SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
08. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
2
2

Daļa pašvaldību atbalsta pasākumu nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekasēšanu administrē pašvaldības un tas ir viens no kopumā astoņiem nodokļu parāda veidiem, ko, laikus piesakoties uz nomaksu un ievērojot nosacījumus, iespējams segt pamatsummas apmērā bez uzrēķinātajiem nokavējuma procentiem.

LV portāla infografika

Nodokļu atbalsta pasākumam no 1.oktobra var pieteikties arī nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki tajās pašvaldībās, kuras par to ir pieņēmušas saistošos noteikumus. Pretimnākšana parādniekiem būs visās deviņās pilsētu pašvaldībās un arī vairākos desmitos novadu.
Daudzas pašvaldības saistošos noteikumus izdevušas septembra beigās, ne visas tos tūliņ bija ievietojušas savās mājaslapās. Atsevišķas pašvaldības iedzīvotājus vienlaikus informē par šī nodokļa parādu summām novadā, kā arī ar piemēriem paskaidro nokavējuma naudas un soda naudas norakstīšanas iespēju.
īsumā

Nekustamā īpašuma nodokļu parādnieka iespēja:

  • Līdz 2011.gada 1.septembrim izveidojušos parādu sākt maksāt un nomaksāt garā termiņā;
  • Dzēst visu nokavējuma naudu;
  • Mēnesī jāsamaksā vismaz Ls 50;
  • Pēc pamatparāda samaksas un 10% soda naudas (ja tāda bijusi aprēķināta) samaksas, nodokļa parādu dzēsīs.

Nodokļa atbalsta pasākuma likums (stājās spēkā 23.augustā) paredz astoņu nodokļu veidu parādu samaksas termiņa pagarinājumu līdz 60 mēnešiem jeb pieciem gadiem. Samaksājot pamatparādu, kāds radies līdz 2011.gada 1.septembrim un līdz šā gada 1.oktobrim nav samaksāts, tiek dzēsta nokavējuma nauda un 90% no soda naudas. Veco parādu lietas jākārto ar nodokļu administrāciju: par septiņiem nodokļu veidiem – ar Valsts ieņēmumu dienestu, bet par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem – ar pašvaldībām.

Valdība 28.augustā pieņēma noteikumus Nr.600 " Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība", kas stājās spēkā 12.septembrī.

Likums pašvaldībām paredz izvēles iespējas. Ja pašvaldība vēlas piemērot atbalsta pasākumu saviem nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem, tai līdz 1.oktobrim bija jāpieņem attiecīgie saistošie noteikumi.

Latvijā ir 119 pašvaldības – deviņas republikas pilsētu un 110 novadu pašvaldības. Nodokļu maksātājiem (šajā gadījumā precīzāk – nemaksātājiem), kuriem kādā pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds un kuriem ir vēlme to nomaksāt ar likumā noteiktajiem atvieglotajiem nosacījumiem, jāuzzina, vai šī pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākumu (NAP) nekustamā īpašuma nodoklim. Noteikumus var meklēt pašvaldības mājaslapā.

Pilsētas piedalās

Visas pilsētu pašvaldības - Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas dome – ir pieņēmušas saistošos noteikumus par atbalsta pasākumu nekustamā īpašuma nodoklim. Pagājušās nedēļas vidū vēl nebija informācijas, vai par to ir lemts Jēkabpilī. Pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Bite LV portālu informēja, ka saistošie noteikumi Nr.27 "Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" pieņemti 27.septembrī, bet vēl nebija publicēti, jo nebija pagājis tam noteiktais laiks (5 dienas) pēc lēmuma pieņemšanas.

Rīgas dome informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki var pieteikties dalībai nodokļu atbalsta pasākumā, iesniedzot noteiktas formas iesniegumu domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5. Iesnieguma veidlapa ir publicēta Rīgas pašvaldības interneta vietnē www.eriga.lv sadaļā "Pakalpojumu apraksti" kategorijā "Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas" - pakalpojuma aprakstā "Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim". Šeit ir arī iesnieguma veidlapa, kas jāiesniedz pārvaldē, lai saņemtu informāciju par attiecīgo pamatparādu un ar to saistītajiem maksājumiem.

Rīgas dome oktobrī nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem nosūtīs arī uzaicinājumu pieteikties dalībai nodokļu atbalsta pasākumā un detalizētu informāciju par maksājumiem, pievienojot nepieciešamo veidlapu iesnieguma iesniegšanai.

Līdzīga ceļveža informācija atrodama arī citu pašvaldību ziņās iedzīvotājiem.

Rēzeknes dome saistošos noteikumus par atbalsta pasākuma piemērošanu apstiprinājusi jau 14.septembrī. Par pieteikšanos nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākumam pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja juriste Ilona Žavoronkova atgādināja arī šonedēļ.

Atsevišķas pašvaldības sniedz datus par konkrēto situāciju ar parādiem. Piemēram, Liepājā, pēc pašvaldības nodokļu administrācijas aprēķiniem, NAP attieksies uz 4500 nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. Saņemot pilnā apmērā nodokļu parādu, pašvaldības budžetā var iekasēt vairāk nekā 250 tūkstošus latu.

Rīgā prognozēts, ka uz atbalsta pasākumu varētu pieteikties apmēram  21 260 nodokļu maksātāju, kuriem uz to ir tiesības pretendēt atbilstoši likumam. Plānots, ka nekustamā īpašuma nodokļa papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā piecu gadu laikā būtu vairāk nekā 3,5 miljoni latu. Vienlaikus ir plānoti arī papildu izdevumi no Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes budžeta - 281 309 lati atbalsta pasākuma īstenošanas piecos gados.

Daugavpilī saskaņā ar pašvaldības NĪN administrēšanas datubāzi 2011.gada 1.septembrī nodokļa maksātāju nodokļa parādu kopējā summa bijusi 691 661 lats, t.sk. pamatparāds – 462 712 latu, nokavējuma nauda – 228 045 lati jeb 32,97%, un soda nauda – 904 latu apmērā. Pašvaldības informācijā norādīts, ka nav iespējams precīzi aprēķināt atbalsta apjomu, jo dalība pasākumā ir brīvprātīga.


Ne visi novadi ir atbalstījuši parādniekus

Apmēram 40 pašvaldību mājaslapās pagājušā nedēļā jau bija ievietota informācija par septembrī (galvenokārt pēdējās mēneša dienās) pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības nav lēmušas, iekams 12.septembrī nebija stājušies spēkā MK 600.noteikumi par NAP īstenošanas kārtību.

Mazsalacas novadā, kur saistošie noteikumi izdoti 19.septembrī, to paskaidrojumā norādīts uz šī nodokļa atbalsta pasākumu kā iespēju novērst krīzes sekas, jo nodokļu maksātāju ekonomiskais stāvoklis krasi pasliktinājies un nodokļu maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, tāpēc nepieciešams meklēt risinājumus, kas dotu iespēju tiem noteiktā periodā segt savas nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) un turpināt uzņēmējdarbību. Mazsalacā cer palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 14 500 latu, nokavējuma nauda – 7600 latu. Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā pašvaldības budžets varētu papildināties NĪN pamatparāda apmērā.

Arī Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot šo NĪN parāda apmaksas iespēju, īpaši pievēršot uzmanību, ka pieteikšanās iespēja ir tikai šogad. Uz nodokļu atbalsta pasākumu Siguldas novadā var pretendēt vairāk nekā 2000 personu, tostarp 137 juridiskas personas. 1692 no potenciālajiem atbalsta saņēmējiem pamatparāds nepārsniedz 100 latu, kopējā parāda summa ir aptuveni 2% no NĪN gada apjoma.

Salaspils novada dome nodokļu atbalsta pasākumus piemērot jau 12.septembrī, lai dotu iespēju Salaspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem samazināt NĪN maksājumu parādus, kas radušies līdz 2011.gada 1.septembrim, skaidrots novada mājaslapā. Saprotamībai piedāvāts piemērs: Iedzīvotājam ir parāds, kas radies laika periodā no 01.01.2008. līdz 01.09.2011. par kopējo summu 577 Ls. Piesakoties nodokļu atbalsta pasākumam un veicot maksājumus 50 latu apmērā turpmākos 8 mēnešus, pašvaldība iedzīvotājam dzēsīs nokavējuma naudu 190 latu apmērā. Tādējādi iedzīvotājam ir iespēja 577 latu vietā samaksāt 387 latus.

Dome atgādina: MK noteikumi Nr.600 paredz: ja nodokļu maksātājs nepilda uzņemtās saistības, administrācijai ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un sākt piedziņas darbības vispārējā kārtībā. Salaspils dome aicina arī tos iedzīvotājus, kam ir nelieli nekustamā īpašuma nodokļa parādi, nekavēties ar iesniegumu iesniegšanu, jo pretējā gadījumā pašvaldība būs spiesta uzsākt bezstrīdus NĪN parādu piedziņu.

"Pašvaldības piemēro atbalsta pasākumu NĪN parādiem, ja pieņemti saistošie noteikumi."

Ādažu novada mājaslapā izcelts jaunums, ka apstiprināti saistošie noteikumi NAP piemērošanai nekustamā īpašuma nodoklim novadā. Saskaņā ar noteikumus skaidrojošo informāciju nodokļa atbalsta pasākuma pamatparāds ir gandrīz 126 tūkstoši latu, aprēķinātā nokavējuma nauda – 20,5 tūkstoši latu, soda nauda – 4,2 tūkstoši latu. NAP rezultātā varētu tikt palielināti Ādažu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi par nodokļa atbalsta pasākuma pamatparāda summu, neveicot piedziņas darbības, kā arī tā rezultātā varētu netikt iekasēta nokavējuma nauda iepriekš minētajā apmērā un soda nauda 3,79 tūkstošu latu apmērā.

Dundagas novada informācija liecina, ka uz nodokļu atbalsta pasākumu pretendenti ir 310 fiziskas personas, kuru kopējais pamatparāds ir 18 793,50 latu (budžeta ieņēmums). Pamatparādam atbilstošā nokavējuma nauda – 10 563,61 lats (maksimālā dzēšamā summa). Informācijā par ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā norādīts, ka uz atbalsta pasākumu pretendenti ir 18 juridiskas personas, kuru kopējais pamatparāds ir Ls 6525,69 (budžeta ieņēmums). Pamatparādam atbilstošā nokavējuma nauda ir Ls 2886,81 (maksimālā dzēšamā summa).

Rūjienas novada nekustamā īpašuma nodokļa administratore Ludmila Rubika informācijā iedzīvotājiem izklāsta: nodokļu parādniekiem, kuri iesaistīsies nodokļu atbalsta pasākumā, būtu izdevīgi nomaksāt pamatparādu jeb NAP maksājumu noteiktā termiņā pakāpeniski, ilgstošā laika periodā, un pēc tā nomaksas nodokļu administrācija atbilstoši NAP likumam dzēstu visu nokavējuma naudu. NĪN parāds sastāv no pamatparāda un nokavējuma naudas. Rūjienas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa kavētājiem soda naudas netika aprēķinātas. Rūjienas novadā, pēc pašvaldības aprēķiniem, NAP attieksies uz nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kopējā summa – 22 605 lati; aptuveni 13 800 latu – nokavējuma nauda.

Nodokļu administrācija, vienojoties ar nodokļu maksātāju, nosaka nodokļu parāda samaksas termiņu, maksājumu grafiku un regulāri maksājamo summu. Ikmēneša maksājuma summa būs atkarīga no pamatparāda summas.

Piemēram, ja nodokļu maksātājam ir 300 latu pamatparāds, kas būtu attiecināms uz NAP, un 200 latu nokavējuma nauda, tad pamatparāds būtu jānomaksā 6 mēnešu laikā. Pēc pamatparāda pilnīgas nomaksas tiks pieņemts lēmums par 200 latu nokavējuma naudas dzēšanu.

Pašvaldības lielākoties uzsver, ka nav iespējams prognozēt, kādu parāda summu varēs atgūt no parādniekiem. Arī Jaunpils novada dome, pieņemot saistošos noteikumus, informācijā par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu paskaidro: nav iespējams izvērtēt, jo ir neiespējami paredzēt iedzīvotāju atsaucību dalībai pasākumā.

"Nav iespējams precīzi aprēķināt nodokļu ieņēmumus no parādniekiem, jo dalība pasākumā ir brīvprātīga."

Sējas novads ir viens no tiem, kas nav iesaistījies nodokļu atbalsta pasākumā. Novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš stāsta, ka novadā parādnieku nav daudz. Viņš uzskata, ka Nodokļu atbalsta pasākuma likums tomēr rada arī tādu kā nevienlīdzību, jo nekustamā īpašuma nodoklis cilvēkam ir jāmaksā katru gadu noteiktos termiņos. Tas nav tik daudz saistīts ar kaut kādām finansiālām problēmām, jo, vērtējot parādus, var secināt, ka nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšana vairāk ir bezatbildība un nolaidība. Turklāt novadā nav runa par tūkstošiem, kas būtiski ietekmētu nodokļu maksātāju, ja viņš iekļautos Nodokļa atbalsta pasākuma likuma prasībās. Neviens no nodokļu maksātājiem līdz šim arī nav izteicis vēlmi vai interesējies vismaz telefoniski (jo informācija par šo likumu jau bija pieejama iepriekš, tā tapšanas procesā) par šādu iespēju saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piebilst domes vadītājs.

Saistošie noteikumi nav pieņemti arī Baldones novadā. Tātad parādniekiem šo atbalsta pasākumu nepiedāvās. Kāpēc? Baldones novada domes juridiskā dienesta vadītāja Aija Leitāne izklāstīja: "Uzskatām, ka šādu noteikumu izdošana ir populistisks solis. Soda nauda, salīdzinot ar nodokli, ir tik niecīga, ka tas gan nemudinātu nevienu samaksāt tāpēc nodokli. Pašvaldība ir izvēlējusies reālāku ceļu. Visiem parādniekiem, un ne tikai, tiek piedāvāts NĪN atmaksu sadalīt pa posmiem pēc speciāla grafika, un, ja šo grafiku ievēro, tad netiek rēķināti soda procenti, jo tiek uzskatīts, ka nodoklis nomaksāts laikā.

Pašvaldība nekad nevienu parādnieku, kas maksā savu iespēju robežās un neuzkrāj parādu lielāku par 500 LVL, nav sniegusi piespiedu piedziņai, jo uzskatām, ka šajā posmā katram var būt grūtības ar nomaksu. Baldones pašvaldības iedzīvotājiem arī ir specifika, ka cilvēki ir apzinīgi un reti kuram ir parāds, izņemot tos dažus, kas savā laikā ir piepirkuši lielus zemes gabalus."

Priekuļu novada nodokļu inspektore Ineta Eberharde, jautāta, vai novadā nodokļu parādnieku ir maz, atteic: "Parādnieki ir, kā ne!" Tāpēc atbalsta pasākumā novads iesaistās un cer, ka parādnieki tam pieteiksies.

Parāda maksāšanas nosacījumi

Nodokļu atbalsta pasākuma maksājums sadalāms vienādās daļās, un attiecīgā summa obligāti jāmaksā reizi mēnesī. Parāda maksājumam jābūt vismaz 50 latu mēnesī. Maksimālais termiņa pagarinājums var būt līdz 60 mēnešiem jeb 5 gadiem.

Maksājumam nepiemēro nokavējuma naudu. Likums paredz dzēst nokavējuma naudu un 90% sodas naudas pēc tam, kad samaksāts nodokļu pamatparāds un 10% soda naudas.

No līdzdalības var izslēgt pēc trešā kavētā maksājuma. "Diskvalifikācijas" sekas: nodokļa un pārējo maksājumu piedziņa atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām".

Pārējie septiņi nodokļu veidi – VID pārziņā

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli, muitas nodokļiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un dabas resursu nodokli nodokļu atbalsta pasākumu administrē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja informē: kopš 1.oktobra (nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienas) VID ir saņēmis 120 informācijas pieprasījumus par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu; no tiem 96 pieprasījumi saņemti no juridiskām personām un 24 – no fiziskām personām. Jau ir saņemti arī vairāki desmiti iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā – gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām.

VID mājaslapā var iepazīties ar plašu informāciju "Kas ir nodokļu atbalsta pasākums?". Tajā skaidrots, kā pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam, kā maksāt, apstrīdēt lēmumu; kā arī citi jautājumi.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU