TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Zaida Kalniņa
LV portāls
Linda Ņikona
LV portāls
17. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
8
8

Kā tiek izpildīts kriminālsods pieaugušajiem – sabiedriskais darbs

LV portālam: KARĪNA GROMOVA, Valsts probācijas dienesta Resocializācijas departamenta Uzraudzības, piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadošā eksperte.

Gada laikā vidēji deviņi tūkstoši personu kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem, lai izciestu tiesas vai ar prokurora priekšrakstu piemēroto kriminālsodu – sabiedrisko darbu. Par to, kādas ir šī soda veida piemērošanas nianses pieaugušajiem, klausieties raidierakstā “Kā likums!”.

“Šis soda veids tiek piespriests bieži. Kopumā arvien vairāk personu saņem šādu kriminālsodu. To ietekmējuši arī Krimināllikuma grozījumi, ar kuriem paplašinātas sabiedriskā darba kā soda veida sankcijas,” raidierakstā “Kā likums!” LV portālam atzīst ilggadējā Valsts probācijas dienesta amatpersona Resocializācijas departamenta Uzraudzības, piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadošā eksperte Karīna Gromova.

Šī kriminālsoda izpildi un uzraudzību nodrošina Valsts probācijas dienests.

Tiesa vai prokurors sabiedrisko darbu pieaugušām personām var piemērot gan par mantiskiem, gan par vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, gan par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā, gan narkotisko vielu lietošanu, glabāšanu un realizēšanu. 

“Visbiežāk šis soda veids tiek piemērots par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem – zādzībām, krāpšanām, piesavināšanos nelielā apmērā –, kā arī par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola un apreibinošo vielu ietekmē. Sabiedrisko darbu piemēro arī par ierobežojumu pārkāpšanu, piemēram, par braukšanu pie stūres, kad tiesības ir atņemtas,” stāsta K. Gromova.

Kriminālsoda sabiedriskais darbs izpilde

 

2020

2021

2022

2023

Sabiedriskais darbs – kriminālsods (kopumā strādāja)

8054

8605

9485

9099

Avots: Valsts probācijas dienests.

Sabiedrības labā nostrādājamais laiks

Par pastrādāto noziedzīgo nodarījumu sabiedrisko darbu personai piemēro darba stundās. Tās var būt 40280 stundas. Situācijās, kad pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem tiek noteikts galīgais sods, sabiedriskajā darbā nostrādājamo stundu skaits var sasniegt pat 420 stundas.

Pēc lēmuma stāšanās spēkā personai desmit darba dienu laikā ir jāpiesakās Valsts probācijas dienestā, lai uzsāktu soda izpildi. Notiesātā persona uz soda izpildes laiku kļūst par probācijas klientu.

“Sabiedriskā darba izpildē pavadītais laiks lielā mērā ir atkarīgs no paša probācijas klienta iespējām. Tā kā to veic no darba un mācībām brīvajā laikā, sabiedriskā darba minimums nedēļā ir 12 stundas. Bet, ja persona nav nodarbināta, tad sabiedriskā darba izpildei vienā dienā var veltīt astoņas stundas,” norāda K. Gromova.  

Disciplīna, savlaicīga komunikācija un atbildība

Darbs ar probācijas klientu tiek organizēts strukturēti, cieņpilni, ņemot vērā personas prasmes, izglītību un noslodzi, taču liela nozīme ir arī paša klienta atbildīgumam un disciplinētībai, tam, vai viņš savas lietas vadītāju pastāvīgi informē par darba izpildi.

“Probācijas klientu pēc ierašanās Valsts probācijas dienestā vispirms iepazīstinām ar sabiedriskā darba izpildes kārtību. Tiek izskaidrots, kādi būs viņa pienākumi, kur notiks sabiedriskā darba izpilde un ka darbs veicams atbilstoši sastādītajam grafikam.

Skaidrojam, ka tiks ieskaitītas tikai tās darba stundas, kuras atbilstoši grafikam būs faktiski nostrādātas. 

Nereti probācijas klients ir apjucis un nezina, cik stundu sabiedriskajā darbā viņam būs jāpavada. Mēdzam sastapties arī ar noliegumu, kad persona neatzīst savu vainu. Tad sarunas laikā piespriestais sods tiek izskaidrots, nereti nākas arī klientu motivēt,” pieredzē dalās K. Gromova.

Valsts probācijas dienesta eksperte uzsver, ka probācijas klients pats piedalās darba grafika sastādīšanā.  

Grafiks tiek sagatavots, ievērojot probācijas dienesta klienta noslodzi pamatdarbā vai izglītības iestādē.

“Izskaidrojam, klientam jārīkojas, ja mainās apstākļi, piemēram, ja viņš nevar ierasties uz sabiedriskā darba izpildi, ir saslimis, jūtas slikti. Tāpat probācijas klients tiek informēts par to, kā tiks pārbaudīta darba veikšana un kādas būs sekas, ja viņš noteiktajā laikā neieradīsies uz sabiedriskā darba izpildi.”

Pēc iespējas atbilstoši un jēgpilni darbi sabiedrības labā

Lai gan visbiežāk probācijas klienti tiek iesaistīti dažādos labiekārtošanas, teritoriju sakopšanas darbos, izraugoties konkrētajai personai piemērotāko darbu, tiek ņemtas vērā viņa prasmes, iemaņas, izglītība, vecums, fiziskās spējas u. c. kritēriji.

“Piemēram, probācijas klients, kam bija izglītība mežizstrādē, izkopa koku stādījumu jaunaudzi, savukārt probācijas kliente ar kinologa izglītību socializēja suņus dzīvnieku patversmē. Cita probācijas kliente ar friziera izglītību sniedza friziera pakalpojumu pansionāta iemītniekiem. Piemeklējot probācijas klientam atbilstošāko sabiedrisko darbu, mēs raugāmies, lai tā izpilde būtu pēc iespējas jēgpilnāka,” uzsver K. Gromova.

Ne vienmēr visas soda izpildē piespriestās darba stundas tiek nostrādātas pie viena darba devēja. Situācijas ir dažādas, un mēdz būt gadījumi, kad sabiedriskā darba izpildes laikā ir nepieciešams mainīt darba devēju. Iemesli ir dažādi – piemēram, tiek atrasts atbilstošāks darbs, ir izveidojies konflikts starp darba devēju un probācijas klientu u. c.

Pārkāpumus redz, un tiem ir sekas

Uzklausot Valsts problācijas dienesta pārstāves stāstījumu par soda izpildes nodrošināšanu, nākas secināt, ka dienesta darbinieki pret sodītajām personām izturas pretimnākoši. 

Dienesta iekšējā kārtība paredz, ka uz klientu pārkāpumiem, kas nav reti gadījumi, tiek reaģēts vienmēr, tomēr sākumā – bez papildu sankcijām.

Situācijā, kad klients noteiktajā laikā neierodas pie darba devēja, Valsts problācijas dienesta amatpersona vispirms mēģina ar šo cilvēku sazināties un noskaidrot neierašanās apstākļus. Ja sazināties neizdotas, jo tālrunis ir izslēgts, tad klientam tiek sagatavots uzaicinājums ierasties dienestā, vienlaikus norādot pārkāpuma saturu – neierašanās sabiedriskā darba izpildes vietā. Pēc uzaicinājuma saņemšanas klientam ir pienākums ierasties Valsts probācijas dienestā un sniegt skaidrojumu.

“Probācijas klientam, kas ir pārkāpis noteikumus, jāsniedz paskaidrojums. Lietas vadītāja kompetencē ir to izvērtēt un lemt par brīdinājuma izsniegšanu vai jauna darba grafika sagatavošanu, lai sabiedriskā darba izpildi turpinātu. Ja brīdinājums netiek ņemts vērā, tad Valsts probācijas dienests nosūta tiesai iesniegumu par soda aizstāšanu. Tiesas kompetencē ir lemt par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu,” skaidro K. Gromova.

 

Kriminālprocesa likums

646. pants. Sabiedriskā darba aizstāšana

(1) Ja persona, kura notiesāta ar sabiedrisko darbu vai kurai sabiedriskais darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, bez attaisnojoša iemesla to nepilda, tiesnesis sabiedrisko darbu aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.

“Nereti brīdinājums ir labs līdzeklis, lai mainītu probācijas klienta uzvedību, – nenostrādātās četras sabiedriskā darba stundas tiesa aizstāj ar vienu brīvības atņemšanas dienu,” stāsta Valsts probācijas dienesta vadošā eksperte.

Priekšzīmīgs darbs – iespēja izciest mazāku sodu

Sabiedriskā darba izpildi apliecina kontroles reģistra veidlapa, kurā saskaņoti ar darba devēju tiek atzīmēts, cik darba stundas atbilstoši grafikam ir nostrādātas.

Pozitīvā ziņa sabiedriskā darba veicējiem ir tā, ka normatīvie akti paredz tiesības Valsts probācijas dienesta amatpersonai tiesai nosūtīt iesniegumu par probācijas klienta atbrīvošanu no turpmākās soda izpildes, ja persona sabiedrisko darbu veic priekšzīmīgi, ar pozitīvu attieksmi un ir nostrādāta vismaz puse no visām soda izpildes stundām.

“Sabiedriskais darbs ir iespēja personai par pastrādātajiem noziedzīgajiem nodarījumiem izciest sodu sabiedrībā, kas vienlaikus ir mazāka iejaukšanās viņas dzīvē. Mēs kā dienests un darba devēji redzam, ka sabiedriskā darba izpildes laikā tiek padarīts daudz vērtīga. Ne mazāk būtiski ir tas, ka, strādājot sabiedrisko darbu, klienti ir ieguvuši jaunas noderīgas prasmes. Ir arī ne mazums probācijas klientu, kam sabiedriskā darba izpildes vieta ir kļuvusi par pastāvīgo darbavietu,” tā sabiedriskā darba ieguvumus raksturo K. Gromova.

Raidieraksta sarunā klausieties par to, kā Valsts probācijas dienests strādā ar probācijas klientiem, izpildot kriminālsodu sabiedriskais darbs.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI