NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
03. augustā, 2023
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Maksātnespēja
1
9
1
9

Brīdina par maldinošiem solījumiem atbrīvot no parādsaistībām

Informācijai par, iespējams, negodprātīgu pakalpojumu sniedzēju darbībām jau ir pievērsusi uzmanību gan Tieslietu ministrija, gan Maksātnespējas kontroles dienests, gan Patērētāju aizsardzības centrs, gan Valsts policija. Iedzīvotāji, kas nonākuši finansiālās grūtībās, tiek aicināti īpaši rūpīgi iepazīties ar dokumentiem un, ja rodas aizdomas par pakalpojuma sniedzēja negodprātību, vērsties atbildīgajās institūcijās.

FOTO: Freepik

Maksātnespējas kontroles dienests vērš sabiedrības uzmanību uz iespējami negodprātīgām juridisko pakalpojumu sniedzēju darbībām, kas maldina finansiālās grūtībās nonākušos cilvēkus par noteikumiem, kā atbrīvoties no parādsaistībām. Labākais veids, kā pasargāt sevi no maldinošiem solījumiem, ir būt informētam par fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.

Valsts iestāžu redzeslokā ir nonākusi informācija, ka arvien biežāk sastopami juridisko pakalpojumu sniedzēji, kas personām, kurām ir grūtības izpildīt savas parādsaistības, piedāvā par fiksētu summu (iespējams, pat ilgākā laika periodā) palīdzēt tās nokārtot. Šie pakalpojumu sniedzēji aicina parādniekus neveikt aktuālos kredītmaksājumus un apsola sekmīgi noslēgt fiziskās personas maksātnespējas procesu, pēc kura parādsaistības tiktu dzēstas.

Maksātnespējas kontroles dienests aicina ikvienu kritiski izvērtēt šādu solījumu pamatotību.

Pastāv liels risks, ka, sekojot padomam apzināti nesegt savas aktuālās parādsaistības, fiziskā persona ne tikai nevarēs sekmīgi noslēgt fiziskās personas maksātnespējas procesu, bet, iespējams, arī zaudēs tiesības to īstenot – tiesa var nepasludināt maksātnespējas procesu, ja pastāv kāds no Maksātnespējas likumā noteiktajiem šķēršļiem procesa īstenošanai.

Jāņem vērā, ka fiziskās personas maksātnespējas procesā tiesa un maksātnespējas procesa administrators vērtē parādnieka godprātību – vai parādnieks nav apzināti maldinājis kreditorus, vai savus ienākumus godprātīgi novirza kreditoru prasījumu segšanai, vai nav veiktas apzinātas darbības, lai kaitētu kreditoriem, u. tml.

Šādā kontekstā tiesa un administrators vērtē parādnieka veiktās darbības ne tikai maksātnespējas procesa laikā, bet arī trīs gadus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests uzsver: “Neviens juridisko pakalpojumu sniedzējs nevar garantēt sekmīgu (ar saistību dzēšanu) maksātnespējas procesa pabeigšanu.”

Labākais veids, kā pasargāt sevi no maldinošiem solījumiem, ir būt informētam par fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.

Būtiskākais, kas jāzina par fiziskās personas maksātnespējas procesu

  • Lai iesniegtu maksātnespējas procesa pieteikumu, jārēķinās ar šādām izmaksām: depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā (šobrīd – 1240 eiro) un valsts nodeva par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu (70 eiro).
  • Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām secīgām procedūrām: bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

Bankrota procedūras laikā tiek realizēta visa parādnieka manta un līdzekļus no tās pārdošanas novirza kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam ir pienākums kreditoru prasījumu segšanai mēnesī novirzīt līdzekļus vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī pirms nodokļu samaksas (šobrīd – vismaz 206,67 eiro).

  • Tiesa var nepasludināt vai izbeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja kreditoriem sniegta nepatiesa informācija vai parādnieks kā citādi ir bijis negodprātīgs. Šādā gadījumā parādnieks atkārtoti var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu ne ātrāk kā gadu pēc tam, kad izbeigts sākotnējais maksātnespējas process.
  • Ne visas parādnieka saistības var tikt dzēstas arī pēc sekmīgi pabeigta maksātnespējas procesa. Netiek dzēsti uzturlīdzekļu parādi, administratīvie sodi un Krimināllikumā paredzētie sodi, kompensācija par nodarīto kaitējumu u. c.

Maksātnespējas kontroles dienests informē: ir pieļaujams un atbalstāms, ka fiziskā persona maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavo un iesniedz patstāvīgi, neizmantojot juridisko pakalpojumu sniedzējus.

Arī finansiālās grūtībās nonākušo juridisko personu pārstāvji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt juridisko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Vairāk informācijas par juridiskajām personām pieejamajiem finanšu grūtību risināšanas mehānismiem var atrast Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē.

Informatīvi avoti par maksātnespējas procesa norisi

Plašāk par tēmu LV portālā >>

Ko ņemt vērā pirms līguma parakstīšanas

Maksātnespējas kontroles dienests norāda, ka pakalpojumu sniedzējs iepriekš sagatavotajos līguma projektos patērētājam (fiziskai personai) nedrīkst iekļaut tādus līguma noteikumus, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un normatīvajiem aktiem, jo netaisnīgi līguma noteikumi nav spēkā jau no līguma noslēgšanas brīža.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. pantā paskaidrots, kas tiek uzskatīti par netaisnīgiem līguma noteikumiem.

Neskaidri rakstveida līguma noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam.

Dienests papildus vērš uzmanību, ka patērētāju līgumos iekļautajai kompensācijai par līgumsaistību neizpildi galvenokārt ir jāpilda zaudējumu atlīdzināšanas funkcija. Līdz ar to, piemēram, noteikums, ka pakalpojuma saņēmējs maksā līgumsodu 3% apmērā no parāda pamatsummas par maksājuma nokavējuma dienu, uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu par līgumsaistību nepienācīgu izpildi un ir uzskatāms par netaisnīgu līguma noteikumu. Tāpat arī līgumā ar patērētāju iekļauta šķīrējtiesas klauzula ir netaisnīgs līguma noteikums.

Vairāk informācijas par netaisnīgiem līguma nosacījumiem var uzzināt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapas sadaļā “Izlasi, pirms paraksti līgumu!”.

Tāpat ir svarīgi iepazīties ar visu informāciju un atsauksmēm par iespējamo juridisko pakalpojumu sniedzēju.

Ikvienā situācijā lēmums ir jāpieņem nesteidzīgi. Arī tad, ja piedāvājums tiek izteikts telefoniski, patērētājam ir tiesības lūgt laiku pārdomām un līguma noteikumu iepazīšanai, atgādina Maksātnespējas dienests.

Jāuzsver, ka, iegūstot informāciju par juridisko pakalpojumu sniedzēju tā mājaslapā vai sociālajos medijos, noteikti jāpārliecinās, vai ir sniegti pilnīgi dati par personu, kas veic saimniecisko darbību, proti, nosaukums, reģistrācijas numurs un saziņas informācija. Ja šādu ziņu nav, tad vajadzētu izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju, norāda dienests.

Tāpat der zināt ja līgums ir noslēgts telefoniski vai ar citu distances saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot organizētu pakalpojumu sniegšanas shēmu, tad patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, proti, 14 dienu laikā bez paskaidrojuma atkāpties no pasūtītās preces vai pakalpojuma, par to nemaksājot nekādu kompensāciju.

Plašāka informācija pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra vietnē.

 

Kā rīkoties, ja esi saskāries ar negodīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem

Sazinies ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, ja ir aizdomas par krāpniecību.

Vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, ja līguma noteikumi šķiet netaisnīgi, juridisko pakalpojumu sniedzēja vietnē nav pieejama informācija par pakalpojuma sniedzēju, neizdodas izmantot atteikuma tiesības vai arī ir aizdomas par maldinošu komercpraksi.

Meklē palīdzību Datu valsts inspekcijā, ja ir aizdomas, ka juridisko pakalpojumu sniedzējs prettiesiski ieguvis tavus datus.

Esi vērīgs, ja esi nonācis finansiālās grūtībās

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI