NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
10. maijā, 2022
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Valsts pārvalde
18
18

Izstrādāts jauns valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Amati sagrupēti, ņemot vērā darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, kā arī amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Freepik

Atlīdzības sistēmas sakārtošanai valsts un pašvaldību institūcijās ir izstrādāts jauns amatu katalogs. Aktualizējot vienotu amatu klasifikācijas sistēmu, tā pielāgota darba tirgus realitātei, iekļaujot jaunus amatu un funkciju nosaukumus, nodrošinot amatu līmeņu kritēriju atbilstību faktiskajai situācijai.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā, un tie ir saistīti ar 2021. gada 16. novembrī pieņemtajiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kas arī stāsies spēkā šīgada 1. jūlijā.

Amatu kataloga mērķis ir noteikt vienotu amatu klasifikācijas sistēmu, kas ir pamats ikvienas valsts un pašvaldības institūcijas cilvēkresursu plānošanai, atalgošanai un optimizēšanai. Ņemot vērā Atlīdzības likuma izmaiņas, spēkā esošais Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs zaudē savu aktualitāti šīgada 1. jūlijā. Turklāt esošais amatu katalogs nebija pārskatīts 12 gadus, radot šķēršļus piesaistīt un atbilstoši atalgot augstāk kvalificētus darbiniekus darbam valsts un pašvaldību institūcijās, norādīts Ministru kabineta informācijā par jauno tiesību aktu.

Jaunais amatu katalogs ir veidots atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un tendencēm, iekļaujot jaunos amatus un tiem atbilstošās funkcijas, kā arī svītrojot neaktuālos un rediģējot novecojušos amatus. To līmeņi ir noteikti atbilstoši faktiskajai situācijai. Amatu katalogam jābūt universālam un viegli pielietojamam ikvienā valsts un pašvaldības iestādē, tāpēc jaunajā katalogā ir vispārināti konkrētām iestādēm iepriekš rakstītie amatu līmeņi un saimes, kā arī novērsta amatu saimju un līmeņu dublēšanās.

Jaunievedums katalogā ir iespēja klasificēt uz laiku izveidotu projekta komandu jeb grupu vadītājus, tos pielīdzinot zemākā līmeņa struktūrvienības vadītājiem. Tāpat ir rasta iespēja vadošos ekspertus, kuriem ir unikāla kompetence specifiskā institūcijas atbildības jomā, pielīdzināt attiecīgā līmeņa struktūrvienības vadītāja amata līmenim. Šīs iespējas ļauj institūcijām piesaistīt profesionālus projektu vadītājus un šauri specializētus ekspertus konkrētu jautājumu risināšanai.

Amatu klasificēšana līmeņos ir veidota, balstoties uz veicamo funkciju īstenošanai nepieciešamo izglītību, pieredzi, atbildību un funkciju sarežģītību.

Amatu klasifikācijas sistēmā ir apkopotas un klasificētas amatu saimes institūcijās, kā arī aprakstītas attiecīgā amata veicēju pamatfunkcijas. Pamatojoties uz saimi (apakšsaimi) un līmeni, tiek noteikta amatam atbilstošā mēnešalgas grupa (noteikumu 1. pielikums). Noteikumos paskaidrots: “Saime ir amatu kopums, kam atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi. Apakšsaime ir amatu kopums ar šaurāku, bet atbilstoši pamatfunkcijai skaidri nošķiramu specializāciju.”

Salīdzinot ar pašreizējo valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, jaunajā katalogā paredzētas izmaiņās vairākās amatu saimēs. Piemēram, amatu saime “Administratīvā vadība” sadalīta divās daļās, nodalot valsts pārvaldi no pašvaldībām; “Apsaimniekošana” papildināta ar jaunu līmeni, kurā klasificēt amatus, kuri vada īpaši lielas iestādes ar plašu ģeogrāfisko izvietojumu, saimniecisko un tehnisko funkciju; amatu saimes “Darba aizsardzība” nosaukums izteikts jaunā redakcijā “Darba, ugunsdrošības un civilā aizsardzība”; amatu saimes “Ārstniecība” nosaukums izteikts jaunā redakcijā “Ārstniecība un veselības aprūpe”, turklāt tā papildināta ar jaunu apakšsaimi “Veselības veicināšana” u. c.

Amatu katalogā institūcijas atbilstoši tajās esošo amata vietu skaitam tiek iedalītas šādi:

  • ļoti maza institūcija – mazāk par 10 amata vietu;
  • maza institūcija – 10–50 amata vietu;
  • vidēja institūcija – 51–250 amata vietu;
  • liela institūcija – 251–500 amata vietu;
  • ļoti liela institūcija – 501–1500 amata vietu;
  • īpaši liela institūcija – vairāk par 1500 amata vietu.

Amatu katalogā pašvaldības tiek iedalītas šādi:

  • maza pašvaldība – iedzīvotāju skaits ir līdz 20 000;
  • vidēji liela pašvaldība – valstspilsēta vai pašvaldība, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000;
  • liela pašvaldība – galvaspilsēta.

Amatu kataloga aktualizēšana ir nākamais solis valsts pārvaldes atlīdzības reformas īstenošanā. Atlīdzības likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā, paredz, ka institūcijās atbilstoši jaunajam amatu katalogam pārklasificē amatus un nosaka jaunās algas esošā budžeta ietvaros, informē Ministru kabineta Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece Zane Berķe. Vien 2023. gadā, balstoties nepieciešamā budžeta aprēķinos, plānots izstrādāt optimālā algu budžeta prognozi un sagatavot budžeta pieprasījumu, lai valdība 2024. gada budžeta projektā varētu lemt, kādā secībā un cik ilgā laika periodā īstenot pasākumus algu nevienlīdzības mazināšanai valsts pārvaldē.

Noteikumos paredzēts, ka amatu klasifikācijas pārskatīšanu atbilstoši šo noteikumu 5. nodaļai (“Amatu katalogs”) institūcijas nodrošina līdz 2022. gada 31. decembrim.

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI