VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Ilona Kronberga
krimināltiesību eksperte, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante
03. aprīlī, 2014
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Komentārs
TĒMA: Tava drošība
6
6

„Legālās nāves” pieprasījums un piedāvājums (I)

Ilona Kronberga: “Šobrīd nav šaubu, ka „legālo” narkotiku jeb tā dēvētās „legālās nāves” rūpals vissmagāk skar tieši gados jaunus cilvēkus.”

FOTO: Ieva Lūka, LETA

Nepaiet neviena diennakts, kuras laikā kāds "legālo" narkotiku lietotājs nebūtu nogādāts kādā no ārstniecības iestādēm – par to ik dienu vēstī Latvijas mediji1. Ārstniecības iestādēs nonāk dažāda vecuma cilvēki2, kas lietojuši dažāda veida apreibinošas vielas3, arī apreibināšanās sekas variē no smagas saindēšanās līdz nopietniem psihiskās un fiziskās veselības bojājumiem4 un pat dzīvības zaudēšanai5. Sekojot līdzi šai plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajai informācijai, daudziem rodas priekšstats, ka valsts un pašvaldības6 ar saviem tiesiskajiem un administratīvajiem resursiem nespēj vai pat nevēlas rast efektīvu un adekvātu rīcību uz notiekošo.

Pieprasījums

Bērniem pieejamā "legālā nāve" jeb – kā pelnīt uz citu cilvēku sociālo problēmu rēķina?

Šobrīd nav šaubu, ka "legālo" narkotiku jeb tā dēvētās "legālās nāves" rūpals vissmagāk skar tieši gados jaunus cilvēkus, tai skaitā bērnus, kuri vēl nav pat sasnieguši 14 gadu vecumu. Iemesli, kāpēc bērni tiecas lietot apreibinošas vielas, gadu gaitā nemainās, to atzīst arī speciālisti. Psihoterapeite prof. Gunta Ancāne, raksturojot situāciju, uzvērusi, ka jaunietis atkārtoti lieto narkotiskas vielas to pašu iemeslu dēļ, kāpēc uzsācis – psiholoģisks diskomforts, nedrošība un tās pārvarēšanas pieredze apreibinošo vielu lietošanas ietekmē.

"Nereti vecākiem vajadzētu atņemt vecāku tiesības. Jājautā, kāpēc bērns nonāk līdz narkotiku lietošanai? Bērniem ģimenē nav emocionāla atbalsta. Ja mēs gribam ko mainīt, tad jāstrādā ar pieaugušajiem," viņa skaidro.7 Vienlaikus nav šaubu, ka "legālās nāves" lietošanā liela loma ir šo kaitīgo vielu pieejamībai, ko veido acīmredzami plašais izplatīšanas tīkls klienta tuvumā un salīdzinājumā ar citām narkotiskām vielām arī zemās cenas. Tieši minētie faktori ir tie, kas blakus klasiskiem atkarību izraisošo vielu lietošanas iemesliem rada augstu pieprasījuma vilni tieši starp jauniešiem.

"Jau šobrīd jāplāno prevencijas pasākumi – kur skaidri apzinātas mērķa grupas un metodes. "

Tādējādi noziedzīgo rūpalu īpašnieki vienlaikus veic divus darbus: sagatavo pieprasījumu – no vielu lietošanas atkarīgus jaunus un vēl spēcīgus cilvēkus, lai vēlāk tiem sniegtu piedāvājumu, no kura viņi vairs nespēs atteikties. Ārstu pieredze liecina, ka "par spīti tam, ka cilvēks nonāk slimnīcā, viņš turpina šīs halucinogēnās un atkarību izraisošās vielas lietot arī turpmāk. Spice un citu sintētisko kanabionīdu lietošana provocē tādu psihisku saslimšanu rašanos, kas parasti cilvēkam neveidotos"8.

Situācija ir vērtējama kā mainīga un netradicionāla. Tā nav atrisināma ar pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu metodēm, uzburot bērniem briesmīgas viņu veselības nākotnes ainas vai prevencijas nolūkos demonstrējot fotoattēlus ar narkomānu sejām un cerot, kā tādā veidā bērni iegūs pieaugušo izdomātu imunitāti pret šo sērgu. Ir acīmredzams, ka rezultāts nav panākams, arī bērnus sodot - kā par vīna pudeles izdzeršanu pirms ballītes pagājušā gadsimtā: bērni neapzināti soda šādā veidā gan sevi, gan savus vecākus, novedot visas iesaistītās puses iluzorā bezizejā.

Pēc likuma gara vērtējot, šāda rakstura atkarības izraisīšana ir nenoliedzami noziedzīgam nodarījumam pielīdzināmu darbību kaitīgās sekas, pat tad, ja šobrīd vēl šādas darbības nav aizliegtas ar kādu formālu Krimināllikuma normu, jo sevišķi, ja tās iestājušās nepilngadīgām personām9. Krimināllikuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā10, taču nav pamata uzskatīt, ka ar to stāšanos spēkā problēmai tiks rasts visaptverošs risinājums un nekas cits vairs nebūs jādara.

Jau šobrīd jāplāno prevencijas pasākumi – kur skaidri apzinātas mērķa grupas un metodes. Šajā gadījumā prevencijas pasākumi ir veicami tieši ar vecākiem vai personām, kas tos aizstāj – cilvēkiem, kuri atbildīgi par bērnu un ir bērnam vistuvāk, un tad - arī ar bērniem. Tieši vecākiem ir labi jāapzinās, kādā veidā bērniem atkarības rodas, tostarp - no vājām bērna un vecāku attiecībām, no vecāku neprasmes veidot stipras un abpusēji cieņpilnas attiecības ar bērnu, bērna laika plānošanas iemaņu trūkuma un citiem sociāla rakstura iemesliem11, kuru esamību ģimenē citas personas izmanto savu noziedzīgo rūpalu attīstīšanai uz bērnu veselības un arī mūsu valsts nākotnes rēķina. Ja bērnu vecāki būs spējīgi atpazīt riskus un rīkoties proaktīvi, bērni būs daudz lielākā emocionālā un fiziskā drošībā. Svarīgi, lai vecākiem būtu iespējams saņemt atbalstu, pirms bērns nodarījis kaitējumu savai veselībai. Liela loma šajā prevencijas darbā ir pašvaldību sociālo dienestu, izglītības iestāžu un policijas starpinstitūciju sadarbībai.

"Ir iespējams iemācīties atpazīt, mazināt un novērst riskus, kas var novest pie kaitīgām sekām. "

Ja "legālo nāvi" nav iespējams izskaust visā pilnībā, to ir iespējams kontrolēt tāpat kā citas kaitīgas vielas, tomēr tas nebūs izdarāms vienā dienā. "Lai gan Liepājā apreibinošo vielu legālo tirdzniecības vietu vairs nav, policija joprojām turpina cīnīties ar narkotisko vielu izplatītājiem, bet mediķi ar "spaisu" lietošanas izraisītajām sekām. Narkologi pauž neizpratni – ja ātri vien var aizliegt, piemēram, atsevišķas pārtikā esošas kaitīgas ķīmiskās vielas, kāpēc tādā pašā veidā nevar izskaust "spaisus", zinot to, ka tas ir veselību degradējoši."12 Zināms, ka ir virkne preču veidu, kuras bērniem jau tagad ir aizliegts pārdot, piemēram, alkohols, cigaretes, tabaka un citas. Jājautā – ar kādu mērķi "ūdens pīpes tīrāmais līdzeklis" vispār ir pārdodams bērnam; to pašu jautājumu varētu attiecināt arī uz citām ķīmiska rakstura vielām, kas var bērniem izrādīties kaitīgas. Piemēram, pat pieaugušiem cilvēkiem, pērkot atsevišķas lauksaimnieciski izmantojamās ķimikālijas vai grauzēju apkarošanas ķīmijas preces, ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti, un veikals reģistrē ziņas par pircēju un tam pārdoto preču veidu un daudzumu.

Vadoties no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) publiskotajiem datiem13, bērnu skaits Latvijā ik gadu samazinās: 2007.gadā Latvijas pašvaldībās bija fiksēti 408 012 bērni, 2010.gadā – 380 835, bet 2013.gadā tikai 362 867 bērni. Faktiski šodien mums ir par 45 145 bērniem mazāk nekā 2007.gadā. Šis fakts norāda, ka saudzīga un gādīga attieksme mūsu valstī pret katra esošā bērna veselību un dzīvību ir mūsu pašu attieksme pret savu personisko nākotni. Pat apzinoties minētā svarīgumu, ikvienam bērnam un ģimenei nebūs iespējams blakus nolikt policistu, taču ir iespējams iemācīties atpazīt, mazināt un novērst riskus, kas var novest pie kaitīgajām sekām.

Šeit jāpiekrīt Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieka Jāņa Bekmaņa LV portālā paustajam viedoklim: "Jauno psihotropo vielu izplatības jautājums nav tik vienkāršs, kā daudziem pēdējo nedēļu polemikā iesaistītajiem, iespējams, gribētos pasniegt. Problēma vispirms ir gan sociālpsiholoģiska, gan sociālekonomiska. Tās sakne nav meklējama tikai policijas un muitas spējā sodīt šo vielu izplatītājus un apgrūtināt viņiem iespējas turpināt rūpalu, bet arī katra sabiedrības locekļa spējā atturēties pašam un atturēt savus tuvākos no šādu vielu lietošanas, kā arī valsts un jo īpaši pašvaldību spējā īstenot iedarbīgus un mērķtiecīgus atkarību profilakses pasākumus. Diemžēl tā ir joma, kuru publiskajā telpā reti kurš uzsver, kaut arī ir pašsaprotami, ka jebkuras preces tirgu var ierobežot tikai tad, ja vienlaikus aktīvi rīkojas gan tās piedāvājuma, gan arī pieprasījuma samazināšanā."

Turpmāk vēl.


1 Aizdomās par "spaisa" lietošanu slimnīcās nogādātas sešas personas. Svētdiena, 2014.gada 30.marts

2 Slimnīcā nonāk indīgo augu maisījuma upuri, jaunākajam - 12 gadi. Sestdiena, 2014.gada 29.marts

3 Legālās un nelegālās apreibinošās vielas

4 Narkologs: "Legālās narkotikas ir apsmidzinātas ar īstu indi", 28.02.2014

5 Latvijā legālās narkotikas izdzēš talantīgā Eduarda dzīvību, vēsta laikraksts; 14.02.2014

6 Legālās narkotikas tirgo arī Rīgas pašvaldībai piederošos īpašumos, 20.10.2013

7 Latvijas Ārstu biedrība: Narkotikas nevar būt legālas. 31.03.2014;

8 Turpat

9 Publikācijas tapšanas brīdī grozījumi Krimināllikumā, kas paredz atbildību, vēl nav stājušies spēkā

10 Grozījumi Krimināllikumā, pieņemti 27.03.2014 otrajā lasījumā

11 I.Kronberga, Ž.Zermatēns. Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā likumpārkāpumu prevencija, 2012

12 Bodītes slēgtas, bet "spaisu" sērga turpinās, 28.03.2014

13 PMLP, Statistika – arhīvs

Labs saturs
6
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU