SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
13. janvārī, 2017
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
2
2

Gaida projektus, lai piešķirtu līdzfinansējumu kultūras pieminekļu atjaunošanai

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Rīgas domes Īpašuma departamenta infografikas fragments

Šogad Rīgas dome līdzfinansējumam kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai atvēlējusi 600 000 eiro. Šāds projektu konkurss notiek jau otro gadu.
īsumā
 • Kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai šogad dome piešķīrusi par 140 000 eiro vairāk nekā pērn – 600 000 eiro.
 • Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz līdz 3. marta plkst. 9.00.
 • Līdzfinansējumu līdz 14 000 eiro var saņemt par fasādes, jumtu vai vārtrūmju atjaunošanu, bet ne vairāk kā 5000 eiro par kultūras pieminekļa elementa – būvamatniecības izstrādājuma –restaurāciju un atjaunošanu.
 • Pašvaldības konkursā startēt nevar, ja pieminekļa vai ēkas īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds pārsniedz 50 eiro.
 • Šogad projektus konkursam kopīgi var iesniegt tie, kuru īpašumā esošie pieminekļi vai ēkas atrodas blakus, un šādos gadījumos šis projekts saņem papildu punktus.
 • Projektu īstenošanas maksimālais beigu termiņš ir šī gada 15. novembris.

Pamatojoties uz Rīgas domes pērnā gada 18. oktobrī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 225 "Par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā" 16. punktu, Rīgas domes Īpašuma departaments pērnā gada 1. decembrī izsludināja konkursu "Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai 2017. gadā".

Kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai šogad dome piešķīrusi par 140 000 eiro vairāk nekā pērn – 600 000 eiro. Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz līdz 3. marta plkst. 9.00.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājs Jānis Asaris seminārā par Rīgas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļiem informēja, ka janvāra vidū VKPAI mājaslapā būs informācija par Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2017. gadam, kas gan pārsvarā domāta valsts nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanai. Šogad šajā programmā paredzēti 850 000 eiro.

Divas programmas

Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, sniedzot atbalstu valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem, kuri atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī ēkām, kas atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, Mežaparkā, Ķīpsalas vēsturiskajā apbūvē, Kalnciema ielas koka apbūvē un Pārdaugavas apbūves fragmentā.

Pirms pieteikties līdzfinansējumam, vērtīgi ir pārbaudīt, vai īpašums ir iekļauts līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai pretendējošo objektu sarakstā, kas ir pieejams šeit.

"Ja neesat būvniecības profesionāļi, iesaku ņemt būvuzraugu. Turklāt vienmēr jārēķinās ar papildu darbiem."

Rīgas pašvaldības 50% līdzfinansējumu līdz 14 000 eiro var saņemt par fasādes, jumtu vai vārtrūmju atjaunošanu (Lielā programma), bet ne vairāk kā 5000 eiro par kultūras pieminekļa elementa – būvamatniecības izstrādājuma (logi, durvis, balkoni, lieveņi, arhitektoniskie elementi) – restaurāciju un atjaunošanu (Mazā programma).

Konkursam viens īpašnieks var pieteikt tikai vienu objektu, toties to var darīt katru gadu.

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču tas īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas.

Kas nevar iesniegt pieteikumu

Konkursa nolikumā noteikts, ka projektu konkursam nevar iesniegt tāda pieminekļa vai izstrādājuma saglabāšanai, kura īpašnieks ir valsts, pašvaldības, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības. Ja piemineklis vai ēka, kuras daļa ir izstrādājums, pieder vairākām personām uz kopīpašuma tiesību pamata, tiesības pieteikties konkursam ir tikai gadījumā, ja vismaz puse no pieminekļa vai ēkas, kuras daļa ir izstrādājums (ja ēka ir sadalīta dzīvokļu īpašumos – vismaz puse no dzīvokļu īpašumiem), pieder fiziskām vai privāto tiesību juridiskām personām, izņemot valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības.

Konkursā startēt nevar arī tad, ja pieminekļa vai ēkas īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pēc stāvokļa uz 2017. gada 1. martu pārsniedz 50 eiro.

Svarīgi!

Ēkām ir jābūt pieejamām no publiskās ārtelpas. Ja, piemēram, vārti ir slēgti un neviens, izņemot nama iedzīvotājus, pagalmā netiek, pretendēt uz Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu nevar.

Galvenie iesniedzamie tehniskie dokumenti

Galvenie iesniedzamie tehniskie dokumenti, piesakoties Lielajai programmai:

 • tehniskās apsekošanas atzinums;
 • arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija;
 • būvniecības veikšanai nepieciešamie dokumenti;
 • darbu veikšanas atļauja no VKPAI;
 • darbu tāme.

Galvenie iesniedzamie tehniskie dokumenti, piesakoties Mazajai programmai:

 • arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācija;
 • eksperta (amatnieka, restauratora) slēdziens;
 • VKPAI darbu veikšanas atļauja;
 • būvdarbu tāme.

Līdzfinansējumu var izlietot šādu izmaksu segšanai:

Lielā programma – būvdarbu tiešās izmaksas, bet tajās neietilpst peļņa, virsizdevumi un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Mazā programma – izstrādājumu saglabāšanas darbu tiešās izmaksas, tajā skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošanas, iegādes, uzstādīšanas, darbaspēka izmaksas, nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansētā projekta realizāciju, izņemot PVN.

Ja vēlēsieties vēsturiskai mājai likt plastmasas logus, līdzfinansējumu nepiešķirs, seminārā skaidroja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. Toties, ja plastmasas logus vēlēsieties nomainīt pret koka – atbalstu saņemsiet.

Kādas ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides, ja tiek atjaunoti kultūrvēsturiskie daudzdzīvokļu nami, Rīgā ir šādas:

 • izbūvēts ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums – 25%;
 • ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 50%;
 • ir veikta ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 75%;
 • ir veikta koka ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 90%.

Kas šogad mainīts konkursa nolikumā

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors uzsvēra, ka šogad projektus konkursam kopīgi var iesniegt tie, kuru īpašumā esošie pieminekļi vai ēkas atrodas blakus, un šādos gadījumos šis projekts saņem papildu punktus. Tiesa, ja kaut viens no šādiem projektiem tiek noraidīts konkursa ietvaros, pārējie projektu iesniedzēji tiek vērtēti kā atsevišķi iesniegtie projekti. Ja kaut viens no šādiem projektiem pēc to apstiprināšanas netiek īstenots, tostarp par tā īstenošanu netiek noslēgts līgums, tiesības saņemt līdzfinansējumu zaudē visi līdzfinansējuma saņēmēji, kuri kopīgi ir iesnieguši projektus.

"Janvāra vidū VKPAI mājaslapā būs informācija par Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2017. gadam."

O. Burovs atklāja, ka nākamgad konkursa nolikumā varētu iestrādāt noteikumu par vesela kvartāla, ielas posma kopīgu projektu iesniegšanu. Šāda punkta mērķis būtu veicināt kompleksu ēku renovāciju.

Šogad atšķirībā no pērnā gada noteikts arī, ka gadījumos, kad projekts tiek iesniegs par tādiem būvdarbiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņojami būvvaldē, uz projekta iesniegšanas brīdi būvvaldē jābūt saņemtai atzīmei par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 Par konkursa nolikumu sīkāk lasiet šeit.

Praktiskā pieredze

Korporācijas nama Tērbatas ielā 28 apsaimniekotājs Mārcis Plūme, daloties ar praktisko pieredzi kultūras pieminekļa nama atjaunošanā, klāstīja, ka jārēķinās – sagatavošanās ieguldījumi ir pietiekam lieli, dzelžaini ir jāievēro būvniecības grafiks, tāpēc ar būvnieku strīdēties nebūs laika un ir ieteicams ņemt kvalitatīvu celtniecības darbu veicēju. "Ja paši neesat būvniecības profesionāļi, iesaku ņemt būvuzraugu. Turklāt vienmēr jārēķinās ar papildu darbiem," piezīmēja M. Plūme. Viņš neiesaka taupīt uz materiālu, ēkas apgaismojuma rēķina, padomāt, kā vēl izmantot sastatnes, jo tās maksās 3000 – 4000 eiro no tāmes.

Pērn līdzfinansēja 38 projektus

Pagājušajā gadā pirmo reizi Rīgas pašvaldība rīkoja konkursu, kurā bija iespēja saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu restaurācijai vai atjaunošanai par kopējo summu 460 000 eiro. Konkursam kopumā pieteicās 55 pretendenti, no kuriem 47 projektus komisija atzina par atbilstošiem konkursa kritērijiem. Taču tika realizēti tikai 38 projekti par kopējo līdzfinansējuma summu 320 000 eiro.

Informāciju par konkursu var saņemt Būvju sakārtošanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5 vai pa tālr. 67037115 vai 67037230. Konsultācijas konkursa dokumentu sagatavošanas jautājumos notiek pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 un otrdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 67012061.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU