SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. decembrī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
5
5

Darba devējs var organizēt arī vakcinētu darbinieku testēšanu

Stājas spēkā 06.12.2021.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Darba devējs darba vides drošības nolūkā var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku, tai skaitā arī to, kuriem ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, testēšanu ar Covid-19 antigēna testiem, paredz grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas stājas spēkā 6. decembrī.

Gada nogalē, kad tuvojas Ziemassvētku un Jaungada svinību laiks, prognozējama pastiprināta cilvēku mobilitāte un sociālie kontakti, līdz ar to pieaugs arī Covid-19 izplatība un ārstniecības iestāžu noslodze. Tā kā darba vietās Covid-19 izplatības riski ir augsti, klātienē strādājošo darbinieku testēšana dotu būtisku ieguldījumu ne tikai darba vietu drošības uzlabošanā, bet arī palīdzētu mazināt vīrusa izplatību sabiedrībā kopumā, teikts grozījumu projekta anotācijā. Turpat arī norādīts, ka ņemti vērā ne tikai Eiropas Slimību un profilakses centra ieteikumi, bet arī Vācijas pieredze, kas liecina, – plaša sabiedrības, tai skaitā iedzīvotāju, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19, testēšana var palīdzēt samazināt vīrusa izplatību. Ņemot vērā, ka darba vides drošība ir nozīmīga darba nepārtrauktības nodrošināšanai, darbinieku testēšana ir arī darba devēja interesēs, grozījuma projekta anotācijā secina tā izstrādātāja Veselības ministrija.

Tādējādi no 6. decembra valdības rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz regulējumu, kas dod darba devējam tiesības darba vides drošības nolūkā organizēt visu darbinieku, tai skaitā arī ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, testēšanu.

Testēšanas izmaksas sedz darba devējs

Tāpat kā līdz šim, valdības rīkojuma 5.1.3. apakšpunkts paredz darba devēja pienākumu nodrošināt, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar testēšanas sertifikātu vai darba devēja organizētu Covid-19 antigēna skrīninga testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un testa rezultāts ir negatīvs.

Papildus minētajam rīkojums papildināts ar 5.1.5. apakšpunktu, kas nosaka, – lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu), tai skaitā darbinieku (amatpersonu) ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 antigēna skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem.

Gadījumā, ja darba devējs pieņem lēmumu veikt klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu) testēšanu, tam ir jāizstrādā darbinieku testēšanas iekšējā kārtība un jāiekļauj to iekšējā kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, tai skaitā, aprakstot testu veikšanas un rezultātu paziņošanas, kā arī kontroles procedūras un rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā, paredzēts rīkojuma 5.1.6. apakšpunktā.

Rīcība, ja ir pozitīvs testa rezultāts

Pozitīva testa gadījumā darbinieks (amatpersona) ir jāatstādina no darba pienākumu veikšanas (5.1.7. apakšpunkts). Pārējie darbinieki, kuri ar attiecīgo personu bijuši ciešā kontaktā pēdējo triju dienu laikā (piemēram, strādājuši vienā telpā, kopīgi veikuši darba pienākumus, piedalījušies kopīgā klātienes sanāksmē u. tml.), ir uzskatāmi par kontaktpersonām.

Rīkojuma 5.1.8. apakšpunkts paredz šādu rīcību – darba devējs identificē Covid-19 inficētās personas kontaktpersonas un organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Arī šie testi jāveic par darba devēja līdzekļiem, informē Veselības ministrija.

 Ja darba vietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tām jāievēro mājas karantīna.

Plašāk par tēmu:

Ja darba devējs neorganizē skrīninga testēšanu

Visu klātienē strādājošo darbinieku skrīninga testēšana nav obligāts darba devēja pienākums. Vienlaikus, ja darba devējs izvēlējies skrīninga testēšanu neveikt, tam jāievēro MK rīkojuma 5.9.2 apakšpunktā noteiktais un jānodrošina, ka darbinieki, ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju.

Savukārt klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss,  ieskaitot gadījumus, ja ir pozitīvs antigēna testa rezultāts.

Vispārīgie darba organizācijas principi ārkārtējās situācijas laikā

Tāpat kā līdz šim, MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteikti vairāki darba organizācijas principi, kas jāņem vērā visiem darba devējiem un darba ņēmējiem.  

Valdības rīkojuma 5.1. apakšpunkts paredz, ka darba devēji ārkārtējās situācijas laikā:

  1. nodrošina darbiniekiem (amatpersonām) attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
  2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darba nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā;
  3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, darba pienākumus klātienē veic tikai tad, ja viņiem ir primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  4. nepieļauj darbinieku (amatpersonu) pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu.

Pirmajā un ceturtajā punktā noteiktās prasības var neattiecināt uz darbiniekiem (amatpersonām), kurām, veicot darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem (amatpersonām) vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās, teikts rīkojuma 5.9. apakšpunktā.

Kad darba devējs pieprasa vakcinācijas sertifikātu

Valdības rīkojuma 5.7. apakšpunkts arī nosaka, ka darba devējam jāizvērtē katra darbinieka (amatpersonas), tostarp brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem, darba (amata) pienākumi un darba apstākļi klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai.

Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, darba devējs pieprasa, lai darbiniekam (amatpersonai) būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv kāds no minētajiem apstākļiem:

  • darbinieks (amatpersona) ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no klienta;
  • vairāki darbinieki (amatpersonas) atrodas ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem;
  • darbiniekam (amatpersonai) ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms;
  • darbinieka (amatpersonas) klātienes darba (amata) pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Visiem darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts no 2021. gada 15. decembra.

Savukārt valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus, tai skaitā, strādājot attālināti, var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (5.3. apakšpunkts).

Pienākums vakcinēties noteiktā termiņā

Valdības rīkojuma 5.2. apakšpunkts nosaka, ka gadījumā, ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 10 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa.

Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15. novembrim), darba devējs darbinieku (amatpersonu) atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas.

Darbinieki (amatpersonas), kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuriem šāda sertifikāta nav, savus darba pienākumus var veikt līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanas brīdim – ar testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām, vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu teritorijās, kurās nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai (5.4.2. apakšpunkts).

Ja darbiniekam darba vietā vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju (5.8. apakšpunkts).

Ja vakcinācija uzsākta līdz 15. novembrim

Valdības rīkojuma 19. punkts paredz, ka iepriekš minētos ierobežojumus strādāt pēc 15. novembra, ja darba pienākumu veikšanai ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro, ja darbinieks (amatpersona), ir uzsācis vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī.

Līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt pildīt savus darba (amata, dienesta) pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks (amatpersona) sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Darbiniekiem (amatpersonām), kuri nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs (izglītības iestāžu darbinieki, ārstniecības personas, drošības un glābšanas dienestu darbinieki un ieslodzījuma vietu darbinieki) un kuri uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS-CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros.

Plašāk par tēmu LV portālā:

Labklājības ministrijas informatīvais materiāls darba devējiem, kā rīkoties jauno Covid-19 ierobežojumu un ārkārtējās situācijas laikā.

 

Labs saturs
5
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU