TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
04. jūlijā, 2022
Lasīšanai: 8 minūtes
6
6

Uzsākta Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas reforma

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vienā lietā izņemto objektu un pēdu izpētē tiks novērsts risks pazaudēt pēdas, veicot citu ekspertīzi, jo izpētē strādās vienota ekspertu komanda, kas arī samazinās ekspertīžu izpildes kopējo termiņu un labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus.

FOTO: Freepik

Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija ir noslēgušas līgumu par projekta realizāciju, kura mērķis ir veikt tiesu ekspertīžu institūta reformu un modernizāciju Latvijā. Apvienojot Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, ir paredzēts izveidot vienotu Valsts tiesu ekspertīžu centru, kas darbosies Tieslietu ministrijas padotībā.

īsumā
 • Tiesas ekspertīze ir procesuāla darbība, kuru veic viens vai vairāki tiesu eksperti kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros un kuras saturs ir ekspertīzei iesniegto objektu pētīšana, lai noskaidrotu procesam nozīmīgus faktus un apstākļus.
 • Ar mērķi uzlabot Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās spējas un kriminālistikas speciālistu zināšanas Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija ir vienojušās par projekta realizāciju, kas paredz tiesu ekspertīžu institūta reformu Latvijā.
 • Projektā, apvienojot Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, paredzēts izveidot vienotu Valsts tiesu ekspertīžu centru.
 • Sadarbojoties ar Norvēģijas partneriem, plānots uzlabot Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās spējas un kriminālistikas speciālistu zināšanas, iegādājoties jaunu tehnisko aprīkojumu un organizējot apmācības.
 • Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro, un tas pamatā sastāv no Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējuma.
 • Projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.

Saskaņā ar nolikumu Valsts tiesu ekspertīžu biroja funkcijas ir:

 • veikt tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros;
 • veikt ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma;
 • veikt konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir Valsts policijas struktūrvienība, kuras pamatuzdevumi saskaņā ar reglamentu ir:

 • pēc pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu pieprasījuma vai lēmuma pamata veikt lietisko pierādījumu izpēti un sniegt atzinumus, metodisko un informatīvo palīdzību pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm un tiesai procesuālo darbību nodrošināšanai krimināllietās un civillietās, atsevišķos gadījumos civiltiesisko faktu konstatēšanai arī juridiskām un fiziskām personām;
 • veikt ekspertu apmācību un regulāru ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • veikt ekspertīzes un izpētes civilprocesā un pēc juridisku vai privātpersonu pieprasījuma;
 • sadarboties ar Eiropas Savienības dalībvalstīm biometrisko datu apmaiņā;
 • piedalīties starptautiskajā ekspertu asociācijā ENFSI;
 • uzturēt un pilnveidot DNS nacionālo datubāzi.

Plānotā reforma

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienestu, Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Valsts policiju un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru uzsākusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.  

Projektā, apvienojot Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, ir paredzēts izveidot vienotu Valsts tiesu ekspertīžu centru, kas darbosies Tieslietu ministrijas padotībā.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs uzsver: “Iekšlietu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju spējusi piesaistīt starptautisko finansējumu iekšlietu un tieslietu nozares spēju stiprināšanai un Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas modernizācijai, sadarbojoties arī ar citām tiesībsargājošajām iestādēm, lai sasniegtu šos mērķus. Esmu gandarīts, ka Valsts policijas eksperti, pateicoties projektam, iegūs jaunas zināšanas un mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu. Sadarbības rezultātā tiks būtiski uzlabots valsts tiesībsargājošo iestāžu darbs Latvijas un arī starptautiskās sabiedrības drošībai.”

Vienā lietā izņemto objektu un pēdu izpētē tiks novērsts risks pazaudēt pēdas, veicot citu ekspertīzi, jo izpētē strādās vienota ekspertu komanda, kas arī samazinās ekspertīžu izpildes kopējo termiņu un labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus.

Savukārt Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs norāda: “Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide būs labs atspēriens turpmākajiem soļiem tiesiskuma veicināšanā valstī. Pirmkārt, vienā lietā izņemto objektu un pēdu izpētē tiks novērsts risks pazaudēt pēdas, veicot citu ekspertīzi, jo izpētē strādās vienota ekspertu komanda, kas arī samazinās ekspertīžu izpildes kopējo termiņu un labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus. Otrkārt, uzlabosies kriminālistikas speciālistu atbalsts notikuma vietā. Treškārt, ievērojami palielināsies tiesu ekspertīzes politikas attīstības potenciāls.”

Jaunas zināšanas un mūsdienīgas tehnoloģijas

Sadarbojoties ar Norvēģijas partneriem, projektā plānots uzlabot Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās spējas un kriminālistikas speciālistu zināšanas. Lai to paveiktu, ir iecerēts veikt vairākus būtiskus uzlabojumus.

 • Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienesta tiesu ekspertiem veidos kopīgu datubāzi dokumentu ekspertīzē. Kopīga datubāze paplašinās dokumentu izpētei nepieciešamo informācijas apjomu un nodrošinās jaunu iespēju izmantošanu, pielietojot esošās analītiskās tehniskās iekārtas ķīmisko ekspertīžu jomā, kas izmeklētājiem sniegs detalizētāku informāciju par svarīgiem faktiem lietā.
 • Latvijas kriminālistikas speciālisti tiks apmācīti darbam ar trīsdimensionālajiem (3D) skeneriem, kas ir viena no efektīvākajām notikuma apskates fiksēšanas metodēm. Iegūtos datus var izmantot gan ekspertīzes veikšanā, gan veicot dažādas procesuālās darbības (liecību pārbaudes), gan pierādījumu prezentācijā tiesā. 3D skenējums ļauj precīzi izmērīt visus iespējamos attālumus un objektus notikumu vietās.
 • Lai uzlabotu Valsts policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kvalifikāciju un tehnisko nodrošinājumu katastrofu un masveida negadījumu upuru identificēšanā:
  • tiks iegādāts jauns tehniskais nodrošinājums (10 īpaši aprīkotas automašīnas, tehniskās iekārtas, aprīkojums darbam notikuma vietās, piemēram, specializēts apģērbs darbam paaugstināta riska apstākļos, ķīmiskā un radioloģiskā piesārņojuma testēšanas iekārtas izmantošanai notikuma vietās);
  • tiks organizētas starptautiskas mācības katastrofu upuru identificēšanas jomā, piesaistot Interpola mācībspēkus.
 • Tiks iegādāts laboratoriju aprīkojums toksikoloģisko ekspertīžu un izpēšu veikšanai (alkohola un psihoaktīvo vielu kvalitatīvai noteikšanai bioloģiskajā materiālā, iekārtu kopums tiesu medicīniskās ekspertīzes subjektu un objektu mašīnlasāmai identificēšanai un izsekojamībai un autopsijas telpu aprīkojums, t. sk. mūsdienīgi autopsiju galdi, lampas, saldēšanas kameras u. c. saistītais iekārtojums, kā arī portatīvais rentgena aparāts). Tas ļaus būtiski uzlabot kriminālistikas speciālistu darba iespējas notikuma vietā, veicinot viņu mobilitāti un nodrošinot ar nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem, kas atbilst mūsdienīgām iespējām, un ļaujot strādāt nestandarta apstākļos.

Projekta izmaksas un plānotā realizācija

Atbilstoši Latvijas valdības apstiprinātajam plānam Tieslietu ministrijai ir piešķirta vadošā loma vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveides procesā, līdz ar to nepieciešamo pasākumu koordināciju un ieviešanu īstenos Tieslietu ministrija.

Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem EEZ grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas grantu programmas Divpusējās sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā.

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI