SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
07. jūlijā, 2022
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
42
42

No 1. jūlija ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums – 500 eiro mēnesī

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

No šīgada 1. jūlija iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā ir izmaiņas. Pensionāra neapliekamais minimums būs 500 eiro mēnesī. Līdzīgi otrajam pusgadam līdz 3000 eiro ir palielināts arī maksimālais neapliekamais minimums gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai.

īsumā
 • No šīgada 1. jūlija pensionāra neapliekamais minimums palielināts no 350 eiro mēnesī uz 500 eiro mēnesī.
 • Strādājošs pensionārs, kura pensija ir mazāka par pensionāram noteikto neapliekamo minimumu, pensijai neizmantoto pensionāra gada neapliekamā minimuma daļu var piemērot algai.
 • 2022. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina atsevišķi periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un no 1. jūlija līdz 31. decembrim.
 • No 1. janvāra līdz 30. jūnijam maksimālais neapliekamais minimums – 2100 eiro; no 1. jūlija līdz 31. decembrim – 3000 eiro.
 • Lielāks maksimālais neapliekamais minimums ietekmēs arī periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim VID prognozēto maksimālo mēneša neapliekamo minimumu, kuru darba devējs piemēro algai.

2022. gadā no 1. janvāra tika noteiktas jaunas, lielākas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamās summas – atsevišķi katram pusgadam.

Pensionāra neapliekamais minimums

Pensiju saņēmējiem pensionāra neapliekamais minimums 2021. gadā bija 330 eiro mēnesī. Savukārt no šīgada 1. janvāra līdz 30. jūnijam pensionāra neapliekamais minimums tika palielināts līdz 350 eiro mēnesī. Turpretī šīgada otrajam pusgadam (no 1. jūlija līdz 31. decembrim) neapliekamais minimums ir 500 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no 1. jūlija netiks aplikta pensija līdz 500 eiro mēnesī.

Piemērs. Pensija šogad ir 500 eiro mēnesī. Līdz jūnijam no 150 eiro (500-350) tika ieturēts nodoklis 20% jeb 30 eiro. Līdz ar to pensija “uz rokas” bija 470 eiro. Turpmāk pensija “uz rokas” – 500 eiro.

Strādājošais pensionārs neizmantoto neapliekamo minimumu var piemērot gada algai

2022. gadā kopējais pensionāra minimums ir 5100 eiro (2100 eiro pirmajā pusgadā + 3000 eiro otrajā pusgadā).

Strādājošajiem pensijas saņēmējiem algai netiek piemērots vispārējais (Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais) neapliekamais minimums, un alga tiek aplikta ar IIN no pirmā centa. Strādājošs pensionārs, kura pensija ir mazāka par pensionāram noteikto neapliekamo minimumu, pensijai neizmantoto pensionāra gada neapliekamā minimuma daļu var piemērot algai. Proti, nākamajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodoklis tiks pārrēķināts, piemērojot algai neizmantotā pensionāra neapliekamā minimuma daļu, un tiks atmaksāta gadā pārmaksātā nodokļa summa.

Piemērs. Strādājošam pensionāram pensija ir 350 eiro mēnesī. Pieaugot neapliekamajam minimumam, par otro pusgadu netiks izmantoti 900 eiro (6x150) no pensionāra gada neapliekamā minimuma. Līdz ar to, šo summu attiecinot uz gada algas ienākumu, veidosies nodokļa pārmaksa (provizoriski tie varētu būt 180 eiro (20% no 900)).

Diferencētais neapliekamais minimums

2022. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina atsevišķi periodam:

 • no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;
 • no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Atsevišķi par katru pusgadu aprēķināto minimumu summēs, lai to noteiktu par pilnu 2022. gadu.

2022. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

 • no 1. janvāra līdz 30. jūnijam:
  • maksimālais neapliekamais minimums 2100 eiro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 eiro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 eiro;
  • koeficients – 0,26923;
 • no 1. jūlija līdz 31. decembrim:
  • maksimālais neapliekamais minimums 3000 eiro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 eiro;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 eiro;
  • koeficients – 0,38462.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā, kad iesniegta gada ienākumu deklarācija, ņemot vērā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu. Lai 2022. taksācijas gadā katram pusgadam atsevišķi piemērotu diferencēto neapliekamo minimumu, katram pusgadam atsevišķi tiek noteikts arī apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu (3000 eiro), un apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu (10 800 eiro).

Taksācijas gada laikā darba devējs, kuram iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, algai piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu vai arī paša nodokļu maksātāja prognozi (kas nevar pārsniegt VID prognozēto mēneša neapliekamā minimuma apmēru). Maksātājs var arī atteikties no neapliekamā minimuma piemērošanas taksācijas gada laikā, ja pats prognozē, ka viņa ienākumi sasniegs robežu, no kuras nav tiesību piemērot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

2022. gadā ienākums, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, ir 500 eiro mēnesī (6000 eiro gadā), un ienākums, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, ir 1800 eiro mēnesī (21 600 eiro gadā). Šīs summas no 1. jūlija nemainās.

Lielāks maksimālais neapliekamais minimums un VID prognozētais NM

Lielāka maksimālā neapliekamā minimuma noteikšana no 1. jūlija ietekmēs arī periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim VID prognozēto maksimālo mēneša neapliekamo minimumu, kuru darba devējs piemēro algai par attiecīgo periodu, jo prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulā tiek izmantots arī tāds lielums kā maksimālais gada neapliekamais minimums.

Valsts ieņēmumu dienesta informācijā paskaidrots, ka 2022. gadā VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt:

 • laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam – 1/6 daļu no maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma pirmajam pusgadam (350 eiro (2100:6));
 • no 1. augusta līdz 31. decembrim – 1/6 daļu no maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma otrajam pusgadam (500 eiro (3000:6)).

Ja, nosakot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu par 2022. gadu, VID rīcībā nav informācijas par personas apliekamajiem ienākumiem vai persona nav saņēmusi ar nodokli apliekamos ienākumus noteiktajos (vēsturiskajos) laika periodos, vai persona 2022. gadā ieguva rezidenta statusu, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums atbilst:

 • laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam – vienai sestajai daļai no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā neapliekamā minimuma laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam, to dalot ar divi (t. i., 175 eiro (1/6 no 2100) /2);
 • laika periodā no 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim – vienai sestajai daļai no MK noteikumos noteiktā maksimālā neapliekamā minimuma laika periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, to dalot ar divi (t. i., 250 eiro (1/6 no 3000) /2).

Gadam noteikto diferencēto neapliekamo minimumu piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Atsevišķi katram pusgadam aprēķināto minimumu summēs, lai noteiktu diferencēto neapliekamo minimumu par pilnu 2022. gadu. Tātad tas tiks ņemts vērā, 2023. gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot 2022. gadam noteikto diferencēto neapliekamo minimumu.

Kuram algas dienā būs labums jau šogad, bet kuram – nākamgad, iesniedzot deklarāciju

Gada diferencētā neapliekamā minimuma, arī prognozētā neapliekamā minimuma piemērošana, kas noteikta formulās, ir gana sarežģīta, bet cilvēkam ir svarīgi, kad viņš iegūs labumu no tā, ka ir paaugstināts maksimālais neapliekamais minimums.

Vai algotam darbiniekam jau no 1. jūlija kaut kas mainās? Kad viņš sajutīs izmaiņas, saņemot kontā algu? VID nodokļu speciālisti skaidro, ka, saņemot algu par jūliju, neapliekamā minimuma palielinājums “maciņā” vēl reāli nebūs jūtams, jo VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru darba devējs piemēro algai, tiek aprēķināts diviem periodiem – no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim. Tātad jūlija algai vēl būs piemērojams tāds prognozētais neapliekamais minimums kā iepriekš, bet periodā no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamais VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums mazo algu saņēmējiem šo izmaiņu rezultātā mainīsies (tas palielināsies).

Saņemot algu par jūliju, neapliekamā minimuma palielinājums “maciņā” vēl reāli nebūs jūtams.

Nodokļa pārmaksa, ja tāda gada laikā būs radusies algai piemērotā prognozētā minimuma un deklarācijā piemērojamā diferencētā neapliekamā minimuma atšķirību dēļ, cilvēkam tiks atmaksāta rezumējošā kārtībā pēc gada ienākumu deklarācijas.

VID nodokļu speciālisti vērš uzmanību, ka VID, prognozējot personai piemērojamo neapliekamo minimumu, aprēķinā izmanto datus par personas ienākumiem iepriekšējos (vēsturiskajos) periodos. Līdz ar to VID prognozētais neapliekamais minimums, kuru darba devējs piemēro algai, var nesakrist ar diferencēto neapliekamo minimumu, kuru cilvēkam piemēros gada ienākumu deklarācijā atbilstoši ienākumiem, kas gūti konkrētajā gadā. Tādējādi var rasties arī situācija, ka gada ienākumu deklarācijā izveidojas nodokļa piemaksa.

Piemērs. Ja darba ņēmēja alga 2022. gadā ir 500 eiro, VID prognozētais neapliekamais minimums periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam ir 341,92 eiro (piemērā pieņemot, ka vēsturiskajos periodos, kuru datus VID izmanto prognozētā minimuma aprēķinam, ienākumi arī ir bijuši 500 eiro mēnesī) un nav apgādājamo, tad darba ņēmēja obligāto iemaksu daļa ir 52,50 eiro (500 x 10,5%), iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 21,12 eiro (500-52,50-341,92) x 20%. Tātad darba devējs no darba ņēmēja janvāra–jūlija algas nodokļos ietur 73,62 eiro.

VID paziņos aprēķināto prognozēto neapliekamo minimumu, kuru darba devējs būs tiesīgs piemērot periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim. Šis prognozētais neapliekamais minimums būs 488,46 eiro (pieņemot, ka vēsturiskajos periodos, kuru datus VID izmanto prognozētā minimuma aprēķinam, ienākumi arī ir bijuši 500 eiro mēnesī). Tātad darba ņēmēja obligāto iemaksu daļa ir 52,50 eiro (500 x 10,5%), bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis augusta–decembra algai ir 0 eiro (500-52,50-488,46) x 20%.

Savukārt gada ienākumu deklarācijā par 2022. gadu šai personai tiks piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums 5100 eiro (1. pusgadam – 2100 eiro, 2. pusgadam – 3000 eiro), jo katra pusgada alga nepārsniedz ienākumu, līdz kuram ir tiesības uz maksimālo neapliekamo minimumu (proti, 3000 eiro katrā pusgadā).

Tā kā darba algai gada laikā būs piemērots prognozētais minimums 4835,74 eiro kopsummā, bet gada deklarācijā būs tiesības uz diferencēto neapliekamo minimumu 5100 eiro, tad veidosies nodokļa pārmaksa (provizoriski tie varētu būt 52,85 eiro (20% no 264,26).

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. panta 1.1 daļa nosaka, ka maksātāja gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, kuru nosaka Ministru kabinets.

Diferencētā gada neapliekamā minimuma piemērošana atsevišķi katram pusgadam noteikta ar Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra grozījumiem noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”. Noteikumos ir piemēri aprēķinam.

Savukārt jauns pensionāra neapliekamā minimuma apmērs 2022. gadam atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. panta piektajai daļai noteikts pārejas noteikumu 181. punktā.

Labs saturs
42
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI