VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
TĒMAS
Maksātnespējas kontroles dienests
Inese Šteina, direktore
18. augustā, 2023
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Viedoklis
TĒMA: Maksātnespēja
6
6

Administratoru profesijas reforma ir nesusi vēlamo rezultātu

Maksātnespējas procesa tiesiskuma un efektivitātes nodrošināšanā maksātnespējas procesa administrators (administrators) ieņem centrālo lomu. Maksātnespējas nozari Latvijā ilgstoši pavadīja skandāli, kritika un pamatotas aizdomas par administratoru ļaunprātīgu rīcību un iesaisti noziedzīgos nodarījumos. Par administratoru patvaļu bieži tika minēts medijos, uz to norādīja arī uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas. 2016. gadā Ārvalstu investoru padome Latvijā publicēja pētījumu “Ļaunprātīga maksātnespējas procesa riski Latvijā”, kurā tika secināts, ka ļaunprātīgu darbību rezultātā valstij nodarīti zaudējumi ~ 600 miljonu eiro apmērā.

Izvirzītās prasības amata darbībai

Lai mainītu pastāvošo situāciju nozarē, valdība 2016. gadā apstiprināja Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020. gadam, kur kā viens no rīcības virzieniem tika noteikts veicināt, ka administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus un rūpējas par profesijas prestižu. Lai nodrošinātu, ka administratoru profesijā ir profesionāli, godprātīgi un ar nevainojamu reputāciju apveltīti administratori, 2017. gadā tika mainīts administratora profesijas tiesiskais regulējums – īstenota t. s. administratoru profesijas reforma, paredzot regulāru kvalifikācijas pārbaudi, disciplināratbildību un prasību pēc nevainojamas reputācijas, kas līdz šim administratoriem netika izvirzīta.

Būtiski tika stiprināta administratoru uzraudzība – izveidotas neatkarīgas eksaminācijas un disciplinārlietu komisijas, administratoru amata darbības jautājumi tika nodoti Maksātnespējas kontroles dienestam.

Tāpat iestādei piešķirtas tiesības veikt klātienes pārbaudes, stiprināta neklātienes uzraudzība, ieviešot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, radīta jauna administratoru ieteikšanas sistēma (t. s. rinda) u. c. pasākumi.  

Profesiju pamet ievērojams skaits administratoru

Reformas ietvaros īstenoto pasākumu rezultātā profesiju pameta ievērojams skaits administratoru, kuri nespēja kvalificēties izvirzītajam augstajam profesijas standartam.

Daudzi nenokārtoja vai atteicās kārtot kvalifikācijas eksāmenu, vairāki administratori pameta profesiju vai tika atstādināti uzsākto kriminālprocesu dēļ. Tāpat samērā liels skaits administratoru tika atcelti no profesijas par normatīvo aktu pārkāpumiem vai ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu, atsevišķi administratori zaudēja savu amatu nevainojamas reputācijas trūkuma dēļ.

Bija vērojama tendence, ka administratori izteica lūgumu izbeigt savu amata darbību laikā, kad Maksātnespējas kontroles dienests uzsāka klātienes pārbaudes viņu administrētajos maksātnespējas procesos. Rezultātā administratoru skaits no 2017. gada sākuma ir samazinājies vairāk par pusi, proti, 2017. gada sākumā profesijā praktizēja 312 administratori, bet šī gada 1. jūlijā – 152. 

Maksātnespējas kontroles dienesta infografika.

Vai administratoru skaits ietekmē maksātnespējas procesa efektivitāti?

Pamatoti ir vaicāt, kāds ir optimālais administratoru skaits profesijā un vai tik ievērojams administratoru skaita samazinājums neliecina par to, ka esošie administratori nespēj kvalitatīvi un efektīvi administrēt maksātnespējas procesus.

Administratoru optimālo skaitu profesijā ietekmē dažādi faktori – aktuālo maksātnespējas procesu skaits, administrējamo uzņēmumu lielums un sarežģītība un citi aspekti, kas cieši saistīti ar ekonomiskajiem procesiem valstī. Kopumā Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzībā šobrīd ir apmēram 2,3 tūkstoši maksātnespējas procesu. Tātad vidēji viena administratora lietvedībā patlaban ir 18 maksātnespējas procesu (5 juridiskās personas un 13 fiziskās personas). Šāds rādītājs objektīvi nerada bažas par pārlieku lielu noslodzi un administratoru vidū pat tiek uzskatīts par nepietiekamu. Pašreiz nav indikāciju, kas liecinātu par to, ka profesijā būtu uzņemami jauni administratori.

Maksātnespējas kontroles dienests nepārtraukti seko līdzi maksātnespējas procesu skaita dinamikai un nekavējoties ziņos Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajai padomei par nepieciešamību izsludināt eksāmenu jaunu administratoru uzņemšanai profesijā. Turklāt Maksātnespējas kontroles dienesta 2022. gada ziņojumā analizētie uzraudzības rezultāti pēdējos gados skaidri parāda, ka tieši administratoru darba kvalitātei, nevis administratoru skaitam, ir izšķiroša nozīme maksātnespējas procesa efektivitātē.

Maksātnespējas kontroles dienesta infografika.

Pārkāpumu skaits samazinās

Maksātnespējas kontroles dienesta veiktās uzraudzības rādītāji liecina, ka profesijā šobrīd darbojas profesionāli un motivēti administratori.

Mēs arvien retāk saskaramies ar gadījumiem, kuros administratori apzināti būtu pieļāvuši būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus.

Kopš 2017. gada sūdzību skaits ir samazinājies par 65%, savukārt atzīto pārkāpumu skaits – par 74%.

Kā būtisku instrumentu pārkāpumu novēršanai un mazināšanai vēlos akcentēt riskos balstītos preventīvos uzraudzības pasākumus.

Sākotnējos reformas ieviešanas gados administratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu skaits pieauga, jo būtiski palielinājās iestādes īstenotie uzraudzības pasākumi. Pēdējos gados to skaits ir samazinājies. Piemēram, atbilstoši Uzraudzības stratēģijai 2022.–2023. gadam Maksātnespējas kontroles dienests kā būtisku prioritāti uzraudzības jomā izvirzīja uzdevumu pārliecināties, vai administratori ir izvērtējuši parādnieka pirms maksātnespējas procesa slēgtos darījumus. Lai gan pārkāpumi šajā jomā tiek konstatēti, to skaits ir būtiski samazinājies, administratoriem vairāk izprotot darījumu vispusīgas izvērtēšanas nozīmīgumu un atbildības pasākumu īstenošanu.

Mazinoties gadījumiem, kad maksātnespējas procesos tiek pieļauti ievērojami pārkāpumi, Maksātnespējas kontroles dienests arvien biežāk piemēro principu “Konsultē vispirms” – dažādus skaidrojošos pasākumus ar mērķi panākt administratoru izpratni par likumīgu un efektīvu rīcību.

Īstenoto pasākumu rezultātā ir uzlabojušies arī maksātnespējas procesa rezultatīvie rādītāji – palielinājušies atgūstamības rādītāji un samazinājušās maksātnespējas procesa izmaksas. Tieši nesamērīgi lielās maksātnespējas procesa izmaksas vēsturiski tika akcentētas kā viena no lielākajām problēmām maksātnespējas nozarē, tāpēc to kontrole ilgstoši ir bijusi iestādes prioritāte. 2022. gadā šis rādītājs sasniedza 0,40 centus no viena atgūtā eiro maksātnespējas procesā, kas ir pēdējos gados zemākais rādītājs. 

Turpmāk vairāk jāpievēršas dzīvotspējīgiem uzņēmumiem

Secināms, ka administratoru profesijas reforma ir nesusi vēlamo rezultātu, – profesijā vairs nepraktizē administratori, kuri maksātnespējas procesu izmantoja ļaunprātīgi un pretēji maksātnespējas procesa mērķim. Līdz ar administratoru profesijas sakārtošanu nozares dienaskārtībā patlaban ir izvirzījušies citi būtiski jautājumi, kam jāveicina tās attīstība, – tiesiskās aizsardzības procesu piemērošana dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši ekonomiskās grūtībās, – jāsamazina tādu uzņēmumu skaits, kuri maksātnespējas procesā nonāk iztukšoti no aktīviem, veicot to prettiesisku atsavināšanu, kā arī uzņēmumu pāreja, tādējādi nodarot kaitējumu kreditoru interesēm, tostarp valstij.

***
Šajā publikācijā paustais autora viedoklis un skatījums var nesakrist ar LV portāla redakcijas nostāju. Ar LV portāla redakcionālo politiku var iepazīties šeit.
Labs saturs
6
Pievienot komentāru

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI