SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
11. novembrī, 2016
Lasīšanai: 7 minūtes
2
3
2
3

Kultūrvēsturiskie nami un nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Atjaunotām kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām nolietojums būs līdz 30%, kadastrālā vērtība no 2017. gada pieaugs.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Kā stimulēt kultūrvēsturisko māju atjaunošanu, kas tomēr, salīdzinot ar padomju laika ēkām, ir dārgs pasākums? “Labi koptu un uzturētu vēsturisko, māju īpašniekiem būtu jāsaņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,” uzskata Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītāja vietniece Katrīna Kukaine.
īsumā
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ja tiek atjaunoti kultūrvēsturiskie daudzdzīvokļu nami, katra pašvaldība var noteikt, izdodot savus saistošos noteikumus.
  • Rīgā atkarībā no veicamajiem darbiem kultūras pieminekļos nodokļa atlaides ir no 25% līdz pat 90% no likmes.
  • No šī gada kultūrvēsturisko namu atjaunošanai līdzfinansējumu sākusi piešķirt Rīgas dome.
  • Atjaunoto kultūrvēsturisko ēku īpašniekus nākamgad gaida nepatīkams pārsteigums – jārēķinās ar augstāku kadastrālo vērtību un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodokli.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides, ja tiek atjaunoti kultūrvēsturiskie daudzdzīvokļu nami, katra pašvaldība var noteikt, izdodot savus saistošos noteikumus.

Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides, VKPAI tiek prasīts atzinums, vai šie darbi tiek veikti, ievērojot vēsturisko ēku atjaunošanas noteikumus. Ja kādā dzīvoklī būs salikti plastikāta logi, īpašnieks nesaņems nodokļa atlaidi, tāpēc ka ēka nebūs uzturēta atbilstoši kultūrvēsturisko pieminekļu prasībām. Tas ir būtisks stimuls, lai nenotiktu patvaļīga logu un durvju nomaiņa. "Protams, mainījusies arī iedzīvotāju izpratne par vēsturiskajām vērtībām," saka K. Kukaine.

Rīgas dome un atlaides

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja Ināra Papiņa skaidro, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību regulē Rīgas domes 2012. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", kuru 4. punktā ir uzskaitītas personas, kuras var saņemt atvieglojumus, tai skaitā par kultūras pieminekļiem vai restaurētām mājām, un šīs atlaides atkarībā no veicamajiem darbiem ir no 25% līdz pat 90% no nodokļa likmes.

"Ja kādā dzīvoklī būs salikti plastikāta logi, īpašnieks nesaņems nodokļa atlaidi, tāpēc ka ēka nebūs uzturēta atbilstoši kultūrvēsturisko pieminekļu prasībām."

Personai, kurai ir tiesības uz noteiktajiem atvieglojumiem, līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļā noteiktas formas pieteikums. Institūcija līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst nosacījumiem, veic atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

  • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
  • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta piekto daļu;
  • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir arī par zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajām būvēm piekritīgo zemi.

Līdzfinansējums no Rīgas domes

No šī gada kultūrvēsturisko namu atjaunošanai līdzfinansējumu sākusi piešķir Rīgas dome. Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja Baiba Gailīte atklāj, ka šogad pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai 460 000 eiro apmērā tika piešķirts 47 projektiem. Konkursā pavisam pieteicās 55 pretendenti, bet 47 tika atzīti par atbilstošiem prasībām. No pieteiktajiem projektiem 30 objekti saņēma līdzfinansējumu līdz 14 000 eiro, bet vēl 17 objektiem tika piešķirts līdzfinansējums 5000 eiro apmērā.

"Kadastra vērtības pieaugums - tas nav stimulējoši, lai veicinātu vēsturisko ēku atjaunošanu."

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs klāsta, ka "namīpašnieku interese par kultūras pieminekļu atjaunošanas līdzfinansējuma programmu šogad bija ļoti liela. Prognozējam, ka nākamgad pieteikumu skaits divkāršosies. Tāpēc departaments vēlas, lai nākamā gada budžetā šim mērķim tiktu piešķirts 700 000 eiro liels finansējums, kas ir  par 400 000 eiro vairāk nekā šogad."

Plašāka informācija ar šī gada konkursa noteikumiem ir pieejama šeit.

2017.gadā mainīsies kadastrālās vērtības aprēķināšana

Taču atjaunoto kultūrvēsturisko ēku īpašniekus nākamgad gaida nepatīkams pārsteigums – jārēķinās ar augstāku kadastrālo vērtību un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodokli. Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Sandra Vīgante skaidro, ka 18. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"", kas nosaka, kā aprēķināmas kadastrālās vērtības nākamajam gadam.

Jaunie grozījumi paredz, ka apgrūtinājumu samazinošo koeficientu piemēro valsts vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30%, nevis visām, kā tas bija līdz šim. Šādas izmaiņas veiktas, jo nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīze norāda, ka visiem kultūrvēsturiskajiem objektiem kadastrālo vērtību samazināt nav pamata, to attiecinot tikai uz sliktā tehniskā stāvoklī esošiem objektiem. Tas nozīmē, ka labām, atjaunotām kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām nolietojums būs līdz 30%, kadastrālā vērtība no 2017. gada pieaugs.

Valstī  ir 4000 kultūrvēsturisko ēku, no kurām kadastrālā vērtība pieaugs 670 ēkām, tai skaitā 258 dzīvojamām mājām. Visvairāk šo ēku atrodas Rīgā (277 ēkas), Jūrmalā (120), Daugavpilī (18), Alūksnes novadā (17), Amatas un Dobeles novadā (13), Gulbenes, Jelgavas un Tukuma novadā (11) un citviet.

Nodokļa atvieglojumi par atjaunotiem namiem

K. Kukaine, komentējot valsts ieceri no nākamā gada paaugstināt kadastrālo vērtību un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) atjaunotiem kultūrvēsturiskiem namiem, teic, ka "pēc loģikas tas ir samērā greizs uzskats: pēc remontdarbiem ceļas kadastrālā vērtība un līdz ar to pieaug nodokļa maksājumi. Renovētām mājām būtu jābūt samazinātam NĪN, lai būtu vēlme tiekties uz nama atjaunošanu un pastāvīgu kopšanu atbilstoši kultūras mantojuma aizsardzības prasībām. Kadastra vērtības pieaugums - tas nav stimulējoši, lai veicinātu vēsturisko ēku atjaunošanu".

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI