TIESĀS
>
Pazīsti tiesu varu!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
22. augustā, 2017
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Tiesāšanās
TĒMA: Tiesu sistēma
41
41

Kā saņemt tiesu izpildu rakstu

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Izpildu dokumentā informācija norādīta īsā, koncentrētā veidā, nosakot to, kuram no kuras personas kas pienākas.

FOTO: Freepik

Tiesas spriedums ne vienmēr ir apliecinājums, ka parādnieks labprātīgi samaksās savu parādu. Tamdēļ, ja parādnieks to nedara, piedzinējs tiesā var saņemt izpildu rakstu, ko iesniegt tiesu izpildītājam, kas uzsāks parādu piedziņu.
īsumā
  • Izpildu rakstu tiesa izsniedz pēc piedzinēja lūguma, kad spriedums jau stājies spēkā, bet atbildētājs labprātīgi nemaksā parādu.
  • Izpildu raksts līdz ar tiesas spriedumu jāiesniedz tiesas izpildītājam, lai uzsāktu piespiedu līdzekļu piemērošanu.
  • Lūgumu tiesai var iesniegt brīvā formā.
  • Izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei 10 gadu laikā no tiesas vai tiesneša nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ja likumā nav noteikti citi noilguma termiņi.

Ne vienmēr, lai uzsāktu piespiedu izpildi, pietiek ar izpildāmo nolēmumu. Noteiktos gadījumos ir nepieciešams īpašs uz izpildāmā nolēmuma pamata izsniegts izpildu dokuments, kas var atšķirties atkarībā no prasījuma veida. Civilprasībās un krimināllietās tas parasti ir izpildu raksts, administratīvo pārkāpumu lietās – lēmums.

Apliecina to, ka parādnieks labprātīgi nepilda spriedumu

Izpildu raksts kalpo kā apliecinājums tam, ka šis spriedums labprātīgi nav izpildīts, un tādējādi tas ir izpildāms piespiedu kārtībā. Tātad izpildraksts jāizņem tikai tad, ja parādnieks spriedumu nepilda, piemēram, nemaksā uzturlīdzekļus, kā noteikts tiesas spriedumā.

Atbilstoši Civilprocesa likumam tiesas spriedumam par naudas piedziņu tiek noteikts labprātīgas izpildes termiņš, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Likums nosaka, ka labprātīgas izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par 10 dienām no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tātad, ja tiesas sprieduma izpildei ir noteikts labprātīgas izpildes termiņš un spriedums nav izpildīts, tiesa izraksta izpildu rakstu pēc labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās.

Izpildu rakstu var saņemt 10 gadu laikā

Izpildu rakstu tiesai lūdz atsevišķi pēc sprieduma stāšanās spēkā. Tas sniedz zvērinātam tiesu izpildītājam pamatu sākt nolēmuma piespiedu izpildi. Izpildu dokumentā informācija norādīta īsā, koncentrētā veidā, nosakot to, kuram no kuras personas kas pienākas.

Izpildu rakstu sagatavo un izsniedz tiesa, kura taisījusi spriedumu, tikai pēc prasītāja motivēta lūguma saņemšanas. Lūgumu tiesai var iesniegt brīvā formā, taču jāievēro vispārējie dokumentu noformēšanas nosacījumi. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski ar nosacījumu, ka tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā var lūgt izpildu rakstu nosūtīt pa pastu.

Kāda ir valsts nodeva, nododot izpildu rakstu izpildei?

Par viena izpildu raksta izsniegšanu nodeva nav jāmaksā. Izņemot vēl vienu izpildrakstu, ir jāmaksā standarta kancelejas nodeva par dokumenta dublikāta izsniegšanu.

Tomēr, iesniedzot izpildu rakstu zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāmaksā valsts nodeva 2,85 eiro apmērā, kā to paredz Civilprocesa likuma 34. pants. Līdz ar to, iesniedzot izpildu dokumentu, ir jāpievieno pieteikums par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei un maksājuma uzdevumu par valsts nodevas 2,85 eiro samaksu.

Jāatceras, ka no sprieduma izpildes izdevumu samaksas ir atbrīvoti tie piedzinēji, kuri atrodas vājākās pozīcijās iepretim parādniekam un kuriem varētu būt neiespējami apmaksāt sprieduma izpildes izdevumus. Civilprocesa likuma 43. pants paredz, ka tās ir, piemēram, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, prasības, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, u. c.

Izpildu raksts jāiesniedz tiesu izpildītājam

Ja tiesas spriedums netiek labprātīgi pildīts, tiesas spriedums un izpildraksts kopā ar iesniegumu jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam atbildētāja dzīvesvietā. Izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei 10 gadu laikā no tiesas vai tiesneša nolēmuma spēkā stāšanās dienas, ja likumā nav noteikti citi noilguma termiņi. To paredz Civilprocesa likuma 546. panta pirmā daļa.

Tāpat jānorāda – ja pēc tiesas sprieduma tiek piedzīti periodiski maksājumi, izpildu dokuments saglabā savu spēku visu periodu, uz kuru piespriesti maksājumi, bet termiņa tecējums, kas paredzēts šā panta pirmajā daļā (10 gadi), sākas no katra maksājuma izbeigšanās dienas.

Tātad, lai iesniegtu izpildu dokumentu piespiedu izpildei, ir jārēķinās ar konkrētu termiņu, savukārt, kad tas izdarīts, lietas izpildei nav noilguma.

Savukārt, ja izpildu raksts nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, tad jāņem vērā, ka kārtību, kādā tiek izsniegti izpildu rakstu dublikāti, regulē Civilprocesa likuma 544. pants, kura pirmajā daļā noteikts, ka tā tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu pēc piedzinēja pieteikuma, bet, ja tas noticis jau sprieduma izpildes procesā, – pēc tiesu izpildītāja pieteikuma, var izsniegt izpildu raksta dublikātu. Pieteikumā jānorāda apstākļi, kādos izpildu raksts nozaudēts, nozagts vai iznīcināts.

Pieteikumā jānorāda piemērojamie piespiedu izpildes līdzekļi

Pēc tam izpildu raksts kopā ar pieteikumu ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš Latvijas Republikā ir tiesīgs veikt piespiedu piedziņas darbības. Pie tiesu izpildītāja jāvēršas klātienē, ievērojot teritoriālo piekritību atbildētāja dzīvesvietā. Piekritību iespējams noskaidrot tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv. 

Izpildu dokuments ļauj zvērinātam tiesu izpildītājam noteikt, kas viņam saskaņā ar nolēmumu jādara. Tomēr izpildu dokumentā ne tiesa, ne cita institūcija nenorāda, kādas darbības tiesu izpildītājam jāveic, lai izpildītu nolēmumu, kā arī nav noteikti konkrēti piespiedu izpildes līdzekļi.

Iesniedzot pieteikumu piedzinējam, jānorāda, kādi piespiedu līdzekļi piemērojami, vadoties pēc Civilprocesa 557. panta. Norādīt var vienu no piemērojamiem piespiedu izpildes līdzekļiem vai visus.

Ja piedzinējs pieteikumā nebūs norādījis, ka zvērināts tiesu izpildītājs, piemēram, var vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu, šādā gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs nebūs tiesīgs to darīt. Līdz ar to praksē piedzinēji pārsvarā norāda visus piemērojamos piespiedu izpildes līdzekļus. Piemēram, uzturlīdzekļu gadījumā tie būs piedziņas vēršana uz darba samaksu, kustamo un nekustamo mantu, naudas līdzekļiem, kas parādniekam atrodas bankās.

Pieteikums sagatavojams latviešu valodā, tajā jānorāda sagatavotājs, sagatavošanas datums, pieteikums ir parakstāms, un pieteikumam pievienojams tiesas izpildu raksta oriģināls. Var pievienot arī sprieduma kopiju. Pieteikuma veidlapa pieejama arī elektroniski šeit.

Vienlaikus piedzinējam ieteicams konsultēties ar konkrēto zvērināto tiesu izpildītāju, kas palīdzēs aizpildīt pieteikuma formu.

Raksta tapšanā izmantota Tiesu administrācijas sniegtā informācija, juristu un tiesas izpildītāju atbildes uz lasītāju e-konsultācijām.

Labs saturs
41
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI