SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
23. februārī, 2018
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Tiesu sistēma
3
3

Likvidēs 15 zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, līdz ar to arī izpildu dokumentu skaits, 2010. gadā izpildei tika iesniegti 155 540 izpildu dokumenti, bet 2016. gadā – 136 971.

FOTO: Freepik

Ministru kabinets ir apstiprinājis Tieslietu ministrijas izstrādātos MK noteikumu grozījumus, kas saistīti ar izmaiņām Rīgas un Zemgales tiesu apgabala tiesu teritorijās. Līdz ar grozījumiem ir arī pārskatīts zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits un likvidētas ilgstoši vakantās 15 amata vietas, zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaitu samazinot līdz 101 amata vietai. Grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. martā.
īsumā
 • Zemgales tiesu apgabalā iekļauto rajonu tiesu reorganizācijas plāns un tiesu teritoriālā reforma paredz no 2018. gada 1. marta Ogres rajona tiesas darbības teritoriju ietvert Zemgales tiesu apgabalā.
 • Katrai tiesas darbības teritorijai nepieciešamais zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits noteikts vēl 2010. gadā, par pamatu ņemot iedzīvotāju skaitu izstrādes laikā katrā teritorijā.
 • Vidēji 15–16 vietas gan bijušas ilgstoši vakantas, turklāt iedzīvotāju skaits ir samazinājies, līdz ar to pārskatīts noteiktais zvērinātu tiesu izpildītāju skaits.
 • Likvidētas 15 zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas.

Tieslietu padomes apstiprinātais Zemgales tiesu apgabalā iekļauto rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijas plāns un tiesu teritoriālā reforma paredz no 2018. gada 1. marta Ogres rajona tiesas darbības teritoriju ietvert Zemgales tiesu apgabalā.

Tas nozīmē arī to, ka no 2018. gada 1. marta zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietām "Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 35", "Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 36" un "Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 37" noteiktās teritorijas būs piederīgas Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijai, informē Tieslietu ministrijas pārstāve Alise Adamane.

Ilgstoši vakantās vietas rada lieku slogu

Katrai tiesas darbības teritorijai nepieciešamais zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits noteikts vēl 2010. gadā, par pamatu ņemot iedzīvotāju skaitu izstrādes laikā katrā teritorijā. Papildus tam, nosakot tiesu izpildītāju skaitu Rīgas rajonā, vērā ņemts tas, ka šajā rajonā ir ievērojami augstāka uzņēmējdarbības aktivitāte nekā citos Latvijas reģionos. MK noteikumi Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām" nosaka, ka Latvijas Republikas teritorijā ir 116 zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas. Tiesa, periodā no 2010. gada līdz 2017. gadam tās nav bijušas pilnībā aizpildītas, bet bija robežās no 98 līdz 102, atstājot ap 15 vakantām tiesu izpildītāju vietām. Tas, kā skaidro grozījumu autore Tieslietu ministrija, liecina par sava veida profesijas pašregulāciju. No vienas puses – nav bijis iespējams aizpildīt zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena ceļā, jo eksāmenu nokārtojušās personas nepiesakās strādāt attiecīgajos amatos.

No otras puses, zvērināta tiesu izpildītāja profesijas pastāvēšanas laikā nav bijušas sabiedrības indikācijas par zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumu nepieejamību kādā reģionā. Vakantās vietas gan rada lieku slogu atsevišķas lietvedības un depozītu summu uzskaites kārtošanas pienākuma izpildes dēļ. Šāds pienākums noteikts Tiesu izpildītāju likuma 32. panta otrajā daļā.

Kaimiņvalstīs tiesu izpildītāju daudz mazāk

Kā LV portālam skaidroja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektore Guna Berlande, padome šādus grozījumus atbalsta un ir sniegusi palīdzību to sagatavošanā.

Viņa norāda, ka laika posmā no 2010. gada ir būtiski samazinājies Latvijas Republikas iedzīvotāju skaits: no 2 120 504 iedzīvotājiem 2010. gadā līdz 1 950 116 iedzīvotājiem 2017. gadā. Turklāt šis skaitlis turpina samazināties. Bet darba apjomam adekvāts zvērinātu tiesu izpildītāju skaits ir svarīgs profesijas normālai funkcionēšanai, jo zvērinātu tiesu izpildītāju profesija ir pašfinansējošs institūts. Pārāk liels zvērinātu tiesu izpildītāju skaits rada agresīvu savstarpējo konkurenci, kas var novest pie atsevišķu prakšu bankrota.

"Darba apjomam adekvāts zvērinātu tiesu izpildītāju skaits ir svarīgs profesijas normālai funkcionēšanai, jo zvērinātu tiesu izpildītāju profesija ir pašfinansējošs institūts."

Tā kā pēdējo 10 gadu laikā Latvijā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, līdz ar to arī izpildu dokumentu skaits, 2010. gadā izpildei tika iesniegti 155 540 izpildu dokumenti, bet 2016. gadā – 136 971. Paredzams, ka izpildei iesniegto izpildu dokumentu skaits turpinās samazināties.

Tiesu izpildītāju skaitu nosaka proporcionāli iedzīvotājiem. Mūsu kaimiņvalstīs šī proporcija pret vienu iedzīvotāju ir lielāka. Lietuvā ir vidēji viens zvērināts tiesu izpildītājs uz katriem 24 000 iedzīvotāju, bet Igaunijā – 28 600. Latvijā savukārt uz katriem nepilniem 17 000 iedzīvotāju paredzēts viens zvērināts tiesu izpildītājs, kas ir ievērojami vairāk zvērinātu tiesu izpildītāju nekā kaimiņvalstīs. Līdz ar to arī pieņemts lēmums zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaitu samazināt līdz 101 amata vietai.

Likvidētas vairākas amata vietas

Līdz ar to grozīti MK noteikumi Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām". Pārskatīts arī noteiktais zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits, kā arī atbilstoši faktiskajai situācijai precizētas iecirkņu teritorijas un likvidētas zvērināta tiesu izpildītāja amata vietas šādos iecirkņos:

 • Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 1;
 • Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 3;
 • Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 4;
 • Kurzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 7;
 • Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 23;
 • Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 25;
 • Latgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 26;
 • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 48;
 • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 72;
 • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 76;
 • Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 85;
 • Vidzemes apgabaltiesas iecirknis Nr. 95;
 • Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 101;
 • Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 103;
 • Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr. 105.

Visas lietas, kuras līdz 28. februārim uzsāktas likvidēto amata vietu lietvedībā, turpinās veikt zvērināts tiesu izpildītājs, kurš līdz attiecīgajam datumam pildījis amata pienākumus likvidētajā amata vietā. Paredzēts, ka likvidējamo amata vietu iecirknim noteiktās teritorijas pēc iespējas vienmērīgi sadalīs starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām, sadalāmās ielas un teritorijas, ciktāl tas iespējams, primāri pievienojot tuvāk esošajām amata vietām, vienlaikus ņemot vērā katra tiesu apgabala īpatnības.

Līdz ar grozījumiem saglabās jau šobrīd noteiktos kritērijus amata vietu skaita un iecirkņiem piekritīgās teritorijas robežu katras konkrētās rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijas ietvaros noteikšanai, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un uzņēmējdarbības aktivitātes līmeni.

Kā sazināties ar tiesu izpildītāju?

Tiesu izpildītājs obligāti pieņem izpildei izpildu dokumentu, ja parādnieka dzīvesvieta (juridiskajām personām – juridiskā adrese), mantas atrašanās vieta vai darbavieta ir tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās.

Ar ikvienu zvērinātu tiesu izpildītāju ir iespējams sazināties arī telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību. Informācija par zvērinātu tiesu izpildītāju prakses vietām un kontaktinformācija ikvienam interesentam ērti pieejama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes tīmekļa vietnē www.lzti.lvv, sadaļā "Zvērināti tiesu izpildītāji".

Tāpat, zvērinātu tiesu izpildītāju darba nodrošināšanā ieviešot dažādus informācijas tehnoloģiju piedāvātos rīkus, būtiski samazinās praktiskā nepieciešamība apmeklēt zvērinātu tiesu izpildītāju klātienē. Zvērināti tiesu izpildītāji amata darbību izpildes ietvaros pieņem elektroniski parakstītus dokumentus. Ir ieviestas elektroniskas formas izsoles, kas ļauj gan reģistrēties dalībai izsolē, gan piedalīties solīšanas procesā attālināti, tiešsaistē. Vienlaikus izpildu lietu dalībniekiem ir pieejams Tiesu administrācijas nodrošināts e-pakalpojums "Manas izpildu lietas", kura ietvaros izpildu lietas dalībniekiem, autorizējoties elektronisko izsoļu vietnes sistēmā, bez maksas nodrošināta iespēja elektroniski tiešsaistē patstāvīgi iegūt minimāla apjoma datus par izpildu lietu, kurā persona ir reģistrēta kā piedzinējs vai parādnieks, proti, informāciju par lietas statusu un parāda atlikumu.

Tāpat personai ir iespēja, sazinoties ar zvērinātu tiesu izpildītāju, informēt, ka, piemēram, vecuma vai veselības stāvokļa dēļ tai nav iespējams ierasties zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā un izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt, izmantojot pieejamos sakaru līdzekļus, individuāli vienoties par iespēju nodrošināt tikšanos ārpus zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI