TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
14. aprīlī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
7
7

Tieslietu akadēmijas projekts atklāts, bet vēl jāpiepilda ar saturu

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Paula Čurkste, LETA.

Tieslietu ministrijas un Tieslietu padomes uzraudzībā ir uzsākts projekts “Tieslietu akadēmija”, kas paredz līdz 2025. gadam izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides mācību centru. Projekta atklāšanas pasākumā, kas norisinājās 12. aprīlī, tika uzsvērta Tieslietu akadēmijas izveides nozīmība, tomēr vēl daudz jāiegulda, lai mācību iestāde sekmīgi uzsāktu darbību.

īsumā
 • Tieslietu ministre: “Mūžizglītība un profesionālā izaugsme ir kļuvusi par mūsdienu sabiedrības prasību ikvienā profesijā, bet tiesu varai piekritīgajās profesijās tas ir īpaši nozīmīgi, jo bez stipras tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas nav iespējama ne spēcīga demokrātija, ne laba pārvaldība, ne stabila un ilgtspējīga sabiedrības un valsts attīstība.”
 • Tieslietu ministrija norādījusi, ka esošā kvalifikācijas celšanas sistēma tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem un izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos ir fragmentēta, nav ilgtspējīga un efektīva.
 • Tieslietu akadēmijā ir plānots īstenot kompleksu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai, veicinot gan sākotnējās mācības (tai skaitā mācības tiesneša un prokurora amata kandidātiem), gan kvalifikācijas pilnveides programmas, gan inovāciju, pētniecības un starptautiskās sadarbības kompetenci.
 • Līdz nākamā gada beigām paredzēts izveidot nepieciešamo normatīvo bāzi Tieslietu akadēmijas darbībai, tostarp definējot iestādes struktūru, pārvaldību un darbības virzienus, kā arī sagatavot konceptuālos redzējumus par programmu attīstību noteiktām mērķauditorijām.

Tieslietu ministrijas un Tieslietu padomes uzraudzībā Tiesu administrācija sadarbībā ar projekta partneriem – Latvijas Republikas Prokuratūru, Augstāko tiesu un Iekšlietu ministriju – līdz 2026. gadam īstenos Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas “Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide” projektu “Tieslietu akadēmija”.

Projekta rezultātā tiks izveidots vienots tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (jautājumos, kas ir būtiski efektīvai tiesas procesa norisei) kvalifikācijas pilnveides mācību centrs – Tieslietu akadēmija.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere projekta “Tieslietu akadēmija” atklāšanas pasākumā

“Šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka ir pamatoti noteikta augsta latiņa atlases prasībām jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem, tāpat ar vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanu mēs sagaidām no jaunajiem – jurista kvalifikāciju ieguvušajiem – kolēģiem augstu kvalitāti un profesionalitāti. Taču mūsdienu dinamiskais laiks parāda to, ka arī pieredzējušiem kolēģiem, ekspertiem un lietpratējiem ir sevi nepārtraukti jāpilnveido. Daļu no tiesību piemērotājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, protams, var iegūt tikai praksē, bet liela daļa šo zināšanu ir tādas, kuru iegūšanai nepieciešamas īpašas apmācības. Mūžizglītība un profesionālā izaugsme ir kļuvusi par mūsdienu sabiedrības prasību ikvienā profesijā, tomēr tiesu varai piekritīgajās profesijās tas ir īpaši nozīmīgi, jo bez stipras tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas nav iespējama ne spēcīga demokrātija, ne laba pārvaldība, ne stabila un ilgtspējīga sabiedrības un valsts attīstība. Tiesības attīstās visās jomās – privāttiesībās, valsts tiesībās un starptautiskajās tiesībās –, tāpēc ir būtiski visiem tiesību piemērotājiem būt klātesošiem šajā attīstībā.”

FOTO: Paula Čurkste, LETA.

“Šobrīd esam nonākuši līdz tam, ka ir pamatoti noteikta augsta latiņa atlases prasībām jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem, tāpat ar vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena ieviešanu mēs sagaidām no jaunajiem – jurista kvalifikāciju ieguvušajiem – kolēģiem augstu kvalitāti un profesionalitāti. Taču mūsdienu dinamiskais laiks parāda to, ka arī pieredzējušiem kolēģiem, ekspertiem un lietpratējiem ir sevi nepārtraukti jāpilnveido. Daļu no tiesību piemērotājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, protams, var iegūt tikai praksē, bet liela daļa šo zināšanu ir tādas, kuru iegūšanai nepieciešamas īpašas apmācības. Mūžizglītība un profesionālā izaugsme ir kļuvusi par mūsdienu sabiedrības prasību ikvienā profesijā, tomēr tiesu varai piekritīgajās profesijās tas ir īpaši nozīmīgi, jo bez stipras tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas nav iespējama ne spēcīga demokrātija, ne laba pārvaldība, ne stabila un ilgtspējīga sabiedrības un valsts attīstība. Tiesības attīstās visās jomās – privāttiesībās, valsts tiesībās un starptautiskajās tiesībās –, tāpēc ir būtiski visiem tiesību piemērotājiem būt klātesošiem šajā attīstībā.”

Tieslietu akadēmijas nepieciešamība

Tieslietu ministrija norādījusi, ka esošā kvalifikācijas celšanas sistēma tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem un izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos ir fragmentēta, nav ilgtspējīga un efektīva.

Tieslietu auditā 2021. gadā Valsts kontroles veiktās revīzijas “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” rezultātā tika konstatēts, ka vismaz 69% gadījumu no revīzijā analizētajām lietām konstatējams vienotas izpratnes trūkums izmeklētāju un prokuroru vai prokuroru vidū, vai starp prokuroru un tiesu, savukārt vismaz 37% gadījumu fiksējamas pieļautas kļūdas tiesību normu piemērošanā vai nepietiekama izpratne par pierādāmajiem apstākļiem konkrēta noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanai. Vienotas izpratnes trūkums par Krimināllikuma normu piemērošanu veicina kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu un ekonomikas jomā ieilgšanu un situāciju, ka līdzīgos vai salīdzināmos apstākļos vienā gadījumā personas tiek sauktas pie kriminālatbildības, savukārt otrā – netiek.1

Vairāk par tēmu LV portālā >>

Projekta “Tieslietu akadēmija” atklāšanas pasākumā Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs skaidroja, ka līdz šim tiesnešu apmācību ļoti labi veicis Tiesnešu mācību centrs, taču centra sabiedriskās organizācijas statuss rada ierobežojumus: “Tie ir ierobežojumi budžeta dēļ, nespēja plānot centra darbību, jo darbu organizācija notiek ar iepirkumiem, kas bieži vien nav prognozējami, bet tiesām vajag stabilitāti, jo tikai stabilitāte var nodrošināt tiesu neatkarību.”

Plānots, ka Tieslietu akadēmija būs pastāvīga un vienota kvalifikācijas pilnveides mācību institūcija, kas tiks veidota kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona.

Akadēmijas uzdevums būs nodrošināt, ka tiesu sistēmas profesionāļiem ir iespēja uzturēt un pilnveidot ar tiešajiem darba pienākumiem saistītas specifiskas zināšanas un prasmes.

Tieslietu akadēmijā ir plānots īstenot kompleksu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai, veicinot gan sākotnējās mācības (tai skaitā mācības tiesneša un prokurora amata kandidātiem), gan kvalifikācijas pilnveides programmas, gan inovāciju, pētniecības un starptautiskās sadarbības kompetenci.

A. Strupišs uzsvēra, ka apmācība ir ļoti svarīga tām personām, kuras tikai plāno kandidēt uz tiesneša amatu. Tieslietu padomes pieredze rāda, ka ir grūti atrast piemērotus kandidātus tiesneša amatam, jo bieži vien spējīgākie profesionāļi nemaz nepiesakās. Tāpēc sākotnējās apmācības varētu iedrošināt un arī paplašināt potenciālo kandidātu loku. Jāpiebilst, ka tiesnešu sākotnējā apmācība pat vairākus gadus tiek praktizēta arī citās valstīs.

Savukārt ģenerālprokurors Juris Stukāns akcentēja, ka beidzot Latvijā ir secināts, ka arī prokuroriem ir nepieciešama tālāka zināšanu attīstīšana un kvalifikācijas uzlabošana, jo līdz šim prokuroru kvalifikācijas celšanai nav piešķirti līdzekļi.

Arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele norādīja: “Tieslietu akadēmijas veidošana ir jāuztver kā milzīga iespēja risināt tās problēmas, kuras līdz šim esam apzinājuši. Mums ir iespēja skaidri un konkrēti definēt, kāds ir Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts ideālais tiesnesis, prokurors un policijas darbinieks, un Tieslietu akadēmija var saturiski piepildīt ar to, kas nepieciešams, lai nonāktu pie definētā ideāla.”

Veicamie darbi

Projektu pārrauga tieslietu ministra 2022. gada 21. novembrī izveidotā Uzraudzības padome, kas sastāv no Tieslietu ministrijas un Tieslietu padomes pārstāvjiem. Tā pieņem stratēģiskus lēmumus saistībā ar Tieslietu akadēmijas projekta ieviešanu un virzību atbilstoši prioritātēm tieslietu jomā.

Lai nodrošinātu Tieslietu akadēmijas izveidi, projektā plānotas šādas pamatdarbības:

 • esošās situācijas novērtējums (plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām);
 • mācību programmu izstrāde (plānota 10 programmu izstrāde) un to ieviešana (tiks nodrošināta no 2023. gada otrā pusgada līdz 2026. gada pirmajam pusgadam, rīkojot līdz 300 mācību semināru);
 • mācību vides izveide – telpu pielāgošana, aprīkojuma nodrošināšana (līdz 2024. gada 4. ceturksnim).

Tiesu administrācijas Attīstības departamenta direktore Anna Skrjabina informēja, ka līdz nākamā gada beigām plānots izveidot nepieciešamo normatīvo bāzi Tieslietu akadēmijas darbībai, tostarp definējot iestādes struktūru, pārvaldību un darbības virzienus, kā arī sagatavot konceptuālos redzējumus par programmu attīstību šādām mērķauditorijām:

 • tiesnešiem ar pieredzi līdz 3 gadiem;  
 • prokuroriem ar pieredzi līdz 5 gadiem;
 • tiesnešiem ar pieredzi (3 un vairāk gadi);
 • prokuroriem ar pieredzi (5 un vairāk gadi);
 • tiesu darbiniekiem, uzsākot darbu tiesā;
 • prokuroru palīgiem, uzsākot darbu prokuratūrā;
 • tiesu darbiniekiem ar pieredzi;
 • prokuroru palīgiem ar pieredzi;
 • starpdisciplinārai auditorijai;
 • vadītājiem tiesā un prokuratūrā.

FOTO: Paula Čurkste, LETA.

Tieslietu akadēmija nebūs “brīnumnūjiņa”

Projekta “Tieslietu akadēmija” atklāšanas pasākumā notika arī tiesību ekspertu diskusija par sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, kā rezultātā tika secināts:

 • sabiedrības zemā uzticība tiesu varai varētu būt skaidrojama ar tiesu varas pašpārliecības trūkumu komunikācijā ar sabiedrību;
 • lai veicinātu sabiedrības uzticību tiesu varai, ir nepieciešami caurskatāmi tiesas procesi un saprotami to rezultāti, tādēļ tiesu varai ir jādefinē skaidri kritēriji šiem procesiem;
 • Tieslietu akadēmija nebūs “brīnumnūjiņa”, kas atrisinās visas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas, bet viens no līdzekļiem, kas līdztekus citiem jau esošajiem, piemēram, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, Tiesnešu disciplinārkolēģijai, palīdzēs uzlabot tiesu varas darbu.

Publikācijā izmantoti šī gada 12. aprīlī notikušajā projekta “Tieslietu akadēmija” atklāšanas pasākumā paustie viedokļi.

1 https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/uzraudzibas-padome-apstiprina-tieslietu-akademijas-izveides-projektu

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI