SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
04. jūnijā, 2024
Lasīšanai: 16 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
9
9

Kurus iedzīvotājus, kādiem gadījumiem un kādā apmērā sociāli apdrošina valsts

FOTO: Zane Bitere, LETA.

Vecāki bērna kopšanas laikā, strādājošie darbnespējas periodā, nestrādājošie cilvēki ar invaliditāti, Valsts aizsardzības dienesta karavīri, diplomātu laulātie – šīs un vēl daudzas citas iedzīvotāju grupas sociāli apdrošina valsts, veicot iemaksas no pamatbudžeta vai speciālā budžeta. Līdz ar to iedzīvotājiem veidojas pensijas stāžs un pensijas kapitāls, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, invaliditātes pensiju, atsevišķām grupām – arī maternitātes un paternitātes pabalstu.

Valsts ar tiesību aktiem veido sistēmu un nosaka apdrošināmo personu loku. Iemaksām valsts tērē nodokļu maksātāju naudu, pēc tam apdrošinātajiem ir tiesības uz pensiju, bezdarbnieka pabalstu un citiem pakalpojumiem – arī no budžeta.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir obligāts maksājums speciālajā budžetā, kas dod tiesības personai saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. pantā ir noteiktas sociāli apdrošināmās personas. Lielākā obligāti apdrošināmo grupa ir darba ņēmēji no 15 gadu vecuma un pašnodarbinātie.

VSAOI likme vispārējā gadījumā, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09%, no kuriem 23,59% maksā darba devējs, 10,50% darba ņēmējs.

Darba ņēmējs ir apdrošināts visiem gadījumiem:

  • valsts pensijai;
  • bezdarbam;
  • pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
  • invaliditātei, maternitātei;
  • paternitātei un slimībai;
  • vecāku apdrošināšanai;
  • veselības apdrošināšanai.

Piemēram, darbinieka bruto alga ir 800 eiro. No šīs algas tiek ieturētas iemaksas 84 eiro apmērā. Darba devējs no saviem līdzekļiem par darbinieku veic VSAO iemaksas 188,72 eiro apmērā.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums ir vismaz minimālā alga (šogad – 700 eiro mēnesī), iemaksu likme ir 31,07%. Iemaksu veicējs ir apdrošināts visam pašnodarbinātā apdrošināšanas grozam – pensijai, invaliditātei, maternitātei, paternitātei un slimībai, vecāku apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai.

Piemēram, pašnodarbinātais veic iemaksas no 700 eiro mēnesī. Maksājums ir 217,49 eiro.

Ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniedz 700 eiro, tad no ienākuma 10% jāiemaksā pensiju apdrošināšanai. Tā ir apdrošināšana tikai vecuma pensijai, šīs iemaksas nodrošina pensijas stāžu un veido pensijas kapitālu.

Piemēram, pašnodarbinātais veic iemaksas no 500 eiro ienākuma mēnesī. Maksājums ir 50 eiro.

 

Plašāk par tēmu >>

 

Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai – 22 dažādām iedzīvotāju grupām

Valsts iemaksā VSAOI par personām, kuras objektīvi kādā periodā vai arī ilgstoši nevar veikt obligātās iemaksas, jo nav ne darba ņēmēji, ne pašnodarbinātie, kuri primāri ir pakļauti sociālajai apdrošināšanai un kuriem obligāti jāveic iemaksas, vai arī par personām, kurām kādā periodā objektīvu apstākļu dēļ nav ienākumu, no kā jāveic iemaksas.

Valsts no budžetiem veic iemaksas par 22 dažādām iedzīvotāju grupām.

Atšķirībā no darba ņēmējiem (par kuriem iemaksas veic gan darba devējs, gan viņi paši, jo tās tiek ieturētas no algas), valsts apdrošina mazākam skaitam gadījumu, proti, atsevišķiem riskiem – pensijai, invaliditātei, bezdarbam.

Tas nozīmē, ka attiecīgo sociālās apdrošināšanas pakalpojumu var saņemt tikai konkrētās situācijās – ja pienācis pensijas vecums, zaudēts darbs vai iegūta invaliditāte –, jo tiesības uz šo pakalpojumu ir nodrošinājusi valsts, cilvēka vietā veicot iemaksas.

Iemaksas vecuma pensijai – visos gadījumos

Visos gadījumos valsts veic iemaksas vecuma pensijai, un šo iemaksu likme ir vienāda – 20% no iemaksu objekta. Tas nozīmē, ka no valsts par personu veiktajām iemaksām pensiju kapitālam tiek novirzīti 20% no reģistrētā iemaksu objekta.

Vairākas atbalsta grupas ir apdrošinātas arī invaliditātei jeb invaliditātes pensijai un pret bezdarbu. Piemēram, vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta saņēmēji ir apdrošināti pensijai, pret bezdarbu un invaliditāti.

Tikai vienai grupai – personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu (VAD), – tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā pienākas valsts sociālā apdrošināšana ne tikai pensijai, bezdarbam un invaliditātei, bet arī maternitātei, paternitātei, slimībai un vecāku apdrošināšana.

Katrai valsts atbalsta grupai atšķirīgs iemaksu objekts

Sociālās apdrošināšanas pabalstu saņēmējiem iemaksu objekts ir konkrētajai personai piešķirtā pabalsta – slimības,  maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka, vecāku pabalsta – apmērs. Vairākos gadījumos – iemaksu objekts ir atsevišķi noteikts tiesību aktos.

Bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem tas ir 171 eiro mēnesī (ko maksā līdz bērna pusotra gada vecumam), VAD karavīriem – 71,14 eiro, personai, kuras laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstī, – 1000 eiro.

No 2022. gada 1. jūlija par personu, kura kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un vienlaikus saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, sociālās apdrošināšanas iemaksas šīs personas pensijas, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas no iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs.

Personas, par kurām tiek veiktas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem (2024. gada likmes)

Apdrošināmās personas statuss; iemaksu objekts, no kura tiek veiktas obligātās iemaksas

Kopīgā likme

Pensijai

Bezdarbam

Invaliditātei

1. Vecāku pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts no 01.07.2022. – vecāku pabalsts)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

2. Vecāku pabalsta saņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai kuram tā ir piešķirta, t. sk. priekšlaicīgi (iemaksu objekts no 01.07.2022. vecāku pabalsts)

20%

20%

3. Bērna kopšanas pabalsta saņēmējs, kas kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (iemaksu objekts – 171 eiro)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

4. Persona ar invaliditāti, kura nav reģistrēta kā darba ņēmējs vai nav sociāli apdrošināta kā pašnodarbinātais (iemaksu objekts

2024. gadā: 683,29 eiro (50% no 2023. gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, kas bija 1366,58 eiro))

20%

20%

5. Persona ar invaliditāti, kura nav reģistrēta kā darba ņēmējs vai nav sociāli apdrošināta kā pašnodarbinātais un kura saņem apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (iemaksu objekts – atlīdzība par darbspēju zaudējumu)

20%

20%

6. Bezdarbnieka pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts – bezdarbnieka pabalsts)

20%

20%

7. Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts – 71,14 eiro)

20%

20%

8. Slimības pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts– slimības pabalsts)

21,60%

20%

1,60%

9. Slimības pabalsta saņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai kuram tā ir piešķirta, t. sk. priekšlaicīgi (iemaksu objekts – slimības pabalsts)

20%

20%

10. Paternitātes pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts – paternitātes pabalsts)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

11. Maternitātes pabalsta saņēmējs

(iemaksu objekts – maternitātes pabalsts)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

12. Paternitātes pabalsta saņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai kuram tā ir piešķirta, t. sk. priekšlaicīgi (iemaksu objekts – paternitātes pabalsts)

20%

20%

13. Maternitātes pabalsta saņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai kuram tā ir piešķirta, t. sk. priekšlaicīgi (iemaksu objekts – maternitātes pabalsts)

20%

20%

14. Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmējs (iemaksu objekts – 171 eiro)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

15. Persona, kura atrodas ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā (iemaksu objekts: līdz 31.03.2023. 71,14 eiro; no 01.04.2023. – 1000 eiro)

21,60%

20%

1,60%

16. Persona, kuras laulātais pilda diplomātisko dienestu ārvalstī (iemaksu objekts: līdz 31.03.2023. 71,14 eiro;

no 01.04.2023. – 1000 eiro)

21,60%

20%

1,60%

17. Persona, kura uzturas ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja laulātais (iemaksu objekts līdz 31.03.2023. 71,14 eiro; no 01.04.2023. – 1000 eiro)

21,60%

20%

1,60%

18. Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmējs (iemaksu objekts – 171 eiro)

23,89%

20%

1,60%

2,29%

19. Sakaru virsnieka laulātais, kurš uzturas ārvalstī kopā ar šo sakaru virsnieku (iemaksu objekts līdz 31.03.2023. 71,14 eiro; no 01.04.2023. – 1000 eiro)

21,60%

20%

1,60%

20. Persona, kura veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus (iemaksu objekts – 71,14 eiro)

20%

20%

21. Persona, kura piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (iemaksu objekts – 71,14 eiro)

20%

20%

22. Persona, kura pilda VAD, tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā no 01.07.2023. (iemaksu objekts – 71,14 eiro)*

28,52%

20%

1,60%

2,29%

*VAD dienošajiem ir apdrošināšana arī maternitātei, paternitātei, slimībai (3,47%) un vecāku apdrošināšana (1,16%).

Kā papildinās pensijas kapitāls cilvēkiem, kuru pensijai iemaksas veic valsts

Tā kā iemaksu objekti, no kuriem valsts apdrošina atbalsta grupas, ir atšķirīgi, arī uzkrājums pensijai jeb kapitāls katrai grupai papildinās atšķirīgi.

Visām valsts atbalsta grupām pensijas kapitālam tiek pārskaitīti 20% no iemaksu objekta.

Piemēram, bezdarbnieka pabalsts 700 eiro apmērā ir iemaksu objekts, no kura valsts veic iemaksas. Pensijai tiek pārskaitīti 140 eiro. VAD karavīra apdrošināšanai iemaksu objekts ir 74,14 eiro. Pensijai tiek pārskaitīti 14,83 eiro. Ja darba ņēmējam slimības pabalsts ir 1100 eiro, tad pensijai tiek pārskaitīti 220 eiro. Diplomāta laulātais apdrošināts no 1000 eiro. Viņa pensijas kapitālam tiek pārskaitīti 200 eiro.

Kādu periodu ieskaita pensijas stāžā

Pabalstus cilvēki saņem atšķirīgu laiku. Bērna kopšanas pabalstu (171 eiro) – līdz bērna pusotra gada vecumam, bezdarbnieka pabalstu – līdz 8 mēnešiem, slimības pabalstu – kamēr ir darbnespējas B lapa un neiestājas izmaksas perioda ierobežojoši nosacījumi u. c.

Iemaksas pensijai (20%) no iemaksu objekta tiek veiktas par pabalsta saņemšanas periodu.

Piemēram, ja pirms bērna piedzimšanas nestrādājusī māmiņa bērna kopšanas pabalstu saņem no 2023. gada 15. janvāra līdz 2024. gada 14. jūlijam, tad pensijas stāžā tiek ieskaitīti pilni mēneši – no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada jūlijam. Tiesību normas nosaka, ka apdrošināšanas stāžā ieskaita mēnešus, kuros veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu

Puse atbalsta grupu ir apdrošinātas ne tikai pensijai, bet arī bezdarbam.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu nereti izmanto māmiņas, jo vēlas pabūt mājās ar bērnu ilgāk nekā pusotru gadu. Tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu ir nepieciešams noteikts apdrošināšanas stāžs – jābūt veiktām iemaksām vismaz 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā. Tā kā bērna kopšanas pabalsta saņēmēju valsts apdrošina bezdarbam, tad vecākam, kurš saņem šo pabalstu, pēc tam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.

Tāpat apdrošināšanas stāžs tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu veidojas arī citām sabiedrības grupām, par kuriem valsts veic iemaksas bezdarbam (vecāku pabalsta, slimības, maternitātes, paternitātes pabalsta u. c. saņēmējiem – skat. tabulu).

Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai

Invaliditātei ir apdrošināti vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un vairāku citu pabalstu un atlīdzību saņēmēji, kā arī personas, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu, tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

Mēneši, kuros tiek veiktas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai, veido personas apdrošināšanas stāžu invaliditātes pensijai, savukārt šo iemaksu apmērs tiek ņemts vērā vidējās apdrošināšanas algas aprēķinā.

No kādiem līdzekļiem nodrošina sociālās apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām nodrošina valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu reģistrēšanu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā (SAIS) sociāli apdrošināto personu kontos. Piemēram, par martā izmaksātu bezdarbnieka pabalstu, obligātās iemaksas SAIS reģistrētas maijā.

Obligātās iemaksas par personu tiek maksātas no valsts pamatbudžeta vai no attiecīgā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta.

Piemēram, par bezdarbnieka pabalsta saņēmēju obligātās iemaksas tiek veiktas no nodarbinātības speciālā budžeta, savukārt par nestrādājošu personu ar invaliditāti – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem var tikt veiktas, pamatojoties uz iestāžu sniegtajiem datiem par personām, kuras ir apdrošināmas. Piemēram, par valsts aizsardzībās dienesta dienošajiem obligātās iemaksas veic Aizsardzības ministrija.

Par personām, kuru laulātie pilda diplomātisko dienestu ārvalstī, obligātās iemaksas veic Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrija vai kāda cita ministrija. Par sakaru virsnieku laulātajiem obligātās iemaksas tiek veiktas no Valsts policijas pamatbudžeta līdzekļiem.

Par personām, kuras veic algotu pagaidu sabiedrisko darbu vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, obligātās iemaksas tiek veiktas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, pamatojoties uz NVA sniegto informāciju.

Kur atrast informāciju par valsts veiktajām iemaksām un reģistrēto apdrošināšanas stāžu

Kā cilvēks var uzzināt, par kādu periodu viņš ir apdrošināts un no kāda iemaksu objekta veiktas iemaksas?

Šo informāciju visērtāk iegūt, autorizējoties portālā latvija.gov.lv un izvēloties e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi”, kur izziņas veidā var saņemt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, tostarp no valsts budžeta veiktajām obligātajām iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem, sākot ar 1996. gadu. Šī informācija apskatāma izziņā “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”.

Piemēram, ja persona no VSAA ir saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, tad minētajā izziņā būs atspoguļots bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periods, informācija, ka par šo periodu iemaksas veiktas no nodarbinātības speciālā budžeta un uzrādīts ienākums, t. i., bezdarbnieka pabalsta apmērs, no kura obligātās iemaksas veiktas no valsts budžeta līdzekļiem.

LV portālu konsultēja VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte VITA CINĪTE un Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte LIENE KLISMETE. Paldies par sadarbību!

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI