiķi kriminālisti uzskata, ka "pagaidu aizliegumi nedarbojas. Pērn aizliedza 33 vielas, un pēc mēneša mēs vairs nevienu paraugos neatradām. Noziedzīgā pasaule seko līdzi katrām izmaiņām. Tāpēc arī policisti, līdzīgi kā narkologi, nešaubās – cīņu ar šo maisījumu izgatavotājiem var uzvarēt, tikai pilnībā aizliedzot šīs vielas tirgot"18.

Vadoties no iepriekš minētā, ir iespējams secināt, ka debates Saeimā par efektīvāko risinājumu turpināsies, bet eksperti kriminālisti veiks simtiem ekspertīžu, turpinot cīņu ar vējdzirnavām. Cerams, ka risinājumu gūzmā atradīsies vieta debatēm par efektīvām un modernām prevencijas metodēm, ar aizliegumiem vien nebūs līdzēts. Cīņa ar šo rūpalu ir jāuzvar jau tuvākajā laikā, jo cena – mūsu bērnu dzīvības – ir pārāk augsta un pulkstenis tikšķ!


1 Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam.

2 Turpat.

3 Turpat.

4 Turpat.

5 Legālās narkotikas tirgo arī Rīgas pašvaldībai piederošos īpašumos

6 Ar likuma vārdu pret legālajām narkotikām

7 Turpat.

8 https://lvportals.lv/print.php?id=259982

9 https://lvportals.lv/print.php?id=259982

10 Turpat.

11"Legālā nāve": "spaisa" lietotāji kļūst aizvien agresīvāki"

12 http://www.juristavards.lv/zinas/263983-tieslietu-ministre-pauz-neizpratni-par-kriminallikuma-grozijumu-iznemsanu-no-saeimas-darba-kartibas/

13 http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/503487-spaisa_berni_piesola_arstam_pa_muti_un_izsit_kabineta_stiklu

14 Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2012.gadā.

15 http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/DD54F829213E1861C2257CA8002C11B2?OpenDocument

16 http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/129FCF3DC4DE77F0C2257CA500374E3D?OpenDocument

17 http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/504087-kriminalstatistikas_parvalde_darbs_ar_spaisa_izpeti_triskarsojies

18 http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/504087-kriminalstatistikas_parvalde_darbs_ar_spaisa_izpeti_triskarsojies

Labs saturs
2
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU