SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
14. novembrī, 2022
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
6
6

Iedzīvotāju ienākuma nodoklim jauni atbrīvojumi, ieguldījumu konta regulējums un citas izmaiņas

Stājas spēkā 14.11.2022.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikti vairāki jauni nodokļa atbrīvojumi un vieglāks nodokļa režīms. Piemērojot likumu praksē, Ministru kabinetam būs jāvērtē atsevišķu normu lietderīgums un ietekme.

FOTO: Freepik.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikti jauni ar ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu veidi, kas saistīti ar citu likumu regulējumu. Tāpat ir precizēta kārtība, kādā jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam par ieguldījumu kontu, kā arī ieviestas citas izmaiņas.

īsumā

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”:

 • noteikti jauni ar ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu veidi;
 • noteikta kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par ieguldījumu kontu;
 • izslēgtas normas saistībā ar Satversmes tiesas 2022. gada sākumā atcelto ierobežojumu saimnieciskās darbības izdevumiem ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai.

Izmaiņas paredz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumi, kas stājas spēkā pirmdien, 14. novembrī. Jaunās normas jāsāk piemērot dažādos termiņos.

Nodokļa atbrīvojuma kārtība, izbeidzot piespiedu dalīto īpašumu

Ar nodokli neapliks ienākumu no Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajā kārtībā atsavinātā zemesgabala, ja minētais zemesgabals ir maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā).

Šis atbrīvojums iekļauts likuma 9. panta (“Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi”) pirmajā daļā un būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra, kad stājas spēkā Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem likumā ir paredzēta atsavināšanas tiesība uz zemi. Vienlaikus Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma 23. panta septītajā daļā tika noteikts, ka ienākumam no tā zemesgabala atsavināšanas, kuru atsavina saskaņā ar šo likumu, tiek piemērota likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzlikšanas kārtība.

Šīs normas mērķis ir veicināt piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu.

Citi jaunie atbrīvojumi

Likuma 9. pantā ir noteikti vēl citi nodokļa atbrīvojumi.

Šo nodokļa atbrīvojumu piemēro, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, kad stājās spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums. Grozījumi veikti, lai personām, kuras ir saņēmušas atbrīvojumu no parādsaistībām, uzreiz nerastos jauns parādu slogs, nespējot samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 • Ar nodokli neapliks ienākumu, kas gūts no kapitāla aktīva atsavināšanas fiziskās personas maksātnespējas procesā, ja fiziskā persona atbrīvota no saistībām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164. pantu.

Par šāda ienākuma gūšanas dienu uzskata dienu, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu. Grozījumi attiecināmi uz to fiziskās personas maksātnespējas procesā atsavināto kapitāla aktīvu, kas atsavināts pēc normu spēkā stāšanās dienas.

 • Nodokļa atbrīvojums noteikts ar kalpošanu reliģiskajā organizācijā saistīto personificēto izdevumu kompensācijām, kuras sedz reliģiskā organizācija tajā kalpojošajam personālam saskaņā ar rakstveidā noslēgtu vienošanos.

Kompensējamie izdevumu veidi un apmēri paredzēti tādi paši, kādi likumā ir noteikti brīvprātīgā darba veicējam.

Pilnīgots regulējums informēšanai par ieguldījumu kontu

Likuma 11.13 pantā (“Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai”) jaunā redakcijā izteikta 13. daļa, kā arī pants ir papildināts ar 14., 15., 16., 17. un 18. daļu.

Valsts ieņēmumu dienesta informācijā par ieguldījumu konta regulējumu norādīts, ka informāciju par atvērto ieguldījumu kontu Valsts ieņēmumu dienestam sniedz:

 • ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris ieguldījumu kontu) Kontu reģistra likumā noteiktajā kārtībā, ja tas ir Kontu reģistra likuma subjekts;
 • Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai ārvalstīs reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja filiāle Latvijā (pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris ieguldījumu kontu) ne vēlāk kā līdz gada beigām Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā, ja attiecīgā iestāde nav Kontu reģistra likuma subjekts;
 • nodokļu maksātājs pats ne vēlāk kā līdz gada beigām informē Valsts ieņēmumu dienestu EDS par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu kontam, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs (pie kura nodokļu maksātājs ir atvēris ieguldījumu kontu) nav Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vai ārvalstīs reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja filiāle Latvijā, norādot:
  • ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja juridisko nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti;
  • atvērtā ieguldījumu konta numuru (numurus, ja ieguldījumu kontu nav iespējams nepārprotami identificēt, pamatojoties tikai uz vienu konta numuru).

Valsts ieņēmumu dienests nodrošina nodokļu maksātājam iespēju pēc pieprasījuma gūt informāciju par visiem nodokļu maksātāja ieguldījumu kontiem, par kuriem VID ir informēts. VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” var iesniegt informāciju par ieguldījuma konta statusu (brīvā formā) vai pieprasīt izziņu.

Pildot Satversmes tiesas lēmumu, izslēgtas normas par izdevumu ierobežojumu

No likuma ir izslēgtas normas, kas noteica ierobežojumus saimnieciskās darbības izdevumiem. No 2022. gada 1. janvāra, nosakot saimnieciskās darbības ar nodokli apliekamo ienākumu, no ieņēmumiem pilnā apmērā atskaita ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 2018. gada 1. janvāra 11. pants tika papildināts ar 3.1 daļu, kas noteica, ka saimnieciskās darbības veicējiem, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Ar minētajiem grozījumiem tika papildināts arī likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.1 pants ar 6.1 daļu, kas noteica, ka, ja saimnieciskās darbības veicējiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, pēc likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. pantā noteikto korekciju veikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums ir mazāks par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Satversmes tiesa ar 2022. gada 7. janvāra spriedumu no šī datuma atzina 11. panta 3.1 daļu un 11.1 panta 6.1 daļu par spēkā neesošu. Lai saimnieciskās darbības veicējiem un Valsts ieņēmumu dienestam atvieglotu minēto normu piemērošanu un administrēšanu, minētās normas nav piemērojamas, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, grozījumus paskaidrojusi Finanšu ministrija.

Likumā ir arī citas izmaiņas, grozījumi ir izklāstīti Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajā materiālā “Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī par ieguldījumu kontiem, procentiem un jauniem neapliekamu ienākumu veidiem”.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI