SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Viktorija Pogodina
Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas juriskonsulte
20. septembrī, 2021
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
9
9

Uzņēmumu reģistra informācija: no maksas izziņām uz bezmaksas pakalpojumiem tiešsaistē

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Informācija no Uzņēmumu reģistra 14 vestajiem reģistriem ir pieejama ikvienai personai jebkurā diennakts laikā, ļaujot individuāli “pašapkalpoties” bez iestādes darbinieku iesaistes.

Lai gan biznesa pasaulē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz šim biežāk asociējies ar uzņēmumu reģistrēšanu, pēdējos gados lielas izmaiņas notikušas ar iestādes vestajos reģistros reģistrētās informācijas saņemšanu. Tagad ikvienai personai bez papildu samaksas ir iespējams pārliecināties, kas ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Līdz ar to papīra formāta izziņai vairs nav nozīmes, un tās “ēra” pamazām tuvojas noslēgumam.

īsumā
  • Reģistra darbības sākumposmā informācijas izsniegšana notika tikai papīra formātā.
  • No 2020. gada 7. janvāra reģistrs tā vestajos reģistros uzkrātās informācijas izsniegšanu bez maksas nodrošina tiešsaistē, tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv.
  • Reģistra tīmekļvietnē publicētā informācija ir oficiāla, tādēļ ikviens var būt pārliecināts, ka piedāvātā informācija ir patiesa un ticama.
  • Lai apliecinātu nepieciešamo informāciju, nevienai personai nav jāiesniedz papīra formāta izziņa, kura, pieraduma dēļ, var tikt pieprasīta kādā no iestādēm vai institūcijām.
  • Lai katru informācijas pārbaudi, meklējot reģistra tīmekļvietnē, nevajadzētu veikt manuāli, jebkuram ir iespēja saņemt reģistra API tīmekļa pakalpes (servisus).
  • Reģistra atvērtie dati ir informācijas kopums no reģistra vestajiem reģistriem, kurus var lejupielādēt mašīnlasāmā formātā (CSV failā).
  • Reģistrs ir “atvēris reģistrus” un padarījis informāciju ikvienam pieejamu. Atliek šo informāciju izmantot un doties uz priekšu.

Kad 1990. gada 1. decembrī tika izveidots Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, tā pamatuzdevums bija veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vienotu valsts uzskaiti, valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību Latvijas Republikas likumiem, un informācijas izsniegšanu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

Laika gaitā šīs funkcijas ir saglabājušās identiskas, taču uzdevuma – sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem – īstenošanas veids, vērtējot informācijas pieejamību, ir būtiski mainījies.

Reģistra darbības sākumposmā informācijas izsniegšana notika tikai papīra formātā. Vēlāk, attīstoties tehnoloģijām un sadarbībai ar privāto sektoru, informāciju no Reģistra vestajiem reģistriem varēja iegūt gan oficiālas reģistra papīra formāta izziņas veidā, gan informatīvi – no reģistra atkalizmantotājiem1.

2020. gada 7. janvārī reģistra informācijas izsniegšanas veidā tika piedzīvotas lielas pārmaiņas. Kā tobrīd norādīja Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere: “Reģistrs ver jaunu lappusi aktuālās un vēsturiskās – teju 30 gadu laikā reģistros uzkrātās – informācijas pieejamībā, publiskumā un caurspīdīgumā, tostarp par fiziskajām personām, kas organizē juridisko personu darbību jeb uzņēmumu un organizāciju amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem.”2

No 2020. gada 7. janvāra Uzņēmumu reģistrs tā vestajos reģistros uzkrātās informācijas izsniegšanu bez maksas nodrošina tiešsaistē, tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv. Šādi rīkojoties, reģistrs ir atvēris jaunu lappusi tam, kā iestāde īsteno vienu no tās galvenajiem uzdevumiem – sniegt informāciju par tiesību subjektiem (uzņēmumiem, organizācijām) un juridiskajiem faktiem.

Tādējādi reģistrs informāciju no 14 iestādes vestajiem reģistriem padarījis pieejamu ikvienai personai jebkurā diennakts laikā, ļaujot individuāli “pašapkalpoties” bez iestādes darbinieku iesaistes.

Reģistra tīmekļvietnē publicētajai informācijai, līdzīgi kā reģistra papīra formāta izziņās norādītajiem datiem, ir juridisks spēks.

Jāuzsver, ka Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv publicētajai informācijai ir oficiāls raksturs un ikviens var būt pārliecināts par informācijas patiesumu un ticamību (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 panta ceturtā daļa). Tas nozīmē, ka reģistra tīmekļvietnē publicētajai informācijai, līdzīgi kā reģistra papīra formāta izziņās norādītajiem datiem, ir juridisks spēks, tādēļ to var uzskatīt par pareizu, patiesu un ticamu informāciju. Savukārt informācija, kura tiek iegūta no reģistra informācijas atkalizmantotājiem, ir tikai informatīva.

Informācijas pieejamība tiešsaistē maina paradumus

Ņemot vērā, ka tikai reģistra sniegtajai informācijai par iestādes vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem ir publiska ticamība un juridisks spēks, līdz 2020. gada 7. janvārim reģistra klienti bieži vien pieprasīja izsniegt papīra formāta izziņas, lai tās iesniegtu valsts un pašvaldību iestādēs vai saistībā ar dalību publiskajos iepirkumos, tā apliecinot, piemēram, konkrētā komersanta reģistrācijas faktu, tiesības amatpersonu pārstāvniecībai, amatpersonu pilnvarojuma apjomu u. c.

Pēc 2020. gada 7. janvāra, kad reģistrs mainīja informācijas izsniegšanas veidu, padarot informāciju publiski pieejamu jebkurai personai bez maksas, būtu jāsamazinās papīra formāta izziņu nepieciešamībai, jo visām personām, iestādēm, institūcijām, kurām ir nepieciešams pārliecināties par subjekta reģistrācijas faktu, personu, kuras to pārstāv, pārstāvniecības tiesībām vai citu informāciju, ir iespējams šos datus patstāvīgi pārbaudīt reģistra tīmekļvietnē.

Diemžēl redzams, ka ieradumam ir liels spēks un dažkārt nepieciešams ilgāks laiks, lai mainītu iepriekšējo kārtību.

Reģistra informācijas saņemšana tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv ļauj ikvienai personai pārliecināties, kas ir reģistrēts reģistra vestajos reģistros. Līdz ar to papīra formāta izziņai vairs nav nozīmes. Turklāt tīmekļvietnē publicētā informācija tiek atspoguļota tūlīt pēc reģistrācijas publiskajā reģistrā. Savukārt papīra formāta izziņa apliecina tikai to, kāda informācija bijusi reģistrēta reģistra vestajos reģistros izziņas sagatavošanas brīdī, kas nozīmē, ka izziņā norādītā informācija jau nākamajā dienā var kļūt neaktuāla. Jāņem arī vērā, ka informācija tīmekļvietnē ir pieejama arī angļu valodā, tādējādi ar minēto informāciju var iepazīties arī citu valstu iestādes, institūcijas vai privātpersonas.

Kārtības un paradumu maiņas paātrināšanā var iesaistīties arī paši komersanti vai citi subjekti, par kuriem reģistra vestajos reģistros ir reģistrēta informācija. Proti, visos gadījumos, kad valsts vai pašvaldību iestāde, sadarbības partneris vai cita persona lūdz komersantam vai citam tiesību subjektam iesniegt reģistra izsniegtu papīra formāta izziņu, lai apliecinātu kādu reģistra vestajos reģistros reģistrētu informāciju, komersants vai cits tiesību subjekts var norādīt reģistra tīmekļvietni, kurā ir pieejama visa nepieciešamā informācija.

Lai apliecinātu nepieciešamo informāciju, nevienai personai nav jāiesniedz papīra formāta izziņa, kura, pieraduma dēļ, var tikt pieprasīta kādā no iestādēm vai institūcijām.. Ja attiecīgajai iestādei, institūcijai vai personai, nepieciešams dokuments arī papīra veidā, tā var izmantot reģistra tīmekļvietnē esošo rīku “printēt” un izdrukāt elektronisku “izziņu”. Vienlaikus jāņem vērā, ka, attīstoties starptautiskajai ekonomikai un sadarbībai, publiskajos reģistros (galvenokārt komercreģistrā) reģistrētā informācija, lielākā vai mazākā apjomā, tiek padarīta publiski pieejama tiešsaistē daudzās valstīs, līdz ar to papīra formāta izziņu “ēra” pamazām, bet tuvojas noslēgumam.

Informācijas pieejamība ikvienam, bez maksas un savā sistēmā

Daudzu komersantu un citu subjektu darbā bieži vien nepieciešama regulāra informācijas pārbaude reģistra vestajos reģistros. Lai nevajadzētu katru informācijas pārbaudi veikt manuāli, to meklējot reģistra tīmekļvietnē, jebkuram ir iespējams saņemt reģistra API tīmekļa pakalpes (servisus). Tas nozīmē, ka ikviens var saslēgt savu sistēmu ar reģistra servisiem un saņemt reģistra vestajos reģistros reģistrēto informāciju savā sistēmā. Lai arī vārdu savienojums “API tīmekļu pakalpes” varētu šķist pārāk sarežģīts, tomēr, ja lūdz padomu kādam IT speciālistam, kurš atbalsta un palīdz API tīmekļa pakalpes (servisa) pieslēguma izveidē, tad rezultāts būs vienkāršs un ērti lietojams. Ja ir vēlme, nepieciešamais atbalsts un iespēja, ikviens var apmeklēt reģistra tīmekļvietni https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/bezmaksas-pakalpojumi/api-timekla-pakalpes/kopsavilkums/ un pakāpeniski uzsākt API tīmekļvietnes pakalpes (servisu) izmantošanu.

Savukārt, ja nav vajadzības, iespēju vai vēlmes savā sistēmā tiešā veidā saņemt reģistra vestajos reģistros reģistrēto informāciju, bet ir nepieciešams to iegūt, ikviens var izmantot un apstrādāt atvērtos datus. Reģistra atvērtie dati ir informācijas kopums no reģistra vestajiem reģistriem, kurus var lejupielādēt mašīnlasāmā formātā (CSV failā), ko var atvērt, piemēram, ar Excel vai kā XLSX failu. Lai varētu lejupielādēt atvērto datu failu, nepieciešams apmeklēt tīmekļvietni https://data.gov.lv/dati/lv/organization/ur un izvēlēties, kuras datu kopas, respektīvi, informācija, ir nepieciešamas darbam, (piemēram, tikai par maksātnespējas procesiem, SIA dalībniekiem), un lejupielādēt failu piedāvātajā formātā.

Apkopojot visu iepriekš minēto, jāsecina, ka pasaule mainās un valsts iestādēm ir jāmainās tai līdzi. Ne velti Uzņēmumu reģistra devīze ir bijusi Non progredi est regredi, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ‘neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ’. Ja sākotnēji informācija, ko reģistrs reģistrēja publiskajos reģistros, lielākoties bija nepieciešama valstij, tad šobrīd reģistra vestajos reģistros esošie dati ir svarīgi teju katram indivīdam: darījuma partneriem –, lai pārliecinātos par darījumu drošību; žurnālistiem un sabiedriskajiem aktīvistiem –, lai “turētu roku uz pulsa” un spētu realizēt vienu no žurnālistu pamatuzdevumiem (būt demokrātijas “sargsuņiem”); pasaules mērogā –, lai izskaustu noziedzīgi iegūtās naudas legalizāciju, terorisma finansēšanu utt. Reģistrs ir “atvēris reģistrus” un padarījis informāciju ikvienam pieejamu. Atliek šo informāciju izmantot un doties uz priekšu

1 SIA “Lursoft IT”, SIA “Firmas.lv”, SIA “CREFO Rating” un AS “Kredītinformācijas Birojs”.

2 https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/uznemumu-registrs-atver-registrus/

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI