SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
12. novembrī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
2
20
2
20

Precizē Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas termiņus. Kā notiks kontrole darba vietās?

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ņemot vērā lielo vakcinācijas procesu uzsākušo nodarbināto skaitu gan publiskajā, gan privātajā sektorā, 9. novembrī Ministru kabinets (MK) lēma precizēt nosacījumus par darba pienākumu pildīšanu, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu no 15. novembra. LV portāls skaidro, kā tiek precizēti Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas termiņi, kas ir atbildīgs par MK rīkojumā noteikto darbinieku pienākumu būt vakcinētiem izpildi, vai un kā atbildīgās iestādes plāno organizēt un veikt pārbaudes, kā arī to, kāds sods un kam ir paredzēts, ja pēc rīkojumā noteiktā termiņa darba devējs nodarbina darba ņēmēju, kuram jābūt, bet kurš nav vakcinējies.

īsumā
  • 2021. gada 15. novembrī stājas spēkā prasība, ka valsts un pašvaldību iestādēs, t. sk. kapitālsabiedrībās, nodarbinātie, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēs veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
  • Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ” paredz pārejas periodu cilvēkiem, kuri uzsākuši vakcināciju pret Covid-19 līdz 2021. gada 15. novembrim un vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu.
  • Ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu kontrole jānodrošina Valsts policijai sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts darba inspekciju un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
  • Primāri atbildīgs par darbinieku sertifikātu kontroli ir darba devējs.

LV portāls atgādina, ka visā Latvijas teritorijā līdz 2022. gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tās laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) atsevišķi punkti (skat. MK rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 3. punktu).

Galvenokārt prasības, kas jāievēro ārkārtējās situācijas laikā, noteiktas MK rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 720) 5. punktā.

Nosaka pārejas periodu personām, kuras uzsākušas vakcināciju

MK rīkojums Nr. 720 paredz, ka 2021. gada 15. novembrī stājas spēkā prasība, ka valsts un pašvaldību iestādēs, t. sk. kapitālsabiedrībās, nodarbinātie, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus varēs veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (skat. 5.2. un 5.3. apakšpunktus).

Lai novērstu situāciju, ka cilvēki, kuri uzsākuši vakcināciju un kuri objektīvu iemeslu dēļ vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu, tiktu atbrīvoti no darba pienākumu veikšanas, rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ” (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz pārejas periodu cilvēkiem, kuri uzsākuši vakcināciju pret Covid-19 līdz 2021. gada 15. novembrim un vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu.

Proti, rīkojuma projekta 19. punktā paredzēts, ka MK rīkojuma Nr. 720 5.2. apakšpunktā noteikto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī šī rīkojuma 5.3. apakšpunktā noteikto par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim.

Vakcinācijas sertifikāta iegūšanas gala termiņš – 15. decembris

Kā skaidro Valsts kanceleja (VK), izmaiņas paredz, ka publiskajā sektorā nodarbinātie, kuri līdz 15. novembrim būs uzsākuši vakcinācijas kursu (saņēmuši vakcīnas 2 devas vai 1 devu), taču vēl nebūs saņēmuši sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba pienākumus attālināti vai klātienē. Tas nozīmē, ka šīm personām vakcinācijas sertifikāta iegūšanas gala termiņš ir šī gada 15. decembris.

Atbilstoši VK sniegtajai informācijai līdz tam nodarbinātie klātienē var turpināt darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuri darba pienākumus privātajā sektorā veic klātienē un nonāk tiešā saskarsmē ar klientiem, ir pakļauti inficēšanās riskam vai nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību, norāda VK. Proti, nodarbinātajiem, kurus darba devējs, izvērtējot riskus, informēja par pienākumu vakcinēties, ir jānoslēdz vakcinācijas kurss un sertifikāts jāsaņem līdz 15. decembrim, līdz tam turpinot pildīt darba uzdevumus klātienē ar testēšanas sertifikātu.

Paredzēts, ka rīkojuma projektā veiktās izmaiņas arī stāsies spēkā 15. novembrī.

Pienākuma izpildes kontrole jānodrošina Valsts policijai sadarbībā ar Valsts darba inspekciju

Atbilstoši MK rīkojuma Nr. 720 7. punktam rīkojuma 5. punktā minēto ierobežojumu kontrole (Tātad arī prasība, ka valsts un pašvaldību iestādēs, t. sk. kapitālsabiedrībās, nodarbinātie, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku, savus darba pienākumus var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šeit – red. piez.) jānodrošina Valsts policijai (VP) sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts darba inspekciju (VDI) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Kā norāda VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe, VP seko līdzi izmaiņām MK rīkojuma Nr. 720, taču precīzi komentēt to, kas un kādā veidā kontrolēs attiecīgo prasību, varēs tikai pēc 15. novembra.

Kas ir atbildīgs par darbinieka pienākuma būt vakcinētam izpildi

VDI Juridiskās nodaļas vadītāja Aiga Šibeika vērš uzmanību, ka saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 720 tieši darba devējam ir pienākums atstādināt no darba vai amata pienākumu veikšanas darbinieku (amatpersonu), kurš vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā. Arī MK noteikumu Nr. 662 10. punktā noteikts, ka darba devējs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu un piemērošanu darba vietā. Līdz ar to par pienākuma darba vietā būt vakcinētam izpildi atbildīgs ir darba devējs, rezumē A. Šibeika.

Tāpat VP pārstāve skaidro, ka, ieskicējot situāciju atbilstoši šī brīža noteikumiem, primāri atbildīgs par darbinieku sertifikātu kontroli ir pats darba devējs. Vienlaikus jau šobrīd, ja VP saņem informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, tā attiecīgi reaģē, kā arī organizē pēkšņas pārbaudes jeb zibakcijas, piemēram, lielveikalos, kuros var tikt pārbaudīti arī darbinieku sertifikāti.

A. Šibeika norāda, ka arī VDI pašlaik neplāno organizēt un veikt īpašas tematiskās pārbaudes, lai pārliecinātos, vai VDI kontrolei pakļautās personas ievēro normatīvos aktus, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu. Vienlaikus viņa skaidro, ka VDI jau šobrīd, izskatot iesniegumus un īstenojot preventīvās pārbaudes par iespējamiem darba tiesību un darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, pievērš uzmanību arī tam, kā darba tiesisko attiecību ietvaros tiek ievēroti ar Covid-19 saistītie normatīvie akti, t. sk. MK rīkojums Nr. 720.

Papildus A. Šibeika informē, ka visi VDI nodarbinātie, kuri veic pārbaudes, ir nodrošināti ar dienesta viedtālruņiem, kuros iespējams lejupielādēt aplikāciju, kas nepieciešama Covid-19 sertifikātu pārbaudei.

Par noteikumu neievērošanu ar sodu jārēķinās darba devējam

Atbilstoši VDI sniegtajai informācijai, tā kā tieši darba devējs ir atbildīgs par darbinieka, kurš līdz 2021. gada 15. novembrim vakcināciju nav uzsācis vai līdz 2021. gada 15. decembrim vakcināciju nav pabeidzis, atstādināšanu no darba vai amata pienākumu veikšanas, arī sods par attiecīgo prasību neievērošanu piemērojams darba devējam.

Atbilstoši likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli21. pantam par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods fiziskajai personai no 2­—400 naudas soda vienībām (no 10—2000 eiro), bet juridiskajai personai – no 28—1000 naudas soda vienībām (no 140—5000 eiro).

Labs saturs
20
Pievienot komentāru

Covid-19 

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. Iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

 

 

 

 

 

 Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI