E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 25808
Lasīšanai: 6 minūtes
1
4
1
4

Par dzīvokļa īrnieka parādiem

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
15. martā, 2022
Jānis

Labdien! Pirms trijiem gadiem tika izīrēts dzīvoklis personai, ar kuru tika noslēgts īres līgums, šī persona caur paziņām bija zināma, tāpēc savā ziņā “uzticama”. Sastādot līgumu, personu apliecinošu dokumentu neprasīju uzrādīt, uzticējos sniegtajai informācijai. Pēc īres līguma noslēgšanas šī persona slēdza līgumu, protams, arī ar “Elektrum” par elektrības izmantošanu šajā dzīvoklī, bet ar citu uzvārdu (vārds un personas kods abos līgumos sakrīt). Nu šī persona dzīvokli ir atstājusi ar visām savām mantām, neinformējot mani, atslēgas atstājot kaimiņiem, lai nodod, un vairs nav sasniedzama ne uz telefona zvaniem, ne arī kā citādi. Tagad, aptuveni pēc pusgada, uzpeld ziņas no “Elektrum”, ka manis izīrētajam dzīvoklim ir elektroenerģijas parāds par šiem trijiem gadiem, 2000 eiro, kurus tagad grib piedzīt no manis, lai gan nekādu līgumu ar viņiem par šo periodu šajā dzīvoklī neesmu slēdzis, bet to ir darījusi iepriekšminētā persona. “Elektrum” tika aizsūtīta arī īres līguma kopija, bet viņi apgalvo: tā kā esot dažādi uzvārdi, rodas nesakritība īres un “Elektrum” līgumos. Tā kā viņi arī šo personu nevar dabūt rokā, tad tagad šo parādu grib piedzīt no manis. Kā rīkoties šādā situācijā? Šādu summu neesmu gatavs maksāt par to, ko neesmu izmantojis. Vai tiešām viens un tas pats vārds un personas kods abos līgumos neko neizsaka? Manā skatījumā tā ir viņu pašu nolaidība, jo augošo elektroenerģijas parādu laikus varēja pamanīt un arī elektrību atslēgt. Ko jūs ieteiktu, kā rīkoties tālāk?

A
atbild:
25. martā, 2022

Ņemot vērā, ka situācijas apraksts nesatur pilnīgu informāciju, varu sniegt vispārīgu atbildi.

Pirmkārt, lai nodrošinātu fizisko personu identifikāciju, Latvijā ir izveidots Fizisko personu reģistrs, kurā iekļaujot ziņas par personu, katrai personai tiek piešķirts individuāls personas kods, kas ir nemainīgs (izņemot Fizisko personu reģistra likumā noteiktajos gadījumos, skat. 6. panta trešo daļu).

Tas nozīmē, ka personas galvenais identifikators ir personas kods, kas nodrošina personas identifikāciju arī tad, ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu.

Līdz ar to būtu nepamatoti uzskatīt, ka persona nav identificējama tikai tāpēc, ka personai līgumos ir norādīti dažādi uzvārdi.

Tāpat fiziskas un juridiskas personas var saņemt reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata.

Otrkārt, vispārējā gadījumā no elektroerģijas piegādes līguma izrietošās saistības būtu jārisina ar personu, kura ar elektroenerģijas piegādātāju ir noslēgusi elektroenerģijas piegādes līgumu, t.sk. arī no šīs personas jāpiedzen parādi, kas izriet no konkrētajām līgumattiecībām.

Tomēr jāņem vērā, ka līdzatbildība par īrnieku rīcību jāuzņemās arī dzīvokļa īpašniekam (dzīvokļa īpašanieka tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta Dzīvokļu īpašuma likuma 2. nodaļā), jo dzīvokļu īpašniekam būtu jāseko līdzi tam, lai īrnieks pildītu īres līgumā noteiktos pienākums. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekam var, piemēram, rasties situācija, ka pakalpojumu sniedzējs atsakās nodrošināt pakalpojumu citam īpašuma lietotājam, kamēr netiek segts parāds.

Treškārt, Ministru kabineta noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 68. punkts paredz – ja sistēmas operatoram vai tirgotājam ar lietotāju nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi objektam, līgums ir zaudējis spēku vai atzīts par spēkā neesošu, par izlietotās elektroenerģijas samaksu laikā periodā, kurā līgums nav bijis spēkā, ir atbildīgs šā objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Savukārt minēto noteikumu 80. punkts paredz, ka tirgotājam un sistēmas operatoram ir tiesības vienpusēji izbeigt elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojumu līgumu, ja:

  1. elektroenerģijas piegāde lietotājam tiek pārtraukta šo noteikumu, 75. punktā (maksājumu neveikšana) un 77.1. apakšpunktā (priekšapmaksas vai rēķinu nesamaksa) paredzētajos gadījumos;
  2. sistēmas operators ir saņēmis tirgotāja vai citas personas pieprasījumu par elektroenerģijas piegādi citam lietotājam attiecīgajā objektā un sistēmas operators par to paziņojis lietotājam un tirgotājam. Ja 15 dienu laikā pēc sistēmas operatora paziņojuma saņemšanas par elektroenerģijas lietotāja maiņu objektā lietotājs sistēmas operatoram apliecina vēlmi turpināt lietot elektroenerģiju objektā, sistēmas operators nekavējoties atjauno līdzšinējo lietotāju objektā, personai, kura bija iesniegusi pieprasījumu par elektroenerģijas piegādi attiecīgajā objektā, paziņo par pieprasījuma spēkā neesību, attiecīgi paziņojot to arī šīs personas izvēlētajam tirgotājam un lietotāja tirgotājam. Tirgotāja pienākums ir atjaunot līgumattiecības ar lietotāju, ja ir saņemts paziņojums no sistēmas operatora, un atcelt līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu;
  3. sistēmas operators ir saņēmis tirgotāja vai citas personas pieprasījumu par elektroenerģijas piegādi attiecīgajā objektā, kurš ir rakstiski saskaņots ar lietotāju, un sistēmas operators par to paziņojis lietotājam un lietotāja tirgotājam.

Tas nozīmē, ka jūsu gadījumā ir svarīgi noskaidrot dažādus apstākļus, piemēram, kad īrniece pameta dzīvokli, kad tika/vai tika pārtraukts elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanas līgums (vai tika pārslēgts uz citu personu, vai kāda cita persona lietoja dzīvoklī elektrību uz īrnieces noslēgā līguma pamata), kādu pamatojumu parāda piedziņai no jums sniedz elektroenerģijas pakalpojuma sniedzējs utt.

Tāpēc iesaku jums konsultēties ar juristu, uzrādot visus savā rīcībā esošos dokumentus un informāciju, lai rastu piemērotāko risinājumu konkrētajā situācijā.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Līdz mēneša beigām iesniegt e-konsultāciju vairs nav iespējams. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas