SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
15. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
1
3
1
3

Kā rīkoties, ja ārzemju interneta veikalā pasūtītā prece nav saņemta

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Eiropas Patērētāju centru tīkla ziņojumā „Eiropas procedūra maza apmēra prasībām” ir aprēķināts, ka, patērētājam nepiegādājot iegādāto preci, vidēji vienā reizē ir nodarīts zaudējums 375 eiro apmērā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Patērētājiem ir plašas iepirkšanās iespējas, jo preci izvēlēties var gan dažādos interneta portālos, gan veikalā. Iespēja iepirkties internetā veicina dažādu preču pieejamību, taču ne vienmēr pasūtītā prece līdz pasūtītājam arī nonāk. Šādos gadījumos ir būtiski zināt, kā rīkoties.
Arī septembra beigās publiskotais Eiropas Patērētāju centru tīkla ziņojums liecina, ka iedzīvotāji nav pietiekami informēti par savām tiesībām, kā rīkoties gadījumā, ja rodas problēmas ar citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs pasūtītas preces piegādi.
īsumā

Ja patērētājs ārzemju interneta veikalā ir nopircis preci un tā nav piegādāta vai ir radušās citas problēmas,

 • ir jāvēršas pie uzņēmēja;
 • ar sūdzību var vērsties ECC-Latvija;
 • var uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot veidlapu un iesniedzot to tiesā.


Patērētāji nepietiekami aizstāv savas tiesības

Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-NET) ziņojumā "Eiropas procedūra maza apmēra prasībām" norādīts, ka apmēram 20% ES patērētāju pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijušas problēmas ar preci, tās pārdevēju, pakalpojumu vai tā sniedzēju. Ziņojumā atklājies, ka 60% no aptaujātajiem patērētājiem bija vienojušies ar pārdevēju par apmierinošu risinājumu, bet pārējie 40% neguva nekādu atlīdzību, turklāt 25% no tiem pat nav mēģinājuši uzņēmējam iebilst.

Piemēram, situācija, pasūtot preci ārzemju interneta veikalā, var būt šāda: Latvijas patērētājs ir pasūtījis bērnu rotaļlietas interneta veikalā Francijā, ar bankas pārskaitījumu samaksājis par pirkumu, bet uzņēmējs preci nav piegādājis un nav atlīdzinājis pirkuma summu. Šādā situācijā iespējas, kā pircējam rīkoties, ir vairākas.

ES vairāki mehānismi patērētāju tiesību aizsardzībai

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju informācijas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane norāda, ka ES ietvaros ir izveidoti vairāki mehānismi, kas efektīvi darbojas situācijās, kad patērētājiem ir radušās problēmas ar uzņēmējiem kādā citā ES dalībvalstī. Tātad, ja pircējs ir kaut ko iegādājies kādā citā ES valstī un prece nav saņemta, ir vairāki veidi, kā rīkoties:

 • Patērētājs vispirms vēršas pie uzņēmēja;
 • Ja uzņēmējs neatbild vai atbilde patērētāju neapmierina, patērētājs var vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (ECC-Latvija), kas darbojas PTAC paspārnē. ECC-Latvija savukārt vēršas pie līdzīga centra citā ES dalībvalstī, kas tālāk risina šo problēmu, iespējams, sadarbībā ar kompetento valsts iestādi. ECC-Latvija dati rāda, ka aptuveni 80% gadījumu šādā veidā izdodas problēmu atrisināt;
 • ES ir radījusi Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Tā ir pārrobežu tiesvedības kārtība gadījumos, kad patērētājam ir pārrobežu strīdi par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, ja summa nepārsniedz 2000 eiro.

S.Gertmane uzsver, ka Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir tiesvedības procedūra, ko var izmantot gadījumos, kad nevar palīdzēt Eiropas Patērētāju informēšanas centrs vai tas nav tā kompetencē. Turklāt ir jāņem vērā, ka šādas procedūras izmantošana ir komplicētāka un, iespējams, dārgāka, jo patērētājam ir jāpārvalda attiecīgā valoda atbilstoši tiesas piekritībai vai arī jātulko dokumenti; tāpat ir nepieciešamas konkrētās valsts normatīvo aktu zināšanas vai arī ir jāalgo profesionāls jurists. ECC-Latvija rīcībā nav datu par to, cik cilvēku no Latvijas ir izmantojuši šādu procedūru.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

2007.gadā Eiropas Komisija pieņēma Regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Procedūra stājās spēkā, un tā ir pieejama no 2009.gada 1.janvāra visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Taču ECC-NET ziņojumā ir secināts, ka šo procedūru patērētāji izmanto samērā reti, tādēļ Eiropas Komisija ir apņēmusies situāciju risināt.

Ziņojumā ir norādīts, ka to patērētāju skaits, kuri problēmu gadījumā ierosina tiesvedību pret kādu uzņēmumu, ir ārkārtīgi zems – tikai 2% no visiem patērētājiem, kam pēdējo 12 mēnešu laikā bija radušās problēmas. Aptaujātie pircēji ir paskaidrojuši, ka nav cēluši prasību pret uzņēmējiem, jo attiecīgās summas ir bijušas pārāk mazas, tā ir norādījuši 26% patērētāju; 13% atzīst, ka procedūra būtu pārāk dārga salīdzinājumā ar atgūstamo summu, bet 12% aptaujāto atbildējuši, ka process būtu pārāk laikietilpīgs.

"Ja patērētājs kādā ārzemju interneta veikalā ir nopircis preci un tā nav piegādāta, tam jāvēršas pie uzņēmēja."

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir paredzēta, lai pārrobežu lietās vienkāršotu un paātrinātu maza apmēra prasību tiesvedību, kā arī mazinātu izmaksas. Iesaistītās puses var izmantot šo procedūru kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētām procedūrām.

Regulas 2.panta 1.punkts nosaka, ka Eiropas procedūra maza apmēra prasībām attiecas uz pārrobežu civillietām un komerclietām neatkarīgi no tā, kāda tiesa tās izskata, ja prasības summa nav lielāka par 2000 eiro. Savukārt 2.panta 2.punkts paredz, ka regulu nepiemēro lietām par

 • fizisku personu statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju;
 • īpašumtiesībām, ko rada laulības, uzturēšanas, testamentu un mantošanas tiesiskās attiecības;
 • bankrotiem, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, tiesas rīkojumiem, mierizlīgumiem un līdzīgām procedūrām;
 • sociālo nodrošinājumu;
 • šķīrējtiesām;
 • darba tiesībām;
 • nekustamā īpašuma īri, izņemot naudas prasījumus;
 • privātās dzīves neaizskaramības un ar to saistītu tiesību pārkāpumiem, arī goda un cieņas aizskaršanu.

Regula nosaka, ka prasītājs uzsāk Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot prasības pieteikuma standarta A veidlapu un iesniedzot to tiesā, kurai ir jurisdikcija; nosūta pa pastu vai izmanto jebkādus citus līdzekļus, piemēram, faksu vai e-pastu, kas ir pieņemami dalībvalstij, kurā uzsāk procedūru. Prasības pieteikuma veidlapā ir jāapraksta pierādījumi, uz kuriem ir pamatota prasība, un vajadzības gadījumā tai jāpievieno visi attiecīgā apliecinājuma dokumenti.

Tiesa var noraidīt lūgumu, ja uzskata, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, mutiska lietas izskatīšana noteikti nav vajadzīga taisnīgai lietas izskatīšanai. Prasības pieteikuma veidlapu, atbildi, visas pretprasības, visas atbildes uz pretprasībām un visus svarīgu apliecinājuma dokumentu aprakstus iesniedz tajā valodā vai vienā no valodām, ko izmanto tiesa. Tiesa var lietu izskatīt mutiski, izmantojot videokonferences vai citu saziņas tehnoloģiju, ja šādi tehniskie līdzekļi ir pieejami.

"Eiropas procedūra maza apmēra prasībām attiecas uz pārrobežu civillietām un komerclietām neatkarīgi no tā, kāda tiesa tās izskata, ja prasības summa nav lielāka par 2000 eiro."

Pēc patērētāja izvēles spriedumu pasludina patērētāja dzīvesvietas valstī vai pēc patērētāja vēlēšanās - atbildētāja uzņēmuma valstī. Spriedums aizsargā patērētāja procesuālās tiesības, un ir tieši izpildāms zaudējušās puses valstī vai jebkurā citā ES dalībvalstī. Tā kā procedūru galvenokārt veic rakstveidā, izmantojot iepriekš sagatavotas veidlapas, jurista palīdzība nav nepieciešama. No 2013.gada pilotprojekta ietvaros patērētāji piecas sešās valstīs varēs aizpildīt maza apmēra prasību veidlapas un visu tiesas procedūru veikt internetā, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu. Standarta veidlapas jau ir elektroniski pieejamas tiešsaistē 22 oficiālās ES valodās, norādīts šajā portālā.

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas vadītāja Evita Drobiševska informē, ka Regula (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, ir ieviesta Latvijā, izdarot grozījumus "Civilprocesa likumā", un, pēc Tieslietu ministrijas rīcībā esošām ziņām, Latvijā tiek piemērota reti.

Pirms iegādāties preci internetā

PTAC speciāliste S.Gertmane skaidro: pirms internetā iegādāties preci, ir jāņem vērā vairāki faktori un jāveic izpētes darbs.

 • Tā ir interneta veikala izvēle. Ja patērētājs neizmanto jau zināmu interneta veikalu, ir svarīgi saprast, cik uzticams veikals varētu būt. To var noskaidrot, palasot citu patērētāju atsauksmes un izpētot konkrētā veikala mājaslapu: vai ir skaidri norādīta arī ģeogrāfiskā adrese, kādas komunikācijas iespējas veikals piedāvā, vai ir pilnīga informācija par preces sūtīšanu un atteikuma tiesībām, vai ir pilnīga informācija, kā rīkoties gadījumos, kad prece ir nekvalitatīva utt.
 • Ja veikals neatrodas ES, tad problēmu risināšana varētu būt ļoti apgrūtinoša.
 • Svarīgi zināt, ka interneta izsoles netiek traktētas kā interneta veikali, tādēļ to izmantošana un problēmu gadījumu risināšana arī varētu būt apgrūtinoša.
 • Jāpievērš uzmanība tam, kādas ir apmaksas iespējas un vai tiek garantēta datu drošība.
 • Ir svarīgi sīki iepazīties ar piegādes cenu un noteikumiem.
 • Ja atsūtītā prece neapmierina, ES ietvaros darbojas atteikuma tiesības, kas ir atšķirīgas dažādās ES valstīs, bet minimums preces atteikumam ir 7 dienas.
 • Ir svarīga pircēja intuīcija: ja rodas kaut mazākās aizdomas, ka komersants nav godprātīgs, piemēram, piedāvātā cena ir pārmērīgi zema, šādā interneta veikalā par spīti kārdinājumam iepirkties nevajag.

Uzziņai

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs sadarbībā ar PTAC šā gada 17.septembrī ir uzsācis kampaņu "Pērkam internetā!? Gudri un piesardzīgi!", lai informētu patērētājus par to tiesībām problēmu gadījumos, kas rodas, iepērkoties interneta veikalos. Kampaņas mājaslapā www.percgudri.lv ir pieejami ieteikumi, kā pirkt gudri internetā!

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU